Вихідний документ ВССУ з проставленням реєстраційної позначкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихідний документ ВССУ з проставленням реєстраційної позначки 

Начальник управління з питань судового діловодства О. Слоніцький


 

Додаток 7 до пункту 7.8 Інструкції


НАЙМЕНУВАННЯ СУДУ

Адресат (кому)   Шановний(а).............!     (Текст)     Додаток на _____ арк. в 1 прим.
З повагою
Посада (підпис) ініціали, прізвище


 

Начальник управління з питань судового діловодства О. Слоніцький


 

Додаток 8 до пункту 7.22 Інструкції


ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

вул. П. Орлика, 4-а, м. Київ, 01043
______________________________________________________________________

Адресат (кому)     Шановний(а).............!     (Текст) Додаток на ________ арк. в 1 прим.


З повагою    
Посада* (підпис) ініціали, прізвище
____________ * Головаабо /В. о. Головиабо /Заступник Головиабо /Керівник апаратуабо /Заступник керівника апаратуабо /Секретар судової палати у..... або / Суддя


 

Начальник управління з питань судового діловодства О. Слоніцький


 

Додаток 9 до пункту 7.22 Інструкції


ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ  
Назва структурного підрозділу Адресат
вул. П. Орлика, 4-а, м. Київ, 01043 _________________________________________ (кому)


Шановний(а).....!     Текст   Додаток на ______ арк. в 1 прим.


З повагою    
Начальник управління (підпис) ініціали, прізвище
____________ Оформлюється на форматі А4 та/або А5


 

Начальник управління з питань судового діловодства О. Слоніцький


 

Додаток 10 до пункту 10.1 Інструкції


Найменування суду  
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ ___________ N ____________ на 20__ рік ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник апарату суду Підпис ініціали, прізвище Дата


Індекс справи Заголовок справи (тому, частини) Кількість справ (томів, частин) Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком Примітки
 
         
         
         
         


Керівник служби діловодства ___________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)
Дата Візи керівника архіву (особи, відповідальної за архів)


СХВАЛЕНО Протокол засідання ЕК суду __________________ N _______ ПОГОДЖЕНО Протокол ЕПК державної архівної установи __________________ N _______
Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у ___ році в суді


За строками зберігання Усього У тому числі
таких, що переходять з позначкою "ЕПК"
Постійного      
Тривалого (понад 10 років)      
Тимчасового (до 10 років включно)      
Разом      


Керівник служби діловодства _______________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)
Дата  
Підсумкові відомості передано до архіву суду  
Відповідальний працівник служби діловодства _______________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)


 

Начальник управління з питань судового діловодства О. Слоніцький


 

Додаток 11 до пункту 11.3 Інструкції


ЖУРНАЛ
обліку речових доказів

N з/п Дата надходження Найменування речового доказу Кількість Номер справи, П. І. Б. (найменування) сторони у справі Зберігання Рішення судущодо речових доказів, дата його ухвалення Виконання Примітки
місце фактичного зберігання із зазначенням прізвища відповідальної особи кому і коли передано для огляду і коли повернено кому надіслані (передані) документи на виконання дата виконання рішення в частині речових доказів кому і коли передані речові докази


 

Начальник управління з питань судового діловодства О. Слоніцький


 

Додаток 12 до пункту 12.1 Інструкції


ЖУРНАЛ
обліку печаток і штампів суду

N з/п Відбитки печаток, штампів Кому видано Дата повернення та розписка в одержанні Примітка
Назва підрозділу, де зберігаються печатки Прізвище та ініціали відповідальної особи Дата та розписка в одержанні


 

Начальник управління з питань судового діловодства О. Слоніцький


 

Додаток 13 до пункту 12.8 Інструкції


ЖУРНАЛ
обліку пронумерованих бланків суду

_____________________________________________________________________________________ назва бланків
___________________________ Надходження   ___________________________ Видача


Дата видачі Кому видано Кількість примірників Розписка в одержанні
Назва підрозділу Прізвище, ініціали особи, яка одержала бланки


 

Начальник управління з питань судового діловодства О. Слоніцький


 

Додаток 14 до пункту 13.3 Інструкції


ЖУРНАЛ
видачі справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення

N з/п Номер справи (кримінального провадження) Дата надходження заяви Від кого надійшла заява (П. І. Б., процесуальний статус) Дата та година видачі справи Кількість аркушів у справі Підпис особи, що одержує справу на ознайомлення Дата та година повернення справи Підпис та П. І. Б. працівника суду, що перевіряє справу після ознайомлення Примітки
                   


 

Начальник управління з питань судового діловодства О. Слоніцький


 

Додаток 15 до пункту 14.1 Інструкції


ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник структурного підрозділу Підпис ініціали, прізвище Дата


ОПИС N

_____________________________________________________________________________________
(назва розділу)

У цей опис включено ______________________ ______________________ справ з N ____ по N ____, (цифрами і словами) у тому числі: літерні номери _____________________ пропущені номери _____________________ Індекс справи (тому, частини) Заголовок справи (тому, частини) Крайні дати справи (тому, частини) Кількість аркушів у справі (томі, частині) Строк зберігання справи (тому, частини), стаття за переліком Примітка
             
     
     


 

Начальник управління з питань судового діловодства О. Слоніцький


 

Додаток 16 до пункту 16.3 Інструкції
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.005 с.)