Вимоги пожежної безпеки під час виконання робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт3.1. Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов’язаних із пожежогасінням.

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

- залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями;

- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

- залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

- зав’язувати і скручувати електропроводи;

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів;

- використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип’ятильники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях, де їх застосування не передбачене.

3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

 

Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Щоденно після закінчення роботи працівники повинні уважно оглядати всі приміщення, що закриваються, вимикати електроприлади, освітлення, усувати виявлені недоліки.

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття.

 

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників мають бути спрямовані на створення безпеки людей, їх рятування та евакуацію.

5.2. Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов’язаний:

- негайно повідомити про це за тел. 01 пожежну частину. (При цьому слід чітко назвати адресу закладу, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище).

- сповістити про пожежу керівника, його заступників;

- організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.3. Керівник, його заступники, що прибули на місце пожежі, зобов’язані:

- здійснювати керівництво евакуацією людей та гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів;

- організувати вимкнення мереж електропостачання і здійснення інших заходів, які сприяють ліквідації пожежі;

- залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі двері і вікна;

- організувати перевірку наявності всіх працівників, евакуйованих з будівлі за списками;

- при необхідності викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

- припинити всі роботи, не пов’язані із заходами щодо ліквідації пожежі;

- забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та в гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищення температур, ураження електрострумом тощо;

- організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складання і забезпечити, при потребі, їх охорону;

- інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі.

4. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

- з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найнебезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший термін;

- евакуацію людей слід починати з приміщення, в якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння;

- виставити пости безпеки біля входів у будівлі, щоб працівники не повертались туди, де виникла пожежа;

- при гасінні слід намагатися в першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

- слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню і диму до суміжних приміщень.

Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити всі двері і вікна.

ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

навчальної практики спеціальності № 5.02010701

„ Організація туристичного обслуговування ”

 

План заняття № 1

Вид заняття: практичне заняття

Тривалість заняття: 6 години

Тема: Оформлення на практику та вступний інструктаж з правил безпеки праці, протипожежної безпеки. Знайомство з готельним комплексом і керівником практики від готельного підприємства.

Мета: ознайомити студентів з порядком виконання програми практики; з вимогами щодо виконання завдань практики; провести інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки.

Методи: бесіда, інструктаж.

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: правила користування готелями та аналогічними засобами розміщення; правила пожежної безпеки; план евакуації мешканців готелю; правила безпеки праці при проведенні прибиральних робіт.

Література (основна та додаткова):Закон України „Про туризм”; Правила користування готелями та аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг; Правила пожежної безпеки; Правила безпеки праці; Байлик С.И. Гостинечное хазяйство. Оснащение.Евроремонт.Эксплуатация. – К.: Дакор., К.: Вира-Р., 2003.-334с.; Ляпина И.Ю. Организация и технология гостинечного обслуживания: Учеб.для нач.проф.образования/Под ред.канд.пед.наук А.Ю.Лапина.-М.:ПрофОбрИздат, 2001.-208с.; Федорченка В.К. Уніфіковані технології готельних послуг. - К.: Вища школа, 2001. – 237 с.

Структура заняття

Організаційна частина: обхід робочих місць, перевірка присутності, видача інструкційних карт

Актуалізація опорних знань: повторення теоретичного матеріалу з дисципліни „Технологія обслуговування в туристичних комплексах та готелях”

Повідомлення теми, формулювання мети та основних завдань:перед початком практики студент повинен ознайомитись із змістом та завданнями практики, режимом практики, правилами ведення щоденника, правилами безпеки праці та пожежної безпеки, з керівниками від бази практики. Основне завдання ознайомити студентів з системою пожежної безпеки в готелі, схемою розташування засобів пожежогасіння, планом евакуації, правилами безпеки праці та навчити працювати з урахуванням вище наведених правил.

Контроль вихідного рівня знань студентів: Які причини винекнення пожеж Ви знаєте? Які етапи включає процес створення системи протипожежної безпеки в готелі? Що включає процес проведення організаційних заходів щодо створення пожежної безпеки в готелях? Що включає процес проведення протипожежної підготовки працівників? Що включає процес проведення протипожежної профілактики? Протипожежне обладнання? Дії персоналу у випадку виникнення пожежі. Які основні принципи організації охорони праці в готелі Ви можете назвати?

Вступний інструктаж. Формування вмінь і навичок.

Перелік практичних завдань:ознайомитись з програмою та задачами практики; ознайомитись з режимом роботи на практиці; ознайомитись з правилами ведення щоденника практики; розподілити практикантів на ланки та призначити старшого в кожній ланці; оформити студентів по робочих місцях; познайомити з керівниками практики від бази практики; прослухати інструктаж з безпеки праці та протипожежної безпеки, заповнити журнали з охорони праці та техніки безпеки, супровід студентів по робочих місцях.

Поточний контроль виконання роботи:відповіді на запитання студентів, роз’яснення щодо термінів проходження практики, частоти переміщень по робочих місцях, роздача зразків звітної документації, контроль правильності розуміння завдань практики.

Заключний інструктаж:висновок про виконану роботу повинен бути зроблений студентом письмово, визначено основні набуті навики.

Викладач:­­­­­­­­­­­­­­­­­Турянська В.В.

 

План заняття № 2

Вид заняття: практичне заняття

Тривалість заняття: 6 години

Тема: Матеріально-технічна база готелю.

Мета: ознайомити студентів зі спорудою готелю, видами приміщень та їх санітарним утриманням; функціональним призначенням приміщень та їх функціональним звязком.

Методи: практична робота студентів, унаочнення, консультація

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: план готелю, будівельні нормативи, вимоги до готелей різних категорій.

Література (основна та додаткова):Закон України „Про туризм”; Правила користування готелями та аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг; Правила пожежної безпеки; Правила безпеки праці; Байлик С.И. Гостинечное хазяйство. Оснащение.Евроремонт.Эксплуатация. – К.: Дакор., К.: Вира-Р., 2003.-334с.; Ляпина И.Ю. Организация и технология гостинечного обслуживания: Учеб.для нач.проф.образования/Под ред.канд.пед.наук А.Ю.Лапина.-М.:ПрофОбрИздат, 2001.-208с.; Федорченка В.К. Уніфіковані технології готельних послуг. - К.: Вища школа, 2001. – 237 с.

Структура заняття

Організаційна частина: обхід робочих місць, перевірка присутності, видача інструкційних карт

Актуалізація опорних знань: повторення теоретичного матеріалу з дисципліни „Технологія обслуговування в туристичних комплексах та готелях”

Повідомлення теми, формулювання мети та основних завдань:метою заняття є ознайомитись студентів з планувальним рішенням території та приміщень готелю, будівельними нормативами. Основне завдання зрозуміти фукціональну взаємодію між приміщеннями готелю.

Контроль вихідного рівня знань студентів: Які групи приміщень готелю Ви знаєте? Які приміщення в готелі основні? Які приміщення в готелі додаткові? Як функціонально взаємодіють основні та додаткові приміщення готелю? Сформулюйте основні вимоги до будівель готелю. Які допоміжні споруди можуть знаходитись на території готелю?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.031 с.)