Правила поведiнки засудженихМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правила поведiнки засуджених 

Засудженi мають право:

- на особисту безпеку;

- одержувати інформацію і роз’яснення про умови відбування і порядок виконання покарання, а також їх права;

- користуватися послугами, які надаються в установах виконання покарань, у тому числі додатковими, оплачуваними (підстригання; ремонт одягу, взуття, годинників тощо) ;

- отримувати медичну допомогу і лікування, у тому числі платні медичні послуги за рахунок особистих грошових коштів чи коштів рідних та близьких;

- розпоряджатися грошовими коштами (для засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації та виправних центрах), придбавати, володіти і розпоряджатися предметами, речами, виробами, використання яких не заборонено;

- здійснювати листування з особами, які перебувають за межами установ виконання покарань та не відбувають покарання, вести з ними телефонні розмови;

- одержувати і відправляти посилки, бандеролі, грошові перекази, одержувати передачі в порядку, установленому цими Правилами;

- зустрічатися з родичами та іншими особами у відповідності до обмежень, передбачених для різних категорій засуджених;

- подавати пропозиції, заяви і скарги в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються їх особисто;

- брати участь у роботі самодіяльних організацій та гуртків соціально корисної спрямованості, займатися фізичною культурою і спортом;

- придбавати, користуватися і зберігати предмети першої потреби, періодичні видання, літературу, продукти харчування в асортименті та кількості, установленій цими Правилами (додаток 7 до цих Правил);

- розпоряджатися вільним часом, який відведений розпорядком дня, не порушуючи при цьому правил поведінки;

- брати участь у трудовій діяльності;

- одержувати освіту відповідно до законодавства про освіту за умови, що це не суперечить установленому порядку відбування покарання;

- одержувати правову допомогу в порядку, передбаченому статтею 107 Кримінально-виконавчого кодексу України;

- користуватися у приміщеннях для вживання їжі iндивiдуальними водонагрiвальними електрокип‘ятильниками заводського виготовлення потужністю до 0,5 КВт;

- вiдправляти поштою або передавати родичам пiд контролем адміністрації установи особисту лiтературу і перiодичнi видання;

- придбавати для загального користування за рахунок коштів, якi перебувають на особистих рахунках, телевiзори, холодильники з розрахунку: телевiзор – один на відділення або жилу секцію та холодильник - один на відділення.

 

Засудженi зобов’язанi:

- суворо дотримуватися норм, які визначають порядок і умови відбування покарання, розпорядок дня установи, правомірних взаємовідносин з іншими засудженими, персоналом установи та іншими особами;

- утримувати в чистотi жилi й службовi примiщення, робочi мiсця, за встановленим зразком заправляти лiжка, дотримуватися санітарно–гігієнічних норм, зберiгати продукти харчування і предмети особистого використання у вiдведених для цього та спецiально обладнаних мiсцях;

- виконувати всі законні вимоги персоналу установи;

- у встановленому порядку виконувати роботи з благоустрою установи виконання покарань та прилеглої до неї територiї, а також для поліпшення культурно-побутових умов засуджених;

- дотримуватися вимог пожежної безпеки і безпеки праці;

- дбайливо ставитися до державного майна;

- сумлiнно ставитися до працi;

- за межами локальних секторів на територiї виправних колоній пересуватися тiльки строєм;

- носити встановленi нагруднi знаки згiдно із затвердженим зразком (додаток 8 до цих Правил);

- під час відбування покарання у камерах виходити на прогулянку і дотримуватися встановлених на час прогулянки правил поведiнки, за графіком чергувати в камерах;

- при зустрічі з працівниками установ виконання покарань та iншими посадовими особами, якi вiдвiдують установи, вставати і вiтатися з ними;

- бути ввiчливими мiж собою.

 

Засудженим забороняється:

- самовільно порушувати лiнiю охорони та встановлені межі установ виконання покарань;

- спілкуватися із засудженими та іншими особами з порушенням установлених правил ізоляції, звертатися до них з проханням про виконання незаконних дій;

- придбавати, виготовляти, зберігати і використовувати гроші, цінності, предмети, речі, речовини і вироби, заборонені до використання в установах (додаток 9 до цих Правил);

- продавати, дарувати або відчужувати в інший спосіб на користь інших осіб предмети, вироби і речі, які перебувають в особистому користуванні;

- заподіювати собі тілесні ушкодження, у тому числі і з допомогою іншої особи, завдавати шкоду своєму здоров’ю з метою ухилення від відбування покарання або виконання встановлених обов’язків;

- завдавати шкоду державному, комунальному майну, майну інших юридичних чи фізичних осіб, у тому числі майну інших засуджених, створювати загрозу заподіяння шкоди такому майну, завiшувати чи мiняти без дозволу адмiнiстрацiї спальнi мiсця, а також обладнувати їх у комунально-побутових та iнших службових або виробничих примiщеннях;

- уживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги чи інші одурманюючі засоби;

- чинити опір законним діям персоналу установи, перешкоджати виконанню ним своїх службових обов’язків, підбурювати до цього інших засуджених;

- відправляти листи, у яких є нецензурні або інші неприпустимі вислови;

- організовувати та грати в настільні та інші азартні ігри з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди, а в гральні карти - взагалі;

- уживати нецензурні та жаргонні слова, давати і присвоювати прізвиська;

- самовільно залишати призначену для перебування ізольовану територію, приміщення або визначене місце роботи, а також перебувати без дозволу адмiнiстрацiї у гуртожитках та відділеннях, у яких вони не проживають, або на виробничих об’єктах, на яких вони не працюють;

- мати при собi предмети і речi в асортиментi і кiлькостi, що виходять за межі, установлені переліком (додаток 7 до цих Правил);

- курити в не відведених для цього мiсцях, а у виховних колоніях - курити взагалі;

- направляти й отримувати кореспонденцiю всупереч порядку, встановленому цими Правилами;

- наносити собi або iншим особам татуювання;

- тримати тварин, займатись городництвом (у виховних колонiях можуть органiзовуватися куточки живої природи);

- вивiшувати фотографiї, репродукцiї, листiвки, вирiзки з газет та журналiв на стiнах, тумбочках, лiжках та робочих місцях;

- самовільно переплановувати, змінювати конструктивні елементи будівель та споруд установ виконання покарань, споруджувати на виробничих об’єктах рiзнi будови (лазні, пральні, душові, сейфи, будиночки, будки, примiщення та засоби для вiдпочинку, опалення і т.ін.);

- користуватися заточувальним обладнанням, iнструментом, електроенер-гiєю, механiзмами та iншими матерiалами з особистих мотивів.

 

 

Особливостi правил поведiнки засуджених у виправних колонiях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, виправних центрах, дільницях соціальної реабілітації та засуджених жiнок, які мешкають за межами колонiї

Засудженi у виправних колонiях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, виправних центрах та дільницях соціальної реабілітації:

 

Мають право:

- займатися сільським господарством;

- пересуватися без строю, не носити розпiзнавальнi нагруднi знаки, носити цивільний одяг;

- мати при собі гроші та цінні речі, користуватися грішми без обмеження;

- мешкати в разі наявностi сiм’ї з дозволу адмiнiстрацiї в особистих будинках або приватних квартирах у межах населеного пункту за місцем дислокації установи.

 

Забороняється:

- самочинно залишати межі виправної колонiї, виправного центру та дільниці соціальної реабілітації;

- придбавати, зберiгати будь-яку вогнепальну або холодну зброю, а також транспортнi засоби і користуватися ними.

 

 

Зобов’язанi:

- у разі проживання із своїми сім’ями не менше одного разу на день (у виправних центрах – до чотирьох разів на тиждень) у встановлений розпорядком дня час з’являтися до ЧПНУ або до начальника відділення для реєстрацiї у спеціальному журналі;

- за вiдсутностi сiм’ї мешкати в гуртожитках виправної колонії, виправного центру та дільниці соціальної реабілітації і дотримуватися встановленого розпорядку дня.

 

Пересування засуджених територією житлової зони в час, відведений для сну, за винятком випадків, передбачених розпорядком дня, повнiстю виключається.

 

Засудженi жiнки, якi мешкають за межами колонiй у перiод звiльнення вiд роботи у зв’язку з вагiтністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирiчного вiку:

 

Мають право:

- займатись сільським господарством;

- не носити розпiзнавальнi нагруднi знаки, носити цивільний одяг;

- мешкати в приватних квартирах або будинках.

 

Забороняється:

- самочинно порушувати межі території, визначені начальником колонії;

- придбавати, зберігати будь-яку вогнепальну або холодну зброю, а також транспортні засоби і користуватися ними.

 

Зобов'язані:

- не менше одного разу на день, у встановлений час, з’являтися до ЧПНУ або чатового КПП для реєстрації у спеціальному журналі.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.013 с.)