Кістки мозгового відділу черепаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кістки мозгового відділу черепа1. Візьміть череп у цілому і визначте непарні кістки черепа:

- потилична ( os occipitale );

- клиноподібна ( os sphenoidae );

- лобова ( os frotale );

- решітчаста ( os ethmoidale );

парні кістки черепа:

- скронева ( os temporale );

- тім’яна ( os parietale )

2.На потиличній кістці вкажіть 4 частини:

- основна ( тіло );

- потилична луска;

- дві бічні

На частинах кістки визначіть:

- великий ( потиличний ) отвір;

- схил;

- глотковий горбок;

- потиличні виростки;

- канал підязиковго нерва;

- яремна вирізка;

- зовнішеа потилична горбистість;

- внутрішня потилична горбистість;

- борозни поперечної пазухи;

- борозни верхньої пазухи.

На лобовій кістці вкажіть її чотири частини:

- дві очкоямкові частини;

- лобова луска;

- носова частина

На частинах кістки визначіть:

- лобові горби – промацайте на собі;

- надбрівні дуги – промацайте на собі;

- надочноямковий край;

- величний відросток;

- лобова пазуха;

- решітчаста вирізка

3. На клиноподібній кістці визначте частини:

- тіло;

- 2 малих крила;

- 2 великих крила;

- 2 крилоподібних відростка

На клиноподібній кістці вкажіть:

- турецьке сідло;

- клиноподібна пазуха;

- зоровий канал;

- 4 поверхні великих крил ( мозкова, скронева, очноямкова, верхньощелепна);

- круглий отвір;

- овальний отвір;

- очноямкова щілина;

- пластинки крилоподібного відростка ( бічні, присередні );

- крилоподібна ямка;

На решітчастій кістці вкажіть частини:

- решітчасту пластинку ( горизонтальну );

- перпендикулярну пластинку;

- решітчастий лабіринт

На решітчастій кістці вкажіть:

- отвори решітчастої пластинки;

- півнячий гребінь ( верхня частина перпендикулярної пластинки );

- нижню частину перпендикулярної пластинки;

- решітчасті лабіринти;

- очноямкову пластинку;

- носові раковини ( верхні носові, середні носові ).

5. На тім’яній кістці визначить:

- чотирикутну форму;

- 4 краї ( потиличний, лусковий, стріловий, лобовий );

- 4 кути;

- зовнішня ( опукла ) поверхня;

- внутрішня ( вгнута ) поверхня;

- тім’яний горб – промацайте на собі;

- борозна верхньої стрілової пазухи;

- скроневий отвір.

6. На скроневій кістці визначіть частини:

- луска;

- барабанна частина;

- кам’яниста частина ( піраміда ).

Вкажіть:

- зовнішня поверхня луски;

- внутрішня поверхня луски;

- артеріальна борозна;

- величний відросток – промацайте на собі;

- нижньощелепна ямка;

- зовнішній слуховий отвір;

- 3 поверхні піраміди ( передня, задня, нижня );

- втиснення трійчастого нерва;

- внутрішній слуховий отвір;

- зовнішній отвір сонного каналу;

- яремна ямка;

- яремна вирізка;

- шилоподібний відросток;

- соскоподібний відросток;

- шилососкоподібний отвір.

Кістки лиця.

1. Візьміть череп у цілому і визначте непарні кістки лиця:

- нижня щелепа ( mandibula );

- леміш ( vorem );

- під’язикова ( hyoideum )

2.Парні кістки лиця:

- верхня щелепа (maxilla );

- піднебінна кістка ( os palatinum );

- слізна кістка ( os lacrimale );

- носова кістка ( os nasale );

- велична кістка ( os zygomaticum )

- нижня носова раковина

3. Візьміть нижню щелепу і вкажіть:

- тіло;

- основу та коміркову частину тіла;

- дві гілки ( права, ліва );

- підборна горбистість;

- два підборних отвори;

- підборна ость;

- щелепно-під’язикова лінія;

- кут нижньої щелепи;

- два відростки гілки ( вінцевий, суглобовий );

- вирізка;

- головка нижньої щелепи;

- отвір нижньої щелепи;

- канал нижньої щелепи.

4. Візьміть верхню щелепу та вкажіть на ній:

- 4 відростки ( лобовий, виличний, піднебінний, комірковий );

- 4 поверхні ( очноямкову, передню, підскроневу, носову );

- приносова верхньощелепна пазуха ( гайморова )

- підочноямкова борозна;

- підочноямковий отвір;

- собоча ямка ( іклова );

- носова вирізка;

- горб верхньої щелепи;

- слізна борозна;

- різцевий отвір;

- 8 зубних комірок коміркового відростка.

Череп у цілому.

1. Візьміть муляж черепа та визначте відділи:

- черепне склепіння ( calavaria );

- основа черепа ( basis cranii );

 

Топографічні утворення черепа.

1. Визначіть на черепі:

- носова порожнина;

- ротова порожнина;

- ямки – (очні, крило - піднебінна, підскронева, скронева ).

Носова порожнина (cavumnasi )

1. Візьміть череп, роздивіться:

- носову порожнину;

- 4 стінки ( верхня, нижня, латеральна, медіальна );

- отвори – грушоподібний, 2 хоани.

2 Вкажіть кістки, які утворюють верхню стінку:

- носова частина лобової;

- решітчаста пластинка;

- тіло клиноподібної.

3. Вкажіть кістки, які утворюють нижню стінку ( тверде піднебіння ):

- піднебінні відростки верхніх щелеп;

- горизонтальні пластинки піднебінних кісток.

4. Вкажіть кістки, які утворюють перетинку носа ( кісткову носову перегородку )

- перпендикулярна пластинка решітчастої кістки;

- сошник.

5. Вкажіть кістки, які утворюють латеральну ( бічну ) стінку носа:

- тіло та лобний відросток верхньої щелепи;

- лабіринт решітчастої кістки;

- носова кістка;

- слізна кістка

- перпендикулярна пластинка піднебінної кістки;

- присередня пластинка криловидного відростка.

6. Візьміть муляж: “Латеральна стінка носа “ та вкажіть:

- три носових раковини ( верхня, середня, нижня );

- три носових ходи ( верхній, середній, нижній ).

7. Визначте з якими приносовими пазухами сполучаються носові ходи:

- верхній – з клиноподібною, з задніми комірками решітчастого лабіринта;

- середній – з передніми, середніми комірками решітчастого лабіринта, лобовою, верхньощелепною ( гайморовою );

- нижній, в нього відкривається носослізний канал.

Глазниця, очні ямки ( orbita )

1. Візьміть череп та роздивітьсяочні ямки, визначіть:

- форма чотиригранних пірамід;

- 4 стінки ( верхня, медіальна, латеральна, нижня ).

2 Вкажіть кістки, які утворюють стінки очних ямок:

- верхню – очноямкові частини лобової кістки,

мале крило крилоподібної кістки;

- медіальну – лобний відросток верхньої щелепи, очноямкова пластинка решітчастого лабіринта, слізна кістка;

- нижню – очноямкова поверхня верхньої щелепи, вилична кістка;

- латеральну – очноямкова поверхня великого крила, крилоподібної кістки, велична кістка.

3. Визначте кістки, якими утворене черепне склепіння:

- лобова луска;

- потилична луска;

- скронева луска;

- тім’яні кістки.

4. Роздивіться рельєф внутрішньої поверхні черепного склепіння та вкажіть:

- борозна верхнього сагітального синуса;

- артеріальні борозни;

- пальцеподібні втиснення.

5. Роздивіться череп та визначте внутрішню та зовнішню поверхні основи черепа.

Внутрішня поверхня основи черепа

1. На внутрішнійповерхнівизначте 3 черепних ямки: передня, середня, задня.

 

Вкажіть кістки, які утворюють передню черепну ямку та основні утворення:

- очноямкова частина лобової кістки;

- малі крила клиноподібної;

- решітчаста пластинка решітчастої;

- півнячий гребінь;

- отвори для ниток нюхових нервів.

2 Вкажіть кістки, які утворюють середню черепну ямку та основні утворення:

- тіло та великі крила клиноподібної кістки;

- передні поверхні пірамід;

- луски скроневих кісток;

- турецьке сідло;

- ямка мозкового придатка ( гіпофіза );

- зоровий канал;

- верхня очноямкова щілина;

- рваний отвір;

- овальний, остистий, круглий отвори.

3.Вкажіть кістки, які утворюють задню черепну ямку та основні утворення:

- тіло клиноподібної;

- задня поверхня пірамід;

- потилична кістка;

- великий потиличний отвір;

- схил;

- яремні отвори;

- борозни сигмоподібних пазух;

- отвір внутрішнього слухового ходу;

- отвір каналу під’язикового нерва.

 

 

Зовнішня поверхня основи черепа.

1. Візьміть основу черепа та визначтеосновніутвореннязовнішньоїповерхні:

- передній відділ утворенний – відростки верхньої щелепи (піднебінні, коміркові ), горизонтальні пластинки піднебінних кісток;

- задній відділ утворенний – тіло та крила клиноподібної кістки, скронева, потилична кістки

2. Вкажіть на муляжі:

- кісткове піднебіння;

- різцевий канал;

- задні носові отвори ( хоани );

- криловидні відростки ( присередня та бічна пластинки );

- рвані отвори;

- овальні отвори;

- остисті отвори;

- шилоподібні відростки;

- глотковий горбок;

- потиличні виростки;

- виросткові канали;

- яремні отвори;

- зовнішній отвір сонного каналу;

- соскоподібні відростки

- шилососковий отвір;

- зовнішні слухові отвори;

- нижньощелепна ямка;

- нижня та верхня каркові лінії.

3. Вкажіть отвори:

- верхня очноямкова щілина;

- здоровий канал – сполучають орбіту з порожниною черепа;

- носослізний канал – з нижнім носовим ходом;

- нижня очноямкова щілина – з крилопіднебінною та підскроневими ямками.

Промацайте на собі краї очної ямки!

Ротова порожнина.

1. Візьміть череп та визначтекістки, якіутворюютьротовупорожнину:

- зверху – піднебінні відростки верхніх щелеп, горизонтальні пластинки піднебінних кісток;

- спереду і з боків – коміркові відростки верхніх щелеп, коміркова частина нижньої щелепи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.029 с.)