Назвіть, яка вода має назву артезіанська?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Назвіть, яка вода має назву артезіанська?A. *Напірна міжпластова

B. Базнапірна міжпластова

C. Мінералізована

D. Глибока міжпластова

E. Чиста

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 183.

 

14. Укажіть, вода з яких вододжерел є найбільш доступною для споживання:

A. *Поверхневі

B. Атмосферні

C. Підземні ґрунтові

D. Підземні міжпластові

E. Підземні артезіанські

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 183.

15. Непостійність хімічного складу води найбільш характерна для:

А. *Ґрунтових вод

B. Міжпластових ненапірних вод

C. Міжпластових напірних вод

D. Міжпластових напірних та ненапірних вод

E. Грунтових та міжпластових ненапірних вод

Джерело інформації: В.Г. Бардов, В.Ф. Москаленко, С.Т. Омельчук, О.П. Яворовський та ін. Гігієна та екологія. / За редакцією В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – С. 183.

Проміжний контроль рівня знань студентів:

 

16. Перерахуйте основні види джерел місцевого водопостачання:

A. *Шахтна криниця, дрібнотрубчаста криниця, глибокотрубчаста криниця, артезіанська криниця

B. Дрібнотрубчаста криниця, шахтна криниця, водорозбірна колонка

C. Водорозбірна колонка, водонапірна колонка, водозливна колонка

D. Глибокотрубчаста криниця, дрібнотрубчасна криниця, середньо трубчаста криниця

E. Водорозбірна колонка, середньо трубчаста криниця

Джерело інформації: Даценко І. І. Профілактична медицина : загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. ― К.: Здоров’я, 2004. ― С. 171.

17. Санітарне обстеження джерел водопостачання включає в себе:

А. *Все перераховане

B. Санітарно-технічне обстеження

C. Санітарно-епідеміологічне обстеження

D. Відбір проб для лабораторного дослідження

E. Санітарно-топографічне обстеження

Джерело інформації: В.Г. Бардов, В.Ф. Москаленко, С.Т. Омельчук, О.П. Яворовський та ін. Гігієна та екологія. / За редакцією В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – С. 185.

18. Назвіть етапи санітарного обстеження джерел водопостачання, які слід здійснити після проведення санітарно-топографічного і санітарно-технічного обстеження:

A. *Санітарно-епідеміологічне обстеження району розміщення вододжерела, відбір проб води для лабораторного дослідження

B. Санітарно-гігієнічне обстеження, радіометричне дослідження

C. Санітарно-вірусологічне обстеження, санітарно-бактеріологічне обстеження

D. Санітарно-лабораторне дослідження, етап читання лабораторного аналізу та регламентаційний етап

E. Санітарно-гігієнічне обстеження, санітарно-хімічне обстеження,

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 185.

19. Назвіть показники, що характеризують епідемічну безпечність води:

A. *Санітарно-хімічні показники, санітарно-мікробіологічні показники, санітарно-паразитологічні показники

B. Органолептичні показники, токсикологічні показники, показники радіаційної безпеки

C. Показники фізіологічної повноцінності, санітарно-хімічні показники

D. Токсикологічні, санітарно-мікробіологічні показники, санітарно-паразитологічні показники

E. Органолептичні показники, санітарно-хімічні показники, радіометричні показники

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 202.

 

20. Назвіть гельмінтози, що можуть передаватися через воду:

A. *Аскаридоз, анкілостоматоїдоз, балантідіаз, дифілоботріоз, шистосоматоз

B. Аскаридоз, амебна дизентерія, лептоспіроз, опісторхоз, дифілоботріоз

C. Дифілоботріоз, трихінельоз, опісторхоз, бактідіаз

D. Аскаридоз, бруцельоз, лептоспіроз, лямбліоз

E. Амебна дизентерія, шигельоз, ієрсіпіоз

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 181.

 

21. Укажіть, яке захворювання виникає у разі використання для забезпечення питних потреб води із підвищеним вмістом нітратів:

A. *Водно-нітратна метгемоглобінемія

B. Карієс

C. Флюороз

D. Хвороба Альцгеймера

E. Парадонтоз

Джерело інформації: Даценко І. І. Профілактична медицина : загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. ― К.: Здоров’я, 2004. ― С. 159.

 

22. Укажіть, яке захворювання виникає у разі використання для забезпечення питних потреб води з підвищеною твердістю:

A. *Уролітіаз

B. Карієс

C. Флюороз

D. Хвороба Альцгеймера

E. Водно-нітратна метгемоглобінемія

Джерело інформації: Даценко І. І. Профілактична медицина : загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. ― К.: Здоров’я, 2004. ― С. 150.

 

23. Перерахуйте захворювання, які слід віднести до біогеохімічних ендемій:

A. *Карієс, флюороз, ендемічний зоб, молібденовий артрит, борний ентерит

B. Білково-енергетична недостатність, квашіоркор, рахіт

C. Карієс, флюороз, ендемічний зоб, водно-нітратна метгемоглобінемія, борний ентерит

D. Лептоспіроз, бруцельоз, псевдотуберкульоз

E. Гіпотиреоз, ендемічний зоб, карієс, флюороз, уролітіаз, подагра, хвороба Міномата

Джерело інформації: Даценко І. І. Профілактична медицина : загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. ― К.: Здоров’я, 2004. ― С. 307.

24. До проби води, що направляється до лабораторії для проведення санітарно-хімічного дослідження, обов’язково має додаватися:

А. *Супровідний лист

B. Паспорт вододжерела або водопроводу, де була відібрана проба

C. Ксерокопія паспорта особи, що здійснювала відбір проби

D. Ксерокопія документа про освіту особи, що відбирала пробу води

E. Ксерокопія санітарної книжки особи, що відбирала пробу води

Джерело інформації: В.Г. Бардов, В.Ф. Москаленко, С.Т. Омельчук, О.П. Яворовський та ін. Гігієна та екологія. / За редакцією В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – С. 187.

25. Укажіть, яку кількість води слід відібрати для проведення повного аналізу води:

A. *5 л

B. 1 л

C. 2 л

D. 3 л

E. 0,5 л

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 187.

26. Укажіть, яку кількість води слід відібрати для проведення скороченого аналізу води:

A. *2,5 л

B. 1 л

C. 0,5 л

D. 3 л

E. 5 л

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 187.

 

27. Назвіть, з якого місця водойми забирають пробу води для проведення аналізу:

A. *З місця водозабору

B. На середині водойми

C. На глибині 0,5 м

D. На відстані 1 м від берега

E. Біля берега

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 187.

28. Назвіть основні функції, що виконує вода у житті людини:

A. *Фізіологічна, господарсько-побутова, санітарна, виробнича, фізкультурно-оздоровча

B. Компенсаційна, регуляційна, вітаміноутворююча

C. Фізіологічна, регуляторна

D. Компенсаційна, регуляційна, вітаміноутворююча

E. Фізіологічна, регуляторна, адаптаційна, господарсько-побутова, санітарна, виробнича, фізкультурно-оздоровча

Джерело інформації: Даценко І. І. Профілактична медицина : загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. ― К.: Здоров’я, 2004. ― С. 141-145.

29. Перерахуйте основні етапи санації криниці:

А. *Оздоровлення території навколо криниці, покращення технічного стану криниці, знезараження води, перевірка якості знезараження, що було проведене

B. Покращення технічного стану криниці, поглиблення джерела, знезараження води, перевірка якості знезараження, що було проведене

C. Визначення радіуса обслуговування

D. Усунення об’єктів, що забруднюють, очистка води

E. Покращення технічного стану криниці, очистка, знезараження, дегазація, дезактивація води в криниці

Джерело інформації: Даценко І. І. Профілактична медицина : загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. ― К.: Здоров’я, 2004. ― С..

 

30. Укажіть, за якими групами показників оцінюється епідемічна безпека питної води згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10:

A. *Бактеріологічні, паразитологічні

B. Ентомологічні хімічні

C. Каламутність

D. Мікробіологічні

E. Органолептичні вірусологічні токсикологічні

Джерела інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 205.

 

Кінцевий контроль рівня знань студентів:

 

31. Запах і смак питної води децентралізованого (місцевого) водопостачання повинні становити не більше, балів:

A. *3

B. 2

C. 0-1

D. 3-4

E. 4

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 206.

32. Назвіть одиниці вимірювання забарвленості (колірності) води:

A. *Градуси

B. Бали

C. Сантиметри

D. Мг/дм3

E. Мг×екв/дм3

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 188.

 

33. Назвіть інфекційні хвороби бактеріальної природи, що можуть передаватися через воду:

A. *Черевний тиф, холера, лептоспіроз, сальмонельоз, дизентерія, псевдотуберкульоз

B. Черевний тиф, холера, лептоспіроз, сальмонельоз, дизентерія, поліомієліт, амебна дизентерія, псевдотуберкульоз

C. Вірусний гепатит, поліомієліт, ентеровірусні інфекції

D. Ендемічний зоб

E. Туберкульоз, псевдотуберкульоз

Джерела інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 181.

 

34. Назвіть вірусні захворювання, що можуть передаватися через воду:

A. *Вірусний гепатит, поліомієліт, реовірусні інфекції, аденовірусні інфекції, ентеровірусні інфекції

B. Вірусний гепатит, поліомієліт, реовірусні інфекції, аденовірусні інфекції, ентеровірусні інфекції, черевний тиф, епідемічний паротит, псевдотуберкульоз

C. Лептоспіроз, дизентерія

D. Ендемічний зоб

E. Флюороз

Джерела інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 181.

 

35. Назвіть основні шляхи профілактики біогеохімічних ендемій:

A. *Завезення морських продуктів, додавання мікроелементів у питну воду, використання фармацевтичних препаратів, збагачення мінеральних добрив мікроелементами

B. Використання фізіотерапевтичних процедур

C. Використання спелеотерапії, вживання продуктів моря, додавання мікроелементів у питну воду, досолювання готових страв

D. Запровадження лікувальної фізичної культури

E. Використання кліматотерапії, забезпечення щадіння організму

Джерело інформації: Даценко І. І. Профілактична медицина : загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. ― К.: Здоров’я, 2004. ― С. 195, 308.

 

36. Число бактерій в 1 см3 води (ЗМЧ), що досліджується, повинно становити не більше:

*А 100

B. 10

C. 50

D. 1

E. 300

Джерело інформації: Даценко І. І. Профілактична медицина : загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. ― К.: Здоров’я, 2004. ― С. 164.

37. Індекс фекальних коліформ в 100 см3 води повинен становити не більше:

A. *Відсутність

B. 1

C. 3

D. 5

E. 10

Джерела інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 205.

 

38. Число кишкових гельмінтів у 25 дм3 води, що досліджується, повинно становити не більше:

A. *Відсутність

B. 1

C. 3

D. 5

E. 10

Джерела інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 205.

 

39. Назвіть одиниці вимірювання каламутності води:

A. * Нефелометричні одиниці (0,58 Мг/дм3 )

B. Градуси

C. Сантиметри

D. Бали (0,58 Мг/дм3 )

E. Мг×екв/дм3

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 188.

 

40. Укажіть, який з наведених показників свідчить про забруднення води органічними речовинами:

A. *Окислюваність

B. БПК

C. Аміак

D. Хлориди

E. Твердість

Джерела інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 202.

 

41. Окислюваність питної води не повинна перевищувати, мг/дм3:

A. *5

B. 2

C. 0

D. 6

E. 10

Джерела інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 202.

 

42. У супровідному документі, що додається до проби, наводяться дані про дату відбору проби, найменування та місце розташування джерела, місце відбору проб, лабораторію, в яку направляються проби, особливості метеорологічних умов. Укажіть, які дані ще необхідно вказати:

A. *Температура води, мета дослідження, посада і місце роботи особи, що направляє пробу

B. Час відбору проб

C. Яким транспортом необхідно доставити пробу

D. Мета дослідження, вік і стать особи, яка відправила пробу, органолептичні властивості проби води

E. Вік, стать особи, яка відправила пробу, методику аналізу, що необхідно застосувати

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 187.

43. Забарвленість питної води при централізованому водопостачанні повинна становити не більше, градусів:

A. *35

B. 20

C. 10

D. 40

E. 50

Джерело інформації: Даценко І. І. Профілактична медицина : загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. ― К.: Здоров’я, 2004. ― С. 163.

 

44. Назвіть види санації криниць:

A. *Профілактична, по епідпоказанням

B. Регулярна, спорадична

C. Попередня

D. Поточна, заключна, по епідпоказанням

E. Щоденна, щотижнева

Джерела інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 196Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.7.202 (0.027 с.)