ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ 

1. Предмет та метод цивільно-правового регулювання.

2. Способи набуття та припинення права власності.

3. Суб’єкти права інтелектуальної власності.

4. Держава Україна як суб’єкт цивільного права.

5. Захист права власності. Поняття і способи.

6. Основні інститути права інтелектуальної власності.

7. Форми здійснення права державної власності.

8. Поняття довіреності. Форма і строк дії.

9. Право на відкриття.

10. Поняття і види права спільної власності.

11. Види недійсних угод та їх наслідки.

12. Способи захисту права інтелектуальної власності.

13. Поняття власності і права власності.

14. Загальна характеристика речево-правових способів захисту права власності.

15. Поняття та принципи авторського права.

16. Цивільне право як галузь права.

17. Поняття цивільної дієздатності.

18. Суб’єкти авторського права.

19. Право власності в об’єктивному і суб’єктивному значенні.

20. Поняття і види строків позовної давності. Значення позовної давності.

21. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав.

22. Поняття та види об’єктів цивільних прав.

23. Підстави та правові наслідки обмеження громадянина в дієздатності.

24. Поняття знаків для товарів та послуг, умови надання їм правової охорони.

25. Поняття та ознаки угоди.

26. Здійснення права спільної часткової власності.

27. Об’єкти авторського права, їх характеристика та види.

28. Поняття та види представництва.

29. Зміст права власності.

30. Види суб’єктивних прав автора

31. Органи, що здійснюють право державної та комунальної власності.

32. Правові наслідки недодержання простої письмової форми угоди.

33. Обмеження майнових прав автора. Вільне використання творів.

34. Види дієздатності громадян України.

35. Право приватної власності громадян України (суб’єкти, об’єкти, підстави виникнення та припинення).

36. Поняття суміжних прав.

37. Право спільної часткової власності .

38. Підстави та правові наслідки зупинення перебігу строку позовної давності.

39. Умови надання охорони об’єктам суміжних прав.

40. Умови, порядок та правові наслідки визнання громадянина недієздатним.

41. Цінні папери як об’єкти цивільних прав.

42. Суб’єктивні права виконавців виробників фонограм, організацій мовлення та строки їх охорони.

43. Умови дійсності угод.

44. Поняття та ознаки юридичної особи.

45. Поняття та критерії патентоспроможності винаходів, корисних моделей, промислових зразків та межі надання їм правової охорони.

46. Умови, порядок і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім.

47. Правові наслідки недодержання нотаріальної форми угоди.

48. Порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

49. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором.

50. Початок перебігу та правові наслідки закінчення строку позовної давності.

51. Правовий режим службових винаходів, корисних моделей, промислових зразків.

52. Право привілеєвої купівлі-продажу частки в праві спільної часткової власності.

53. Способи створення юридичної особи.

54. Поняття та правовий захист фірмового найменування.

55. Умови, порядок та правові наслідки визнання громадянина померлим.

56. Захист прав на раціоналізаторську пропозицію.

57. Порядок припинення юридичної особи.

58. Поняття та види цивільного правовідношення. Елементи цивільних правовідносин.

59. Поняття особистих немайнових прав їх види.

60. Принцип пріоритету за Паризькою конвенцією з охорони промислової власності.

61. Господарські товариства як юридичні особи (поняття, види).

62. Негаторний позов.

63. Правова охорона сортів рослин.

64. Речі як об’єкти цивільних прав. Класифікація речей, її правове значення.

65. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

66. Поняття та види знаків для товарів і послуг.

67. Віндикаційний позов.

68. Класифікація угод.

69. Право на селекційні досягнення в галузі виробництва.

70. Функції цивільного права.

71. Підстави та правові наслідки припинення довіреності.

72. Права та обов’язки, що випливають із свідоцтва на знаки для товарів і послуг.

73. Захист честі, гідності та ділової репутації.

74. Суб’єкти права державної та комунальної власності. Суб’єкти здійснення права державної та комунальної власності.

75. Порядок оформлення прав на знаки для товарів та послуг.

76. Система цивільного права.

77. Форма угод та наслідки її недодержання.

78. Поняття та джерела права промислової власності.

79. Аналогія в цивільному праві.

80. Особливості віндикації грошей та цінних паперів на пред’явника.

81. Об’єкти права промислової власності.

82. Порядок розрахунків при віндикації.

83. Правоздатність і дієздатність юридичної особи.

84. Особисті (немайнові) права авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків.

85. Зміст цивільного правовідношення.

86. Порядок та способи виділу частки із спільного майна.

87. Суб’єкти авторських прав. Співавторство.

88. Підстави та правові наслідки зупинення перебігу строку позовної давності.

89. Ризик випадкової загибелі речі.

90. Право на секрети виробництва.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ

 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс (ЦК) України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 14 липня 2004 р. - № 130.

4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – Ст. 144.

5. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради. – 2002. - №21-22. – Ст.135.

6. Житловий кодекс Української РСР. Затверджений Законом Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1983. – додаток до № 28. – Ст. 573.

7. Земельний кодекс України. Затверджений Законом України від 25 жовтня 2001р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 листопада.

8. Кодекс адміністративного судочинства від 6 липня 2005 року // Відомості Верховної Ради . – 2005. - №35-36.

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.- 1984. - додаток до № 51. - Ст.1122.

10. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №25-26.- Ст.131.

11. Закон України “Про авторське право і суміжні права” в редакції Закону України від 11 липня 2001р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №43. – Ст. 214.

12. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- №9.- Ст.62.

13. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07 грудня 2000р. // Урядовий кур’єр від 17.01.2001 р.

14. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. - № 20. – Ст. 249.

15. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності” від 21 грудня 2000р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №8. – Ст.37.

16. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності” від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - № 23. - Ст.117.

17. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності” від 22 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № 35. – Ст.271.

18. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. – Ст. 682.

19. Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” від 1 липня 2004 р. // Урядовий кур'єр. – 4 серпня 2004 року. - № 145.

20. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради – 2003. – № 31-32. – Ст.263.

21. Закон України “Про державну таємницю” від 21 січня 1994 року в редакції Закону від 21.09.99 // Відомості Верховної Ради України. -1994. - №16. - Ст.93.

22. Закон України “Про донорство крові та її компонентів” від 23 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №23.-Ст. 183.

23. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради. - 1993.- № 1.- Ст.1

24. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. -.1994. -№27. -Ст.218.

25. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – Ст.642.

26. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. -1996 р. - № 36. - Ст. 164.

27. Закон України “Про захист прав споживачів” від 15 грудня 1993 р. (із змінами і доповненнями). // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 30. – Ст.379.

28. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991.-№29.-Ст. 377.

29. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – Ст.650.

30. Закон України “Про іпотеку” від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 38. – Ст. 313.

31. Закон України “Про кінематографію” від 13 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 22. - Ст. 114.

32. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2000.- № 36.- ст. 299.

33. Закон України “Про міжнародне приватне право” від 23 червня 2005 р. // Голос України. – 29 липня 2005. - №. 138.

34. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – Ст. 70.

35. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 20-21. – Ст. 190.

36. Закон України “Про науково-технічну інформацію” від 23 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №33. – Ст.345.

37. Закон України “Про національні меншини в Україні” від 25 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №36. - Ст.529.

38. Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- №15.- Ст.67.

39. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39. – Ст. 383.

40. Закон України “Про об'єднання громадян” від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. -1992. - №34. - Ст.504.

41. Закон України “Про органи реєстрації актів громадянського стану” від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 14. – Ст. 78.

42. Закон України “Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування” від 17 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. - 2002. - № 7. - Ст. 276.

43. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. -1991. - №41. - Ст.546.

44. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 7. – Ст. 32. у редакції Закону України від 1 червня 2000 р. Відомості Верховної Ради. – 2001. - №8. – Ст.37.

45. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 27-28. – Ст.181.

46. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – Ст.36.

47. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994. - №7. – Ст. 34.

48. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 21. – Ст.218 у редакції Закону України від 17 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 7. – Ст. 278.

49. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 8. – Ст. 28.

50. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 47. – Ст. 251.

51. Закон України “Про племінне тваринництво” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 6. - Ст. 37.

52. Закон України “Про політичні партії” від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- № 23.- Ст.118.

53. Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. -1995. - №1. - Ст.1.

54. Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16 березня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №23. - Ст.176.

55. Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 року // Відомості Верховної Ради України. -1991. - №16. - Ст.198.

56. Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36. – Ст. 524.

57. Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36. – Ст. 524.

58. Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки” від 7 жовтня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. — № 52. - Ст. 312.

59. Закон України “Про рекламу” від 3 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №39. – Ст. 181.

60. Закон України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фоно­грам” від 23 березня 2000 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 5-6. - Ст. 46.

61. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- №25.- Ст.283.

62. Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17 липня 1997 року// Голос України.- 1997.- 8 серпня.

63. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №27. - Ст.382.

64. Закон України “Про споживчу кооперацію” від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- №30.- ст.414.

65. Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ” від 15 січня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 11. – Ст.. 79.

66. Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 10. — Ст. 43.

67. Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини” від 16 липня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №41. - Ст.377.

68. Закон України “Про фермерське господарство” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2003. - № 45. – Ст. 363.

69. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002.- № 1.- ст.1.

70. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. //Відомості Верховної Ради України, 2006, № 31 (04.08.2006), ст. 268.

71. Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” від 23 грудня 1997 року // Урядовий - кур'єр. -1998. -№15-16. -С.12-13.

72. Закон України „Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 50. - ст.540.

73. Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 12. – Ст. 165.

74. Закон України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 48. – Ст. 253.

75. Закон України „Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 27-28. – Ст. 180.

76. Закон СРСР “Про кооперацію в СРСР” від 26 травня 1988р.// Відомості Верховної Ради України.- 1991.- №12.- Ст.325.

77. Декрет Кабінету міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” від 8 квітня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. -1993. - №23. - Ст.247.

78. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- №17.- Ст.184.

79. Декрет Кабінету Міністрів України «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності» від 15 грудня 1992р. // Бюлетень законодавства та юридичної практики України.-1993.- №2.

80. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р. // Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – Т.1: Право інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – С.186-224.

81. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р. // Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – Т.1: Право інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – С.243-262.

82. Германское Гражданское уложение 1896 г. // Германское право. Часть 1. Гражданское уложение. / Перев. А. А. Лизунова, Н. Б. Шеленковой, Н. Г. Елисеева. – М.: Международный центр финансово-экономического развития. – 1996.

83. Гражданский кодекс Российской Федерации. СПб.: «Издательский дом Герда», 2003.

84. Декларація драв національностей України від 1 листопада 1991 року. - У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - К.: Наук, думка, 1992.

85. Договір про закони щодо товарних знаків 1994 р. // Збірник нормативних актів з питань промислової власності / За ред. В.Л.Петрова, В.О.Жарова. – К.: Вища школа, 1999. – С.441-465.

86. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. - У кн. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - К: Наук, думка, 1992

87. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року // Вісник Верховного Суду України. - 1997.-№3.

88. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм 1971 р. // Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. – Зб. нормат. актів. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С.171-174.

89. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі – продажу товарів 1974 року // “Зібрання чинних міжнародних договорів України” Кн.1. – Т. 4. – С.520-530.

90. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року. - У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - К.: Наук, думка, 1992,

91. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 року. - У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - К.: Наук, думка, 1992.

92. Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження товарів та їх міжнародну реєстрацію від 31 жовтня 1958 р. // Збірка вибраних міжнародних матеріалів. – К., 1999.

93. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апряля 1891 г. // Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А.Д.Святоцкого, В.П. Петрова. – Т.2. – К.: Ин Юре, 1999.

94. Мадридська угода про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження виробів від 14 квітня 1891р. // Збірка вибраних міжнародних матеріалів. – К., 1999.

95. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій ефірного мовлення. // Інтелектуальна власність. – 2001. - №2. – С.71-75.

96. Міжнародна угода про порядок розв’язання спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності. Ратифікована Україною 19 грудня 1992 р. (Голос України від 14.01.93).

97. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року. - У кн. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - К.: Наук, думка, 1992.

98. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року. - У кн. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - К.: Наук, думка, 1992.

99. Парижская конвенция об охороне промишленной собственности от 20 марта 1883г. // Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А.Д.Святоцкого, В.П. Петрова. – Т.2. – К.: Ин Юре, 1999.

100. Французский Гражданский кодекс 1804 г. / Перев. И. С. Перетерского. – М.: Юриздат. – 1941.

101. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS). // Інтелектуальна власність. – 1999. - № 5, 6, 7.

102. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції від 3 березня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 15.

103. Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. -1992. - №21. - Ст.294.

104. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №4.-Ст.19.

105. Положення “Про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові”. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1993 року // ЗП України. - 1993. - №9. -с.77-79.

106. Положення про Державний реєстр національного культурного надбання, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 1992 р. // Збірник Постанов Уряду України.- 1992.- №9.

107. Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. // Збірник урядових нормативних актів України. – 1999. – № 6. – Ст. 113.

108. Постанова Верховної Ради України “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” від 12 вересня 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 46. - Ст.621.

109. Постанова Верховної Ради України “Про право власності на окремі види майна” від 17 червня 1992р // Урядовий кур`єр.- 1992.- №29.

110. Постанова Верховної Ради України “Про ратифікацію Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі – продажу товарів 1974 року” від 14 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. – №36. – Ст.368.

111. Постанова Верховної Ради України «Про тимчасове положення про Фонд державного майна України» від 7 липня 1992р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- №39.

112. Постанова Кабінету Міністрів України “Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів” від 9 листопада 1996 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1996. - №5. -с.297 - 298.

113. Постанова Кабінету Міністрів України “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 52. — Ст. 2369.

114. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав” 18 січня 2003 p., № 72 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 4. - Ст. 129.

115. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади” від 28 грудня 1992 р.

116. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності” від 20 червня 2000 р. № 997 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 25. - Ст. 1060.

117. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності” від 22 травня 2001 р. // Інтелектуальна власність — 2001. — № 7.

118. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності” від 20 червня 2000 р. № 997 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 25. - Ст. 1060.

119. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядок їх виплати” від 18 січня 2003 p., № 71 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 4. - Ст. 129.

120. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. №914 “Про типовий статут казенного підприємства”// Офіційний вісник України.- 1998.- №4.

121. Правила реєстрації актів громадянського стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 42. – Ст. 1803.

122. Тимчасове положення про Фонд державного майна України, затверджене постановою Верховної Ради України від 7 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 20.- Ст. 274.

123. Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997 р. // Офіційний вісник України.- 1997. - № 24. – Ст. 11.

124. Указ Президента України “Про затвердження Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні” від 18 вересня 1992р. С. 212-215 // Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – Т.3: Промислова власність. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.

125. Указ Президента України “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” від 27 квітня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 5 травня 2001. – №79.

126. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі і гідності громадян та організацій» від 28 вересня 1990 р. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1993.- № 3.- С.9-15.

127. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової шкоди) від 31 березня 1995 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1995). – К., 1996.

128. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок» від 4 жовтня 1991р. №7 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.- 1993.- №2.- Ст. 25-32.

129. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування законодавства про житлово-будівельні кооперативи» від 18 вересня 1987 р. // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. – 1993. - №2.

130. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ, пов’язаних з діяльністю гаражно-будівельних кооперативів» від 28 липня 1991 р. // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. - 1993. - №2.

131. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в спорах про визнання угод недійсними” від 28.04.1978р. №3 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 травня 1998 року №15 // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України. - Сімферополь, 1998. - Ст. 426-433.

132. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в спорах про встановлення фактів, що мають юридичне значення” від 31.03.1995р. №5 // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України. – Сімферополь, 1998. - Ст. 646-657.

133. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в спорах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним» від 28.03.1972р. №3 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1993. - № 2. – Ст. 16-19.

134. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у спрах за позовами про захист права приватної власності» від 22 грудня 1995 р. № 20 // Закон і Бізнес. – 1996. - № 84. – 24 лютого.

135. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року №6 “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” // Цивільний кодекс. Цивільний процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах. // Відп. Редактор П.І.Шевчук. -К.: “Юрінком Інтер”. -1999. - 496с.

136. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з захистом прав інтелектуальної власності”. // Юридическая практика. - 2004. - №26.

137. Роз`яснення Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних з визнанням угод недійсними» від 12 березня 1999 р.

138. Роз`яснення президії Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність» від 28 квітня 1995р.

139. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 29.02.1996 №02-5/95 “Про деякі питання, що виникли при вирішенні спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди”. // Бюлетень законодавства та юридичної практики .-1998.- №7.

140. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 2 квітня 1994 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з судовим захистом права державної власності» // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1996. - № 1.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.026 с.)