Електричне коло змінного синусоїдного струму з паралельно з'єднаними резистором, ідеальною котушкою й ідеальним конденсаторомМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Електричне коло змінного синусоїдного струму з паралельно з'єднаними резистором, ідеальною котушкою й ідеальним конденсатором 

Таблиця 4.5

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
  На розрахунковій схемі електричного кола наведено: активний опір резистора r, індуктивність ідеальної котушки L, ємність ідеального конденсатора С, напруга джерела електричної енергії u = Um sinwt, сила електричного струму джерела i, сила електричного струму в розгалуженні з активним опором ir, сила електричного струму в розгалуженні з індуктивністю iL, сила електричного струму в розгалуженні з ємністю iC.
 
 

 

 
Запишіть рівняння по першому законі Кірхгофа для вузлової крапки 1.  
Запишіть вираження миттєвої сили струму в загальному електричному колі, підставивши в рівняння Кірхгофа миттєві сили струмів у розгалуженнях даного електричного кола.  
Побудуйте векторну діаграму напруги й синусоїдальних струмів для наведеного кола (для діючих значень).  
Запишіть вираження миттєвої сили струму в загальному електричному колі, використовуючи векторну діаграму, з урахуванням кута зсуву фаз.  
Побудуйте трикутник діючих значень струмів для даного електричного кола.  
Запишіть розрахункову формулу реактивної складової сили струму даного кола, використовуючи трикутник струмів.  
Перетворіть трикутник струмів у трикутник провідностей, розділивши сили струмів на напругу.  
Запишіть розрахункову формулу реактивної провідності даного кола.  
Встановіть математичний зв'язок між активною провідністю, індуктивною провідністю, ємнісною провідністю й повною провідністю, використовуючи трикутник провідностей.  
Запишіть розрахункову формулу кута зсуву фаз за допомогою провідностей даного електричного кола.  
Одержіть із трикутника провідностей трикутник потужностей і побудуйте його.  
Запишіть розрахункову формулу реактивної потужності даного кола.  
Встановіть математичний зв'язок між активною потужністю, індуктивною потужністю, ємнісною потужністю й повною потужністю, використовуючи трикутник потужностей.  
Запишіть розрахункову формулу коефіцієнта потужності електричного кола.  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 29.

Таблиця 4.5а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
.
.
  ; ; .    
.
 
.
.
.
.
   
.
.
; ; .    

Таблиця 4.6

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
  На наведеній розрахунковій схемі електричного кола відомо: напруга на затискачах ідеального генератора u = 141,4 sin (wt + 30°) В, активний опір резистора r = 10 Ом, індуктивність ідеальної котушки L=38,2 мГн, ємність ідеального конденсатора С=127,39 мкФ. Частота струму в коліf = 50 Гц.
 
 

 

 

 
1. Визначите індуктивний опір котушки в омах.  
2. Визначите ємнісний опір конденсатора в омах.  
3. Визначите активну провідність резистора в сименсах.  
4. Визначите індуктивну провідність ідеальної котушки в сименсах.  
5. Визначите ємнісну провідність ідеального конденсатора в сименсах.  
6. Визначите реактивну провідність даного електричного кола в сименсах.  
7. Визначите повну провідність даного електричного кола в сименсах.  
8. Визначите кут зсуву фаз кола.  
9. Розрахуйте амплітудне значення сили електричного струму в розгалуженні з резистором в амперах.  
10. Запишіть математичне вираження миттєвого сили електричного струму в розгалуженні з резистором.  
11. Розрахуйте амплітудне значення сили електричного струму в розгалуженні з ідеальною котушкою в амперах.  
12. Запишіть математичне вираження миттєвого значення сили електричного струму в розгалуженні з ідеальною котушкою.  
13. Розрахуйте амплітудне значення сили електричного струму в розгалуженні з ідеальним конденсатором в амперах.  
14. Запишіть математичне вираження миттєвого сили електричного струму в розгалуженні з ідеальним конденсатором.  
15. Розрахуйте амплітудне значення сили електричного струму в загальній розгалуженні в амперах.  
16. Запишіть математичне вираження миттєвого сили електричного струму в загальній розгалуженні.  
17. Розрахуйте активну потужність, споживану електричним колом у ватах.  
18. Розрахуйте реактивну потужність індуктивності у вольт-амперах реактивних.  
19. Розрахуйте реактивну потужність ємності у вольт-амперах реактивних.  
20. Розрахуйте реактивну потужність даного електричного кола у вольт-амперах реактивних.  
21. Розрахуйте повну потужність, споживану електричним колом у вольт-амперах.  
22. Визначите коефіцієнт потужності електричного кола.  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 29.

Таблиця 4.6а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
5,65.
0,1.
25.
0,043.
11,74∙ sin(ωt - 60o).
0,083.
14,14∙ sin(ωt +30o).
14,14.
23о.
0,109.
5,65∙ sin(ωt + 120o).
0,04.
12.
11,74.
830.
15,41∙ sin(ωt + 7 o).
0,917.
15,41.
430.
400.
1000.
1090.


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.009 с.)