Шийні хребці (vertebrae cervicales)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шийні хребці (vertebrae cervicales)МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

ТЕМА: «КІСТКОВА СИСТЕМА»

(спеціальність «Сестринська справа», Акушерська справа»)

 

Укладач викладач вищої категорії

Бублій Л.П.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦМК

природничо-наукових дисциплін

Протокол №________від________

Голова ЦМК__________Т.П. Бабенко

 

Передмова

Посібник предназначається для підвищення ефективності самостійної позааудиторної роботи студентів при підготовці до практичних занять з розділу: «Кісткова система»

 

Зміст посібника:

- алгоритми до вивчення кісток та їх сполучень (методичні вказівки керують діями студентів під час роботи з анатомічними препаратами);

- питання для самоконтролю засвоєного теоретичного матеріалу та вмінь;

- схематичні «німі» малюнки кісток для самоконтролю вмінь визначати кістки та основні їх утвори.

 

 

Методичний матеріал посібника охоплює теми:

 

  1. Скелет тулуба ( хребет і грудна клітка ).
  2. Скелет верхніх кінцівок, з’єднання кісток верхньої кінцівки.
  3. Скелет нижньої кінцівки. З’єднання кісток нижньої кінцівки.
  4. Череп.

 


Загальна мета - уміти визначати вид кісток та їх топографію; розпізнавати, до якої частини скелета належить та чи інша кістка, оволодіти практичними навичками промацувати кісткові утворення на живій людині, “читати” рентгенограми кісток та суглобів, вирішувати практичні завдання щодо утворення суглобів, їх особливості й функції; знати: будову кістки як органа, класифікацію кісток, відділи скелета.

 

ТЕМА: “ СКЕЛЕТ ТУЛУБА“

Обладнання: скелет людини, набори хребців, хребет на планшеті, ребро, груднина, анатомічний атлас, таблиці та методичні вказівки до них, рентгеновські знімки.

Конкретні цілі: уміти відрізняти хребці різних відділів хребтового стовпа, визначати фізіологічні вигини хребта, володіти практичними навичками: промацувати остисті відростки хребців, яремну вирізку груднини, мечоподібний відросток, міжреброві простори, реброві дуги, вирішувати практичні завдання щодо сполучень хребтового стовпа та грудної клітки.

Шийні хребці (vertebrae cervicales)

1. Візьміть перший шийний хребець атлант (atlant) і вкажіть:

- передня дуга;

- передній горбок;

- задня дуга;

- задній горбок;

- бічні маси;

- хребцевий отвір;

- верхні суглобові ямки;

- поперечні відростки з отворами.

Зверніть увагу на відсутність тіла та остистого відростка.

2 Візьміть другий шийний хребець ( осьовий,axis) і вкажіть:

- тіло;

- дуга;

- зуб;

- верхні суглобові відростки;

- нижні суглобові відростки;

- остистий відросток;

- поперечні відростки з отворами;

- хребцевий отвір.

3.Візьміть сьомий шийний хребець ( виступливий ) та вкажіть:

- тіло;

- дуга;

- хребцевий отвір;

- верхні суглобові відростки;

- нижні суглобові відростки;

- остистий відросток;

- поперечні відростки з отворами;

- верхня хребцева вирізка;

- нижня хребцева вирізка.

4. Виберіть з колекції шийні хребці та визначте типові особливості їх будови:

- шийні хребці мають невелике ( низьке ) тіло, крім атланту;

- хребцевий отвір великий, трикутної форми;

- в поперечних відростках є отвори;

- остисті відростки короткі, розщеплені на кінцях, крім УІІ (сьомого ).

Грудні хребці (vertebrae thoracicae)

1. Візьміть грудні хребці та вкажіть:

- тіло;

- дугу;

- хребцевий отвір;

- верхні суглобові відростки;

- нижні суглобові відростки;

- остистий відросток;

- поперечні відростки;

- верхні хребцеві вирізки;

- нижні хребцеві вирізки;

- реберні ямки на тілі хребця;

- реберні ямки на поперечному відростку хребця.

2. Виберіть із колекції грудні хребці та визначте типові особливості їх будови:

- тіло трикутної форми;

- хребцеві отвори круглі;

- остисті відростки направлені вниз;

- наявність реберних ямок на тілі та поперечних відростках для сполучення з ребрами.

Поперекові хребці (vertebrae lumbalis ).

1. Візьміть поперековий хребець і вкажіть:

- тіло ( велике );

- дуга;

- хребцевий отвір;

- верхні суглобові відростки;

- нижні суглобові відростки;

- остистий відросток;

- верхніхребцеві вирізки;

- нижніхребцеві вирізки

Крижовий відділ ( крижова кістка, ossacrum ).

Крижовий відділ формується з 5 хребців, які зрослись.

1. Візьміть крижову кістку і вкажіть:

- основа;

- верхівка;

- мис;

- крижовий канал;

- бічні частини;

- вушкоподібні поверхні;

- тазова ( внутрішня ) поверхня;

- 4 поперечні лінії;

- тазові крижові отвори ( 4 пари );

- дорсальна поверхня;

- серединний крижовий гребінь ( 1 );

- проміжні крижові гребні ( 2);

- бічні крижові гребні ( 2);

- дорсальні крижові отвори ( 4 ).

2На скелеті людини визначте:

- форму хребта дорослої людини.

3.Вкажіть вигини вперед ( лордози ):

- шийний;

- поперековий;

вигини назад ( кіфози ):

- грудний;

- крижовий.

4. Визначте мис хребта.

Куприковий відділ ( куприк, oscoccygis )

1. Визначте кількість рудиментарних куприкових хребців.

2. Вкажіть:

- куприкові ріжки;

- рудименти поперечних відростків.

 

Промацайте на людині!

1. Остисті відростки хребців.

2. Остистий відросток 7 шийного хребця.

3. Лордози та кіфози хребта.

 

Сполучення хребта.

1. Візьміть муляж “Хребет “ на планшеті та визначте:

- міжхребцеві диски;

- атлантопотиличний суглоб;

- середній атлантоосьовий суглоб;

- бічні ( правий і лівий ) атлантоосьові суглоби;

- міжхребцеві ( дуговідростчасті ) суглоби.

2 Визначте розташування зв’язок:

- передня поздовжня;

- задня поздовжня;

- жовті;

- міжостьові;

- надостьові;

- міжпоперечні.

 

Кістки грудної клітки.

1. Візьміть груднину ( sternum ) і вкажіть:

- форма груднини;

- ручка;

- тіло;

- кут груднини;

- мечоподібний відросток;

- яремна вирізка;

- дві ключичні вирізки

- сім пар вирізок.

2 Візьміть ребро ( costae ) та вкажіть:

- форма ребра;

- кісткову частину;

- хрящеву частину;

- головку;

- шийку;

- тіло;

- горбок ребра;

- внутрішня поверхня;

- зовнішня поверхня;

- борозна ребра;

- верхній край;

- нижній край.

3.Візьміть перше ребро та визначте:

- форма;

- верхня поверхня;

- нижня поверхня;

- бічні краї;

- горбок;

- борозна підключичної вени;

- борозна підключичної артерії.

 

Сполучення ребер з хребцями і грудниною.

На скелеті людини роздивіться сполучення:

- задні кінці ребер сполучаються з грудними хребцями, визначте суглоби: суглоб головки ребра з тілом хребця, реберно-поперечний суглоб;

- передні кінці І – УІІ ребер сполучаються з грудниною;

- хрящі УІІ – Х ребер утворюють реберні дуги;

- хрящі ХІ, ХІІ ребер вільно закінчуються в м’язах черевної стінки ( коливні ребра )

ТЕМА: “ СКЕЛЕТ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК “.

Обладнання: скелет людини, скелет вільної верхньої кінцівки ( на планшеті ), окремі кістки верхньої кінцівки: лопатка, ключиця, плечова, ліктьова, променева кістки ( ліва, права ); кисть ( на планшеті ), таблиці та методичні вказівки до них; ренгенівські знімки, анатомічний атлас.

Конкретні цілі: уміти – визначати вид кісток верхньої кінцівки ,їх топографію, будову, сполучення;

оволодіти практичними навичками: промацувати ость і нижній кут лопатки, ключицю, виростки плеча, ліктьовий та шилоподібний відростки ліктьової кістки, шилоподібний відросток променевої кістки, кістки кисті, розрізняти кістки правої і лівої кінцівок, визначати типи з’єднань, демонструвати рухи в суглобах

Пояс верхньої кінцівки ( лопатка, ключиця ).

1. Візьміть лопатку ( scapula ) і вкажіть:

- трикутна форма;

- реброва поверхня;

- спинна поверхня ( задня );

- три краї ( верхній, медіальний, латеральний );

- надостьова ямка;

- підостьова ямка;

- підлопаткова ямка;

- лопаткова ость;

- дзьобоподібний відросток;

- акроміон ( плечовий відросток )

- суглобова западина;

- три кути ( верхній, нижній латеральний );

- вирізку лопатки

2 Визначте розташування лопатки на скелеті:

- прилягає до задньої стінки грудної клітки;

на рівні 2- 7 ребер

3.Візьміть ключицю ( clavicula ) і вкажіть:

- форма кістки;

- тіло;

- груднинний кінець;

- плечовий ( акроміальний ) кінець.

4. Промацайте на людині ( на собі ):

- лопатку;

- ость лопатки;

- нижній кут лопатки;

- ключицю.

Кістки кисті (ossamanus )

1.Візьміть скелет кисті ( на планшеті ) і визначіть кістки зап’ястка:

- верхній ряд – човноподібна,

півмісяцева,

тригранна,

горохоподібна;

- нижній ряд – кістка- трапеція:

трапецієподібна

головчаста

гачкувата.

2 Визначте на скелеті кисті 5 кісток п’ястка, вкажіть на кожній:

- основа;

- тіло;

- головка.

3.На скелеті кисті вкажіть фаланги

1 пальця: ближча ( основна )

кінцева ( нігтьова )

2-4 пальців: ближча ( основна )

середня

кінцева ( нігтьова )

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ПО ТЕМІ : “ СКЕЛЕТ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ “.

1. Із яких кісток складається грудний пояс ( пояс верхньої кінцівки )?

 

2. Яка кістка сполучає верхню кінцівку з кістками тулуба ?

 

3. Які відділи виділяють у кістках верхньої кінцівки ?

 

4. До якого відділу кісток верхньої кінцівки належить ключиця і лопатка ?

 

5. Як називається латинською мовою лопатка ?

 

6. Яку форму має лопатка ?

 

7. До чого прилягає лопатка ?

 

8. На рівні яких ребер розташовується лопатка при опущеній вільній частині верхньої кінцівки ?

 

9. Які краї має лопатка ?

 

10. Які кути має лопатка ?

 

11. Які поверхні має лопатка ?

 

12. Як називається поверхня лопатки, обернена до ребер ?

 

13. Як називається виступ на дорзальній поверхні лопатки ?

 

14. Який анатомічний утвір знаходиться над остю лопатки ?

 

 

15. Який анатомічний утвір знаходиться під остю лопатки ?

 

16. Чим закінчується латерально ость лопатки ?

 

17. Перелічіть відростки лопатки.

 

 

18. Де розташована на лопатці суглобова поверхня для зчленування з ключицею ?

 

19. Чим представлений бічний кут лопатки ?

 

20. Де розташована на лопатці суглобова западина ?

 

21. Як називається поверхня лопатки, яка слугує для зчленування з голівкою плечової кістки

 

22. На якій поверхні лопатки знаходиться ость лопатки ?

 

23. На якій поверхні лопатки знаходиться підостьва ямка ?

 

24. На якій поверхні лопатки знаходиться надостьова ямка ?

 

25. Як називається латинською мовою ключиця ?

 

26. Яку форму має ключиця ?

 

27. Які частини має ключиця ?

 

 

28. Як називається кінець ключиці, обернений до груднини ?

 

29. Як називається кінець ключиці., обернений до лопатки ?

 

30. Яка частина ключиці розташована між її кінцями ?

 

31. З чим зчленовується груднинний кінець ключиці ?

 

 

32. З чим зчленовується надплечовий (акроміальний ) кінець ключиці?

 

33. На які відділи діляться кістки вільної частини верхньої кінцівки ?

 

34. Які кістки належать до кісток передпліччя ?

 

35. Як називається простір між ліктьовою і променевою кістками ?

 

36. Як називається латинською мовою плечова кістка ?

 

37. До яких кісток належить плечова кістка ?

 

38. З яких частин складається плечова кістка ?

 

39. Які кінці має плечова кістка ?

 

40. Як називається верхній потовщений кінець плечової кістки ?

 

41. Яку форму має головка плечової кістки і куди вона обернена ?

 

 

42. Які анатомічні утвори розташовані відразу ж за анатомічною шийкою ?

 

43. Який анатомічний утвір розташований між горбками і гребнями плечової кістки ?

 

44. Як називається найвужче місце між головкою плечової кістки та її тілом ?

 

45. Чому найвужче місце між головкою плечової кістки та її тілом називають шийкою ?

 

46. Яку форму має тіло плечової кістки ?

 

47. Яку форму має тіло плечової кістки у його нижньому відділі ?

 

48. Де знаходиться головочка плечової кістки ?

 

49. Де знаходяться великий і малий горбки плечової кістки ?

 

50. Де знаходиться дельтоподібна горбистість ?

 

51. Де знаходяться гребені великого і малого горбків ?

 

 

52. Яка борозна розташована на тілі плечової кістки ?

 

53. Яким анатомічним утвором закінчується дистальний кінець плечової кістки ?

 

54. Де знаходиться вінцева ямка на плечовій кістці ?

 

55. Де знаходиться ліктьова ямка ?

 

 

56. З якою кісткою зчленовується головочка плечової кістки ?

 

57. З якою кісткою зчленовується ліктьова ямка ?

 

58. Який анатомічний утвір розташований над головочкою плечової кістки ?

 

 

59. На якій поверхні виростка плечової кістки розташована ліктьова ямка ?

 

60. Який надвиросток плечової кістки виражений сильніше ?

 

61. Як називається латинською мовою ліктьова кістка ?

 

62. Які анатомічні утвори є на верхньому кінці ліктьової кістки ?

 

63. Яка глибока вирізка розташована на верхньому кінці ліктьової кістки ?

 

64. З якою кісткою сполучається блокова вирізка ліктьової кістки ?

 

65. Що знаходиться між ліктьовим і вінцевим відростками ліктьвої кістки ?

 

66. В який анатомічний утвір заходить ліктьовий відросток при розігнутому передпліччі ?

 

67. В який анатомічний утвір заходить вінцевий відросток ліктьової кістки при зігнутому передпліччі

 

 

68. Де на ліктьовій кістці розташована вирізка променевої кістки ?

 

69. Яким анатомічним утвором закінчується нижній ( дистальний ) кінець ліктьової кістки ?

 

 

70. Що розрізняють на нижньому кінці ліктьової кістки ?

 

71. Як називається латинською мовою променева кістка ?

 

72. Які анатомічні утвори є на верхньому кінці променевої кістки ?

 

73. Де знаходиться головка променевої кістки ?

 

74. З якою кісткою сполучається суглобова ямка променевої кістки ?

 

75. Що знаходиться на променевій кістці нижче її головки ?

 

76. Де на променевій кістці розташована її шийка ?

 

77. Який анатомічний утвір розташований за шийкою на передній поверхні променевої кістки ?

 

78. Який анатомічний утвір знаходиться на нижньому кінці променевої кістки з присередньої сторони ?

 

79. З яким анатомічним утвором сполучається вирізка ліктьової кістки ?

 

 

80. Де знаходиться шилоподібний відросток променевої кістки ?

 

 

81. З якими кістками сполучається зап’ясткова суглобова поверхня променевої кістки ?

 

 

82. На які відділи ділиться скелет кисті ?

 

 

83. Що собою являє зап’ясток ?

 

 

84. Які кістки утворюють проксимальний ( верхній ) ряд зап’ясткових кісток ?

85. Які кістки утворюють дистальний ( нижній ) ряд зап’ясткових кісток ?

 

 

86. Де розташована горохоподібна кістка ?

 

 

87. До яких кісток за класифікацією відноситься горохоподібна кістка ?

 

 

88. Куди спрямовані нижні поверхні кісток другого ряду зап’ястка ?

 

 

89. Яка характерна ознака притаманна головчастій кістці ?

 

 

90. З яких кісток складається п’ясток ?

 

 

91. До яких кісток, згідно з класифікацією, відносяться п’ясткові кістки ?

 

 

92. Звідки ведеться відлік п’ясткових кісток ?

 

 

93. З яких частин складаються п’ясткові кістки ?

 

 

94. Як називається дистальний кінець п’ясткової кістки ?

 

 

95. З якими кістками зчленовуються суглобові поверхні головок п’ясткових кісток ?

 

 

96. Як називається І, ІІ, ІІІ, ІУ, У палець кисті ?

 

 

97. Як називається найдовший палець кисті ?

 

 

98. Які фаланги розрізняють на пальцях кисті ?

 

 

99. Скільки фаланг має великий палець кисті ?

 

 

100. Як називається фаланга, що зчленовується з головочкою п’ясткової кістки кисті ?

 

 

101. Скільки фаланг має вказівний палець кисті ?

 

 

102. Як називається фаланга, що зчленовується з головочкою п’ясткової кістки ?

 

 

103. Як називається фаланга кінцевого відділу кисті ?

 

 

104. Як називається фаланга, яка розташовується між проксимальною і дистальною фалангами кисті ?

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ПО ТЕМІ : “ З’ЄДНАННЯ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ “.

1. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями грудинного кінця ключиці і ключичною вирізкою ручки груднини ?

 

 

2. Які суглоби належать до суглобів грудного пояса ?

 

 

3. Які суглоби належать до суглобів вільної верхньої кінцівки ?

 

 

4. Який анатомічний утвір знаходиться між головкою плечової кістки і суглобовою западиною лопатки ?

 

 

5. Які суглобові поверхні має плечовий суглоб ?

 

 

6. В утворенні якого суглоба бере участь головка плечової кістки ?

 

 

7. Що кріпиться по краях суглобової западини лопатки ?

 

 

8. Яке функціональне значення суглобової губи плечового суглоба ?

 

 

9. Якими зв’язками укріплений плечовий суглоб ?

 

 

10.Де прикріплюється дзьобо-плечова зв’язка ?

 

 

11.Що знаходиться у міжгорбковій борозні і над головкою плечової кістки ?

 

12. Які рухи можливі у плечовому суглобі ?

 

13. Які особливості має плечовий суглоб ?

 

14. Які суглобові поверхні має плечовий суглоб ?

 

 

15. Які суглобові поверхні має ліктьовий суглоб ?

 

16. Які суглоби містяться в загальній капсулі ліктьового суглоба ?

 

17.Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями плечової, ліктьової і променевої кісток ?

 

18. Який за формою суглобових поверхонь ліктьовий суглоб ?

 

19. Якими зв’язками укріплений ліктьовий суглоб ?

 

20. Складовою частиною якого суглоба є плечо-ліктьовий суглоб ?

 

21. З чим з’єднується суглобова поверхня блока плечової кістки ?

 

22. З чим з’єднується суглобова поверхня блокоподібної вирізки ліктьової кістки ?

 

23. Якої форми суглобова головка плечо-ліктьового суглоба ?

 

24. Який анатомічний утвір перешкоджає перерозгинанню у плечо-ліктьовому суглобі ?

 

25. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями плечової і променевої кісток ?

 

26. Складовою частиною якого суглоба є проксимальний променево-ліктьовий суглоб ?

 

28. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями проксимальних кінців променевої і ліктьової кісток ?

 

 

29. З чим з’єднується вирізка променевої кістки ?

 

 

30. Які види з’єднань існують між кістками передпліччя ?

 

 

31. Який вид неперервних з’єднань кісток ( синартрозу ) властивий кісткам передпліччя ?

 

 

32. Чим заповнений міжкістковий простір передпліччя ?

 

 

33. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями головки променевої кістки і вирізкою ліктьової кістки ?

 

 

34. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями променевоїкістки і проксимальним рядом зап’ясткових кісток ?

 

 

35. Які суглобові поверхні має променево-зап’ястковий суглоб?

 

 

36. В утворенні якого суглоба бере участь зап’ясткова суглобова поверхня променевої кістки

 

 

37. Який за формою суглобових поверхонь променево-зап’ястковий суглоб ?

 

 

38. Чому ліктьова кістка не бере участі в утворенні променево-зап’ясткового суглоба ?

 

 

39. Якими зв’язками укріплений променево-зап’ястковий суглоб ?

 

 

40. Які рухи можливі у променево-зап’ястковому суглобі ?

 

 

41. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між кістками першого ( проксимального ) і другого (дистального ) рядів зап’ястка ?

 

 

42. Якої форми суглобова щілина середньо зап’ясткового суглоба ?

 

 

43. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між дистальними суглобовими поверхнями другого (дистального) ряду зап’ясткових кісток і суглобовими поверхнями основ п’ясткових кісток ?

 

 

44. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями основи І п’ясткової кістки і кісткою-трапецією ?

 

 

45. Які рухи можливі у зап’ястково-п’ястковому суглобі великого пальця ?

 

 

46. Як здійснюється протиставлення великого пальця кисті ?

 

 

47. Яку особливість має зап’ястково-п’ястковий суглоб великого пальця ?

 

 

48. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між бічними суглобовими поверхнями основ ІІ-У п’ясткових кісток ?

 

 

49. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями головок п’ясткових кісток і основами проксимальних фаланг ?

 

 

50. Як називається анатомічний утвір, який знаходиться між суглобовими поверхнями головки і основи сусідніх фаланг пальців кисті ?

 

Як називаються кістки, зображені на малюнку? Як називаються анатомічні утвори кістки?

 

 

 

 

 

 

Таз як ціле

1. Візьміть муляж тазу та вкажіть:

- тазові кістки ( права і ліва );

- крижова кістка;

- куприк

2 Визначте межову лінію, яка відділяє великий таз від малого і проходить:

- по гребеню лобкової кістки;

- дугоподібній лінії клубової кістки через мис на протилежний бік.

3.Сполучення костей тазу:

- лобковий симфіз;

- крижово-клубовий суглоб

4.Візьміть муляжі чоловічого і жіночого тазу:

- порівняйте їх та зверніть увагу на статеві особливості;

- жіночий таз ширший, кістки тонші;

- крила клубових кісток розміщені більш горизонтально;

- верхній отвір еліпсоподібний;

- форма порожнини малого тазу циліндрична;

- нижній отвір ширший;

- куприк менше вигинається вперед;

- підлобковий кут має форму дуги

5. Визначте зовнішні розміри жіночого тазу по дистанціям:

- остиста;

- міжреберна;

- вертлюжна

6. Визначте розміри жіночого малого тазу:

- анатомічна кон’югата ( зовнішня );

- діагональна;

- акушерська ( гінекологічна )

Кістки стопи ( ossa pedis )

1. Візьміть скелет стопи ( на планшеті ) і визначте 7 кістокзаплесна:

(коротка губчаста форма ):

- надп’яткова;

- п’яткова – промацайте на собі;

- човноподібна;

- кубоподібна;

- три клиноподібні ( присередня, проміжна, бічна )

2.Визначіть на скелеті 5 кісток плесна, вкажіть на кожній:

- основа;

- тіло;

- головка;

3. На скелеті стопи вкажіть фаланги

1 пальця:

- ближча ( основна );

- кінцева ( нігтьова )

2-4 пальців:

- ближча ( основна );

- середня;

- кінцева ( нігтьова )

4. На людині ( на собі ) промацайте:

- гребінь клубової кістки;

- передню верхню ость;

- сідничний горб;

- великий вертлюг ;

- наколінок;

- кістки гомілки;

- кісточки гомілки ( латеральну, медіальну )

5. Визначте кістки правої і лівої кінцівок

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ПО ТЕМІ: “ З’ЄДНАННЯ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ “.

1. Які суглоби відносяться до тазового пояса нижньої кінцівки ?

2. Чим утворений крижово-клубовий суглоб ?

 

 

3. З яким анатомічним утвором зчленовується вушкоподібна поверхня крижової кістки ?

 

 

4. Який за формою суглобових поверхонь є крижово-клубовий суглоб ?

 

 

5. Які особливості крижово-клубового суглоба ?

 

 

6. Між якими анатомічними утворами знаходиться крижово-горбова зв’язка ?

 

 

7. Між якими анатомічними структурами знаходиться крижово-остьова зв’язка ?

 

 

8. Які кістки з’єднує лобковий симфіз ?

 

 

9. До якого виду з’єднань належить лобковий симфіз ?

 

 

10. Де знаходиться щілиноподібна порожнина в лобковому симфізі ?

 

 

11. Чому лобковий симфіз відноситься до напівсуглобів і є перехідним з’єднанням ?

 

 

12. Чим утворений підлобковий кут лобкового симфізу ?

 

 

13. Що характерно для лобкового симфізу у жінок ?

 

 

14. Що характерно для підлобкового кута у жінок ?

 

 

15. З чого складається тазове кільце ?

 

 

16. Які анатомічні структури утворюють таз ?

 

 

17. Які види з’єднань належать до таза ?

 

 

18. Які відділи має таз ?

 

 

19. Через які утвори проходить межова лінія таза ?

 

 

20. Складовою якої анатомічної структури, що має відношення до таза, є дугоподібна лінія клубової кістки ?

 

 

21.Якими частинами кісток обмежений великий таз?

 

22.Який анатомічний утвір доповнює нижню частину черевної порожнини ?

 

23.Як називається вхід в малий таз ?

 

24.Чим обмежений нижній отвір таза ?

 

25.Що обмежовують нижні та верхні гілки лобкових кісток і лобковий симфіз ?

 

26.Який анатомічний утвір закриває затульний отвір ?

 

27.Якими структурами утворений затульний канал ?

 

 

28.Чим обмежений малий сідничний отвір ?

 

 

29.Через які отвори проходять м’язи, судини та нерви з порожнини малого таза в сідничну ділянку ?

 

 

30.Що таке нахил таза?

 

31.В якої статі (чоловіків чи жінок ) кут нахилу таза більший ?

 

32.Які особливості будови жіночого таза ?

 

33.Які особливості будови чоловічого таза ?

 

34.Як називається розмір таза, що знаходиться між мисом крижової кістки та найбільш виступаючою точкою лобкового симфізу ?

 

35.Між якими анатомічними утворами знаходиться прямий розмір виходу із порожнини малого таза ?

 

36.Як називається розмір таза, що знаходиться між верхівкою куприка та нижнім краєм лобкового симфізу ?

 

37.Як називається розмір таза, що знаходиться між двома верхніми передніми клубовими остями ?

 

38.Скільки становить у жінок середній розмір (відстань між найбільш віддаленими точками крил клубових кісток )?

 

39.Як називається анатомічний утвір, що знаходиться між суглобовими поверхнями кульшової западини та головкою стегнової кістки ?

 

40.Які суглобові поверхні утворює кульшовий суглоб ?

 

41.Який за формою зчленованих поверхонь є кульшовий суглоб ?

 

42.Які додаткові елементи є в кульшовому суглобі ?

 

43.Який анатомічний утвір знаходиться навколо кульшової западини?

 

44.За рахунок якого анатомічного утвору збільшується суглобова ямка в кульшовому суглобі?

 

 

45.Які частини стегнової кістки знаходяться в порожнині кульшового суглоба ?

 

46.Які зв’язки знаходяться в порожнині кульшового суглоба ?

 

 

47.Якими зв’язками укріплена ззовні капсула кульшового суглоба ?

 

48.Які рухи можливі в кульшовому суглобі ?

 

49.Як називається анатомічний утвір, що знаходиться між стегновою, великогомілковою кістками та наколінком ?

 

50.Якими суглобовими поверхнями утворений колінний суглоб ?

 

51.З якою кісткою зчленовується наколінок ?

 

52.Які кістки беруть участь в утворенні колінного суглоба ?

 

53.В утворенні якого суглоба беруть участь присередній та бічний виростки стегнової кістки?

 

54.Який за формою зчленованих суглобових поверхонь є колінний суглоб ?

 

55.Як називаються внутрішньосуглобові хрящі в колінному суглобі ?

 

 

56.Чому колінний суглоб відноситься до комплексних суглобів ?

 

 

57.Які зв’язки колінного суглоба відносяться до внутрішньосуглобових ?

 

58.Які є схрещені зв’язки коліна ?

 

59.Назвіть основні синовіальні сумки колінного суглоба ?

 

60.Як називається анатомічний утвір, що знаходиться між суглобовими поверхнями головки малогомілкової кістки та малогомілковою поверхнею великогомілкової кістки ?

 

61.Які зчленовані поверхні має велико-малогомілковий суглоб ?

 

62.З яким анатомічним утвором зчленовується головка малогомілкової кістки ?

 

63.Як називається анатомічний утвір, що утворений малогомілковою вирізкою дистального епіфіза великогомілкової кістки та суглобовою поверхнею бічної кісточки ?

 

64.Де знаходиться передня велико-малогомілкова зв’язка ?

 

65.Який анатомічний утвір з’єднує міжкісткові краї великогомілкової та малогомілкової кісток ?

 

66.Як називається суглоб , що утворений суглобовими поверхнями обох кісток гомілки і надп’яткової кістки ?

 

 

67.Які кістки беруть участь в утворенні надп’ятково-гомілкового суглоба ?

 

68.Який за функцією є надп’ятково-гомілковий суглоб ?

 

 

69.Яку роль виконують склепіння стопи ?

 

Як називаються кістки, зображені на малюнку? Як називаються анатомічні утвори кістки?

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: “ СКЕЛЕТ ГОЛОВИ “.

Обладнання: череп в цілому, розбірний череп ( на підставці ), окремі кістки черепа, таблиці та методичні вказівки до них, анатомічний атлас, ренгенівські знімки.

Конкретні цілі: уміти визначити топографію кісток черепа, їх будову, сполучення, визначити важливі топографічні утворення, оволодіти практичними навичками: промацувати – надбрівні дуги, лобові та тім’яні горби, виличні виступи, коміркові відростки, кути нижньої щелепи. Визначити з’єднання черепа, вікові відмінності черепа.

Кістки лиця.

1. Візьміть череп у цілому і визначте непарні кістки лиця:

- нижня щелепа ( mandibula );

- леміш ( vorem );

- під’язикова ( hyoideum )

2.Парні кістки лиця:

- верхня щелепа (maxilla );

- піднебінна кістка ( os palatinum );

- слізна кістка ( os lacrimale );

- носова кістка ( os nasale );

- велична кістка ( os zygomaticum )

- нижня носова раковина

3. Візьміть нижню щелепу і вкажіть:

- тіло;

- основу та коміркову частину тіла;

- дві гілки ( права, ліва );

- підборна горбистість;

- два підборних отвори;

- підборна ость;

- щелепно-під’язикова лінія;

- кут нижньої щелепи;

- два відростки гілки ( вінцевий, суглобовий );

- вирізка;

- головка нижньої щелепи;

- отвір нижньої щелепи;

- канал нижньої щелепи.

4. Візьміть верхню щелепу та вкажіть на ній:

- 4 відростки ( лобовий, виличний, піднебінний, комірковий );

- 4 поверхні ( очноямкову, передню, підскроневу, носову );

- приносова верхньощелепна пазуха ( гайморова )

- підочноямкова борозна;

- підочноямковий отвір;

- собоча ямка ( іклова );

- носова вирізка;

- горб верхньої щелепи;

- слізна борозна;

- різцевий отвір;

- 8 зубних комірок коміркового відростка.

Череп у цілому.

1. Візьміть муляж черепа та визначте відділи:

- черепне склепіння ( calavaria );

- основа черепа ( basis cranii );

 

Ротова порожнина.

1. Візьміть череп та визначтекістки, якіутворюютьротовупорожнину:

- зверху – піднебінні відростки верхніх щелеп, горизонтальні пластинки піднебінних кісток;

- спереду і з боків – коміркові відростки верхніх щелеп, коміркова частина нижньої щелепи.

Сполучення кісток черепа.

1. Візьміть череп та визначте:

- зубчасті шви – сагітальний, ламбдовидний, вінцевий;

- лускоподібні шви – скронево-тім’яний;

- плоскі шви з ними з’єднані кіски лиця.

2 Визначте кістки, які утворюють скронево-нижньощелепні суглоби:

- суглобовий відросток нижньої щелепи;

- нижньощелепна суглобова ямка скроневої кістки.

3.На черепі вкажіть знаходження тім’ячка новонародженої дитини:

- лобне тім’ячко;

- потиличне

- бічні парні ( клиноподібна, соскоподібна ).

4.У людини ( на собі ) промацайте кісткові виступи:

- надбрівні дуги;

- лобові горби;

- тім’ячні горби;

- виличні виступи;

- коміркові відростки;

- кути нижньої щелепи;

- края очної ямки.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ПО ТЕМІ : “ КІСТКИ МОЗКОВОГО ВІДДІЛА ЧЕРЕПА.”

 

1. Які частини має лобова кістка ?

 

 

2. Які поверхні має лобова луска ?

 

 

3. З якими кістками сполучається лобова луска ?

 

 

4. Який анатомічний утвір відмежовує зовнішню поверхню лобової луски від правої і лівої очноямкових ділянок ?

 

 

5. Як називається анатомічний утвір , що розташований над надочноямковим краєм ближче до носової ділянки ?

 

 

6. Де знаходиться надочноямковий край ?

 

 

7. Яким анатомічним утвором закінчується надочноямковий край латерально ?

 

 

8. Де знаходиться виличний відросток лобової кістки ?

 

 

9. Де знаходитьтся надбрівна дуга ?

 

 

10. Де знаходитьтся надперенісся ?

 

 

11. Де знаходитьтся лобовий горб ?

 

 

12. Чому у терміні “ сліпий отвір “ вживається слово “сліпий “ ?

 

 

13. Що знаходиться у решітчастій вирізці лобової кістки ?

 

 

14. Де на лобовій кістці знаходяться пальцеподібні втиснення і мозкові виступи ?

 

 

15. Де розташована носова частина лобової кістки ?

 

 

16. Як називається порожнина лобової кістки ?

 

 

17. Який відділ склепіння черепа утворюють парні тім’яні кістки ?

 

 

18. Яку форму має тім’яна кістка ?

 

 

19. Які поверхні розрізняють на тім’яній кістці ?

 

 

20. Які краї розрізняють на тім’яній кістці ?

 

 

21. Який край тім’яної кістки сполучається з однойменною кісткоюПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.02 с.)