Тема 11. Представництво (8 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Представництво (8 год.)Поняття представництва. Сфера застосування представництва. Види представництва.

Сторони правовідносин з представництва. Повноваження представника. Наслідки укладення угоди особою, не уповноваженою на це, або з перевищенням повноважень.

Довіреність. Форма та строк дії довіреності. Передоручення. Припинення довіреності. Наслідки припинення довіреності.

 

Тема 12. Строки. Позовна давність (10 год.).

Поняття строків в цивільному праві. Види строків. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків. Порядок обчислення строків.

Поняття і значення строку позовної давності. Застосування позовної давності. Види строків позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Початок перебігу строку позовної давності. Зупинення, перерва і поновлення строків позовної давності. Наслідки закінчення строку позовної давності. Випадки захисту порушеного права після закінчення строків позовної давності.

Тема 13. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків (7 год.)

Поняття здійснення суб'єктивного цивільного права. Поняття виконання суб'єктивного цивільного обов'язку. Принципи та гарантії здійснення права та виконання обов'язків у цивільному праві. Способи здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов'язків. Межі здійснення цивільних прав.

Здійснення цивільного права всупереч з його призначенням. Зловживання правом.

Антимонопольні заборони та правила про неприпустимість недобросовісної конкуренції як різновиди межі здійснення цивільного права.

 

Тема 14. Захист цивільних прав (10 год.)

Поняття і зміст суб'єктивного права на захист. Виникнення та здійснення права на захист. Способи захисту цивільних прав.

Виконання цивільних обов’язків. Забезпечення виконання цивільних обов’язків.

Система державних органів, які здійснюють захист цивільних прав. Посилення ролі судового захисту цивільних прав.

Поняття та зміст самозахисту цивільних прав. Необхідна оборона та як спосіб самозахисту цивільних прав.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Тема 15. Загальні положення про особисті немайнові права

Фізичних осіб (10 год.)

Поняття та ознаки особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими. Розвиток концепції особистих немайнових прав у цивільному праві. Джерела правового регулювання особистих немайнових прав фізичної особи. Проблема галузевої приналежність особистих немайнових, не пов’язаних з майновими, відносин.

Поняття та ознаки особистих немайнових відносин. Нематеріальні блага як особлива категорія об’єктів цивільного права. Особливості суб’єктного складу. Загальні та спеціальні суб’єкти особистих немайнових відносин. Абсолютність особистих немайнових відносин.

Підстави виникнення особистих немайнових прав фізичної особи. Здійснення та гарантії забезпечення особистих немайнових прав. Критерії класифікації та види особистих немайнових прав: за цільовим спрямуванням, порядком виникнення, формою закріплення. Система особистих немайнових прав у Цивільному кодексі.

Захист особистих немайнових прав. Поновлення порушеного права. Спростування недостовірної інформації. Відшкодування моральної шкоди.

Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи (12 год.)

Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи.

Право на життя як невід’ємне право фізичної особи. Межі самозахисту життя та здоров’я від протиправних посягань. Умови та порядок проведення медичних, наукових та інших дослідів щодо фізичної особи.

Право на охорону здоров’я. Забезпечення права на охорону здоров’я. Право на медичну допомогу та особливості його реалізації. Право на інформацію про стан свого здоров’я та здоров’я інших осіб. Правова охорона інформації про стан здоров’я особи та інших відомостей, одержаних при медичному обстеженні. Медична таємниця. Інші права особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні.

Зміст та забезпечення права на свободу та особисту недоторканість. Випадки обмеження свободи особи, встановлені законом. Правове регулювання відносин у сфері донорства крові, її компонентів, органів та інших анатомічних матеріалів.

Правова характеристика інших особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на сім’ю, на опіку або піклування, на безпечне для життя та здоров’я довкілля).

Тема 17. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (10 год.)

Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

Право на ім’я. Підстави та порядок зміни імені фізичною особою. Право на використання імені. Умови використання імені без згоди особи.

Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти правової охорони. Право на повагу до гідності і честі особи та на недоторканість ділової репутації. Захист права на честь і гідність.

Право на інформацію. Поняття та види інформації. Особливості правової охорони відкритої, конфіденційної та таємної інформації. Спростування недостовірної інформації. Правова охорона особистих паперів та кореспонденції. Розпорядження особистими паперами. Обмеження права на таємницю кореспонденції.

Охорона інтересів фізичної особи при проведенні фото -, кіно -, теле - та відео зйомок. Захист інтересів особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.

Гарантії права на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості.

Інші особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (право на місце проживання, на недоторканість житла, на вибір роду занять, на свободу пересування, на свободу об’єднання та на мирні збори).

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V

ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА

Тема 18. Загальні положення про право власності (14 год.)

Речові права в системі цивільних прав. Ознаки речових прав.

Власність і право власності: співвідношення. Власність як економічна категорія. Передумови становлення та розвитку відносин власності на теренах України. Зміст права власності.

Поняття права власності як правового інституту (право власності в об'єктивному значенні). Роль та місце правового інституту власності в системі цивільного права.

Поняття права власності як суб'єктивного права. Зміст та межі здійснення суб'єктивного права власності.

Співвідношення суб'єктивного права власності і цивільного правовідношення.

Форми і види права власності за законодавством України. Право власності Українського народу.

Загальна характеристика правового регулювання відносин власності в зарубіжному законодавстві.

Підстави виникнення прав власності та їх класифікація. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором. Ризик випадкової загибелі або псування речі. Юридичні гарантії здійснення права власності. Припинення права власності.

 

Тема 19. Право приватної власності фізичних осіб (8 год.)

Поняття права приватної власності. Ознаки права приватної власності. Місце приватної власності серед інших форм власності.

Особливості підстав виникнення і припинення права приватної власності фізичних осіб. Суб'єкти права приватної власності фізичних осіб. Об'єкти права приватної власності фізичних осіб. Зміст і здійснення права приватної власності фізичних осіб.

 

Тема 20. Право власності юридичних осіб (8 год.).

Поняття та ознаки права власності юридичних осіб. Суб'єкти і об'єкти права власності юридичних осіб.

Право власності окремих видів юридичних осіб.

Право власності господарських товариств. Право власності господарських об'єднань. Право власності кооперативних організацій. Право власності громадських організацій та благодійних фондів. Право власності професійних спілок, політичних партій. Право власності релігійних організацій.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.017 с.)