Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної водиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води№ п/п Найменування показників Одиниці виміру Нормативи для питної води
Водопровідної З колодязів та каптажів джерел Фасованої, з пунктів розливу та бюветів
1. Органолептичні показники
1. Запах при t 20°С при t 60°С бали <=2 <=2 <=3 <=3 <=0 (2)4 <=1 (2)4
2. Забарвленість градуси <=20 (35)1 <=35 <=10 (20)4
3. Каламутність Нефелометрична одиниця каламутності (1 НОК = 0,58мг/дм3) <=1,0 (3,5)1 <=3,5 <=0,5 (1,0)4
4. Смак та присмак бали <=2 <=3 <=0 (2)4
2. Фізико–хімічні показники
а) неорганічні компоненти
5. Водневий показник одиниці рН 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 (>=4,5)5
6. Діоксид вуглецю % не визначається не визначається 0,2–0,3 – для слабо газованої , 0,31-0,4 – для середньо газованої, 0,41-0,6 – для сильно газованої  
7. Залізо загальне мг/дм3 <=0,2 (1,0)1 <=1,0 <=0,2
8. Загальна жорсткість моль/дм3 <=7,0 (10,0)1 <=10,0 <=7,0
№ п/п Найменування показників Одиниці виміру Нормативи для питної води
Водопровідної З колодязів та каптажів джерел Фасованої, з пунктів розливу та бюветів
9. Загальна лужність моль/дм3 не визначається не визначається <=6,5
10. Йод мкг/дм3 не визначається не визначається <=50
11. Кальцій мг/дм3 не визначається не визначається <=130
12. Магній мг/дм3 не визначається не визначається <=80
13. Марганець мг/дм3 <=0,05 (0,5)1 <=0,5 <=0,05
14. Мідь мг/дм3 <=1,0 не визначається <=1,0
15. Полі фосфати (за РО43–) мг/дм3 <=3,5 не визначається <=0,6 (3,5)4
16. Сульфати мг/дм3 <=250 (500) <=500 <=250
17. Сухий залишок мг/дм3 <=1000 (1500)1 <=1500 <=1000
18. Хлор залишковий вільний мг/дм3 <=0,5 <=0,5 <=0,05
19. Хлориди мг/дм3 <=250 (350)1 <=350 <=250
20. Цинк мг/дм3 <=1,0 не визначається <=1,0
б) органічні компоненти
21. Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 <=1,2 <=1,2 <=0,05
3. Санітарно-токсикологічні показники
а) неорганічні показники
22. Алюміній** мг/дм3 <=0,20 (0,50)2 не визначається <=1,0
23. Амоній мг/дм3 <=0,5 (2,6)2 <=2,6 <=0,1 (0,5)4
24. Діоксид хлору мг/дм3 >=0,1 не визначається не визначається
25. Кадмій* мг/дм3 <=0,001 не визначається <=0,001
26. Кремній** мг/дм3 <=10 не визначається <=10
27. Миш’як** мг/дм3 <=0,01 не визначається <=0,01
28. Молібден** мг/дм3 <=0,07 не визначається <=0,07
29. Натрій** мг/дм3 <=200 не визначається <=200
30. Нітрати (по NO3) мг/дм3 <=50,0 <=50,0 <=10 (50)4
31. Нітрити** мг/дм3 <=0,5 (0,1)3 <=3,3 <=0,5 (0,1)7
32. Озон залишковий мг/дм3 0,1–0,3 не визначається не визначається
33. Ртуть * мг/дм3 <=0,0005 не визначається <=0,0005
34. Свинець** мг/дм3 <=0,010 не визначається <=0,010
35. Срібло** мг/дм3 не визначається не визначається <=0,025
36. Фториди** мг/дм3 для кліматичних зон: IV<=0,7 III<=1,2 II<=1,5 <=1,5 <=1,5 для кліматичних зон: IV<=0,7 III<=1,2 II<=1,5
37. Хлориди мг/дм3 <=0,2 не визначається не визначається
б) органічні компоненти
38. Поліакриламід** залишковий мг/дм3 <=0,2 не визначається <=0,2
39. Формальдегід** мг/дм3 <=0,05 не визначається <=0,05
40. Хлороформ** мг/дм3 <=60 не визначається <=60
в) інтегральний показник
41. Перманганат на окислюваність мг/дм3 <=0,5 <=5,0 <=2,0 (5,0)4
             

Примітка:

1 – норматив, зазначений у дужках, установлюється в окремих випадках за погодженням з головним державним санітарним лікарем відповідної адміністративної території.

2 – норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води, обробленої реагентами, що містять алюміній.

3 – норматив, зазначений у дужках, установлюється для обробленої питної води.

4 – норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води фасованої газованої, питної води з пунктів розливу та бюветів.

5 – pH для газованої питної води.

6 – норматив встановлюється виключно для питної води фасованої. Для питної води з пунктів розливу та бюветів норматив встановлюється за кліматичними зонами.

7 – норматив, зазначений у дужках, установлюється для негазованої питної води.

* – речовини I класу небезпеки.

** – речовини II класу небезпеки.

Примітка:

1. У водопровідній питній воді визначаються:

хлороформ – якщо питна вода з поверхневих вододжерел;

хлор залишковий вільний та зв’язаний, озон, поліакриламід – у разі застосування в процесі водопідготовки відповідних реагентів;

формальдегід – у разі озонування води в процесі водопідготовки;

діоксид хлору та хлорити – у разі обробки води діоксидом хлору в процесі водопідготовки.

2. У питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів визначаються:

хлороформ – якщо вода хлорується в процесі водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода;

формальдегід – у разі озонування води в процесі водопідготовки або якщо використовується озонована вихідна вода;

срібло та діоксид вуглецю – у разі застосування в процесі водопідготовки відповідних реагентів чи речовин;

поліакриламід – у разі використання в процесі водопідготовки водопровідної питної води з поверхневого джерела питного водопостачання.

 

Додаток 4

САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ

___________________________________________________

(назва інженерної споруди нецентралізованого питного

водопостачання населення (бювет, колодязь або каптаж джерела))

від “___” ____________ 20__ року № ___

Місцезнаходження споруди:

вулиця ___________________________________; населений пункт _______________________________________;

район ____________________________________; область _______________________________________________

1. Загальні відомості:

1.1 власник ______________________________________________________________________________________;

1.2 кількість водокористувачів _____________________________________________________________________;

1.3 дата введення в експлуатацію ___________________________________________________________________;

1.4 дата останнього ремонту _______________________________________________________________________.

2. Технічні характеристики

2.1. Місце розташування водозабору: глибина (м) _____________________________________________________;

водоносний горизонт _________; ємність чи об’єм камери накопичення (м3) ____; дебіт (м3/добу) ___________.

2.2. Влаштування бювету:

глибина статичного рівня води в свердловині ____________________;

зміна рівня води в свердловині протягом часу її експлуатації, характер, величина та можлива причина ________;

улаштування оголовка свердловини _________________________________________________________________;

тип розподільної колонки, наявність павільйону тощо _________________________________________________;

перелік обладнання та пристроїв, що використовуються, їх характеристика _______________________________.

2.3. Влаштування шахтного колодязя:

наявність глиняного “замка” навколо колодязя, його розмір_____________________________________________;

відведення стоку від колодязя ________; огорожа ______; навіс над колодязем __; зруб колодязя, його висота __;

матеріал стінок колодязя ___________________________________; ремонтні скоби ________________________;

ємність для забору води _______________________; утеплення колодязя (матеріал) ________________________.

2.4. Влаштування трубчастого колодязя (свердловини): глибина постійного рівня води від поверхні __________;

зміна рівня води протягом часу експлуатації, характер, величина та можлива причина ______________________;

матеріал стінок трубчастого колодязя, наявність фільтрів, матеріал фільтра _______________________________;

улаштування оголовка __________________; спосіб підйому води (електричним чи ручним насосом) _________;

наявність глиняного “замка”, водовідведення, підставки під ємність тощо _________________________________.

2.5. Влаштування каптажу джерела:

наявність глиняного “замка” навколо каптажу, його радіус______________________________________________;

відведення стоку від каптажу _____________; огорожа каптажу _________________________________________;

піддонник, кришка (люк) __________________________; висота горловини каптажної споруди ______________;

матеріал стінок, дна камери накопичення ____________; технічний стан водорозбірної труби ________________;

переливна стіна у каптажній споруді ________________________________________________________________;

технічний стан переливної труби, водовідведення _____________________________________________________;

ремонтні скоби, східці ____________________________________________________________________________.

3. Санітарно-гігієнічна характеристика (на момент оформлення Санітарного паспорта):

3.1. Проведення дезінфекції споруди та знезараження води (дата, реагенти тощо) ___________________________

3.2. Результати лабораторних досліджень води за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, проведені установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (дата виконання, оцінка, П.І.Б. виконавця, назва лабораторії)______ _______________________________________________

3.3. Рекомендації щодо утримання споруди, термін наступної дезінфекції, досліджень води_______________

4. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за утриманням бювета, колодязя чи каптажу джерела заповнюється щороку) 20__ рік

4.1. Загальні дані (внести зміни по кожному пункту) ___________________________________________________

4.2. Технічна характеристика (внести зміни по кожному пункту)_________________________________________.

4.3. Санітарно-гігієнічна характеристика інженерної споруди:

4.3.1. Проведення ремонтних робіт, чистки (обсяг, дата) ________________________________________________.

4.3.2. Проведення дезінфекції споруди та знезараження води (дата, реагенти тощо) ________________________

4.3.3. Результати лабораторних досліджень води за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, проведені установами та закладами державної санітарно–епідеміологічної служби (дата виконання, оцінка, П.І.Б. виконавця, назва лабораторії)_______________________________________________________________________.

4.3.4. Рекомендації щодо утримання споруди, термін наступної дезінфекції, досліджень води ______________

 

Власник споруди _______________________________ ____________

(П.І.Б.) (підпис)

Посадова особа державної

Санітарно-епідеміологічної

служби відповідної адміністративної території

(найменування закладу, П.І.Б. посадової особи) ____________

(підпис)

М.П.

Вихідний контроль рівня знань студентів:

 

1. Перерахуйте загальні вимоги, яким має відповідати якість питної води:

А. *Вода повинна мати задовільні органолептичні властивості, бути епідеміологічно безпечною, нешкідливою за своїм хімічним складом та бажано фізіологічно повноцінною

B. Вода повинна бути нешкідливою за своїм хімічним складом

C. Вода не повинна містити шкідливих мікроорганізмів

D. Вода повинна бути приємною на смак, запах тощо для споживачів

E. Вода не повинна викликати захворювань у людей та тварин, що її споживають

Джерело інформації: Даценко І. І. Профілактична медицина : загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. ― К.: Здоров’я, 2004. ― С. 152-153.

2. Фізіологічна потреба людини у воді в умовах помірного клімату становить (л/добу):

А. *2,5 – 3

B. 1,5 – 2

C. 3 - 5

D. 0,5 – 1

E. 4 – 7

Джерело інформації: Даценко І. І. Профілактична медицина : загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. ― К.: Здоров’я, 2004. ― С. 144.

3. До фізіологічних функцій води не належить:

А. *Знешкоджувальна функція

B. Транспортна функція

C. Пластична функція

D. Терморегуляційна функція

E. Гомеостатична функція

Джерело інформації: Гончарук Є.Г., Бардов В.Г., Гаркавий С.І., Яворовський О.П. та ін. Комунальна гігієна / За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: „Здоров’я”, 2003. – С. 37 - 40.

 

4. Найбільша об’ємна доля води в організмі людини знаходиться у:

А. *Крові

B. Нирках

C. Мозку

D. Печінці

E. М’язах

Джерело інформації: Даценко І. І. Профілактична медицина : загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. ― К.: Здоров’я, 2004. ― С. 142.

5. Укажіть, які води є найменш мінералізованими:

A. *Атмосферні

B. Поверхневі

C. Підземні грунтові

D. Підземні міжпластові

E. Підземні артезіанські

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 183.

6. Укажіть, які води є найбільш мінералізованими:

A. *Підземні міжпластові

B. Поверхневі

C. Підземні грунтові

D. Атмосферні

E. Підземні артезіанські

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 183.

7. Дайте визначення поняття “дебіт”:

A. *Потужність (л/год.)

B. Об’єм води (л)

C. Глибина (м)

D. Швидкість течії (м/год)

E. Час, за який відновиться вода (год)

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 186.

8. Назвіть характеристику водопостачання, що визначає дебіт водного джерела:

А.* Максимальний об’єм води, що можна забрати із джерела за одиницю часу

B. Співвідношення об’єму води джерела до його глибини

C. Глибину джерела

D. Мінливість течії проточного поверхневого джерела води

E. Все перераховане

Джерело інформації: В.Г. Бардов, В.Ф. Москаленко, С.Т. Омельчук, О.П. Яворовський та ін. Гігієна та екологія. / За редакцією В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – С. 186.

9. Назвіть види підземних вод:

A. *Верховодка, ґрунтові води, міжпластові безнапірні води, міжпластові напірні води

B. Інфільтраційні води, міжпластові напірні води, міжпластові безнапірні, змішані води

C. Інфільтраційні води, ґрунтові води, артезіанські води

D. Піщано-гравійні води, фільтраційні води, води горизонту Юрського періоду

E. Ставки, річки, озера, моря

Джерело інформації: Даценко І. І. Профілактична медицина : загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. ― К.: Здоров’я, 2004. ― С. 168.

10. До підземних джерел водопостачання не належать:

А.* Водосховища

B. Міжпластові напірні води

C. Міжпластові не напірні води

D. Ґрунтові води

E. Верховодка

Джерело інформації: Комунальна гігієна / Є.Г.Гончарук, В.Г.Бардов, С.І.Гаркавий та ін.; За ред.. Є.Г.Гончарука. — К.: Здоров’я, 2003. – С. 99.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.58.220 (0.018 с.)