Патофізіологія нервової системи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Патофізіологія нервової системи.3.9.1. Які розлади рухової функції мають місце у випадку відсутності довільних рухів з підвищенням тонусу м’язів правої руки та ноги після гіпертонічного кризу?

A. Параліч центральний

B. Параліч периферичний

C. Парез периферичний

D. Парез рефлекторний

E. Парез центральний

 

3.9.2. Розлади якої функції мають місце при геміплегії?

А. Руху

В. Рівноваги

С. Зору

D. Смаку

Е. Слуху

 

3.9.3. Як називається стан відсутності рухової функції половини тіла після перенесеного інсульту?

А. Геміплегія

В. Атаксія

С. Дискінезія

D. Міастенія

Е. Параплегія

 

3.9.4. При якому з розладів визначається м'язова гіпотонія, гіпорефлексія, відсутність активних рухів у лівій руці, транзиторні болі і парестезії в ділянці грудного відділу хребта?

А. Параліч периферичний

В. Гіперкінезія

С. Атаксія

D. Параліч центральний

Е. Синдром Броун-Секара

 

3.9.5. До якого різновиду порушень нервової системи відносяться гіпокінезія, гіпорефлексія, м'язова атрофія правої верхньої кінцівки у немовляти після пологової травми?

А. Параліч периферичний

В. Неврит

С. Параліч бульбарний

D. Міастенія

Е. Параліч центральний

 

3.9.6. Вкажіть причину синдрому Паркінсона з розвитком прогресуючого тремору рук, м’язової ригідності, гіпокінезії.

А. Дегенерація нейронів чорної субстанції

В. Підвищена чутливість нервово-м’язових синапсів

С. Порушення впливу мозочка на рухові центри

D. Посилення імпульсації мотонейронами

Е. Послаблення гальмування вищими центрами руху

 

3.9.7. Вкажіть причину спонтанного тремтіння різних частин тіла як у спокою, так і під час довільних рухів?

А. Порушення функцій базальних гангліїв

В. Порушення функцій мозочка

С. Порушення функцій середнього мозку

D. Порушення нервово-м'язової передачі збудження

Е. Порушення рухової функції кори головного мозку

 

3.9.8. Ураження якої структури ЦНС виявляється швидкими, аритмічними, мимовільними рухами кінцівок і тулуба зі зниженням тонусу м'язів, гримасами і прицмокуванням?

А. Смугасте тіло

В. Довгастий мозок

С. Мозочок

D. Бліда куля

Е. Чорна речовина

 

3.9.9. Які з положень, що характеризують децеребраційну ригідність, є правильними?

А. Підвищується тонус м'язів—розгиначів кінцівок.

В. Виникає після перетину мозкового стовбура нижче від мосту (варолієвого).

С. Пов'язана з втратою збудливих впливів вищих рухових центрів на сітчастий утвір мозкового стовбура.

D. Супроводжується гальмуванням γ-мотонейронів спинного мозку.

Е. Супроводжується збудженням α-мотонейронів спинного мозку.

 

3.9.10. Які з положень, що характеризують децеребраційну ригідність, є правильними?

А. Пов'язана з втратою гальмівних впливів вищих рухових центрів на сітчастий утвір мозкового стовбура.

В. Виникає після перетину мозкового стовбура нижче від мосту (варолієвого).

С. Знижується тонус м'язів—розгиначів кінцівок.

D. Супроводжується гальмуванням γ-мотонейронів спинного мозку.

Е. Супроводжується збудженням α-мотонейронів спинного мозку.

 

3.9.11. Ушкодження якого рівня стовбура головного мозку призводить до розвитку децеребрацій-ної ригідності?

А. Нижче від червоного ядра

В. Вище від чорної субстанції

С. Нижче від ядра Дейтерса

D. Вище від червоного ядра

Е. Вище від ядра Якубовича

 

3.9.12. Назвіть рухові розлади у випадку ураження мозочка.

А. Асинергія.

В. Асиметрія.

С. Астенія.

D. Атетоз.

Е. Хорея.

 

3.9.13. Назвіть рухові розлади у випадку ураження мозочка.

А. Атаксія.

В. Атетоз.

С. Асиметрія.

D. Синергія.

Е. Хорея.

 

3.9.14. Назвіть рухові розлади у випадку ураження мозочка.

А. Дисметрія.

В. Атетоз.

С. Астенія.

D. Синергія.

Е. Хорея.

 

3.9.15. Ураження якої ділянки кори головного мозку супроводжується розладами точних рухів верхніх кінцівок при збереженні м'язової сили, глибокого м'язового чуття та механізмів координації?

А. Надкрайової звивини

В. Прецентральної звивини

С. Звивин Гешля

D. Центру Верніке

Е. Навколошпорної борозни

 

3.9.16. Назвіть структуру мозку, нейросекреторні клітини якої продукують ендорфіни.

А. Гіпоталамус

В. Префронтальна кора

С. Чорна речовина

D. Стінка сільвієвого водопроводу мезенцефального рівня

Е. Желагинозна субстанція спинною мозку

 

3.9.17. Який з перечислених нейропептидів причетний до больових реакцій:

А. Енкефалін

В. Тиротропічний релізінг-фактор

С. Окситоцин

D. Ліпотропін

Е. Проопіокортин

 

3.9.18. Які з положень, що стосуються механізму виникнення болю, є правильними?

А. Активізація нейронів драглистої речовини ослаблює больове відчуття

В. Больове відчуття передається через задні стовпи спинного мозку

С. Надто сильна стимуляція терморецепторів шкіри здатна викликати біль

D. Одним із медіаторів, що бере участь у передаванні больового відчуття в ЦНС, є речовина С

Е. Больові рецептори пригнічуються брадикініном

 

3.9.19. Які з положень, що стосуються механізму виникнення болю, є правильними?

А. Одним із медіаторів, що бере участь у передаванні больового відчуття в ЦНС, є речовина Р

В. Пригнічення нейронів драглистої речовини ослаблює больове відчуття

С. Надто сильна стимуляція терморецепторів шкіри здатна викликати біль

D. Больове відчуття передається через задні стовпи спинного мозку

Е. Больові рецептори пригнічуються брадикініном

 

3.9.20. Які з положень, що стосуються механізму виникнення болю, є правильними?

А. Больові рецептори збуджуються брадикініном

В. Пригнічення нейронів драглистої речовини ослаблює больове відчуття

С. Надто сильна стимуляція терморецепторів шкіри здатна викликати біль

D. Одним із медіаторів, що бере участь у передаванні больового відчуття в ЦНС, є речовина С

Е. Больове відчуття передається через задні стовпи спинного мозку

 

3.9.21. Як називаються больові відчуття правої половини обличчя, які тривалий час посилюються навіть при незначному подразненні?

А. Невралгія

В. Каузалгія

С. Вісцеральний біль

D. Рефлекторний біль

Е. Фантомний біль

 

3.9.22. Як називається сильний нестерпний біль, що тривалий час проектується у відсутню кінцівку після її ампутації?

А. Фантомний

В. Вісцеральний

С. Епікритичний

D. Протопатичний

Е. Рефлекторний

 

3.9.23. Який різновид больових відчуттів виникає під лівою лопаткою і в лівому плечі у випадку гострого інфаркту міокарда?

А. Іррадіюючий

В. Вісцеральний

С. Каузалгія

D. Невралгія міжреберного нерва

Е. Фантомний

 

3.9.24. Назвіть різновид болю в ділянці лівої лопатки у хворого на гострий інфаркт міокарду?

А. Рефлекторний

В. Вісцеральний

С. Епікритичний

D. Протопатичний

Е. Фантомний

 

3.9.25. Який механізм має місце у формуванні нестерпного болю за будь-яких впливів у випадку ушкодження мієлінових волокон соматичного нерва?

A. Каузалгічний

B. Вісцеральний

C. Рефлекторний

D. Фантомний

E. Жоден з них

 

3.9.26. Який патологічний процес розвинеться на рогівці ока після порушення цілісності трійчастого нерва:

A. Виразка

B. Гіперемія венозна

C. Гіперемія артеріальна

D. Ішемія

E. Набряк

 

3.9.27. Яка функція нервової системи порушується у випадку порушення цілісності трійчастого нерва з подальшим розвитком виразки на рогівці ока?

A. Трофічна

B. Рухова

C. Вегетативна

D. Секреції медіаторів

E. Чутлива

 

3.9.28. Яка функція нервової системи порушується у випадку денервації слинної залози з подальшою секрецією одноманітної, не залежної від характеру їжі, слини?

A. Трофічна

B. Вегетативна

C. Рухова

D. Секреції медіаторів

E. Чутлива

 

3.9.29. Який механізм має місце в патогенезі нейрогенної дистрофії при ушкодженні периферичного нерва?

A. Всі наведені механізми

B. Неадекватна реакція на нейромедіатори

C. Патологічна імпульсація з ушкодженого нерва

D. Припинення аферентної інформації від денервованого органу

E. Припинення аксоплазматичного плину

 

3.9.30. Як здійснюються нейротрофічні впливи на тканини?

A. Усіма видами нервів.

B. Тільки симпатичними нервами.

C. Тільки парасимпатичними нервами.

D. Тільки руховими нервами.

E. Тільки чутливими нервами.

 

3.9.31. Яке явище спостерігається в міоцитах м’яза кінцівки через два тижні після перетину сідничного нерва?

A. Підвищення чутливості до ацетилхоліну.

B. Збільшення маси мітохондрій.

C. Підвищення активності ферментів циклу Кребса.

D. Зменшення кількості холінорецепторів.

E. Збільшення маси лізосом.

 

3.9.32. До яких змін в організмі призводить розрив задніх корінців спинного мозку?

A. Втрати власних рефлексів м’язів.

B. Розвитку в’ялого паралічу.

C. Підвищення чутливості денервованими тканинами.

D. Підвищення тонусу скелетних м’язів.

E. Підвищення шкірних рефлексів.

 

3.9.33. До яких змін в організмі призводить розрив задніх корінців спинного мозку?

A. Втрати чутливості денервованими тканинами.

B. Розвитку в’ялого паралічу.

C. Підвищення власних рефлексів м’язів.

D. Підвищення тонусу скелетних м’язів.

E. Підвищення шкірних рефлексів.

 

3.9.34. До яких змін в організмі призводить розрив задніх корінців спинного мозку?

A. Втрати шкірних рефлексів.

В. Розвитку в'ялого паралічу.

С. Підвищення власних рефлексів м'язів.

D. Підвищення чутливості денервованими тканинами.

Е. Підвищення тонусу скелетних м'язів.

 

3.9.35. Вкажіть наслідки денервації м’язу?

A. Атрофія

B. Анаплазія

C. Гіперплазія

D. Гіпертрофія

E. Регенерація

 

3.9.36. Вкажіть основний механізм дегенерації нервового волокна після травматичного розриву?

A. Припинення аксоплазматичного плину

B. Втрата нервом збудливості

C. Пошкодження перехватів Ранв’є

D. Руйнування мієлінової оболонки

E. Фагоцитоз нервових закінчень

 

3.9.37. Розлади яких нейрональних функцій виникнуть при порушеннях синтезу медіатора γ-аміномасляної кислоти?

A. Гальмування

B. Деаферентація

C. Деполяризація

D. Десенситизація

E. Збудження

 

3.9.38. Зазначте причину порушення здатності нервових волокон до проведення збудження.

A. Дефіцит ціанокобаламіну.

B. Дефіцит аскорбінової кислоти.

C. Дія на нерв інгібіторів холінестерази.

D. Зменшення у крові вмісту катехоламінів.

E. Збільшення у крові вмісту іонів Са.

 

3.9.39. Які явища можуть спостерігатися після введення до організму інгібіторів холінестерази?

A. Спазм бронхіол.

B. Атонія кишок.

C. Послаблення секреції шлункового соку.

D. Розширення зіниць.

E. Тахікардія.

 

3.9.40. Які явища можуть спостерігатися після введення до організму інгібіторів холінестерази?

A. Посилення секреції шлункового соку.

B. Атонія кишок.

C. Дилятація бронхіол.

D. Розширення зіниць.

E. Тахікардія.

 

3.9.41. Який життєво небезпечний стан виникає при гострому отруєнні фосфорорганічним інсектицидним засобом?

А. Бронхоспазм

В. Порушення координації

С. Розлади мозкового кровообігу

D. Сліпота

Е. Тахікардія

 

3.9.42. Які причини призводять до підвищення збудливості нейронів?

A. Пригнічення функції Na+, K+ -насосу.

B. Підвищення мембранного потенціалу спокою.

C. Збільшення вмісту К+ у клітині.

D. Підвищення у крові вмісту Са2+.

E. Зниження критичного рівня деполяризації мембрани.

 

3.9.43. Які неврологічні розлади центрального генезу спостерігаються при розладах кровообігу на грунті гіпертонічного кризу?

A. Всі з наведених

B. Гіперрефлексія

C. Патологічні рефлекси

D. Спастичний параліч

E. Жоден з них

 

3.9.44. Які розлади спостерігаються внаслідок ураження чорної речовини при хворобі Паркінсона?

A. Підвищення тонусу м'язів.

B. Збільшення утворення дофаміну в нейронах рухових центрів.

C. Атетоз.

D. Гіпокінезія кінцівок.

E. Зниження больової чутливості.

 

3.9.45. Які розлади спостерігаються внаслідок ураження чорної речовини при хворобі Паркінсона?

A. Тремор кінцівок.

B. Зниження тонусу м'язів.

C. Збільшення утворення дофаміну в нейронах рухових центрів.

D. Атетоз.

E. Зниження больової чутливості.

 

3.9.46. Які з наведених симптомів відсутні в клініці спінального шоку при травмі шийного відділу хребта?

A. Афазія

B. Відсутність рефлекторного сечовиділення і дефекації

C. Втрата чутливості

D. Падіння артеріального тиску

E. Тетраплегія

 

3.9.47. Зникнення якого виду чутливості слід очікувати після розриву правої половини спинного мозку лише на стороні травми?

A. Пропріоцептивної [глибокої]

B. Больової

C. Тактильної

D. Температурної

E. Всіх видів

 

3.9.48. За допомогою яких медіаторів здійснюється передача збудження в закінченнях прегангліонарних симпатичних волокон?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.016 с.)