Тема 17. Форми народного волевиявлення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 17. Форми народного волевиявлення.1. Поняття виборів і принципи їх здійснення в Україні.

2. Види виборів і виборчих систем в Україні.

3. Виборчий процес в Україні.

4. Поняття та види референдумів в Україні.

5. Порядок проведення референдумів в Україні.

6. Юридична відповідальність за порушення порядку проведення виборів і референдумів в Україні.

 

Ключові поняття: народовладдя; демократія; референдум; вибори; виборче право; виборчий процес; виборча система; абсентеїзм, передвиборча агітація, виборча квота, виборчий ценз, політична реклама, плебісцит, мітинг, місцеві ініціативи, петиція; мажоритарна виборча система; пропорційна виборча система; змішана виборча система.

 

Питання для опанування та обговорення

1. Поняття виборчого права та виборчої системи в Україні.

2. Правове регулювання та порядок формування представницьких органів держави та органів місцевого самоврядування.

3. Способи формування державних органів та органів місцевого самоврядування.

4. Порядок обрання Президента України.

5. Організація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та формування їх кадрового складу.

6. Виборчий процес: поняття, стадії, принципи.

7. Стадії виборчого процесу: загальна характеристика.

8. Призначення виборів як перша стадія виборчого процесу.

9. Система виборчих органів в Україні: порядок утворення, повноваження.

10. Утворення виборчих округів та виборчих дільниць.

11. Складання списків виборців.

12. Передвиборна агітація: поняття, основні принципи.

13. Порядок проведення голосування, підрахунку голосів та оприлюднення результатів голосування.

14. Які виборчі системи розрізняють в Україні за порядком визначення результатів ?

Завдання

1. Визначити мінімальний та максимально дозволений розміри виборчих фондів кандидатів на посаду Президента України за чинним законодавством.

2. Навести приклади підстав дострокового припинення повноважень депутатів Верховної Ради України.

11. Скільки повинно бути зібрано підписів громадян України для проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою?

12. Дайте визначення безпосереднього (прямого) народовладдя.

13. Назвіть основні форми безпосереднього народовладдя.

14. В чому полягає соціальна цінність виборів?

15. Які бувають вибори у сучасній Україні?

16. Що таке референдум? Назвіть основні види референдумів.

17. Хто має право призначати чи проголошувати всеукраїнський референдум?

18. Який порядок призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою?

19. Якими правовими актами врегульовано порядок проведення виборів та референдумів в Україні?

20. Які інші форми безпосереднього народовладдя Ви знаєте?

21. Дайте визначення понять: абсентеїзм, передвиборча агітація, виборча квота, виборчий ценз, політична реклама, плебісцит, мітинг, місцеві ініціативи, петиція.

22. Заповніть таблицю:

Види референдумів

Критерій класифікації Види референдумів, що виділяються за цим критерієм
   

 

23. Заповніть таблицю:

Види виборчих систем Переваги Недоліки
Мажоритарна Пропорційна Змішана

Теми рефератів

1. Форми безпосереднього народовладдя

2. Активне та пасивне виборче право.

3. Вибори народних депутатів України: історія, сучасність, перспективи розвитку.

4. Місцеві вибори в Україні: пошук оптимальної моделі.

5. Референдуми в Україні.

6. Інші форми безпосереднього народовладдя.

7. Відповідальність за порушення виборчого законодавства України.

 

Задачі

1. Вирішіть ситуаційне завдання: Під час передвиборчої кампанії виборець Сидоренко звернувся до місцевої державної адміністрації із скаргою про неточність у списку виборців: неправильно надруковане прізвище. Попередньо він з аналогічним проханням звертався до голови дільничної виборчої комісії, проте той йому відмовив на підставі того, що внесення змін до списку займе багато часу, оскільки треба його передруковувати. Голова місцевої державної адміністрації наказав дільничній виборчій комісії внести відповідні виправлення в список виборців.

Який порядок оскарження неправильностей у списках виборців?

Проаналізуйте ситуацію з огляду на чинне законодавство.

МОДУЛЬ ІV

 

Тема 18. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

1. Поняття парламенту. Парламент та парламентаризм.

2. Конституційні основи порядку формування та припинення діяльності Верховної Ради України.

3. Склад і структура Верховної Ради України.

4. Компетенція Верховної Ради України.

5. Форми та методи діяльності Верховної Ради України.

6. Основи законотворчої діяльності Верховної Ради України.

Ключові поняття: орган державної влади; парламент; парламентаризм;Верховна Рада України; закон; законодавча ініціатива; право законодавчої ініціативи; вето; спікер; мандат; законодавчий процес; депутатський імунітет; депутатський індемнітет; комітети, постійні (тимчасові, слідчі) комісії Верховної Ради України; сесія Верховної Ради України; бікамералізм; промульгація; ратифікація, денонсація, інтерпеляція, фракція.

Питання для опанування та обговорення

1. Конституційна організація державної влади в Україні.

2. Поняття органу держави, його ознаки та конституційний статус.

3. Система та види органів держави. Конституційні принципи організації та діяльності органів державної влади. Державний апарат.

4. Демократизація організації та діяльності державного апарату.

5. В чому полягають принципи організації та діяльності державного апарату

6. Конституційний склад і структура Верховної Ради України.

7. Основні функції і повноваження Верховної Ради України.

8. Основні форми діяльності Верховної Ради України.

9. Законодавча процедура (процес): основні види та стадії.

10. Особливості конституційно-правового статусу Рахункової палати.

11. Особливості конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 

Завдання

1. Дайте визначення парламенту, назвіть його основні ознаки.

2. Дайте визначення парламентаризму.

3. Який порядок формування Верховної Ради України?

4. На який термін обирається Верховна Рада України, який порядок дострокового припинення її повноважень?

5. Назвіть основні ознаки Верховної Ради як парламенту України.

6. Які функції виконує Верховна Рада України?

7. Які законодавчі повноваження Верховної Ради України Ви знаєте?

8. Які повноваження становлять установчу компетенцію Верховної Ради України?

9. Які контрольні повноваження Верховної Ради України Ви знаєте?

10. Структура Верховної Ради України, із яких елементів вона складається?

11. Назвіть основні організаційні форми роботи Верховної Ради України.

12. Сесія Верховної Ради України, пленарне засідання Верховної Ради України, порядок їх організації та проведення.

13. Назвіть основні стадії законодавчого процесу.

14. Які акти приймає Верховна Рада України, як вони набувають чинності?

15. Охарактеризуйте стадії законодавчого процесу в Україні.

 

Теми рефератів

1. Становлення та розвиток парламентаризму в Україні.

2. Порядок роботи Верховної Ради України.

3. Стадії законодавчого процесу. Акти Верховної Ради України.

4. Комітети Верховної Ради України, їх система та основні функції.

Тема 20. Конституційно-правовий статус народного депутата України

1. Поняття та структура конституційно-правового статусу народного депутата України.

2. Конституційні гарантії діяльності народного депутата України. Депутатський імунітет та індемнітет.

3. Особливості правового статусу депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

4. Особливості правового статусу депутата місцевої ради.

 

Ключові поняття: народний представник; депутатський мандат; народний депутат України; конституційно-правовий статус народного депутата України; депутатський імунітет; депутатський індемнітет; гарантії депутатської діяльності.

Питання для опанування та обговорення

1. Конституційний статус народного депутата України.

2. Правові гарантії діяльності народного депутата України.

3. Правова природа депутатського мандата.

4. Гарантії діяльності народного депутата України: поняття та види

Завдання

1. Що таке депутатський запит і депутатське звернення?

2. Що таке депутатський імунітет та депутатський індемнітет?

3. Дайте визначення понять: бікамералізм, мандат, промульгація, ратифікація, сесія, імунітет, індемнітет, денонсація, інтерпеляція, спікер, фракція.

Теми рефератів

1. Теоретичні основи статусу парламентарія як інституту представницької демократії.

2. Конституційно-правовий статус народного депутата України та його принципи. Депутатський мандат.

3. Порядок набуття та припинення повноважень народного депутата України.

4. Форми роботи народного депутата України.

5. Права та обов’язки народного депутата України.

6. Гарантії здійснення депутатських повноважень.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.012 с.)