З’єднання кісток вільної нижньої кінцівки.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З’єднання кісток вільної нижньої кінцівки.Візьміть скелет нижньої кінцівки та вкажіть кістки, які утворюють суглоби:

1. Кульшовий суглоб (articulatio coxae ):

- головка стегнової кістки;

- кульшова западина тазової кістки

2 Колінний суглоб ( articulatio genus ):

- бічний виросток стегнової кістки;

- присередній виросток стегнової кістки;

- наколінок;

- виростки великогомілкової кістки

3. Надп’ятково - гомілковий суглоб ( articulatio talocruralis ):

- дистальний кінець великогомілкової;

- дистальний кінець малогомілкової;

- блок надп’яткової кістки

4. Суглоби стопи:

- надп’ятково-п’ятково-човноподібний;

- п’ятково-кубовидний

поперечний суглоб заплесна ( суглоб Шопара )

Заплесно-плеснові суглоби ( суглоб Лісфранка ):

- плесно-фалангові суглоби;

- міжфалангові суглоби

5. На собі перевірте рухи в суглобах:

- кульшовому;

- колінному;

- надп’ятково – гомілковому

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ПО ТЕМІ: “ КІСТКИ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ “.

1. Якою кісткою утворений тазовий пояс ?

 

 

2. З чим сполучаються кульшові кістки ззаду ?

 

 

3. Що утворює тазовий пояс разом з крижовою кісткою ?

 

 

4. З яких кісток складається кульшова кістка ?

 

5. Який анатомічний утвір утворюється в місці зчленування тіл складових кульшової кістки?

 

 

6. З яким анатомічним утвором якої кістки зчленовується кульшова западина ?

 

 

7. Чим обмежена кульшова западина по колу ?

 

 

8. З яких анатомічних утворів складається кульшова западина ?

 

 

9. З якого віку кульшова кістка функціонує як єдина кістка, що утворилася з трьох окремих кісток ?

 

 

10. До якого віку кульшова кістка складається з окремих кісток, з’єднаних хрящем ?

 

 

11. Як називається нижній потовщений відділ клубової кістки ?

 

 

12. Як називається верхній розширений відділ клубової кістки ?

 

 

13. До складу якого анатомічного утвору входить тіло клубової кістки ?

 

 

14. Де знаходиться проміжна лінія клубової кістки ?

 

 

15. Чим закінчується спереду клубовий гребінь ?

 

 

16. Де знаходиться верхня передня клубова ость ?

 

 

17. Де знаходиться нижня передня клубова ость ?

 

 

18. Де знаходиться верхня задня клубова ость ?

 

 

19. Де знаходиться нижня задня клубова ость ?

 

 

20. Що розрізняють на зовнішній поверхні клубової кістки ?

 

 

21. Що знаходиться на внутрішній поверхні крила клубової кістки ?

 

 

22. Де на клубовій кістці знаходиться клубова ямка ?

 

 

23. У який анатомічний утвір продовжується спереду дугоподібна лінія ?

 

 

24. З якою кісткою зчленовується вушкоподібна поверхня клубової кістки ?

 

 

25. З яких основних частин складається лобкова кістка ?

 

 

26. Який анатомічний утвір знаходиться на верхній поверхні верхньої гілки лобкової кістки

 

 

27. Який анатомічний утвір знаходиться у тому місці, де верхня гілка лобкової кістки переходить в нижню, в ділянці її присереднього краю ?

 

 

28. Де знаходиться симфізна поверхня лобкової кістки ?

 

 

29. Де знаходиться лобковий горбик ?

 

 

30. Де знаходиться на сідничній кістці сідничний горб ?

 

 

31. Де знаходиться на сідничній кістці сіднична ость ?

 

 

32. З чим зливається гілка сідничної кістки ?

 

 

33. Чим обмежений затульний отвір ?

 

 

34. На які частини ділиться вільна частина нижньої кінцівки ?

 

 

35. Які кістки належать до кісток гомілки ?

 

 

36. Як називається простір між великогомілковою і малогомілковою кістками ?

 

 

37. До яких кісток , згідно з класифікацією, належить стегнова кістка?

 

 

38. З яких частин складається стегнова кістка ?

 

 

39. Яким анатомічним утвором закінчується верхній (проксимальний ) кінець стегнової кістки ?

 

 

40. З якою кісткою зчленовується головка стегнової кістки ?

 

 

41. Який анатомічний утвір сполучає головку стегнової кістки з її тілом ?

 

 

42. Де знаходиться великий вертлюг ?

 

 

43. Де знаходиться малий вертлюг ?

 

 

44. Який анатомічний утвір сполучають між собою великий і малий вертлюги спереду ?

 

 

45. Що сполучає між собою міжвертлюговий гребінь ?

46. Що знаходиться на задній поверхні тіла стегнової кістки ?

 

 

47. Чим обмежена підколінна поверхня стегнової кістки ?

 

 

48. Що утворює нижній ( дистальний ) кінець стегнової кістки ?

 

 

49. Де знаходиться присередній виросток ?

 

 

50. Який анатомічний утвір на задній поверхні стегнової кістки розділяє бічний виросток від присереднього виростка ?

 

 

51. Що знаходиться на кожному виростку стегнової кістки збоку ?

 

 

52. Де знаходиться наколінкова поверхня ?

 

 

53. До яких кісток належить наколінок , згідно з класифікацією ?

 

 

54. З якою кісткою зчленовується наколінок ?

 

 

55. Яка із кісток гомілки зчленовується із стегновою кісткою ?

 

 

56. Чим закінчується верхній ( проксимальний ) кінець великогомілкової кістки ?

 

 

57. З утворами якої кістки сполучаються верхні суглобові поверхні великогомілкової кістки

 

58. З якою кісткою сполучається малогомілкова суглобова поверхня ?

 

59. Яку форму має тіло великогомілкової кістки ?

 

60. Як по-іншому називається “ бічний край “ великогомілкової кістки ?

 

 

61. Від якої кістки відходить присередня кісточка ?

 

 

62. З якою кісткою сполучається суглобова поверхня присередньої кісточки ?

 

 

63. Які частини має малогомілкова кістка ?

 

 

64. Що утворює проксимальний кінець малогомілкової кістки ?

 

 

65. З якою кісткою зчленовується суглобова поверхня головки малогомілкової кістки ?

 

 

66. Яку форму має тіло малогомілкової кістки ?

 

 

67. На якій кістці знаходиться бічна кісточка ?

 

 

68. З якою кісткою зчленовується суглобова поверхня бічної кісточки ?

 

 

69. На які відділи діляться кістки стопи ?

 

 

70. Із скількох кісток складається заплесно ?

 

 

71. Які кістки утворюють проксимальний ( задній ) ряд заплесна ?

 

 

72. Які кістки утворюють дистальний ( передній ) ряд заплесна ?

 

 

73. До яких кісток, згідно з класифікацією, відносяться плеснові кістки?

 

 

74. Звідки здійснюється відлік плеснових кісток ?

 

 

75. З яких частин складається кожна плеснова кістка ?

 

 

76. Як називаються простори між тілами плеснових кісток ?

 

 

77. До чого прилягають основи плеснових кісток ?

 

 

78. Які фаланги розрізняють на пальцях стопи ?

 

 

79. Скільки фаланг має великий палець стопи ?

 

 

80. До яких кісток, згідно з класифікацією , належать фаланги стоп?

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ПО ТЕМІ: “ З’ЄДНАННЯ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ “.

1. Які суглоби відносяться до тазового пояса нижньої кінцівки ?

2. Чим утворений крижово-клубовий суглоб ?

 

 

3. З яким анатомічним утвором зчленовується вушкоподібна поверхня крижової кістки ?

 

 

4. Який за формою суглобових поверхонь є крижово-клубовий суглоб ?

 

 

5. Які особливості крижово-клубового суглоба ?

 

 

6. Між якими анатомічними утворами знаходиться крижово-горбова зв’язка ?

 

 

7. Між якими анатомічними структурами знаходиться крижово-остьова зв’язка ?

 

 

8. Які кістки з’єднує лобковий симфіз ?

 

 

9. До якого виду з’єднань належить лобковий симфіз ?

 

 

10. Де знаходиться щілиноподібна порожнина в лобковому симфізі ?

 

 

11. Чому лобковий симфіз відноситься до напівсуглобів і є перехідним з’єднанням ?

 

 

12. Чим утворений підлобковий кут лобкового симфізу ?

 

 

13. Що характерно для лобкового симфізу у жінок ?

 

 

14. Що характерно для підлобкового кута у жінок ?

 

 

15. З чого складається тазове кільце ?

 

 

16. Які анатомічні структури утворюють таз ?

 

 

17. Які види з’єднань належать до таза ?

 

 

18. Які відділи має таз ?

 

 

19. Через які утвори проходить межова лінія таза ?

 

 

20. Складовою якої анатомічної структури, що має відношення до таза, є дугоподібна лінія клубової кістки ?

 

 

21.Якими частинами кісток обмежений великий таз?

 

22.Який анатомічний утвір доповнює нижню частину черевної порожнини ?

 

23.Як називається вхід в малий таз ?

 

24.Чим обмежений нижній отвір таза ?

 

25.Що обмежовують нижні та верхні гілки лобкових кісток і лобковий симфіз ?

 

26.Який анатомічний утвір закриває затульний отвір ?

 

27.Якими структурами утворений затульний канал ?

 

 

28.Чим обмежений малий сідничний отвір ?

 

 

29.Через які отвори проходять м’язи, судини та нерви з порожнини малого таза в сідничну ділянку ?

 

 

30.Що таке нахил таза?

 

31.В якої статі (чоловіків чи жінок ) кут нахилу таза більший ?

 

32.Які особливості будови жіночого таза ?

 

33.Які особливості будови чоловічого таза ?

 

34.Як називається розмір таза, що знаходиться між мисом крижової кістки та найбільш виступаючою точкою лобкового симфізу ?

 

35.Між якими анатомічними утворами знаходиться прямий розмір виходу із порожнини малого таза ?

 

36.Як називається розмір таза, що знаходиться між верхівкою куприка та нижнім краєм лобкового симфізу ?

 

37.Як називається розмір таза, що знаходиться між двома верхніми передніми клубовими остями ?

 

38.Скільки становить у жінок середній розмір (відстань між найбільш віддаленими точками крил клубових кісток )?

 

39.Як називається анатомічний утвір, що знаходиться між суглобовими поверхнями кульшової западини та головкою стегнової кістки ?

 

40.Які суглобові поверхні утворює кульшовий суглоб ?

 

41.Який за формою зчленованих поверхонь є кульшовий суглоб ?

 

42.Які додаткові елементи є в кульшовому суглобі ?

 

43.Який анатомічний утвір знаходиться навколо кульшової западини?

 

44.За рахунок якого анатомічного утвору збільшується суглобова ямка в кульшовому суглобі?

 

 

45.Які частини стегнової кістки знаходяться в порожнині кульшового суглоба ?

 

46.Які зв’язки знаходяться в порожнині кульшового суглоба ?

 

 

47.Якими зв’язками укріплена ззовні капсула кульшового суглоба ?

 

48.Які рухи можливі в кульшовому суглобі ?

 

49.Як називається анатомічний утвір, що знаходиться між стегновою, великогомілковою кістками та наколінком ?

 

50.Якими суглобовими поверхнями утворений колінний суглоб ?

 

51.З якою кісткою зчленовується наколінок ?

 

52.Які кістки беруть участь в утворенні колінного суглоба ?

 

53.В утворенні якого суглоба беруть участь присередній та бічний виростки стегнової кістки?

 

54.Який за формою зчленованих суглобових поверхонь є колінний суглоб ?

 

55.Як називаються внутрішньосуглобові хрящі в колінному суглобі ?

 

 

56.Чому колінний суглоб відноситься до комплексних суглобів ?

 

 

57.Які зв’язки колінного суглоба відносяться до внутрішньосуглобових ?

 

58.Які є схрещені зв’язки коліна ?

 

59.Назвіть основні синовіальні сумки колінного суглоба ?

 

60.Як називається анатомічний утвір, що знаходиться між суглобовими поверхнями головки малогомілкової кістки та малогомілковою поверхнею великогомілкової кістки ?

 

61.Які зчленовані поверхні має велико-малогомілковий суглоб ?

 

62.З яким анатомічним утвором зчленовується головка малогомілкової кістки ?

 

63.Як називається анатомічний утвір, що утворений малогомілковою вирізкою дистального епіфіза великогомілкової кістки та суглобовою поверхнею бічної кісточки ?

 

64.Де знаходиться передня велико-малогомілкова зв’язка ?

 

65.Який анатомічний утвір з’єднує міжкісткові краї великогомілкової та малогомілкової кісток ?

 

66.Як називається суглоб , що утворений суглобовими поверхнями обох кісток гомілки і надп’яткової кістки ?

 

 

67.Які кістки беруть участь в утворенні надп’ятково-гомілкового суглоба ?

 

68.Який за функцією є надп’ятково-гомілковий суглоб ?

 

 

69.Яку роль виконують склепіння стопи ?

 

Як називаються кістки, зображені на малюнку? Як називаються анатомічні утвори кістки?

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: “ СКЕЛЕТ ГОЛОВИ “.

Обладнання: череп в цілому, розбірний череп ( на підставці ), окремі кістки черепа, таблиці та методичні вказівки до них, анатомічний атлас, ренгенівські знімки.

Конкретні цілі: уміти визначити топографію кісток черепа, їх будову, сполучення, визначити важливі топографічні утворення, оволодіти практичними навичками: промацувати – надбрівні дуги, лобові та тім’яні горби, виличні виступи, коміркові відростки, кути нижньої щелепи. Визначити з’єднання черепа, вікові відмінності черепа.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.04 с.)