ТЕМА: “ СКЕЛЕТ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК “.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: “ СКЕЛЕТ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК “.Обладнання: скелет людини, скелет вільної верхньої кінцівки ( на планшеті ), окремі кістки верхньої кінцівки: лопатка, ключиця, плечова, ліктьова, променева кістки ( ліва, права ); кисть ( на планшеті ), таблиці та методичні вказівки до них; ренгенівські знімки, анатомічний атлас.

Конкретні цілі: уміти – визначати вид кісток верхньої кінцівки ,їх топографію, будову, сполучення;

оволодіти практичними навичками: промацувати ость і нижній кут лопатки, ключицю, виростки плеча, ліктьовий та шилоподібний відростки ліктьової кістки, шилоподібний відросток променевої кістки, кістки кисті, розрізняти кістки правої і лівої кінцівок, визначати типи з’єднань, демонструвати рухи в суглобах

Пояс верхньої кінцівки ( лопатка, ключиця ).

1. Візьміть лопатку ( scapula ) і вкажіть:

- трикутна форма;

- реброва поверхня;

- спинна поверхня ( задня );

- три краї ( верхній, медіальний, латеральний );

- надостьова ямка;

- підостьова ямка;

- підлопаткова ямка;

- лопаткова ость;

- дзьобоподібний відросток;

- акроміон ( плечовий відросток )

- суглобова западина;

- три кути ( верхній, нижній латеральний );

- вирізку лопатки

2 Визначте розташування лопатки на скелеті:

- прилягає до задньої стінки грудної клітки;

на рівні 2- 7 ребер

3.Візьміть ключицю ( clavicula ) і вкажіть:

- форма кістки;

- тіло;

- груднинний кінець;

- плечовий ( акроміальний ) кінець.

4. Промацайте на людині ( на собі ):

- лопатку;

- ость лопатки;

- нижній кут лопатки;

- ключицю.

Скелет вільної верхньої кінцівки ( руки ).

1. Візьміть плечову кістку ( humerus ) та визначте:

- форма кістки;

- діафіз ( тіло );

- проксимальний спіфіз ( верхній кінець );

- дистальний епіфіз ( нижній кінець )

- головка;

- анатомічна шийка;

- хірургічна шийка;

- великий горбок;

- гребінь великого горбка;

- малий горбок;

- гребінь малого горбка;

- міжгорбкова борозна;

- борозна променевого нерва;

- дельтоподібна горбистість;

- виросток;

- блок;

- мала головка плечової кістки;

- присередній надвиросток;

- ліктова ямка, променева ямка;

- вінцева ямка.

2. Візьміть променеву кістку (radius ) та визначіть :

- форма кістки;

- проксимальний ( верхній кінець );

- дистальний ( нижній кінець );

- діафіз ( тіло );

- головка;

- суглобова ямка;

- суглобовий обвід;

- шийка;

- горбок;

- три поверхні тіла ( передня, задня, бічна );

- три краї тіла ( передній, задній, міжкістковий );

- шилоподібний відросток;

- ліктьова вирізка;

- зап’ясткова суглобова поверхня.

3.Візьміть ліктьову кістку (ulna ) та визначіть:

- форма кістки;

- проксимальний ( верхній кінець );

- дистальний ( нижній кінець );

- діафіз ( тіло );

- ліктьовий відросток;

- вінцевий відросток;

- блокова вирізка;

- променева вирізка;

- горбистість ліктьової кістки;

- три поверхні тіла ( передня, задня, присередня );

- три краї тіла ( передній, задній, міжкістковий );

- головка;

- шилоподібний відросток.

-

Кістки кисті (ossamanus )

1.Візьміть скелет кисті ( на планшеті ) і визначіть кістки зап’ястка:

- верхній ряд – човноподібна,

півмісяцева,

тригранна,

горохоподібна;

- нижній ряд – кістка- трапеція:

трапецієподібна

головчаста

гачкувата.

2 Визначте на скелеті кисті 5 кісток п’ястка, вкажіть на кожній:

- основа;

- тіло;

- головка.

3.На скелеті кисті вкажіть фаланги

1 пальця: ближча ( основна )

кінцева ( нігтьова )

2-4 пальців: ближча ( основна )

середня

кінцева ( нігтьова )

З’єднання кісток верхньої кінцівки

1. Вкажіть кістки, які утворюють:

груднинно-ключичний суглоб

- ключична вирізка груднини;

- грудний кінець ключиці

2Акроміально-ключичний суглоб ( надплечо-ключичний ):

- акроміон лопатки;

- акроміальний кінець ключиці

3.Плечовий суглоб (articulatio humeri ):

- суглобова западина лопатки;

- головка плечової кістки

4.Ліктьовий суглоб (articulatio cubiti ):

- дистальний кінець плечової кістки;

- проксимальний кінець променевої;

- проксимальний кінець ліктьової

Визначте в ліктьовому суглобі 3 суглоби:

- плечоліктьовий;

- плечопроменевий;

- проксимальний променеліктьовий.

5. Променезап’ястковий суглоб ( articulatio radiocarpea ) утворений:

- дистальний кінець променевої кістки;

- човноподібна;

- півмісяцева;

- тригранна

6. Суглоби кисті:

- середньозап’ястковий

- зап’ястково-п’ясткові

- п’ястково-фалангові

- міжфалангові

7. На собі перевірте рухи в суглобах:

- грудинноключичному;

- плечовому;

- ліктьовому;

- променезап’ястковому.

8. На людині ( на собі ) промацайте:

- ліктьовий відросток;

- всю ліктьову кістку;

- шилоподібний відросток;

- шилоподібний відросток променевої кістки;

- горохоподібну кістку;

- 5 кісток п’ястка

- фаланги пальців.

9. Визначте кістки правої та лівої верхньої кінцівки

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ПО ТЕМІ : “ СКЕЛЕТ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ “.

1. Із яких кісток складається грудний пояс ( пояс верхньої кінцівки )?

 

2. Яка кістка сполучає верхню кінцівку з кістками тулуба ?

 

3. Які відділи виділяють у кістках верхньої кінцівки ?

 

4. До якого відділу кісток верхньої кінцівки належить ключиця і лопатка ?

 

5. Як називається латинською мовою лопатка ?

 

6. Яку форму має лопатка ?

 

7. До чого прилягає лопатка ?

 

8. На рівні яких ребер розташовується лопатка при опущеній вільній частині верхньої кінцівки ?

 

9. Які краї має лопатка ?

 

10. Які кути має лопатка ?

 

11. Які поверхні має лопатка ?

 

12. Як називається поверхня лопатки, обернена до ребер ?

 

13. Як називається виступ на дорзальній поверхні лопатки ?

 

14. Який анатомічний утвір знаходиться над остю лопатки ?

 

 

15. Який анатомічний утвір знаходиться під остю лопатки ?

 

16. Чим закінчується латерально ость лопатки ?

 

17. Перелічіть відростки лопатки.

 

 

18. Де розташована на лопатці суглобова поверхня для зчленування з ключицею ?

 

19. Чим представлений бічний кут лопатки ?

 

20. Де розташована на лопатці суглобова западина ?

 

21. Як називається поверхня лопатки, яка слугує для зчленування з голівкою плечової кістки

 

22. На якій поверхні лопатки знаходиться ость лопатки ?

 

23. На якій поверхні лопатки знаходиться підостьва ямка ?

 

24. На якій поверхні лопатки знаходиться надостьова ямка ?

 

25. Як називається латинською мовою ключиця ?

 

26. Яку форму має ключиця ?

 

27. Які частини має ключиця ?

 

 

28. Як називається кінець ключиці, обернений до груднини ?

 

29. Як називається кінець ключиці., обернений до лопатки ?

 

30. Яка частина ключиці розташована між її кінцями ?

 

31. З чим зчленовується груднинний кінець ключиці ?

 

 

32. З чим зчленовується надплечовий (акроміальний ) кінець ключиці?

 

33. На які відділи діляться кістки вільної частини верхньої кінцівки ?

 

34. Які кістки належать до кісток передпліччя ?

 

35. Як називається простір між ліктьовою і променевою кістками ?

 

36. Як називається латинською мовою плечова кістка ?

 

37. До яких кісток належить плечова кістка ?

 

38. З яких частин складається плечова кістка ?

 

39. Які кінці має плечова кістка ?

 

40. Як називається верхній потовщений кінець плечової кістки ?

 

41. Яку форму має головка плечової кістки і куди вона обернена ?

 

 

42. Які анатомічні утвори розташовані відразу ж за анатомічною шийкою ?

 

43. Який анатомічний утвір розташований між горбками і гребнями плечової кістки ?

 

44. Як називається найвужче місце між головкою плечової кістки та її тілом ?

 

45. Чому найвужче місце між головкою плечової кістки та її тілом називають шийкою ?

 

46. Яку форму має тіло плечової кістки ?

 

47. Яку форму має тіло плечової кістки у його нижньому відділі ?

 

48. Де знаходиться головочка плечової кістки ?

 

49. Де знаходяться великий і малий горбки плечової кістки ?

 

50. Де знаходиться дельтоподібна горбистість ?

 

51. Де знаходяться гребені великого і малого горбків ?

 

 

52. Яка борозна розташована на тілі плечової кістки ?

 

53. Яким анатомічним утвором закінчується дистальний кінець плечової кістки ?

 

54. Де знаходиться вінцева ямка на плечовій кістці ?

 

55. Де знаходиться ліктьова ямка ?

 

 

56. З якою кісткою зчленовується головочка плечової кістки ?

 

57. З якою кісткою зчленовується ліктьова ямка ?

 

58. Який анатомічний утвір розташований над головочкою плечової кістки ?

 

 

59. На якій поверхні виростка плечової кістки розташована ліктьова ямка ?

 

60. Який надвиросток плечової кістки виражений сильніше ?

 

61. Як називається латинською мовою ліктьова кістка ?

 

62. Які анатомічні утвори є на верхньому кінці ліктьової кістки ?

 

63. Яка глибока вирізка розташована на верхньому кінці ліктьової кістки ?

 

64. З якою кісткою сполучається блокова вирізка ліктьової кістки ?

 

65. Що знаходиться між ліктьовим і вінцевим відростками ліктьвої кістки ?

 

66. В який анатомічний утвір заходить ліктьовий відросток при розігнутому передпліччі ?

 

67. В який анатомічний утвір заходить вінцевий відросток ліктьової кістки при зігнутому передпліччі

 

 

68. Де на ліктьовій кістці розташована вирізка променевої кістки ?

 

69. Яким анатомічним утвором закінчується нижній ( дистальний ) кінець ліктьової кістки ?

 

 

70. Що розрізняють на нижньому кінці ліктьової кістки ?

 

71. Як називається латинською мовою променева кістка ?

 

72. Які анатомічні утвори є на верхньому кінці променевої кістки ?

 

73. Де знаходиться головка променевої кістки ?

 

74. З якою кісткою сполучається суглобова ямка променевої кістки ?

 

75. Що знаходиться на променевій кістці нижче її головки ?

 

76. Де на променевій кістці розташована її шийка ?

 

77. Який анатомічний утвір розташований за шийкою на передній поверхні променевої кістки ?

 

78. Який анатомічний утвір знаходиться на нижньому кінці променевої кістки з присередньої сторони ?

 

79. З яким анатомічним утвором сполучається вирізка ліктьової кістки ?

 

 

80. Де знаходиться шилоподібний відросток променевої кістки ?

 

 

81. З якими кістками сполучається зап’ясткова суглобова поверхня променевої кістки ?

 

 

82. На які відділи ділиться скелет кисті ?

 

 

83. Що собою являє зап’ясток ?

 

 

84. Які кістки утворюють проксимальний ( верхній ) ряд зап’ясткових кісток ?

85. Які кістки утворюють дистальний ( нижній ) ряд зап’ясткових кісток ?

 

 

86. Де розташована горохоподібна кістка ?

 

 

87. До яких кісток за класифікацією відноситься горохоподібна кістка ?

 

 

88. Куди спрямовані нижні поверхні кісток другого ряду зап’ястка ?

 

 

89. Яка характерна ознака притаманна головчастій кістці ?

 

 

90. З яких кісток складається п’ясток ?

 

 

91. До яких кісток, згідно з класифікацією, відносяться п’ясткові кістки ?

 

 

92. Звідки ведеться відлік п’ясткових кісток ?

 

 

93. З яких частин складаються п’ясткові кістки ?

 

 

94. Як називається дистальний кінець п’ясткової кістки ?

 

 

95. З якими кістками зчленовуються суглобові поверхні головок п’ясткових кісток ?

 

 

96. Як називається І, ІІ, ІІІ, ІУ, У палець кисті ?

 

 

97. Як називається найдовший палець кисті ?

 

 

98. Які фаланги розрізняють на пальцях кисті ?

 

 

99. Скільки фаланг має великий палець кисті ?

 

 

100. Як називається фаланга, що зчленовується з головочкою п’ясткової кістки кисті ?

 

 

101. Скільки фаланг має вказівний палець кисті ?

 

 

102. Як називається фаланга, що зчленовується з головочкою п’ясткової кістки ?

 

 

103. Як називається фаланга кінцевого відділу кисті ?

 

 

104. Як називається фаланга, яка розташовується між проксимальною і дистальною фалангами кисті ?

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ПО ТЕМІ : “ З’ЄДНАННЯ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ “.

1. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями грудинного кінця ключиці і ключичною вирізкою ручки груднини ?

 

 

2. Які суглоби належать до суглобів грудного пояса ?

 

 

3. Які суглоби належать до суглобів вільної верхньої кінцівки ?

 

 

4. Який анатомічний утвір знаходиться між головкою плечової кістки і суглобовою западиною лопатки ?

 

 

5. Які суглобові поверхні має плечовий суглоб ?

 

 

6. В утворенні якого суглоба бере участь головка плечової кістки ?

 

 

7. Що кріпиться по краях суглобової западини лопатки ?

 

 

8. Яке функціональне значення суглобової губи плечового суглоба ?

 

 

9. Якими зв’язками укріплений плечовий суглоб ?

 

 

10.Де прикріплюється дзьобо-плечова зв’язка ?

 

 

11.Що знаходиться у міжгорбковій борозні і над головкою плечової кістки ?

 

12. Які рухи можливі у плечовому суглобі ?

 

13. Які особливості має плечовий суглоб ?

 

14. Які суглобові поверхні має плечовий суглоб ?

 

 

15. Які суглобові поверхні має ліктьовий суглоб ?

 

16. Які суглоби містяться в загальній капсулі ліктьового суглоба ?

 

17.Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями плечової, ліктьової і променевої кісток ?

 

18. Який за формою суглобових поверхонь ліктьовий суглоб ?

 

19. Якими зв’язками укріплений ліктьовий суглоб ?

 

20. Складовою частиною якого суглоба є плечо-ліктьовий суглоб ?

 

21. З чим з’єднується суглобова поверхня блока плечової кістки ?

 

22. З чим з’єднується суглобова поверхня блокоподібної вирізки ліктьової кістки ?

 

23. Якої форми суглобова головка плечо-ліктьового суглоба ?

 

24. Який анатомічний утвір перешкоджає перерозгинанню у плечо-ліктьовому суглобі ?

 

25. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями плечової і променевої кісток ?

 

26. Складовою частиною якого суглоба є проксимальний променево-ліктьовий суглоб ?

 

28. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями проксимальних кінців променевої і ліктьової кісток ?

 

 

29. З чим з’єднується вирізка променевої кістки ?

 

 

30. Які види з’єднань існують між кістками передпліччя ?

 

 

31. Який вид неперервних з’єднань кісток ( синартрозу ) властивий кісткам передпліччя ?

 

 

32. Чим заповнений міжкістковий простір передпліччя ?

 

 

33. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями головки променевої кістки і вирізкою ліктьової кістки ?

 

 

34. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями променевоїкістки і проксимальним рядом зап’ясткових кісток ?

 

 

35. Які суглобові поверхні має променево-зап’ястковий суглоб?

 

 

36. В утворенні якого суглоба бере участь зап’ясткова суглобова поверхня променевої кістки

 

 

37. Який за формою суглобових поверхонь променево-зап’ястковий суглоб ?

 

 

38. Чому ліктьова кістка не бере участі в утворенні променево-зап’ясткового суглоба ?

 

 

39. Якими зв’язками укріплений променево-зап’ястковий суглоб ?

 

 

40. Які рухи можливі у променево-зап’ястковому суглобі ?

 

 

41. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між кістками першого ( проксимального ) і другого (дистального ) рядів зап’ястка ?

 

 

42. Якої форми суглобова щілина середньо зап’ясткового суглоба ?

 

 

43. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між дистальними суглобовими поверхнями другого (дистального) ряду зап’ясткових кісток і суглобовими поверхнями основ п’ясткових кісток ?

 

 

44. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями основи І п’ясткової кістки і кісткою-трапецією ?

 

 

45. Які рухи можливі у зап’ястково-п’ястковому суглобі великого пальця ?

 

 

46. Як здійснюється протиставлення великого пальця кисті ?

 

 

47. Яку особливість має зап’ястково-п’ястковий суглоб великого пальця ?

 

 

48. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між бічними суглобовими поверхнями основ ІІ-У п’ясткових кісток ?

 

 

49. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями головок п’ясткових кісток і основами проксимальних фаланг ?

 

 

50. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями головки і основи сусідніх фаланг пальців кисті ?

 

Як називаються кістки, зображені на малюнку? Як називаються анатомічні утвори кістки?

 

 

 

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.03 с.)