Дослідження конструкції і геометричних параметрів токарних різцівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дослідження конструкції і геометричних параметрів токарних різцівЦіль роботи

1. Практичне ознайомлення з основними типами різців.

2. Засвоєння методики вимірювання і дослідження геометрії токарних різців.

Порядок виконання роботи

1. Попередньо ознайомитись з основними поняттями про елементи та геометрію різців, вивчити типи і матеріали токарних різців.

2. Вивчити кутомір, яким користуються при вимірюванні різців.

3. Виміряти геометричні і конструктивні елементи токарних різців та занести їх в звіт про роботу.

4. Виконати ескізи ріжучої частини токарних різців та проставити всі кути різця.

5. Оформити роботу та заповнити звіт про роботу.

Основні поняття про елементи і геометрію різця.

Різець складається з двох основних частин: головки-А, стержня-Б (рис. 1). Головка це робоча частина різця. Стержень служить для закріплення різця в різцетримачі. Робочу частину різця виконують з інструментальних сталей, металокерамічних твердих сплавів, мінералокераміки, або алмазу.

Рисунок 1 – геометрія різця.

В головці різця розрізняють слідуючи елементи (рис. 1 а,б): передню поверхню – 1, по якій сходить стружка; задні поверхні: головну – 2 та допоміжну – 3, повернуті до оброблюваної деталі; ріжучу кромку – 4, яка утворюється перетином передньої та задньої поверхонь. Крім того розрізняють перехідну задню поверхню – 5. Вершина – 6 різця в плані може бути гострою, заокругленою, або у вигляді фаски. Взаємне розташування вказаних поверхонь та кромок в просторі визначається за допомогою ряду кутів, які називають кутами різця.

Поверхні та координатні площини для визначення кутів різця.

На оброблюваній заготовці, при знятті стружки різцем, розрізняють такі поверхні (рис. 2.):

Рисунок 2 – поверхні і координатні площини.

 

1 – оброблювану поверхню з якої знімають стружку;

2 – оброблена поверхня;

3 – поверхню різання.

Для визначення кутів різця приймають такі координатні площини:

4 – площину різання;

5 – основну площину; головну січну площину; допоміжну січну площину.

Головна січна площина – площина перпендикулярна проекції головної ріжучої кромки на основну площину. Допоміжна січна площина – площина перпендикулярна проекції допоміжної ріжучої кромки на основну площину (рис. 3).

У різця розрізняють головні і допоміжні кути. Головні кути вимірюють в головній січній площині, до них відносяться:

· головний задній кут – ;

· кут загострення – ;

· головний передній кут – ;

· кут різання – .

З рисунка 3, маємо:

; ; ; .

Рисунок 3 – геометричні параметри прямого прохідного різця.

Допоміжні кути вимірюються в допоміжній січній площині, до них відносяться:

· допоміжний задній кут – ;

· допоміжний передній кут – ;

Крім цього розрізняють кути в плані:

· головний кут в плані – ;

· допоміжний кут в плані – ;

· кут при вершині в плані – .

Також потрібно мати на увазі кут нахилу головної ріжучої кромки , який впливає на напрямок сходження стружки (рис. 4).

Рисунок 4 – визначення кута нахилу різальної кромки.

 

Пристрої та вимірювання геометрії різців.

Переріз стержня різця ( ) вимірюється штангенциркулем, а геометричні параметри різців універсальними та настільними кутомірами.

Універсальним кутоміром вимірюють кути в плані: головний та допоміжний . На рисунку 5 показано вимірювання кута .

При вимірюванні головного кута в плані, планку 1 кутоміра прикладають до головної ріжучої кромки, а планку 2 до бічної сторони різця. Покази на шкалі кутоміра дають значення кута . Подібним методом вимірюють допоміжний кут в плані.

 

 

Рисунок 5 – вимірювання кутів в плані.

Кут при вершині в плані визначається за формулою:

Настільним кутоміром вимірюють головні та допоміжні кути, а також кут нахилу головної ріжучої кромки.

 

а) б) в)

Рисунок 6 – вимірювання кутів настільним кутоміром.

 

На рисунку 6а) показано приклад вимірювання головного заднього кута на рисунку 6б) – головного переднього кута ; на рисунку 6в) – кута нахилу головної ріжучої кромки .

Після вимірювання вказаних вище кутів значення решти кутів визначається за формулами:

; .

На основі даних отриманих в результаті вимірювання кутів різця, викреслюють його ескіз з позначенням всіх кутів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.016 с.)