ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. з наступними змінами.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.// За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008

Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. //Урядовий кур’єр. – 21 лютого 1995 р.

Правила торгівлі у розстрочку. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р. із змінами.

Правила продажу товарів на замовлення та вдома у покупців. Затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 29 березня 1999 р. // Закон і бізнес. – 22 травня 1999 р.

Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. із змінами.//Інформаційна система “Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила торговлі на ринках. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2002 р. із змінами.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила продажу продовольчих товарів. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 3 липня 1995 р. із змінами.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила продажу непродовольчих товарів. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 27 травня 1996 р. із змінами.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила продажу товарів поштою. Затв. Наказом Мінзовнішекономторгу України та Державного комітету зв’язку України від 17 березня 1999 р.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. із змінами.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Затв. Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24 липня 2002 р. із змінами.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно-складних побутових товарів. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р. із змінами.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

О практике рассмотрения гражданских дел по искам о защите прав потребителей: Пост.Пленума Верховного Суда Украины от 12 апреля 1996 г. с изм. // Бізнес. Документы. – 7 декабря 1998 г.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Иваненко Л., Язвинская Е. Защита прав потребителей – дело международное // Юридическая практика. – 20 марта 2002 г. – С.7.

Косінов С. Особливості правових норм, що забезпечують захист прав споживачів за договором купівлі – продажу // Право України. – 1999. - № 1. – С.90 – 92.

Комах Е. Регламентация продажи товаров в целях защиты прав потребителей // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. - № 7. – С.13 – 16.

Корнилов Э. Практика применения законодательства о правах потребителей // Российская юстиция. – 1998. - № 8. – С.13 – 18.

 

Ларін М. Захист прав споживачів: світовий досвід // Юридичний вісник України. – 8 – 14 березня 2003 р. – С.11.

Павловська Н. Особливості відшкодування моральної шкоди при порушенні прав споживачів // Підприємництво, господарство і право . – 2001. - № 4. – С.54 – 62.

Ханик – Посполітак Р. Деякі аспекти захисту прав споживачів в Європейському Союзі // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 4. – С.34 – 37.

Туранин В., Саомострелова О. Толкование гражданско-правовых договоров: некоторые проблемные аспекты //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 22-25

Ахметьянова З. Вещно-правовые признаки в некоторых гржданско-правовых обязательствах //Юрист. - 2007. -№ 2. - С. 35-38

Крупчан О., Перепелюк В. Гарантії держави з відшкодування збитків однієї із сторін приватного відношення, заподіяних іншою його стороною // Юридична Україна. - 2007. - № 1. - С.50-54

Давидова Н. Споживче право: комлексне правове утворення //Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 3. - С. 23-27.

Кузьміна М. Історія розвитку правового регулювання якості.// Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 1.

Зеліско А. Сучасний стан та перспективи розвитку споживчих товариств в Україні.// Право України.- 2008.- № 6. – С.78.

Павленко Д. Цивілістичні концепції, засновані на принципах добросовісного виконання договірних зобов’язань.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Звєрєва О. Забезпечення міжгалузевої взаємодії правових норм з метою захисту прав споживачів.// Право України.- 2008.- № 6. – С.19.

Підлубна Т. Поняття захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9.

Рим Т. Проблема визначення розміру збитків у цивільному законодавстві України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Звєрєва О. Освіта споживача – важливе державне завдання.// Право України.- 2008.- № 8. – С.31.

Лазебна І. Теоретичні засади функціонування ринку споживчих товарів України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 5.

Колісникова Г. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів.// Право України.- 2008.- № 3. – С.100.

Лазебна І. Сучасні тенденції та фактори розвитку ринку споживчих товарів України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Право України.- 2008.- № 7. С.136.

Гусак М, Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за цивільним Кодексом України.// Право України.- 2009.- № 6. – С.114.

Заняття № 5 – 6.

Тема: Договір поставки.

Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

1. Поняття та значення договору поставки в цивільному обороті.

2. Порядок і способи укладення договорів поставки.

3. Сторони договору поставки, їх правовий статус, права та обов’язки.

4. Зміст договору поставки. Істотні умови договору поставки.

5. Виконання договору поставки.

6. Правові наслідки порушення умов договору поставки.

7. Співвідношення договору купівлі-продажу і договору поставки.

8. Поняття договору контрактації сільськогосподарської продукції.

9. Сторони, зміст та виконання договору контрактації сільськогосподарської продукції..

10. Відповідальність сторін за порушення договору контрактації сільськогосподарської продукції.

 

Задача 1.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сиріус» уклало з Закритим акціонерним товариством «Еллада» договір постачання 20 липня 2008 р. Відповідно до умов даного договору ЗАТ «Еллада» зобов'язалася щотижня - у п'ятницю - поставляти ТОВ «Сиріус» сто рулонів комплексного покриття для виготовлення м'якої покрівлі, а ТОВ «Сиріус» перерахувало одночасно в цей же день суму грошей за тижневу партію продукції.

Договір був підписаний терміном до 20 березня 2009 р. включно.

30 листопада 2008 р. після постачання чергової партії продукції ТОВ «Сиріус» виявило, що замість ста рулонів поставлено вісімдесят. Тому відповідно до п. 59 Положення про постачання продукції виробничо-технічного призначення ТОВ «Сиріус» послало розпорядження на списання в безакцептному порядку з ЗАТ «Еллада» штраф у розмірі 20 % вартості недопоставленої продукції на підставі п. 69 вищевказаного положення. Банк повернув розпорядження про безакцептне списання без виконання.

Чи правильно зробив банк? Аргументуйте відповідь.

 

Задача 2.

Між виробничим підприємством «Автоагрегат» і оптовоторгівельною фірмою «Славія» було укладено договір поставки запчастин за обумовленою ціною. Після падіння курсу гривні собівартість запчастин різко підвищилася, і постачальник - підприємство «Автоагрегат» - запропонував внести зміни до договору поставки в частині, що стосувалася ціни товарів. Оскільки замовник відмовився вносити відповідні зміни до договору, підприємство-постачальник припинило відвантаження товарів. Фірма «Славія» звернулася до суду із позовом про відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням договору поставки.

Яке юридичне значення має підвищення/зниження курсу іноземних валют?Чи може це бути підставою для зміни умов договору?

Чи можна у судовоиму порядку примусово внести зміни до договору?

Яке рішення має прийняти суд?

Складіть договір поставки по цій ситуації, який би, на вашу думку, дозволив би уникнути суперечок.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.// За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008

Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Положение о поставках продукции производственно – технического назначения. Положение о поставках товаров народного потребления. Утв. пост. Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. // Юридичний вісник України. – 20 – 26 січня 2000 р.

Про поставку продукції для державних потреб: Закон України 22 грудня 1995 р.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про державне оборонне замовлення: Закон України 3 березня 1999 р. .//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Закон України 22 лютого 2000 р. //Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про стандартизацію: Закон України 17 травня 2001 р.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про підтвердження відповідності: Закон України 17 травня 2001 р.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Деякі проблеми, пов’язані з розглядом справ за договорами поставки: Постанова Вищого арбітражного суду України від 27 березня 2001 р. // Вісник господарського судочинства. – 2001. - № 4. – С.148 – 151.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. – М.:Статут, 2000. –800 с.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.:Юрінком Інтер, 1999. –556 с.

Пенькова О. Основные черты и характерные особенности договора поставки // Бизнес. Бухгалтерия. – 7 июня 1999 – С.95 –99.

Теньков С. Договори поставки // Юридичний вісник України. – 20 – 26 квітня 2000 р. – С.7.

Дудорова К. Про співвідношення договорів купівлі – продажу і поставки //Матеріали Міжрегіональної науково – практичної конференції «Концепція формування законодавства України».- Запоріжжя, 2000. – С.141 – 144.

Воронин В. К вопросу о договорах поставки для удовлетворения нужд территориальных громад // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 9. – С. 12 – 14.

Колонтирська М. Приведення законодавства України про поставки продукції для державних потреб у відповідність із міжнародними нормами // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали 9 регіональної науково-практичної конференції (13 – 14 лютого 2003 р.). – Львів, 2003. – С.267 – 268.

Апопій І. Нові аспекти укладання договору поставки товарів для державних потреб // Підприємництво, господарство і право . – 2003. - № 2. – С. 18 – 20.

Туранин В., Саомострелова О. Толкование гражданско-правовых договоров: некоторые проблемные аспекты //Юрист. - 2007. - № 2. - С. 22-25

Алямкін В. До парадигми інституту поставки у законодавстві України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 2.

Алямкін В. Прояви парадигми позитивного регулювання договору поставки.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

Алямкін В. Виконання договору поставки.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4.

Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Майданик Н. Вчення про переддоговірну відповідальність у цивільному праві: еволюція,поняття, порівняльна характеристика.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 2

Майданик Н. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави та правова природа.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

Назаренко В. Застосування норм міжнародного публічного та приватного права при вирішенні проблем, що виникають при укладанні та виконанні договорів з іноземними суб’єктами господарювання.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4.

Станіславький В. Правова природа договору поставки продукції насінництва як вид договору купівлі-продажу.//Право України.- 2008.- № 10. – С.55.

Битяк О. Удосконалення господарcько-правового регулювання електроенергетичного ринку в Україні.// Право України.- 2008.- № 17. – С.85.

Лисунь Г. Щодо удосконалення загальних засад реалізації державної політики в сфері страхової діяльності.// Право України.- 2008.- № 7. – С.108.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Право України.- 2008.- № 7. С.136.

Гусак М, Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за цивільним Кодексом України.// Право України.- 2009.- № 6. – С.114.

 

Заняття № 7.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 106; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.007 с.)