Основні етапи проведення санітарної експертизи питної водиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні етапи проведення санітарної експертизи питної водиІ. Санітарно-топографічне обстеження – передбачає визначення санітарного стану території, де розташоване вододжерело, рельєфних особливостей, можливих джерел забруднення ґрунту

ІІ. Санітарно-технічне обстеження – пов’язане з визначенням санітарного стану вододжерела та наявності умов, що сприяють забрудненню води і зумовлені порушенням його конструкційних елементів

ІІІ. Епідеміологічне обстеження – дослідження та оцінка захворюваності населення, яке використовує воду конкретного вододжерела для питних потреб.

ІV. Лабораторне дослідження – на основі ряду лабораторних аналізів визначають показники санітарно–епідеміологічної та санітарно-хімічної безпеки води (додаток 2 та 3)

Повний контроль безпечності та якості питної води здійснюється за показниками згідно з додатками 1, 2 один раз на рік у найбільш несприятливий період року, а також за відповідними показниками у разі погіршення епідемічної ситуації.

Гігієнічні показники забруднення води

Розрізняють прямі та непрямі показники забруднення питної води органічними речовинами. До прямих відносять:

бактеріологічні показники – загальне мікробне число, кількість загальних колі-форм, патогенних ентеробактерій, Е. Соli тощо.

– паразитологічні показники – клітини, яйця, лічинки кишкових гельмінтів (ооцисти криптоспоридій, цисти лямблій, дизентерійних амеб, балантидія кишкового тощо)

До непрямих відносять:

органолептичні показники – смак, колір, запах, забарвленість, каламутність тощо

хімічні показники – хлориди, сульфати, амонійні сполуки, нітрити, нітрати, окислюваність тощо.

У випадку органічного, передусім тваринного (фекального), походження хлоридів, як правило, буде мати місце підвищений вміст амонійних сполук, високе мікробне число та висока окислюваність. При розпаді білків спочатку утворюються азотисті сполуки, які окислюються у воді спочатку до нітритів, які в свою чергу окислюються до нітратів. Наявність у воді підвищеного рівня амонійних сполук свідчить про те, що забруднення води має органічну природу та є свіжим. Наявність нітритів свідчить про те, що забруднення середньої давності, наявність тільки нітратів – джерело забруднення органічної природи існує давно, а наявність підвищеного рівня всіх амонійних сполук – забруднення постійне.

Такі хімічні показники забруднення води, як підвищений вміст амонійних сполук, нітратів, сульфатів можуть мати і неорганічне походження (добрива). Як правило, така їх природа підтверджується низькою твердістю, низькою окислюваністю та низьким мікробним числом.

 

Протокол читання аналізів питної води (приклад)

Hа підставі санiтарно-топографiчних i санiтарно–технiчних даних щодо стану криниці (знаходиться в яру, дерев¢яний зруб мiсцями прогнивший, глиняний замок зруйнований, немає пiдставки для вiдра) можна припустити, що вода у ньому забруднюється вiдрами, внаслідок відсутності стаціонарного спільного відра і використання відер населення (з прилипшою до вiдер землею в воду криницi можуть попадати патогеннi мiкроорганiзми i яйця гельмінтів).

Зроблене нами припущення пiдтверджується даними лабораторного аналiзу:

Органолептичнi якостi води не можуть бути визнанi бездоганними, так як реєструється болотистий запах, рiвний 4 балам (при нормi – 3 бала) та забарвленість води, що складає 50° (при нормi – 35°).

Дані аналізу хiмiчних показників, також указують на недоброякiснiсть води. Зокрема про забруднення води органiчними речовинами свiдчать пiдвищений вмiст амонійних сполук 3,0 мг/дм3(при нормi – 2,6 мг/дм3), нiтритiв 5,3 мг/дм3 (при нормi – 3,3 мг/дм3),а також висока загальна жорсткість води 15 моль/дм3, при нормі –10.

Припущення про те, що вода забруднена органiчними речовинами тваринного походження пiдтверджується даними дослідження мікробіологічних показників, а саме: загальні колі форми – 3 КУО\100см3 (при нормі <=1), E.coli – 3 КУО/100см3 (в нормі відсутність).

Гігієнічний висновок:Отже, вода, що досліджується, не вiдповiдає гiгiєнiчним вимогам i не може бути використана для забезпечення питних потреб.

Пропоную провести санацiю криницi: оздоровити територiю бiля криниці, привести її у належний санітарно-технічний стан, знезаразити воду з використанням методу перехлорування з розрахунку не менш, ніж 10 мг активного хлору на 1 лiтр води.

До проведення санацiї криницi i одержання даних лабораторних дослiджень, що пiдтверджують доброякiснiсть води, використовувати її для питних нужд можна лише в окремих випадках пiсля тривалого кип’ятiння.

 

Методика відбору проб води

Відбір проб води проводять у бутиль об’ємом 5 л (на повний аналіз) або на 2 л (на скорочений). Перед відбором проби бутиль не менше 2-х разів ополіскують водою, яка підлягає обстеженню. Бутиль заповнюється водою доверху. Перед його закриванням верхній шар води виливається для того, щоб під пробкою залишався невеликий шар повітря.

Місця влаштування бюветів, колодязів та каптажів джерел слід розташовувати на незабрудненій та захищеній території, яка знаходиться вище за течією ґрунтових вод на відстані не менше ніж 30 м від магістралей з інтенсивним рухом транспорту та не менше ніж 50 м (для індивідуальних колодязів – не менше ніж 20 м) від вбиралень, вигрібних ям, споруд та мереж каналізації, складів добрив та отрутохімікатів, місць утримання худоби та інших місць забруднення ґрунту та підземних вод.

У радіусі 50 м від бюветів, колодязів та каптажів джерел не дозволяється здійснювати миття транспортних засобів, водопій тварин, влаштовувати водоймища для водоплавної птиці, розміщувати пристрої для приготування отрутохімікатів та іншу діяльність, що може призвести до забруднення ґрунту та води.

Забороняється влаштовувати бювети, колодязі та каптажі джерел у місцях, що затоплюються, зазнають розмивів, зсувів та інших деформацій, на понижених та заболочених територіях.

Основні етапи санації (оздоровлення) джерела місцевого водопостачання (криниці):

· оздоровлення прилеглої території;

· покращання технічного стану криниці (видалення з дна мулу та насипання піску або гравію на дно криниці, поточний ремонт криниці);

· обливання цямриння 3-5% розчином хлорного вапна;

· визначення необхідної кількості хлорного вапна для проведення знезараження води;

· знезараження води безпосередньо у криниці;

· видалення надлишкового хлору;

· відбір проб води для проведення лабораторного дослідження та контроль якості знезараження, що проведене.

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Задача 1

Дані санітарно-топографічного описання: проба води доставлена з шахтної криниці, що розташована на околиці села П. Криниця розміщена біля грунтової дороги, на відстані 20 м від молочно-товарної ферми, місцевість рівна. Криниця має добре обладнані зруб та глиняний замок, кришку, відра немає, глибина криниці становить 6 м.

Дані лабораторного аналізу води:

 

Органолептичні властивості : Хімічні властивості: Бактеріологічні дані:
Забарвленість – 40° Запах при t° 20° С – 2 бала Смак – 3 бала   Нітрити – 4,0 мг/дм3 Нітрати – 55 мг/дм3 РН = 9,0 Загальне мікробне число При t° 37° С – 200 Загальні колі форми – 3  

Задача 2

В 40 метрах від криниці розташований смітник. Криниця має дерев¢яний зруб, який місцями прогнив. Зруб виступає над поверхнею грунту на 1 метр. Вода з криниці подаєтся насосом. Захворювань серед населення, яке користується криницею, не спостерігається.

 

Дані лабораторного аналізу води:

 

Забарвленість – 30 Запах – 3 Каламутність – 4,0 Смак – 4 Перманганатна окислюваність – 6мг/дм3 Загальна жорсткість – 10,0 моль/дм3 Патогенні ентеробактерії – 10 в 1 дм3 Загальні колі форми – 2 КУО /100см3

Задача 3

В населеному пункті В. знаходиться шахтна криниця, проба води з якої доставлена на лабораторне дослідження. В 10 м від криниці знаходиться автозаправочна станція, глиняного замка немає. Криниця має добре обладнаний зруб, кришку, відра немає, глибина криниці становить 12 м. Вода використовується для задоволення питних та господарських потреб.

 

Органолептичні властивості: Хімічні властивості: Бактеріологічні дані:
Запах – 4 бала Смак та присмак – 4 бала   Сульфати – 400 мг/дм3 Нітрити – 5 мг/дм3 Нітрати – 60 мг/дм3 Загальна жорсткість – 11 моль/дм3 Загальні колі форми – 3 Е. Соli – 2 КУО /100см3 Патогенні ентеробактерії – 6 в 1 дм3  

Задача 4

Дані санітарно-топографічного описання. Проба води доставлена з шахтної криниці, розташованої на околиці населеного пункту К. Кришки немає. Відро спільне. Територія навколо криниці не забруднена. Вище за рельєфом, на відстані 100 м, знаходиться вигрібна помийна яма. Глиняного замка не має. Глибина криниці становить 12 м.

 

Органолептичні властивості Хімічні властивості: Бактеріологічні дані
Каламутність – 3,5 Запах – 3 бала Смак – 2 бала   Сухий залишок – 1500 мг/дм3 Амонійні сполуки – 3,0 мг/дм3 Нітрити – 3,3 мг/дм3 Нітрати – 50 мг/дм3 Загальна жорсткість – 14моль/дм3 Загальні колі форми – 5 КУО /100см3 Патогенні ентеробактерії – 10 в 1 дм3 Е. Соli – 3 КУО /100см3

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.009 с.)