Вимір геометричних параметрів різальної частиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимір геометричних параметрів різальної частиниКонтроль геометричних параметрів свердел роблять після заточування свердла на інструментальному мікроскопі БМІ чи з використанням універсального кутоміра. Схема виміру кутів і за допомогою оптичного кутоміра приведена на рис.6.

Задній кут вимірюється за допомогою установної і відбивної призм, установлених на столі мікроскопа таким чином, щоб площина симетрії установної призми збігалася з горизонтальною візирною лінією в окулярі мікроскопа (мал.3в). Свердло встановлюють у призмі таким чином, щоб головні рірізальні кромки свердла сполучалися з вертикальною штриховою лінією, потім вертикальну візирну лінію сполучають зі слідом задньої поверхні на стрічці свердла. Відлік кутів ведеться по кутомірному окулярі мікроскопа.

 

 

Рис.6 – Вимірювання параметрів заточування свердла на інструментальному мікроскопі: а – кута при вершині, б – заднього кута, в – кута нахилу поперечної кромки, 1 – основа, 2 – стіл, 3 – установчні призми, 4 – упор, 5 – відбивча призма, 6 – освітлювач, 7 – тубус мікроскопа.

Рис.7 – Контроль параметрів заточування свердла за допомогою комбінованого шаблона: а – кута при вершині, б – кута нахилу різальної кромки, в – залнього кута.

Рис.8 – вимірювання параметрів заточування за допомогою унівкрсального кутоміра: а – кута при вершині, б – кута нахилу поперечної кромки.

№ Вар. Діаметри, мм Кути, градуси Вісі, які використовуються
D
23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 А,Б А,В Б,В А,В Б,В А,В
24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 А,В А,В А,Б А,Б Б,В Б,В
25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 А,Б Б,В А,Б Б,В А,Б Б,В
25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 А,В А,Б А,В Б,В А,В А,Б
29,25 29,25 29,25 29,25 29,25 29,25 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 А,В А,Б А,В Б,В А,В А,Б
30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 Б,В Б,В А,Б А,В А,В А.Б

2. Різальний інструмент:

 

  Геометричні параметри свердла Осі, які використовуються для поворотів
D,мм d,мм
Задано            
Виміряно            

 

Матеріал різальної частини –

 

3. Устаткування і прилади:

 

Заточувальний верстат моделі –

 

Вимірювальні прилади і пристосування

 

Найменування Границя вимірювання Ціна поділу шкали
     

 

4. Вибір шліфувального круа:

 

Форма круга Розміри круга Абразивний матеріал Зернис- тість Твер- дість Струк- тура Зв’язка Ескіз круга
             
Режими різання: V- ; Sпр- ; Sпоп- .
Позначення круга по ГОСТ    

 

5. Графічне визначення нормалі до площини Р свердла

(Виконується на окремому листі формату А4)

6. Графічне визначення кутів повороту універсально-заточувальної голівки при заточуванні площини Р свердла.

(Виконується на окремому листі формату А4)

7. Аналітичне визначення кутів поворотів заточувальної голівки для площин Р і Q.

 

 

Величини кутів установки заточувальної голівки

 

Метод визначення
Р Q Р Q Р Q
Аналітичний            
Графічний            

 

8. Висновки

 

Лабораторна робота №5

Дослідження геометрії спіральних свердел

Ціль роботи

1.Вивчення конструкції і геометричних параметрів спіральних свердел.

2.Ознайомлення з устаткуванням для вимірювання задніх кутів спіральних свердел.

Порядок виконання роботи.

Лабораторна установка (рис.1) складається з стола 1, на якому розміщені ділильна головка 2, стійка 3 з індикатором 4 і мікрометричним гвинтом 5. Використовується вона для непрямого вимірювання задніх кутів на різальній частині свердла.

Рисунок 1 – установка для вимірювання заднього кута свердла

 

Схема вимірювання показана на рис.2. Свердло 8 установлюється у ділильній головці пристрою, показаному на рис. 1.

 
 


Рисунок 2 – схема вимірювання

Свердло закріплюється у шпинделі ділильної головки. На точку головної різальної кромки леза встановлюють вістря індикатора і при повороті свердла в ділильній головці на кут (зчитують з лімба) вимірюють падіння задньої поверхні свер-дла hx(показання індикатора).

Довжину дуги, яку окреслив би індикатор на задній поверхні свердла за відсутності заднього кута, визначають за формулою

.

Вимірювання значень Dx пов’язане з деякими труднощами. Тому вимірюють відстань lx від перетинки до точки х вздовж різальної кромки, а відповідний діаметр розраховують так:

.

Задній кут у головній січній площині, яка проходить через точку xрізальної кромки,

 

.

При свердлінні практичне значення має величина заднього кута в осьовій площині (через великі подачі). Залежність між задніми кутами в осьовій і головній січній площинах така:

.

Тому остаточно (за результатами експерименту) задній кут в осьовій площині в точці х головної різальної кромки розраховується за формулою

.

Передній кут в осьовій площині для точки, що знаходиться на зовнішньому діаметрі, дорівнює куту піднімання гвинтової лінії свердла ω (рис. 3):

 

 

 

Рисунок 3 – зображення гвинтової лінії.

 

,

де Р – крок гвинтової канавки свердла.

ωx
P
З рисунка видно, що за значенням γо можна визначити передній кут у точках, які знаходяться на будь-якій відстані від осі:

πDx
.

Передній кут визначає умови стружкоутворення, тому його значення знаходять у головній січній площині:

.

 

Зміст звіту

 

 1. Схема вимірювання заднього кута.
 2. Ескіз свердла із зображенням геометрії і конструктивних елементів.
 3. Таблиця результатів вимірювання (не менше ніж у 5 точках).
 4. Розрахунки задніх і передніх кутів
 5. Графіки залежностей переднього і заднього кутів від діаметра, на якому розміщена точка різальної кромки.
 6. Висновки з роботи.

 

Запитання для самоперевірки

 

 1. З яких частин складається свердло?
 2. Скільки лез і різальних кромок у свердла?
 3. Як залежить передній і задній кути від величини діаметра?
 4. Як повинна встановлюватися ніжка індикатора на задній поверхні при вимірюванні?
 5. З якою метою визначається довжина дуги, яку окреслює ніжка індикатора?
 6. Чому важливо знати величину заднього кута свердла в осьовій площині?
 7. Як змінюється кут загострення в різних точках різальної кромки свердла? Чому?

Лабораторна робота №6

Заточування мітчиків

Мета роботи.

1. Вивчення конструкції та геометричних параметрів мітчиків.

2. Ознайомлення з обладненням для заточування мітчиків і набуття навичок в його налагоджуванні.

3. Ознайомлення з вимірювальними пристроями для контролю мітчиків і набуття навичок у вимірюванні параметрів мітчика.

 

Порядок виконання роботи.

Вивчити самостійно классифікацію, конструктивні елементи і геометричні параметри мітчиків.

1. Привести ескіз метчика з позначенням на ньому геометричних параметрів і конструктивних елементів.

2. У відповідності з варіантом завдання обрати шліфувальний круг для заточування мітчика.

3. Визначити параметри упорки для заточки метчика.

5. Заточити мітчик.

6. Виміряти геометричні параметри і порівняти їх з заданими.

7. Зробити висновок по роботі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.007 с.)