Проведення протяжних гірничих виробок 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проведення протяжних гірничих виробок 

Загальна вартість проведення 1 м гірничих виробок залежно від типу визначається за формулами, наведеними у табл. 1.1.

 

Таблиця 1.1

  Гірничі виробки Вартість 1 м, грн
проведення (kп) обладнання (k0) Повна (k = kп+k0)
Вертикальні стовбури: скіпові, клітьові (С12F) ƒп ρ (С12F) ƒп ρ (8F–56) ρ (8F–92) ρ [(C1+C2F)ƒп + 8F–56 ] ρ [(C1+C2F) ƒп + 8F–92 ] ρ
Горизонтальні і похилі, проведені у породі чи вугіллі змішаним вибоєм (С12F) ƒп ρ (С12F–C3 ηF) ƒп ρ kp n ρ kp n ρ [(C1+C2F) ƒп+ kp n ] ρ [(С12F–C3 ηF) ƒп + + kp n ] ρ

 

Умовні позначення до табл. 1.1:

С1 – коефіцієнт вартості проведення виробок, що враховує витрати, постійні на 1м і незалежні від площі поперечного перерізу, грн/м;

С2 – теж саме, на 1м3, грн/м3;

С3 – коефіцієнт, що враховує зменшення вартості проведення виробок змішаним вибоєм або тільки у вугіллі в порівнянні з вартістю проведення її у породі, грн/м3.

Значення коефіцієнтів С1, С2 і С3 для виробок, проведених буропідривним способом, наведені в табл. 1.2, а для виробок, проведених комбайнами типу ПК-3М або широким ходом iз буропідривним виїманням – у табл. 1.3;

F – площа поперечного перерізу виробок у світлі кріплення, м3;

η – відношення площі вибою по вугіллю до повного перерізу виробок у світлі кріплення;

ƒп – поправковий коефіцієнт, що враховує глибину робіт, обводнення і викидонебезпечність вибою, довжину транспортування гірської маси на зміну вартості проведення

ƒп = kн · kо.з · kв · kl, (1.1)

де kн – коефіцієнт глибини робіт,

kн = 0,99 + 0,12 H, (1.2)

де H – середня глибина розташування виробок, км;

kо.в – коефіцієнт обводнення вибою, визначається з табл.1.4;

kв – коефіцієнт викидонебезпечності вибою, визначається з табл. 1.5;

kl – коефіцієнт впливу довжини транспортування гірської маси.

Для стовбурів kl = 1, для горизонтальних і похилих виробок

 

kl = 0,99 + 0,12 l, (1.3)

 

де l – середня довжина транспортування, км;

ρ – коефіцієнт, що враховує період будівництва чи роботи шахти, протягом якого проводять виробки, визначається з табл. 1.6;

kр – вартість укладання однієї рейкової колії, грн/м (табл.1.7);

n – кількість рейкових колій у виробці.

 

Таблиця 1.2

Характеристика виробок і вид кріплення ƒ=2-3 ƒ=4-6 ƒ=7-9
С1 С2 С3 С1 С2 С3 С1 С2 С3
                   
1. Вертикальні стовбури Кріплення бетонне, зведене за допомогою стільчатої опалубки 345,6 13,14 - 363,6 15,12 - 385,2 17,46 -
2. Горизонтальні виробки Кріплення металеве, арочне Кріплення дерев'яне, неповний дверний одвірок, у розгін   Стіни і склепіння бетонні   Стіни бетонні, перекриття з двотаврових балок iз бетонними склепіннями   Залізобетонні стояки з верхняком із двотавра               111,6         -     32,4     23,4   28,8         -     4,14     5,4   3,6     4,68     -     64,8     21,6   140,4             28,8       23,4         28,8     4,5     6,48   5,4     11,52     3,96         28,8   165,6     115,2     104,4         8,1   21,6         28,8     7,92     9,0   9,0     8,64     7,56

 

Продовження табл. 1.2
                   
3. Похилі виробки, проведені зверху вниз а) з кутами нахилу до 130 Кріплення металеве, арочне Кріплення дерев'яне, неповний дверний одвірок, у розгін   Стіни і склепіння бетонні   Стіни бетонні, перекриття з двотаврових балок iз бетонними склепіннями   б) з кутами нахилу 14-300   Кріплення металеве, арочне Кріплення дерев'яне, неповний дверний одвірок, у розгін   Стіни і склепіння бетонні   Стіни бетонні, перекриття з двотаврових балок iз бетонними склепіннями   в) з кутами нахилу 31-450   Кріплення дерев'яне, повний дверний одвiрок   Стіни і склепіння бетонні   Стіни бетонні, перекриття з двотаврових балок iз бетонними склепіннями       3,6     104,4   59,4         3,6   122,4             46,8   34,2     30,6     30,6   50,4     32,4     32,4   30,6     52,2   79,2         2,7     2,7     5,04   4,5     3,24     7,38   2,34     3,78   -   -     7,2       3,6     118,8   75,6     68,4     3,6       55,8         46,8   32,4     32,4     28,8   43,2     32,4     34,2   32,4     48,6   34,2         8,28     9,36     7,2   4,86     6,12     7,56   7,2     4,68   -   -     7,2   64,8     3,6     115,2   86,4     100,8     3,6   115,2     86,4   -   133,2     86,4   30,6     34,2     30,6   43,2     30,6       32,4     46,8   -   34,2     50,4   5,94     11,52     11,88   9,36     9,72     12,24   13,14     9,0   -   -     10,44
4. Похилі виробки, проведені знизу вверх   а) з кутами нахилу до 130   Кріплення металеве, арочне Кріплення дерев'яне, неповний дверний одвірок, у розгін Стіни і склепіння бетонні   Стіни бетонні, перекриття з двотаврових балок iз бетонними склепіннями б) з кутами нахилу 14-300   Кріплення металеве, арочне Кріплення дерев'яне, неповний дверний одвірок, у розгін   Стіни і склепіння бетонні   Стіни бетонні, перекриття з двотаврових балок із бетонними склепіннями   в) з кутами нахилу 31-450 Кріплення дерев'яне, повний дверний одвірок   Стіни і склепіння бетонні         3,6     93,6   55,8       43,2   118,8   55,8   79,2         30,6     28,8     30,6   46,8     30,6   28,8   28,8   48,6   21,6     30,6     2,52     1,98     4,32   4,14     2,88   5,4   1,98   2,34   -     -     61,2     3,6     104,4   50,4     64,8       64,8       93,6     28,8     30,6     28,8       30,6   39,6   30,6     32,4     32,4     3,96     3,24     6,3   3,96     3,78   6,12   4,68   3,78   -     -         3,6     129,6       82,8         -             32,4       43,2     28,8     28,8     -     32,4     7,92     11,16     8,64   6,3     8,64   9,18   6,84   8,28   -     -
Стіни бетонні, перекриття із двотаврових балок iз бетонними склепіннями 66,6 50,4 2,7   48,6 5,22 100,8   11,16

 

Примітка. Значення коефіцієнтів С1, С2 і С3 надані для виробок, що проведені вузьким ходом за допомогою буропідривних робіт, і справедливі для наступних діапазонів виробок у світлі:

- дерев'яне кріплення: 4 < F < 12 м2;

- арочне, металеве і з монолітного бетону: 5 < F < 17 м2.


Таблиця 1.3

Спосіб проведення виробок Вид кріплення Коефіцієнти
С1 С2 С3
Комбайновий   Дерев’яне Металеве, арочне 81,0 67,14 3,17 11,97  
Широким ходом з буропідривним вийманням Дерев’яне Металеве, арочне 100,08 96,84 8,10 17,10 2,65 3,24

 

 

Таблиця 1.4

Виробки Значення коефіцієнта kо.в при обводненні, м3/рік
до 6 понад 6
Вертикальні стовбури Горизонтальні і похилі, закріплені: деревом іншими видами кріплення   1,04   1,13 1,10

 

Таблиця 1.5

Виробки Ступінь викидонебезпечності (по вугіллю чи породі) Значення коефіцієнта kв
Вертикальні стовбури     Горизонтальні і похилі Невикидонебезпечний Викидонебезпечний iз коефіцієнтом міцності порід за Протод’яконовим ƒ < 9 ƒ > 9 Невикидонебезпечний Викидонебезпечний 1,00     1,06 1,10 1,00 1,06

Таблиця 1.6

Види робіт Періоди ведення робіт Додаткові умови Значення коефіцієта ρ
Проходка й поглиблення стовбурів   Проведення горизонтальних і похилих виробок I – будівництво до і після здачі шахти в експлуатацію   II – будівництво до здачі шахти в експлуатацію III – будівництво після здачі шахти в експлуатацію IV – експлуатація родовища При глибині до 700 м Теж саме, понад 700 м     Для шахт-новобудов Для шахт, які реконструюють Фінансування за рахунок капітального будівництва Фінансування за рахунок експлуатації 2,55 2,82     2,55   2,15   1,84   1,17

 

Таблиця 1.7

Характеристика рейкової колії Тип рейок Вартість укладання рейкової колії kр, грн/м, при ширині колії, мм
   
На дерев'яних шпалах     На залізобетонних шпалах Р-18 Р-24 Р-33 Р-24 Р-33 19,8 27,0 - 37,8 - 25,2 28,8 39,6 43,2

 

Приклад 1. Визначити вартість проведення вертикального клітьового стовбура при таких даних: діаметр стовбура D = 8м (F = 50,2м3), його глибина H = 660 м. Кріплення бетонне. Очікуваний приплив води у вибій 8-10 м3/год, викидонебезпечні породи стовбуром не перерізаються. Середній коефіцієнт міцності порід при проведенні стовбура ƒ = 4-6.

Рішення. Формулу для визначення вартості проведення 1 м клітьового стовбура кліті знаходимо з табл. 1.1:

k ст = [(С12 · F)ƒп + 8F – 92] ρ, грн.

Значення вхідних до неї величин беремо з відповідних таблиць або розраховуємо за формулами.

З табл. 1.2 знаходимо С1 = 363,6 грн/м3 і С2 = 15,12 грн/м3. Поправковий коефіцієнт ƒп визначаємо за формулою (1.1).

Середня глибина проведення стовбура

 

Нср = 660/2 = 330 м = 0,33 км.

Тоді значення коефіцієнта, що враховує вплив глибини, відповідно до формули (1.2), дорівнює

kн = 0,99 + 0,12 · 0,33 = 1,03.

 

З табл. 1.4 знаходимо kо.з =1,04, а з табл. 1.5 kв =1.

Для стовбурів коефіцієнт k l, що враховує вплив довжини транспортування дорівнює 1. Тоді

ƒп = kн · kо.в. · kв · kl = 1,03·1,04·1·1 = 1,07.

 

З табл. 1.6 знаходимо ρ = 2,55.

Підставивши отримані значення величин, що входять у формулу (1.4), одержимо

 

kст = [(363,6 + 15,12 · 50,2) · 1,07 + 8 · 50,2 – 92] · 2,55 = 3852,56 грн/м.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 170; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.026 с.)