Вихід засуджених за межі виховної колонії у виді заохочення та під час короткострокових побаченьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихід засуджених за межі виховної колонії у виді заохочення та під час короткострокових побачень 

Право відвідування культурно-видовищних і спортивних заходів за межами виховної колонії в супроводі працівників колонії або виходу за межі колонії у супроводі батьків чи інших близьких родичів, а також для проведення короткострокових побачень надається засудженим на підставах та в порядку, установлених статтями 143, 144 Кримінально-виконавчого кодексу.

 

Вихід за межі виховної колонії може бути призупинений у разі проведення протиепідемічних заходів в установі чи у місцевості, на якій вона розташована. Вихід поновлюється після зняття карантинних обмежень.

 

Під час виходу за межі виховної колонії засуджені повинні мати охайний вигляд. На період виходу за межі виховної колонії їм може видаватися одяг цивільного зразку.

 

Засуджені до виходу за межі установи і після повернення підлягають повному обшуку та огляду в присутності лікаря.

 

Право виходу за межі виховної колонії в супроводі батьків чи інших близьких родичів у виді заохочення та короткострокового побачення за межами виховної колонії надається засудженим лише з батьками чи іншими близькими родичами (повнолітніми) у межах населеного пункту за місцем дислокації виховної колонії і закінчується не пізніше двадцятої години. Тривалість виходу засуджених за межі виховної колонії встановлюється начальником колонії, але не може перевищувати восьми годин, а для проведення короткострокових побачень – норм, установлених Кримінально-виконавчим кодексом.

 

Дозвіл на вихід за межі виховної колонії в супроводі батьків чи інших близьких родичів у виді заохочення та короткострокового побачення за межами виховної колонії надаються постановою начальника виховної колонії, у разі його відсутності - першого заступника або особи, яка виконує його обов’язки, за заявами засудженого та особи, яка прибула на побачення.

 

Право на вихід за межі колонії в супроводі батьків чи інших близьких родичів надається за рахунок короткострокових побачень.

 

Батьків чи інших близьких родичів, які прибули на побачення, приймають начальник установи або його заступник, начальник відділення, ЧПНУ. Їх під розписку (додаток 18 до цих Правил) інформують про порядок супроводу засудженого за межами установи, правила його поведінки та відповідальність.

 

Після проведення повного обшуку та огляду засудженого в присутності лікаря ЧПНУ під розписку (додаток 19 до цих Правил) доводить йому правила поведінки за межами установи та відповідальність.

 

Вищезазначені розписки залучаються до особової справи засудженого.

 

Для виходу за межі установи засудженому видаються посвідчення про право перебування за межами колонії (додаток 20 до цих Правил) та довідка відповідного зразка ( додаток 21 до цих Правил).

 

Після повернення до колонії посвідчення та довідка повертаються засудженим ЧПНУ, який проводить його повний обшук та огляд в присутності лікаря. Довідка долучається до особової справи засудженого.

 

У разі встановлення порушень правил поведінки під час перебування засудженого за межами виховної колонії в супроводі батьків чи інших близьких родичів та на короткостроковому побаченні за межами установи, виявлення у нього під час обшуку прихованих від огляду заборонених предметів, виробів і речовин, ознак сп’яніння або тілесних ушкоджень уживаються заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

 

Під час перебування за межами виховної колонії у супроводі батьків засуджені зобов’язані:

- дотримуватися правил громадського порядку;

- повертатися до установи в термін, установлений адміністрацією установи;

- у разі виникнення об’єктивних обставин, що не дають змоги повернутися до установи в установлений термін, самому або через батьків чи інших близьких родичів негайно повідомити про це ЧПНУ, указавши місце свого перебування;

- на вимогу працівників виховної колонії або працівників міліції пред’являти посвідчення про право проведення короткострокового побачення за межами колонії та довідку. Після повернення до установи здавати їх ЧПНУ.

 

Засудженим забороняється:

- залишати межі населеного пункту, у якому дислокується установа;

- пересуватися без супроводу батьків або близьких родичів, з якими дозволено вихід за межі установи;

- уживати алкогольні напої та інші вироби на спиртовій основі;

- курити;

- проносити в установу предмети, вироби і речовини, зберігання яких засудженим заборонено.

 

Склад осіб, яким у порядку заохочення надано право відвідування культурно-видовищних і спортивних заходів за межами виховної колонії, оголошується наказом начальника установи за письмовим погодженням з начальником територіального органу управління Департаменту або особи, яка виконує його обов’язки.

 

Право відвідування культурно-видовищних і спортивних заходів за межами виховної колонії в супроводі працівників колонії надається, як правило, засудженим, які тримаються у дільниці соціальної адаптації виховної колонії. При цьому кількість засуджених, які одночасно виводяться за межі колонії, не повинна перевищувати п’ятнадцяти осіб.

 

Про вивід засуджених за межі виховної колонії відповідальний від керівництва або черговий помічник начальника установи інформує чергового територіального органу управління Департаменту, а при поверненні засуджених до колонії – доповідає про їх наявність.

 

Охорона та нагляд за засудженими, які виводяться за межі установи, здійснюється відповідно до встановлених вимог.

 

Засуджені мають право в установленому порядку зняти кошти зі своїх особових рахунків для оплати квитків на відвідування культурно-видовищних і спортивних заходів.

 

Побачення засуджених з адвокатом

 

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України для одержання правової допомоги за письмовою заявою засуджених, їхніх близьких родичів, громадських організацій засудженим надається побачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. На бажання засудженого або адвоката чи іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, побачення можуть надаватися наодинці у кімнаті короткострокових побачень із забезпеченням їх безпеки. Засудженим до довічного позбавлення волі побачення надаються в кімнатах короткострокових побачень, які обладнані кабінками згідно з додатком 17 до цих Правил. Побачення надається адміністрацією установи при пред’явленні адвокатом ордера, а іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, угоди або доручення юридичної особи, а також документів, що посвідчують їх особу. Кількість і тривалість таких побачень не обмежена.

 

Побачення засуджених з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у кiлькiсть побачень, установлених Кримінально-виконавчим кодексом України, не зараховується, їх кiлькiсть i тривалiсть не обмежується, але вони проводяться в неробочий для засудженого час i тiльки вiд пiдйому до вiдбою.

 

Облiк посилок, передач, бандеролей, побачень, телефонних розмов та листiв засуджених

 

Облiк посилок, передач, бандеролей, що надходять на iм’я засуджених, а також наданих їм побачень і телефонних розмов (у т.ч. і наданих як заохочення) ведеться молодшими iнспекторами в спецiальних картках (додаток 22 до цих Правил), якi зберiгаються у сейфі і обліковуються як бланки суворої звiтностi, а вмiст посилок i бандеролей - у спецiальнiй книзi (додаток 14 до цих Правил).

 

Листи засуджених реєструються iнспекторами з перевiрки кореспонденцiї.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.034 с.)