Тема: Договір комерційної концесії (франчайзингу). 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Договір комерційної концесії (франчайзингу). 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії: поняття, предмет, форма.
 2. Права та обов’язки сторін за договором комерційної концесії.
 3. Відповідальність за договором комерційної концесії.
 4. Зміни та припинення договору комерційної концесії.
 5. Договір комерційної субконцесії.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. Із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. зі змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14 грудня 1999 р. зі змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.//За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Килимник И. Договор франчайзинга: анализ содержания // Підприємництво, господарство і право . – 2000. - № 9. – С.54 – 62.

 

Ляшенко В., Хахулін В., Боярчук П. Про необхідність створення правової бази розвитку франчайзингу в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 10. – С.54 – 62.

Бедринець М. Франчайзинг: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні // Фінанси України. – 2001. – № 2. – С.96 – 105.

Кашинцева О. Щодо необхідності правового регулювання франчайзингу // Підприємництво, господарство і право . – 2001. - № 1. – С.41– 42.

Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: правовые аспекты регулирования // Юридическая практика. – 2002. - № 28.

Герасименко А. Договор франчайзинга. Перспективы применения // Юридическая практика. – 2002. - № 2.

Цират А. Франчайзинг и франчайзинговый договор. – К.: Истина, 2002. – 240 с.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.:Статут, 2002. – С.960.

Вячеславово Ф. Распределение рисков в механизме обеспечения интересов сторон договора в случае существенного изменеия обстоятельств //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 15-19

Голуб Д., Базоев В. Проблемы незаключенности договоров //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 19-22

Туранин В., Саомострелова О. Толкование гражданско-правовых договоров: некоторые проблемные аспекты //Юрист. - 2007. - № 2. - С. 22-25

Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Майданик Н. Вчення про переддоговірну відповідальність у цивільному праві: еволюція, поняття, порівняльна характеристика.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 2

Майданик Н. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави та правова природа.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

Назаренко В. Застосування норм міжнародного публічного та приватного права при вирішенні проблем, що виникають при укладанні та виконанні договорів з іноземними суб’єктами господарювання.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4.

Підлубна Т. Поняття захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9.

Рим Т. Проблема визначення розміру збитків у цивільному законодавстві України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Колісникова Г. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів.// Право України.- 2008.- № 3. – С.100.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Право України.- 2008.- № 7. С.136.

Гусак М, Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за цивільним Кодексом України.// Право України.- 2009.- № 6. – С.114.

Заняття № 28.

Тема: Зобов’язання, що виникають із спільної діяльності.

Договір про спільну діяльність. Договір простого товариства.

Засновницький договір.

1. Договір про спільну діяльність: поняття, учасники, предмет договору.

2. Форма договору. Порядок державної реєстрації договору про спільну діяльність.

3. Поняття та юридична природа договору простого товариства.

4. Учасники договору. Виконання договору. Відповідальність учасників договору.

5. Припинення договору простого товариства та його правові наслідки.

6. Засновницький договір: поняття, учасники, умови, зміна і припинення засновницького договору.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

 

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. Із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.

Деякі питання правового регулювання договорів про сумісну діяльність: Постанова Вищого арбітражного суду України від 21 грудня 2000 р. Коментар С.Тенькова // Вісник господарського судочинства. – 2001. - № 3. – С.184 – 187.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.//За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Головач І. Договір про сумісну діяльність // Економіка, фінанси і право. – 1998. - № 9. – С.18 – 20.

Лаврів З.М. Деякі аспекти укладання установчих договорів //Вісник господарського судочинства . – 2002. - № 4. – С.218 – 228.

Блажівська О. Правовий статус учасників договору про спільну діяльність //Вісник прокуратури. - 2007.- № 2. - С. 94-102.

Кравчук В. Правові наслідки виключення учасника з ТОВ //Вісник прокуратури. - 2007.- № 3. - С. 85-90.

Шаперников К. Сторони договору простого товариства //Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 2. - С. 37-41.

Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття,природа, реалізація.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Майданик Н. Вчення про переддоговірну відповідальність у цивільному праві: еволюція,поняття, порівняльна характеристика.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 2

Майданик Н. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави та правова природа.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

Назаренко В. Застосування норм міжнародного публічного та приватного права при вирішенні проблем, що виникають при укладанні та виконанні договорів з іноземними суб’єктами господарювання.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4.

Онищенко Г. Поняття довірчих відносин в англо-американському та континентальному праві: спільне та відмінне.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Онищенко Г. Характеристика довірчих конструкцій у країнах континентального права.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 7.

Павленко Д. Цивілістичні концепції, засновані на принципах добросовісного виконання договірних зобов’язань.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Підлубна Т. Поняття захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Право України.- 2008.- № 7. С.136.

Заняття № 29 - 30.

Тема: Недоговірні зобов’язання.

 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Умови виникнення зобов’язання, його зміст та строк виконання.
 2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу: поняття, сторони, істотні умови (предмет, нагорода або премія). Зміна умов і відмова від проведення конкурсу. Виконання зобов’язань із публічного конкурсу.
 3. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення: поняття, сторони (гестор і домінус), зміст зобов’язання.
 4. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи.
 5. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої (фізичної або юридичної) особи.

6. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

7. Зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави: поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст, обсяг відшкодування. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.//За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Ігнатенко В.М. Конкурс в цивільному праві// Проблеми законності. – Харків, 2000. - № 42. С.61-62.

Ігнатенко В. М. Розвиток правового регулювання позадоговірних зобов’язань // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - № 1. – С.130 – 140.

Игнатенко В. Н. Понятие и условия возникновения обязательства по ведению чужих дел без поручения// Проблеми законності. – Харків, 2001. - № 48. С.54.

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, не злоупотребление гражданскими правами. – М.:Лекс-Книга, 2002. – С.115.

Берестова І. Суб’єктивне ставлення контрагентів у зобов’язаннях з безпідставного збагачення // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 12. – С.17 – 19.

Берестова І. Безпідставне збагачення і договірні зобов’язання // Вісник прокуратури. –2003. - № 5. - С.93 – 97.

Задорожний Ю. Перспективи використання римського права у цивільному законодавстві України.// Право України.- 2008.- № 10. – С.149.

Заняття № 31.

Тема: Відшкодування шкоди.

1. Поняття та елементи (суб’єкти, об’єкти) зобов’язань з відшкодування шкоди. Значення зобов’язань з відшкодування шкоди.

2. Принципи та функції інституту відшкодування шкоди.

3. Підстави та умови виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди.

4. Способи, обсяг та розмір відшкодування заподіяної шкоди.

5. Особливості позадоговірної відповідальності та її функції.

6. Загальні умови відповідальності за заподіяння шкоди.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадяниові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон України від 1 грудня 1994 р. із змінами// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 1 липня 2004 р. із змінами// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8 лютого 1995 р. із змінами// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

 

Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. із змінами.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. із змінами.// Інформаційна система

“Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам: затв. Постановою Кабінету Міністрів України 9 липня 2002 року № 944.// Інформаційна система “Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.//За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Ігнатенко В. М. Розвиток правового регулювання позадоговірних зобов’язань // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - № 1. – С.130 – 140.

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, не злоупотребление гражданскими правами. – М.:Лекс-Книга, 2002. – С.115.

Ігнатенко В., Приступа С. Функціонально – компенсаційний аспект позадоговірних зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - № 2(25). – С.149 – 154.

Ігнатенко В. Договірні та позадоговірні зобов’язання // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 11. – С.7 – 9.

Крук Н., Куприянчук А., Шипка А. Как возместить ущерб здоровью человека, причиненный животными // Юридическая практика . – 1 октября 2002 г.- С.5.

Лов’як О. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної в стані професійного ризику// Право України. – 2002. - № 10. – С.75 – 77.

Малютін І. Проблеми відшкодування шкоди потерпілим державою // Право України. – 2002. - № 10. – С.62 – 67.

Примак В.Д. Ризик і питання безвинної відповідальності в цивільному праві// Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 4. – С.200 – 206.

Примак В. Визначення вини як умови цивільно – правової відповідальності// Право України. – 2002. - № 10. – С.115 – 117.

Мельничук М. Визначення понять «посадова особа органу виконавчої влади» та «керівник органу виконавчої влади».// Підприємництво, господарство і право . – 2008. - № 7.

Охотнікова О., Насушна О. Щодо необхідності визначення поняття «посадова особа» в чинному законодавстві України.// Підприємництво, господарство і право . – 2008. - № 6.

Караченцев С. Про порядок встановлення причинного зв’язку професійних захворюваньіз виробничими факторами: правові аспекти.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 11.

Сербин Р. Становлення фахової правової культури працівників міліції.// Підприємництво, господарство і право . – 2009. - № 6. – С.64.

Малишева Н. Актуальне дослідження питання компенсації шкоди за екологічним законодавством України.// Право України.- 2009.- № 6.- С. 199.

Заняття № 32.

Тема: Відшкодування шкоди.

 1. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист.
 2. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником.
 3. Відшкодування шкоди, завданої актами законодавчої та виконавчої влади.
 4. Відшкодування шкоди, завданої актами правоохоронних органів та органами судової влади:

- перелік незаконних дій органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, якими може бути заподіяна шкода громадянинові;

- підстави відповідальності за шкоду, заподіяну правоохоронними органами;

- суб’єкти зобов’язання, яке виникло внаслідок заподіяння громадянинові шкоди правоохоронними органами;

- види шкоди, що підлягають відшкодуванню.

 

Задача 1.

У ночі на Сухова напали двоє невідомих, звалили його на землю, сталі бити і намагалися зняти годинника і відібрати мобільний телефон. Захищаючись, Сухов ударив ногою по голові одного з нападаючих. Згодом було встановлено, що нападниками були Зинов'єв і Носік. Зинов'єв, що одержав удар по голові, через кілька днів помер. Кримінальну справу проти Сухова було припинено за тими мотивами, що він діяв у стані необхідної оборони. Дружина Зинов'єва пред'явила до Сухова позов про відшкодування збитку, заподіяного смертю годувальника, на утримання двох малолітніх дітей і витрат на поховання Зинов'єва.

Яке рішення на Вашу думку повинний винести суд?

Задача 2.

У результаті нещаcного випадку на виробництві, що трапився з вини адміністрації, загинув інженер Карпов. Позови про відшкодування шкоди, яку було заподіяно смертю годувальника подали:

1. Дружина Карпова - Карпова І.М. (45 років) - на утримання двох дітей загиблого - дочки 5-ти років і сина 10-ти років і своє утримання, оскільки вона не працює і зайнята доглядом за дітьми;

2. Син Карпова від першого шлюбу - Карпов І.Б. (20 років) - курсант військового училища - на своє утримання;

3. Мати Карпова - Карпова О.П., яка вказувала, що хоча вона і не знаходилася на утриманні сина (жила в селі з чоловіком і знаходилася на його утриманні), але оскільки їй 70 років, вона має право на відшкодування.

Заробіток загиблого складав 1400 гривень на місяць.

Укажіть, хто має право на відшкодування і визначите його розмір (у гривнях, та по скільки грн. кожному) .

Задача 3.

Велосипедист був збитий автомашиною АТП, якою керував шофер Петров. По висновку автоінспекції винуватцем зіткнення визнаний шофер Петров. В результаті ДТП Бурцев загинув. Оскільки у загиблого не виявилося родичів усі витрати на ритуальні послуги й обряди, виготовлення пам'ятника й огорожі поніс близький друг померлого Кирилов. Кошти, витрачені ним виявилися значними для бюджету родини, у зв'язку з чим дружина Кирилова звернулася у юридичну консультацію за роз'ясненням: чи мають Кирилов право на пред'явлення позову до шофера Петрова про відшкодування всіх понесених ними витрат.

Розгляньте ситуацію та надайте консультацію.

 

Задача 4.

У жовтні 2008 р. громадянка Пірсова В. звернулась у суд із позовом до ТОВ “Вантажкомерц” і ТОВ “Жилбудсервіс” про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, посилаючись на те, що її чоловік Пірсов М. працював у ТОВ “Жилбудсервіс”. 6 липня 2008 р. він був у відрядженні в ТОВ “Вантажкомерц”, де його було смертельно травмовано під час виконання службових обов’язків. Позивачка просила стягнути допомогу на дитину у звязку з втратою годувальника щомісячно в розмірі 1000 грн. до досягнення дитиною 18–річного віку; одноразову допомогу в розмірі 15 тис. 800 грн.; одноразову допомогу на дитину в розмірі 8 тис. 950 грн., а також 10 тис. грн. на відшкодування моральної шкоди.

Розгляньте ситуацію та вирішіть справу по суті.

 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадяниові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон України від 1 грудня 1994 р. із змінами// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 1 липня 2004 р. із змінами// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8 лютого 1995 р. із змінами// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. із змінами.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. із змінами.// Інформаційна система

“Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам: затв. Постановою Кабінету Міністрів України 9 липня 2002 року № 944.// Інформаційна система “Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.//За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Ігнатенко В. М. Розвиток правового регулювання позадоговірних зобов’язань// Вісник Академії правових наук України. – 2001. - № 1. – С.130 – 140.

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, не злоупотребление гражданскими правами. – М.:Лекс-Книга, 2002. – С.115.

Ігнатенко В., Приступа С. Функціонально – компенсаційний аспект позадоговірних зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - № 2(25). – С.149 – 154.

Ігнатенко В. Договірні та позадоговірні зобов’язання // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 11. – С.7 – 9.

Крук Н., Куприянчук А., Шипка А. Как возместить ущерб здоровью человека, причиненный животными // Юридическая практика . – 1 октября 2002 г.- С.5.

Лов’як О. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної в стані професійного ризику// Право України. – 2002. - № 10. – С.75 – 77.

Малютін І. Проблеми відшкодування шкоди потерпілим державою // Право України. – 2002. - № 10. – С.62 – 67.

Примак В.Д. Ризик і питання безвинної відповідальності в цивільному праві // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 4. – С.200 – 206.

Примак В. Визначення вини як умови цивільно – правової відповідальності // Право України. – 2002. - № 10. – С.115 – 117.

Ігнатов О. Мотивація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ.// Право України. – 2008. - № 4. – С.97.

Аленін Ю., Гловюк І. Щодо судової юрисдикції скарг на рішення, дії, бездіяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури.//Право України. – 2008.- № 8. – С.98.

Мельничук М. Визначення понять «посадова особа органу виконавчої влади» та «керівник органу виконавчої влади».// Підприємництво, господарство і право . – 2008. - № 7.

Охотнікова О., Насушна О. Щодо необхідності визначення поняття «посадова особа» в чинному законодавстві України.// Підприємництво, господарство і право . – 2008. - № 6.

Караченцев С. Про порядок встановлення причинного зв’язку професійних захворюваньіз виробничими факторами: правові аспекти.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 11.

Сербин Р. Становлення фахової правової культури працівників міліції.// Підприємництво, господарство і право . – 2009. - № 6. – С.64.

Квасневська Н. Право на справедливий судовий розгляд як об’єкт постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.// Право України. -2009.- № 6. – С. 139.

Малишева Н. Актуальне дослідження питання компенсації шкоди за екологічним законодавством України.// Право України.- 2009.- № 6.- С. 199.

Заняття № 33.

Тема: Відшкодування шкоди.

 1. Відшкодування шкоди, завданої фізичними особами з частковою або неповною цивільною дієздатністю (малолітніми, неповнолітніми), недієздатними, з вадами психічного чи фізичного стану та особами з обмеженою цивільною дієздатністю.
 2. Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами.
 3. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

4. Зміна розміру відшкодування шкоди.

 1. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарі, робіт (послуг).

 

Задача 1.

Троє дітей Васильєв Сергій (12 років), Колосов Сашко (13 років) і Мухін Микола (14 років), граючи на вулиці у футбол, розбили вітрину магазина. Директор магазину пред'явив позов до суду про відшкодування шкоди до батьків Сашка, Миколи і до бабусі Сергія - Некрасової (оскільки батьки знаходилися в тривалому відрядженні за кордоном і він проживав з бабусею). Суд стягнув солідарно з батьків Колосова Сашка, матері Мухіна Миколи і Некрасової (бабусі Васильєва Сергія) у відшкодування збитку магазину 3000 гривень. Батька Мухіна Миколи - Мухіна М.І., який протягом 7-ми років не проживав з родиною через розірвання шлюбу, і батьків Васильєва Сергія суд від відповідальності звільнив.

Чи правильне рішення суду?

 

Задача 2.

Учень 10-го класу середньої школи 16-тирічний Міша Самойленко на перерві побив другокласника Ігоря Юрченка, при цьому заподіяв йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Під час попереднього розслідування кримінальної справи батьки І. Юрченка пред'явили до суду позов до середньої школи про відшкодування моральної шкоди і матеріальних збитків (витрати на лікування, придбання медикаментів).

Чи підлягає позов задоволенню?

 

Задача 3.

Під час занять по техніці газового зварювання в навчальному комбінаті при акционерному товаристві «Гідромеханізація» відбувся нещасливий випадок, в результаті якого Борисов одержав травму руки і був згодом визнаний інвалідом ІІІ групи. Борисов звернувся в суд із позовом до навчального комбінату про відшкодування збитку, заподіяного йому в результаті нещасливого випадку.

Представник навчального комбінату відмовився визнати позов, зробивши заяву, що навчальний комбінат не є юридичною особою, хоча і утримується за окремим кошторисом. Кошторисом же навчального комбінату не передбачені витрати на відшкодування збитків і відповідати повинно акціонерне товариство або викладач Рябко, за недоглядом якого відбувся нещасливий випадок.

Визначіть вид та елементи цього правовідношення. Який цивільно-правовий статус навчального комбінату?Визначіть правомірність вимог Борисова до навчального комбінату. Вирішить справу.

Задача 4.

Товариство «Ізмаїл» організувало виробництво і постачання в торгову мережу гумових іграшок. Згодом було встановлено, що через неякісні барвники, застосовані товариством при виробництві іграшок, у дітей, шо грали з ними, стали дуже частими алергійні реакції різних форм. У зв'язку з цим батьки, чиї діти постраждали від іграшок, зроблених товариством «Ізмаїл», звернулися до юриста товариства споживачів при голові міської адміністрації з проханням вжити заходів по припиненню виробництва іграшок товариством «Ізмаїл» і відшкодуванню майнової і моральної шкоди, заподіяних їм в результаті хвороби дітей.

Чи може мати місце захист цивільних прав судовими органами або позасудовими органами в адміністративному порядку в цьому випадку?

Які засоби можуть бути застосовані судовими або позасудовими органами при захисті цивільних прав у цьому випадку? Дайте юридичну консультацію.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадяниові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон України від 1 грудня 1994 р. із змінами// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 1 липня 2004 р. із змінами// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8 лютого 1995 р. із змінами// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. із змінами.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. із змінами.// Інформаційна система

“Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам: затв. Постановою Кабінету Міністрів України 9 липня 2002 року № 944.// Інформаційна система “Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.//За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Ігнатенко В. М. Розвиток правового регулювання позадоговірних зобов’язань // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - № 1. – С.130 – 140.

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, не злоупотребление гражданскими правами. – М.:Лекс-Книга, 2002. – С.115.

Ігнатенко В., Приступа С. Функціонально – компенсаційний аспект позадоговірних зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - № 2(25). – С.149 – 154.

Ярема А.Г., Давиденко Г.І. Нове в регулюванні відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 2. – С.25 – 34.

Ігнатенко В. Договірні та позадоговірні зобов’язання // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 11. – С.7 – 9.

Крук Н., Куприянчук А., Шипка А. Как возместить ущерб здоровью человека, причиненный животными // Юридическая практика . – 1 октября 2002 г.- С.5.

Лов’як О. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної в стані професійного ризику// Право України. – 2002. - № 10. – С.75 – 77.

Малютін І. Проблеми відшкодування шкоди потерпілим державою // Право України. – 2002. - № 10. – С.62 – 67.

Примак В.Д. Ризик і питання безвинної відповідальності в цивільному праві // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 4. – С.200 – 206.

Примак В. Визначення вини як умови цивільно – правової відповідальності // Право України. – 2002. - № 10. – С.115 – 117.

Мельничук М. Визначення понять «посадова особа органу виконавчої влади» та «керівник органу виконавчої влади».// Підприємництво, господарство і право . – 2008. - № 7.

Охотнікова О., Насушна О. Щодо необхідності визначення поняття «посадова особа» в чинному законодавстві України.// Підприємництво, господарство і право . – 2008. - № 6.

Караченцев С. Про порядок встановлення причинного зв’язку професійних захворювань із виробничими факторами: правові аспекти.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 11.

Сербин Р. Становлення фахової правової культури працівників міліції.// Підприємництво, господарство і право . – 2009. - № 6. – С.64.

Квасневська Н. Право на справедливий судовий розгляд як об’єкт постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.// Право України. -2009.- № 6. – С. 139.

Малишева Н. Актуальне дослідження питання компенсації шкоди за екологічним законодавством України.// Право України.- 2009.- № 6.- С. 199.

 

Заняття № 34.

Тема: Відшкодування шкоди.

 1. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки (ДПН): поняття джерела підвищеної небезпеки;
 2. Підстави відповідальності за шкоду, заподіяну ДПН.
 3. Суб’єкти відповідальності та суб’єкти права вимоги.
 4. Обставини, що звільняють володільця ДПН від відповідальності.
 5. Відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок зіткнення джерел підвищеної небезпеки.
 6. Особливості відшкодування ядерної шкоди.

Задача 1.

Щоб уникнути зіткнення з зустрічною автомашиною "Жигулі", яка належали Федорову, який при обгоні автомашини, що випливла перед ним, зненацька виїхав на ліву сторону дороги, шофер вантажної автомашини Сєдов, що належала АТП № 12306, різко звернув вправо і виїхав за узбіччя дороги, де група робітників проводила земляні роботи. Одному з них, Петрову, в результаті наїзду було заподіяно травму, яка призвела до часткової втрати працездатності і заробітку в сумі 1300 гривень щомісяця. При розгляді позову, який пред'явив Петров до АТП № 12306 про відшкодування збитків, заподіяних йому каліцтвом, суд визнав, що шофер автопарку Сєдов діяв у стані крайньої необхідності і стягнув щомісячні платежі в сумі 1300 гривень із власника автомашини "Жигулі" Федорова. Останній оскаржив рішення суду, вказуючи, що шкода Петрову заподіяна джерелом підвищеної небезпеки - вантажною автомашиною, власником якої є АТП № 12306. Підприємство і повинно нести відповідальність.

Яке рішення повинний прийняти апеляційний суд?

Задача 2.

Шпаків, оформивши покупку кольорового телевізора, там же, в магазині, оплатив його доставку до своєї квартири, представнику Трансагенства. При доставці телевізора відбулася аварія, в результаті якої машину було ушкоджено, а телевізор був розбитий вщент. Шпаків подав позов проти Трансагентства про відшкодування вартості телевізора. Відповідач проти позову заперечував, вказуючи, що аварія відбулася з вини громадянина Зинов'єва, що перебігав дорогу в безпосередній близькості перед автомашиною, і шофер, щоб запобігти наїзду на Зиновьева, змушений був різко звернути вправо, у результаті чого машина заїхала в кювет і перекинулася.

Як вирішити справу?

Задача 3.

Барсуков, власник автомашини "Москвич", передав останню за дорученням у тимчасове користування Мішину. При проходженні по Мелітопольскому шосе відбулося зіткнення цієї автомашини з вантажною автомашиною АТП. Машина АТП не одержала ушкоджень, а витрати на ремонт автомашини Барсукова склали 3800 гривень. Мішин відремонтував автомашину, повернув її Барсукову, після чого подав позов проти АТП про відшкодування йому збитку в сумі 3800 гривень, тому що винуватцем зіткнення автомашин за висновком автоінспекції був визнаний шофер АТП Волков.

Суд відмовив Мішину в позові, оскільки він не є власником автомашини, а притягнутий до участі в справі Барсуков відмовився висувати будь-які вимоги до АТП, тому що він одержав автомашину від Мішина в справному стані.

Чи правильне рішення прийняв суд?

Задача 4.

При зіткненні автомашин, що належать горздраввідділу і стройтресту, постраждав пішоход Воронов. За висновком автоінспекції з боку шоферів обох машин ніяких порушень правил дорожнього руху допущено не було, зіткнення відбулося випадково.

Воронову, що одержав каліцтво, був заподіяний збиток у заробітку і він звернувся в юридичну консультацію за роз'ясненням про те, хто в даному випадку зобов'язаний відшкодувати потерпілому заподіяні збитки?

Дайте консультацію Воронову.

У зазначеному ДТП машина швидкої допомоги одержала ушкодження на суму 1000 гривень, а машина стройтресту - на суму 800 гривен
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 157; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.008 с.)