Тема: Договір транспортного експедирування. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Договір транспортного експедирування. 1. Договір транспортного експедирування: поняття, зміст, форма.
 2. Сторони, права та обов’язки та цивільно-правова відповідальність сторін.
 3. Припинення договору транспортного експедирування.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2001 р. Із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про транспорт: Закон України від 11 листопада 1994 р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р.// Інформаційна система

“Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 р.// Інформаційна система

“Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 1 липня 2004 р.// Інформаційна система “Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.


Повітряний кодекс України від 4 травня 1994 р.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Кодекс торговельного мореплавства України від 9 грудня 1994р. .//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Статут залізниць України від 6 квітня 1998 р.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 28 липня 1998 р. № 297.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила перевезення вантажів автомобільним транспортомв Україні від 14 жовтня 1997 р. № 363.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про порядок обслуговування громадян залізничним транспортом: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про затвердження Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом: Наказ Міністерства транспорту України № 21 від 21 січня 1998 р. //Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Деякі питання правового регулювання договорів про сумісну діяльність: Постанова Вищого арбітражного суду України від 21 грудня 2000 р. Коментар С.Тенькова // Вісник господарського судочинства. – 2001. - № 3. – С.184 – 187.


Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.//За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Овечкін В. Конституція України та розвиток транспортного законодавства. Деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезень вантажів залізницею // Вісник Вищого Арбітражного Суду України. – 2000. - № 2. – С.35 – 41.

Витрянский В. Понятие и виды договора перевозки. Система договоров перевозки // Хозяйство и право. – 2001. - № 1. – С.60 – 76.

Витрянский В. Договоры, регулирующие перевозки грузов в прямом и смешанном сообщении. // Хозяйство и право. – 2001. - № 6. – С.24 – 45.

Витрянский В. Ответственность по договору перевозки грузов. // Хозяйство и право. – 2001. - № 6. – С.46 – 55.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвёртая: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. М.: Статут, 2003. – С.647-648.

Буга С. Правовое регулирование перевозок в прямом смешанном сообщении // Підприємництво, господарство і право . – 2000. - № 9. – С.54 – 62.

Булгакова І.В. Особливості відповідальності сторін за договором залізничного перевезення вантажів // Вісник господарського судочинства . – 2002. - № 4. – С.207 – 212.

Дозорець О. Договір перевезення вантажу різними видами транспорту: правова характеристика // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 7. – С.41– 42.

Блажівська О. Правовий статус учасників договору про спільну діяльність //Вісник прокуратури. - 2007.- № 2. - С. 94-102.

Кравчук В. Правові наслідки виключення учасника з ТОВ //Вісник прокуратури. - 2007.- № 3. - С. 85-90.

Шаперников К. Сторони договору простого товариства //Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 2. - С. 37-41.

Діковська І. Загальна характеристика договору транспортного експедирування.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Таш’ян Р. Односторонній правочин та договір – дві частини цілого.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Якібчук Н. Підстави вимникнення правовідносин страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 8.

Колісникова Г. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів.// Право України.- 2008.- № 3. – С.100.

Добровольська В. Проблеми практичного застосування ліцензування як засобу державного регулювання у сфері господарювання.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Кудлай П. Попередження крадіжок вантажів.// Підприємництво, господарство і право.-2008. - № 11.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Право України.- 2008.- № 7. С.136.

Заняття № 21 – 22.

Тема: Страхові зобов’язання.

 1. Правове регулювання страхової діяльності.
 2. Страхові зобов’язання: поняття, характеристика.
 3. Співстрахування та перестрахування.
 4. Зобов’язання з добровільного страхування.
 5. Зобов’язання з обов’язкового страхування
 6. Поняття та об’єкти страхування.
 7. Учасники страхових зобов’язань: страховики, їх об’єднання, страхові агенти та брокери.
 8. Страхувальники, застраховані особи, вигодонабувачі.
 9. Основні поняття: страховий випадок, страховий платіж, страхова сума, страхове відшкоду-

вання, франшиза та її види.

 1. Договір страхування: поняття, укладання та його істотні умови.
 2. Права та обов’язки сторін за договором страхування.
 3. Зміст страхового зобов’язання за договорами обов’язкового та добровільного страхування.
 4. Відповідальність сторін договору страхування.
 5. Припинення договору страхування. Умови його недійсності.

 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

 

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. Із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.

Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р (в редакції Закону від 4 жовтня 2001 р.) // Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 1 липня 2004 р. із змінами// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 959 // Інформаційна система

“Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Положення про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. № 1175 із змінами та доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 402 // Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 9 липня 2002 р. № 944 // Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 1000.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Порядок і правила проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації . Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. № 1535 //Інформаційна система

“Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно – епідеміологічного характеру. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.// За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Белоусов Е. Сущность страхования ( самостоятельность страхового договора) // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 2. – С.23 – 25.

Гребенюк М. Особливості державного обов’язкового особистого страхування військовослужбовців України // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 2. – С.42 – 45.

Демченко Р. Наявність вини як обов’язкова умова відповідальності страховика за відмову виплатити страхове відшкодування // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 1. – С.59 – 61.

Заикин Ю. Страхование профессиональной ответственности аудиторов и юристов // Підприємництво, господарство і право . – 2000. - № 11. – С.46 – 49.

Ігнатюк Л. Особливості страхового правовідношення в інвестиційній сфері // Підприємництво, господарство і право . – 2003. - № 1. – С.40 – 43.

Кінащук Л. Організаційно – правові особливості функцій та принципів страхування// Підприємництво, господарство і право . – 2001. - № 10. – С.55 – 57.

Кінащук Л. Види страхування та їх місце в управлінні ризиками // Підприємництво, господарство і право . – 2001. - № 11. – С.55 – 57.

Кінащук Л. Історико – правовий аналіз передумов виникнення страхування // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 12. – С.55 – 57.

Кінащук Л. Особливості розвитку страхової справи в Україні // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 2. – С.26 – 30.

Клапків М. Економіко – правові питання страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів // Право України. – 2000. - № 12. – С.43 – 46.

Козлов А., Попов Е. Страхование профессиональной ответственности юриста// Российская юстиция. – 2002. - № 5. – С.8 – 10.

Корнилова Н. Страховой риск и страховой случай // Российская юстиция. – 2002.- № 6. – С.26 – 27.

Піліпенко С. Страхові небезпеки в договорі страхування // Підприємництво, господарство і право . – 2001. - № 9. – С.46 – 48.

Постульга В. Проблеми відмови у виплаті страхового відшкодування за договором страхування автотранспортного засобу // Юридичний журнал. – 2002. - № 5. – С.44 – 45.

Трофимов О. Страхування врожаю // Юридичний вісник України. – 28 вересня – 4 жовтня 2002 р. – С.9.

Фогельсон Ю.Б. Основные понятия страхового права // Государство и право. – 2001. - № 8. –С.17 – 29.

Туранин В., Саомострелова О. Толкование гражданско-правовых договоров: некоторые проблемные аспекты //Юрист. - 2007. - № 2. - С. 22-25

Ахметьянова З. Вещно-правовые признаки в некоторых гржданско-правовых обязательствах //Юрист. - 2007. -№ 2. - С. 35-38

Крупчан О., Перепелюк В. Гарантії держави з відшкодування збитків однієї із сторін приватного відношення, заподіяних іншою його стороною // Юридична Україна. - 2007. - № 1. - С.50-54.

Воробйова Т. Договір добровільного страхування медичних витрат як новий інструмент страхового ринку //Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 3. - С. 48-52.

Лівак П., Рогова О. Перспективи впровадження загальнообов’язкового медичного страхування в Україні.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Павленко Д. Цивілістичні концепції, засновані на принципах добросовісного виконання договірних зобов’язань.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Рим Т. Проблема визначення розміру збитків у цивільному законодавстві України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Якібчук Н. Підстави вимникнення правовідносин страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 8.

Яковлева Т. Соціально-правові передумови запровадження обов’язкового медичного страхування.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 11.

Лисунь Г. Щодо удосконалення загальних засад реалізації державної політики в сфері страхової діяльності.// Право України.- 2008.- № 7. – С.108.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Право України.- 2008.- № 7. С.136.

Мачуський В. Взаємне страхування: організаційно-правові аспекти.// Право України.- 2008.- № 4.- С. 63.

Стеценко В. Організаційно правові засади медичного страхування: зарубіжний досвід і пропозиції для України.// Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 6. – С.10

 

 

Заняття № 23 – 24.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 107; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.016 с.)