Тема: Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.Договір міни (бартеру).

 

 1. Поняття договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

 

 1. Суттєві умови договору. Сторони за договором, їх права та обов’язки.
 2. Особливості договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
 3. Договір міни (бартеру): правова характеристика, форма, особливості.
 4. Права та обов’язки сторін.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ,

УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.// За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008

Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990 р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про енергозбереження: Закон України від 1 липня 1994 р. із змінами і доповненнями// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про електроенергетику: Закон України від 16 жовтня 1997 р. із змінами і доповненнями// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила користування електричною: Пост. Національної комісії регулювання електроенергетики від 31 липня 1996 р. № 28 із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила користування електричною енергією для населення: Пост. Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. із змінами.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Положення про порядок реалізації електричної і теплової енергії, виробленої з давальницького палива: Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики від 16 вересня 1999 р. № 1212 із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила надання населенню послуг з газопостачання: Пост. Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р № 2246 із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України: наказ Державного комітету нафтової, газової на нафтопереробної промисловості України від 1 листопада 1994 р. № 355 із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила користування тепловою енергією. Затв. наказом Міненерго України та Держбуду України від 28 жовтня 1999 р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Гуйван П. Специфика договоров на электроснабжение.// Бизнес Информ. – 1999. - № 3-4. – С.27 –28.

Гуйван П. Особенности сделок электроснабжения и их место в системе договоров.// Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 2. – С.13 – 17.

Міщенко Є. Чи є в Україні нормативна база для впровадження економії енергоресурсів? // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 5. – С.38 – 41.

Колонтирська М. Приведення законодавства України про поставки продукції для державних потреб у відповідність із міжнародними нормами // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали 9 регіональної науково-практичної конференції (13 – 14 лютого 2003 р.) – Львів, 2003. – С.267 – 268.

Павленко Д. Цивілістичні концепції, засновані на принципах добросовісного виконання договірних зобов’язань.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Рим Т. Проблема визначення розміру збитків у цивільному законодавстві України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Станіславський В. Реалізація продукції насінництва за договором міни.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9.

 

Битяк О. Удосконалення господарчько-правового регулювання електроенергетичного ринку в Україні.// Право України.- 2008.- № 17. – С.85.

Колісникова Г. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів.// Право України.- 2008.- № 3. – С.100.

Вельможний С. Криміналістична характеристика викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання: поняття й структура.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4.

Сергєєв Р. Спірні питання про «три відсотки річних» та пеню в електроенергетиці.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 7.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Право України.- 2008.- № 7. С.136.

Сергєєв Р. Прогалини щодо питання стягнення збитків із споживачів електроенергії.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 8.

Гусак М, Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за цивільним Кодексом України.// Право України.- 2009.- № 6. – С.114.

 

Заняття № 8-9.

Тема: Договір дарування. Пожертва. Рента. Договір довічного утримання.

 1. Поняття та форма договору дарування.
 2. Сторони та зміст договору дарування.
 3. Пожертва: поняття та форма.
 4. Зміст та умови укладання договору пожертви. Правові наслідкинедодержання суттєвих умов договору.
 5. Поняття, форма та сторони договору ренти.
 6. Зміст договору ренти.

7. Поняття, форма та сторони договору довічного утримання.

 1. Зміст договору довічного утримання. Умови розірвання договору.

Задача 1.

Непрацездатний Макаров передав у власність Шуринковій житловий будинок, який належав йому на праві приватної власності, а Шуринкова зобов'язалася довічно утримувати Макарова, виходячи з вартості утримання - 2000 грн на місяць. Договір був укладений у простій письмовій формі. Через рік Шуринкова звернулася до суду з позовом про визнання цього договору недійсним. Вона послалася на те, що Макаров відмовляється від нотаріального посвідчення договору, а в цьому вона зацікавлена, оскільки хотіла б подарувати частина будинку своєму сину. При цьому вона просила стягнути з Макарова 24 000 грн - вартість його утримання за минулий рік.

Суд позов задовольнив у частині визнання договору недійсним, а в стягненні 24000 грн відмовив.

Чи правильним є рішення суду?

Задача 2.

Сєдов і Чернов були сусідами по дачних ділянках. Між ними давно установилися відносини міцної дружби і взаємної особистої прихильності. На ділянці, що належить Чорнову, знаходилася будівля, використовувана ним у якості літньої кухні. Після істотного розширення і переустаткування внутрішніх приміщень житлового будинку кухня стала розташовуватися в одній із його частин. У зв'язку з тим ще практична необхідність в окремій літній кухні відпала, Чернов, якому була добре відома захопленість Сєдова живописом, запропонував йому переробити дану будівлю по своєму художньому смаку. Сєдов, незначно реконструювавши будівлю, розписав стіни і стелю сценами на античні сюжети і розмістив у ній свою художню майстерну. Не заперечуючи проти такого використання будівлі, Чернов вимагав відшкодувати йому вартість колишньої літньої кухні, погоджуючись при цьому, як старому приятелю, поступитися Сєдову в ціні, включивши в неї лише вартість будівельних матеріалів без урахування витрат на її зведення. Сєдов від відшкодування відмовився, вважаючи, що дана будівля передана йому Чорновим у дарунок як знак визнання його художнього таланту. Суперечка надійшла на розгляд суду.

Чи є підстави виникнення права власності у Сєдова?

Чи можна визначити момент переходу права власності до Сєдова?

Вирішить справу.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ,

УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.// За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. – М.:Статут, 2000. – 800 с.

Косін Ю. Договір довічного утримання // Право України. – 2000. - № 2. – С.69 – 71.

Ефимов С. Кто является собственником по договору пожизненного содержания.//Бизнес. Бухгалтерия. – 21 февраля 2000 г. – С.92 –93.

Туровський В. Договори довічного утримання: практика і чинне законодавство // Юридичний вісник України. – 28 грудня 2000 р. – 3 січня 2001 р. – С.4.

Жигалкин И. О праве собственности по договору пожизненного содержания.// Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 12. – С.35 – 36.

Дудорова К. Алеаторні (ризикові) договори: деякі питання законодавчого регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 3. – С.28 – 31.

Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України //Підприємництво, господарство і право. - . 2007. - № 1. - С. 31-35

Ахметьянова З. Вещно-правовые признаки в некоторых гржданско-правовых обязательствах //Юрист. - 2007. -№ 2. - С. 35-38

Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття,природа, реалізація.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Павленко Д. Цивілістичні концепції, засновані на принципах добросовісного виконання договірних зобов’язань.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Рим Т. Проблема визначення розміру збитків у цивільному законодавстві України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Яворська О. Особливості передання майна у власність за договорами ренти.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9.

Задорожний Ю. Перспективи використання римського права у цивільному законодавстві України.// Право України.- 2008.- № 10. – С.149.

Таш’ян Р. Односторонній правочин та договір – дві частини цілого.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Антошкіна В. Договір довічного утримання за участю подружжя.// Право України. – 2008 - № 1. – С. 119.

Гусак М, Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за цивільним Кодексом України.// Право України.- 2008.- № 6. – С.114.

Новікова В. Особливості договору дарування.// .// Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 6. – С. 14.

Заняття № 10.

Тема: Договір найму (оренди). Договір оренди державного та комунального майна

 1. Поняття, предмет, строк і форма договору найму (оренди).
 2. Сторони договору найму (оренди), їх права та обов’язки.
 3. Припинення договору найму. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця та на вимогу наймача.
 4. Оренда державного та комунального майна: поняття, об’єкти, суб’єкти.
 5. Порядок укладення договору оренди державного та комунального майна.
 6. Суттєві умови договору оренди державного та комунального майна.

 

 1. Припинення договору оренди державного та комунального майна.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ,

УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 р.із змінами.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р.із змінами.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р.в редакції закону України від 11 грудня 2003 року.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р.із змінами.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі. Постанова Кабінету Міністрів України// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Методика оцінки вартості об’єктів оренди. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. ( у редакції від 2 січня 2003 р.) // Юридичний вісник України. – 8 – 14 лютого 2003 р.

Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. із змінами // Юридичний вісник України. – 1 – 7 червня 2000 р.

Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства ( структурного підрозділу ). Затв. наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 р. // Закон і бізнес. – 20 – 26 січня 2001 р.

Про деякі питання практики застосування Закону України “Про оренду державного та комунального майна “: Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 25 травня 2000 р.// Юридичний вісник України. – 8 – 14 червня 2002 р.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з орендними правовідносинами: Оглядовий лист Вищого Арбітражного Суду України від 12 квітня 2001 р. // Юридичний вісник України. – 12 – 18 травня 2001 р.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.// За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі. Постанова Кабінету Міністрів України// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Мороз М.В. Правові питання оренди майна державних підприємств. – Харків,2000. – с.108.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. – М.:Статут, 2000. – 800 с.

Вячеславово Ф. Распределение рисков в мехагнизме обеспечения интересов сторон договора в случае существенного изменеия обстоятельств //Юрист. - 2007. - № 2. - С. 15-19

Голуб Д., Базоев В. Проблемы незаключенности договоров //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 19-22

Туранин В., Саомострелова О. Толкование гражданско-правовых договоров: некоторые проблемные аспекты //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 22-25

Ахметьянова З. Вещно-правовые признаки в некоторых гржданско-правовых обязательствах //Юрист. - 2007. - № 2. - С. 35-38

Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття,природа, реалізація.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Майданик Н. Вчення про переддоговірну відповідальність у цивільному праві: еволюція,поняття, порівняльна характеристика.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 2

Майданик Н. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави та правова природа.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

Назаренко В. Застосування норм міжнародного публічного та приватного права при вирішенні проблем, що виникають при укладанні та виконанні договорів з іноземними суб’єктами господарювання.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4.

Настіна О. Правові характеристики змісту права державної власності на землю в Україні.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12.

Павленко Д. Цивілістичні концепції, засновані на принципах добросовісного виконання договірних зобов’язань.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Рим Т. Проблема визначення розміру збитків у цивільному законодавстві України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Семчик В. Земля під охороною закону.// Право України.- 2008.- № 11. – С.57.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Право України.- 2008.- № 7. С.136.

Гусак М, Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за цивільним Кодексом України.// Право України.- 2009.- № 6. – С.114.

Заняття № 11 – 12.

Тема: Окремі види договору найму (оренди).

Договір позички (безоплатне користування майном).

 1. Поняття, предмет та особливості договору побутового прокату.
 2. Договір найму земельної ділянки: поняття, сторони, суттєві умови, форма, строк.
 3. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди. Договір найму (оренди) житла.
 4. Договір найму транспортного засобу.
 5. Договір лізингу: поняття, суб’єкти, об’єкти, права та обов’язки сторін. Види лізингу.
 6. Договір позички (безоплатного користування майном): поняття, форма.
 7. Сторони договору позички, їх права та обов’язки

Задача 1.

Русаков уклав з Куликовим договір майнового найму, відповідно до якого Куликов передав у користування Русакову належний йому на праві власності дерев'яний сарай. Договір був укладений на 3 роки. Русаков орендував сарай для того, щоб тимчасово, поки він не придбає гараж, тримати в ньому свою автомашину. Для цього йому довелося за згодою наймодавця відповідним чином переобладнати сарай.

Через рік Куликов продав будинок разом із сараєм Березовському. Березовський зажадав, щоб Русаков негайно звільнив сарай, тому що сарай необхідний йому самому. Русаков відмовився виконати вимогу Березовського і зі своєї сторони зажадав, щоб Березовський відшкодував йому витрати в сумі 5 000 грн., пов'язані з переобладнанням сараю. Березовський відмовив Русакову, вказавши на те, що він дозволу на переобладнання сараю не давав і тому ніяких витрат нікому не повинний відшкодовувати.

Як повинний був би суд вирішити цей спір?

 

Задача 2.

Корнєєв домовився з Мусіним про те, що останній передає йому в користування на 3 роки концертний рояль за визначену винагороду. Через рік Мусін зажадав дострокового розірвання договору на тій підставі, що його сина прийняли до музичної школи і тепер рояль необхідний йому самому. Оскільки Корнєєв відмовився повернути рояль, Мусін звернувся до суду з позовом про витребування роялю. Корнєєв, не визнаючи вимоги позивача, пред'явив до нього зустрічний позов. Він зажадав, щоб наймодавець відшкодував йому суму, витрачену на полірування роялю (800 грн.).

Наймодавець не вважав вимоги наймача обґрунтованими. Полірування інструмента наймач здійснило без згоди наймодавця, тому останній думає, що не повинен відшкодовувати позивачу витрати, понесені в зв'язку з цим.

Вирішіть справу.

 

Задача 3.

Недержавна машинопрокатна база уклала договір із заводом металоконструкції про передачу йому в прокат землерийної машини терміном на 1 рік. Через 5 місяців машина вийшла з ладу і виникла необхідність її капітального ремонту. Завод зробив ремонт і крім того обладнав машину новим технічним пристроєм. Протягом 4-х місяців завод не платив найомної плати, вважаючи, що витрати на ремонт і поліпшення майна повинні бути зараховані в рахунок найомної плати. Машинопрокатна база з цим не погодилась, заявивши, що завод капітально ремонтував і поліпшив машину без згоди бази.

Як вирішити спір?

Задача 4.

Книгарня і будівельна фірма уклали договори оренди приміщень, що належать акціонерному товариству, терміном на 5 років. При цьому магазин орендував приміщення на першому поверсі будинку, а фірма - на другому. Незважаючи на кількаразові вимоги орендарів, акціонерне товариство вчасно не відремонтувало опалювальну систему в будинку. З настанням зими будівельна фірма була змушена зробити для обігріву своїх приміщень автономну установку водяного опалення. В один із морозних тижнів труби установки лопнули, вода затопила розташований поверхом нижче книжковий склад, у результаті чого зіпсувалися належні магазину книги та інші товари.

Магазин пред'явив до фірми позов про стягнення вартості зіпсованого майна, а також прибутку, який нє було отримано від реалізації товарів. При розгляді суперечки в господарському суді представник будівельної фірми заявив, що фірма нє може бути відповідачем по даній суперечці, тому що шкода виникла з вини акціонерного товариства, яке нє забезпечило опалення приміщень фірми і тим самим змусило її зробити автономну установку. Якби орендодавець виконав свої зобов'язання, затоплення магазину нє відбулося і збитків в нього б не виникнуло.

Вирішить справу.

Задача 5.

Між приватним підприємцем і державним підприємством «Південторгмаш» було укладено договір лізингу землі для тимчасового розміщення на ділянці об’єкта торгівлі. Під час чергової перевірки податкова інспекція подала позов до суду про визнання договору лізингу недійсним, посилаючись на те, що завод є тільки землекористувачем і не має права укладати подібні договори.

Який порядок передачі майна в лізинг? Чи є правомірною передача землі в лізинг? Яке рішення повинний прийняти суд?

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ,

УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 р.із змінами.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р.із змінами.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р.в редакції закону України від 11 грудня 2003 року.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р.із змінами.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі. Постанова Кабінету Міністрів України// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Методика оцінки вартості об’єктів оренди. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. ( у редакції від 2 січня 2003 р.) // Юридичний вісник України. – 8 – 14 лютого 2003 р.

Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. із змінами // Юридичний вісник України. – 1 – 7 червня 2000 р.

Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства ( структурного підрозділу ). Затв. наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 р. // Закон і бізнес. – 20 – 26 січня 2001 р.

Про деякі питання практики застосування Закону України “Про оренду державного та комунального майна “: Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 25 травня 2000 р.// Юридичний вісник України. – 8 – 14 червня 2002 р.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з орендними правовідносинами: Оглядовий лист Вищого Арбітражного Суду України від 12 квітня 2001 р. // Юридичний вісник України. – 12 – 18 травня 2001 р.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.// За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі. Постанова Кабінету Міністрів України// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Мороз М.В. Правові питання оренди майна державних підприємств. – Харків,2000. – с.108.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. – М.:Статут, 2000. – 800 с.

Вячеславово Ф. Распределение рисков в мехагнизме обеспечения интересов сторон договора в случае существенного изменеия обстоятельств //Юрист. - 2007. - № 2. - С. 15-19

Голуб Д., Базоев В. Проблемы незаключенности договоров //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 19-22

Туранин В., Саомострелова О. Толкование гражданско-правовых договоров: некоторые проблемные аспекты //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 22-25

Ахметьянова З. Вещно-правовые признаки в некоторых гржданско-правовых обязательствах //Юрист. - 2007. - № 2. - С. 35-38

Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття,природа, реалізація.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Майданик Н. Вчення про переддоговірну відповідальність у цивільному праві: еволюція,поняття, порівняльна характеристика.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 2

Майданик Н. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави та правова природа.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

Назаренко В. Застосування норм міжнародного публічного та приватного права при вирішенні проблем, що виникають при укладанні та виконанні договорів з іноземними суб’єктами господарювання.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4.

Настіна О. Правові характеристики змісту права державної власності на землю в Україні.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12.

Павленко Д. Цивілістичні концепції, засновані на принципах добросовісного виконання договірних зобов’язань.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Рим Т. Проблема визначення розміру збитків у цивільному законодавстві України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Семчик В. Земля під охороною закону.// Право України.- 2008.- № 11. – С.57.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Право України.- 2008.- № 7. С.136.

Гусак М, Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за цивільним Кодексом України.// Право України.- 2009.- № 6. – С.114.

 

Заняття № 13 -14.

Тема: Договір підряду. Договір побутового підряду. Договір будівельного підряду.

Договір підряду на проведення проектних і пошукових робіт.

 1. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з виконанням робіт.
 2. Договір підряду: поняття, ознаки, відмінність від трудового договору.
 3. Зміст договору підряду (предмет, ціна і строк виконання).
 4. Права та обов’язки підрядника і замовника.
 5. Умови розірвання договору підряду.
 6. Договір побутового підряду: правова характеристика, сторони, суттєві умови і особливості.
 7. Договір будівельного підряду: зміст, сторони, суттєві умови.
 8. Права, обов’язки та відповідальність сторін за договором будівельного підряду.
 9. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт: поняття, зміст, сторони,

суттєві умови та особливості.

 1. Права, обов’язки та відповідальність сторін. Виконання умов договору.

 

Задача 1.

Маркєлов уклав з робітниками будівельної організації Сидоровим, Сомовим і Аркадьєвим договір, що вони назвали трудовою угодою. У відповідності з цим договором зазначені робітники зобов'язалися у вільний від роботи час побудувати на садовій ділянці Маркєлова з його і частково зі своїх матеріалів дерев'яний господарський блок на цегельному фундаменті. Хто і які саме матеріали надає, вказувалося в опису, який був додатком до договору. Термін закінчення будівництва був установлений 20 травня. До 18 травня будівництво в основному було закінчено, залишалося виконати лише незначні малярські роботи. Однак у ніч з 18 на 19 травня була гроза, і від удару блискавки будівля цілком згоріла. Залишився один фундамент. Робітники зажадали від Маркєлова оплатити вартість робіт, посилаючись на те, що укладений договір є трудовим, а також сплатити їм 5 тис. грн - вартість наданих ними матеріалів, що загинули під час пожежі. Маркєлов відмовився оплатити вартість робіт, тому що робота ним не прийнята. Відмовився він і відшкодувати вартості зазначених матеріалів, оскільки вони загинули не з його вини.

Чи обґрунтовані вимоги робітників і заперечення Маркєлова?

 

Задача 2.

Нєстєров уклав договір з майстернею по пошиву взуття, відповідно до якого підрядчик зобов'язався зі своїх матеріалів виготовити чоловічі туфлі 46 розміру; колір і фасон були обговорені в угоді; у той же день споживачем внесена половина належної за договором суми. У призначений час Нєстєров з'явився за взуттям, але під час примірки туфель знайшов, що туфлі виготовлені на розмір менше, ніж це було обумовлено в договорі. Працівник майстерні запропонував замовнику за додаткову плату свої послуги по розтягуванню взуття. Нєстєров відхилив цю пропозицію, а також відмовився забрати виготовлені туфлі й оплатити виконану роботу. Вважаючи свої права споживача порушеними, Нєстєров звернувся до юридичної консультації.

Надайте йому правову допомогу.

Задача 3.

Приватна адвокатська контора уклала з комерційним підприємством договір підряду на виготовлення офісних меблів. Відповідно до угоди робота мала бути виконана з матеріалів підрядчика. Після підписання договору замовник оплатив вартість матеріалу, вартість роботи передбачалося оплатити при одержанні замовником готових меблів.

Незадовго до закінчення терміну роботи приміщення комерційного підприємства від удару блискавки цілком згоріло, загинуло все майно, у т.ч. і деталі меблів, що замовляла приватна адвокатська контора. У зв'язку з неможливістю комерційним підприємством виконати замовлення, за обставини, що склались, адвокатська контора звернулося з вимогою до підрядчика повернути їй сплачену суму за матеріали, з яких виготовлялися меблі.

Представник комерційного підприємства відхилив вимогу адвокатської контори, мотивуючи своє рішення тим, що майно було знищено не з вини підрядчика і тому відповідальність перед замовником він нести не повинний.

Вирішить суперечку.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ,

УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 15 грудня 1993 р. із змінами.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р.// Інформаційна система

“Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 р.// Інформаційна система

“Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України в редакації від 1 грудня 1998 р.// Інформаційна система “Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про архітектурну діяльність: Закон України від 20 травня 1999 р.// Інформаційна система

“Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Закон України від 22 лютого 2000 р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Положення про державний архітектурно-будівельний контроль, затв. Пост. Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Порядок державного фінансування капітального будівництва, затв. Пост. Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Порядок затвердження інвестиційних программ і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затв. Пост. Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Порядок здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов’язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів, затв. Пост. Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Положення про порядок наданнЯ дозволу на виконання будівельних робіт, затвердж. Наказом Державного комітета з будівництва, архітектури та житлової політики України від 5 грудня 2000р. № 273 // Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.

Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 року.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів : Закон України від 6 квітня 2000 р.// Урядовий кур’єр. – 14 червня 2000 р.

Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають при укладанні договорів підряду на капітальне будівництво. Лист Вищого арбітражного суду України від 20.11.92 р. із змінами // Юридичний вісник України. – 10 – 16 листопада 2001 р.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.//За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Брагинский М.І. Договор подряда и подобные ему договоры. – М.6 Статут, 1999. – с.92-93.

Сивцов В. Договор подряда // Бизнес. Бухгалтерия. – 2000. - № 24. – С.59 – 62, № 40. – С.59 – 60.

Сівцов В. Договір побутового замовлення // Бізнес. Бухгалтерія. – 2000. - № 28. – С.48 – 49.

Теньков С. Правове регулювання договорів підряду // Юридичний вісник України. – 3 – 9 лютого 2000 р. – С.4.

Теньков С. Чи можливе визнання договору підряду неукладеним ? // Юридичний вісник України. – 1 – грудня 2001 р. – С.10.

Василенко К. Поняття договору побутового замовлення // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 2. – С.31– 34.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002. – С.187.

Вячеславово Ф. Распределение рисков в мехагнизме обеспечения интересов сторон договора в случае существенного изменеия обстоятельств //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 15-19

Голуб Д., Базоев В. Проблемы незаключенности договоров //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 19-22

Туранин В., Самострелова О. Толкование гражданско-правовых договоров: некоторые проблемные аспекты //Юрист. - 2007. - № 2. - С. 22-25.

Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття,природа, реалізація.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Майданик Н. Вчення про переддоговірну відповідальність у цивільному праві: еволюція,поняття, порівняльна характеристика.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 2

Сакоян Д. Правове регулювання відносин у сфері застосування господарсько-правової відповідальності за порушення стандартів.// Право України. - № 2. – С.60.

Майданик Н. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави та правова природа.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

Майданик Р. Цивільне і трудове право: порівняння методології та міжгалузевих відносин.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 5.

Павленко Д. Цивілістичні концепції, засновані на принципах добросовісного виконання договірних зобов’язань.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Підлубна Т. Поняття захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9.

Рим Т. Проблема визначення розміру збитків у цивільному законодавстві України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Майданик Р. Договірні цивільно-трудові конструкції.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9.

Шишка І. Договір на виконання маркетингових досліджень.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 11.

Монаєнко А. Правове регулювання фінансування видатків на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Капіца Ю., Воробйов В. Охорона корисних моделей в Європейському Союзі й Україні.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Право України.- 2008.- № 7. С.136.

Лукасевич-Крутник І.Сторони у
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 137; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.01 с.)