Щодо підготовки практичного заняття № 2Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Щодо підготовки практичного заняття № 2 

II. Тема: 1. Правила постановки наголосу в латинських словах.

2. Вступ до медичної термінології.

 

II. Актуальність теми: Питання, що піднімаються на занятті, допомагають студенту практично користуватися лексичними одиницями нової мови, озвучувати друкований текст, логічно обґрунтовувати правильність вимови слова. Підкреслює важливість знання словотворчих елементів під час оволодіння медичною термінологією, використання її в подальшій практичній діяльності.

 

III. Цілі навчання: 1. Уміти ставити наголос в латинських словах.

2. Мати уявлення про історію виникнення та підсистеми медичної термінології.

 

IV. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь:

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого матеріалу:

 

Питання Джерело інформації
Що таке дифтонги? Підручник § 1-6  
Що таке диграфи?
Як читаються літеросполучення?
Позиційне читання літер.
Позначення в латинській мові звука [i]

 

V. Зміст навчання:

Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми:

1. Знати правила довготи і короткості другого складу латинських слів.

2. Уміти візуально визначати довготу і короткість другого складу за позицією голосної і за суфіксом.

3. Уміти читати з самостійною постановкою наголосу.

4. Уміти визначати у слові грецькі корені і префікси, що пишуться через “у”.

5. Знати головні теоретичні положення про структуру і задачі курсу “Латинська мова і основи медичної термінології”.

6. Знати лексичний мінімум.

 

VI. Орієнтовна основа дії (ООД):

Короткі методичні вказівки щодо роботи студента:

1. При визначенні наголосу в слові шукати другий склад від кінця.

2. Знайшовши його, застосувати правила з приведеної вище схеми.

3. Звертати увагу на наявність у слові позначок довготи і короткості ( ˉ , ˘).

4. Спробувати завчити грецькі корені з допомогою принципу абракадабри.

 

 

VII. Графічна структура теми:

 

НАГОЛОС В СЛОВАХ

 

На другому складі від кінця (якщо він довгий) На третьому складі від кінця (якщо другий короткий)

 

наявність дифтонга: glutaeus Голосний перед двома або більше приголосними: ligamentum, Голосний перед х, z reflexus Довгі суфікси:–al-, -ar-, -at-, -os-, -ur-, -in- Голосний перед голосним: cranium Голосний перед диграфами : choledochus Короткі суфікси -ul-, -cul- -ol-, -ic- -itas   Голосний перед літеросполученнями b, c, d, g, p, t + l, r

 

 

VIII. Система навчаючих завдань:

Тести для самоконтролю знань – умінь (питання з еталонами відповідей додаються).

Зразок тесту з еталоном відповіді:

1. Поставити наголос в словах: incisura, vertebralis, superior.

2. Написати корені та префікси грецького походження, що мають значення:

жар, вогонь – pyr

кислий, дуже сильний – oxy

риба – ichthy

розлад функції, порушення – dys

3. Написати слова в словниковій формі:

ганглій – ganglion, i n

кістка – os, ossis n

простий – simplex, icis

 

ІХ. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті:

Питання, що підлягають вивченню:

Питання Джерело інформації
Довгота і короткість складу Підручник § 7, конспект
Загальне правило наголосу в латинських словах.
Правила довготи другого складу.
Правила короткості другого складу.
Довгота і короткість за природою.
Суфікси з довгим голосним.
Питання мікросемінару з теми “Вступ до медичної термінології” додаються. конспект

 

Х. Організаційна структура заняття (технологічна карта):

Матеріал Наочність час
1. Оргмомент. Рапорт чергового.  
2. Відповіді на питання студентів, що виникли в ході підготовки домашнього завдання.    
3. Мікросемінар за темою “Вступ до курсу “Латинська мова та основи медичної термінології”. Карта світу, портрети римських і грецьких вчених, лікарів.
4. Письмовий тестовий контроль. Картки для тестового контролю
5. Перевірка умінь читання латинського тексту. Підручник вправи, с. 20-24
6. Висновки і зауваження викладача щодо вивчення студентами теми заняття №1.   По ходу зан.
7. Повідомлення теми, мети та плану нового заняття.  
8. Вивчення правил довготи і короткості другого складу, правил наголосу. Підручник §7, таблиця
9. Вправи на вивчений матеріал. Підручник впр.1, с. 27
10. Вступ до медичної термінології конспект
11. Запис домашнього завдання. дошка

 

ХІ. Завдання для самопідготовки:

1. Підручник, §7. Вивчити.

2. Конспект. Вивчити.

3. Підручник, §14, с.34. Опрацювати.

4. Підручник, Вправи. 2, 3, 4 (І) с.28-29.

5. Вивчити лексичний мінімум: впр. 4 (І) с.29.

6. Підготуватись до мікросемінару з теми “Вступ до медичної термінології”.

ХІІ. Література:

Основна: 1.Краковецька Г. О., Бобирьов Г. О., Бєляєва О. Н. Латинська мова Рецептура. Клінічна термінологія.- Київ: Здоров’я, 1999.-358 с.

Додаткова:

1. Рудик О.В.., Гуцол М. І. Клінічна термінологія, Словотвір.

1. Світлична Є. І., Толок О. І. Латинська мова. – К.: ВД “ Професіонал“, 2005.-400 с.

2. Паласюк Г.Б., Чолач П.В. Латинська мова. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 343 с.

3. Машковский М. Д. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

4. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с.

5. Гуцол М.І., Рудик О.В. Українсько-латинський словник клінічних термінів з тлумачним значенням.. Івано-Франківськ, 2009.

6. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.- Sofia: Medicina et physcultura,1979.- 943 p.

 

 

Методичні вказівки склала ст. викл. Рудик О.В.

 

Затверджено на за засіданні кафедри

Протокол №

Зав. Кафедрою проф. Голод Р.Б.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультетуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.012 с.)