ТЕМА 16. Реалізація норм права 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 16. Реалізація норм праваРеалізація норм права: поняття, сутність, значення та форми. Дотримання, виконання, використання норм права як безпосередні форми реалізації права. Засоби забезпечення належної реалізації норм права.

Застосування норм права – особлива форма реалізації норм права. Основні ознаки застосування норм права. Підстави застосування норм права.

Стадії процесу застосування норм права та їх характеристика. Загальні вимоги правильного застосування норм права. Застосування правових норм за аналогією в разі прогалин у законодавстві. Прогалини в праві, способи їх усунення та подолання. Аналогія закону і аналогія права. Юридичні колізії та способи їх вирішення.

Акт застосування норм права: поняття, юридичні властивості, різновиди. Відмінність актів застосування норм права від нормативно-правових актів.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.Знання цієї теми дозволить працівнику міліції правильно застосовувати норми права, не допускаючи порушень дисципліни та законності.

Ключові слова: реалізація норм права, дотримання норм права, виконання норм права, використання норм права, застосування норм права, юридична кваліфікація, акт застосування права (право застосовний акт), правові колізії, прогалини в праві, прогалини в законі, аналогія закону, аналогія права.


 

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми.

Після вивчення теми курсант повинен:

Знати:

- поняття та форми реалізації норм права;

- поняття та стадії застосування норм права.

Вміти:

- визначати форму реалізації норм права особою, аналізуючи її діяння;

- визначати алгоритм застосування норм права працівником міліції.

ТЕМА 17. Тлумачення норм права

Тлумачення норм права: поняття, необхідність та значення для їх правильної реалізації. Об’єкт та предмет тлумачення. Сутність тлумачення-з’ясування та тлумачення-роз’яснення норм права.

Основні способи з'ясування змісту норм права та їх характеристика. Мовний, логічний, історико-політичний, системний, телеологічний та спеціально-юридичний способи тлумачення тлумачення-з’ясування. Тлумачення норм права за суб’єктами. Офіційне тлумачення норм права та його різновиди. Правороз’яснювальний процес та його стадії. Неофіційне тлумачення норм права та характеристика його різновидів.

Тлумачення норм права за обсягом правового змісту. Буквальне, розширювальне та обмежувальне тлумачення норм права.

Акт тлумачення норм права: поняття, його різновиди та співвідношення з нормативно-правовим актом.


Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.Знання цієї теми дозволить працівнику міліції розуміти і роз’яснювати зміст юридичних норм, сприятиме ефективному правозастосуванні.

Ключові слова: тлумачення норм права, тлумачення–з’ясування, тлумачення–роз’яснення, об’єкт тлумачення, предмет тлумачення, офіційне тлумачення, нормативне тлумачення, казуальне тлумачення, автентичне (авторське) тлумачення, делеговане (легальне) тлумачення, офіціозне тлумачення, неофіційне тлумачення, доктринальне тлумачення, професійне тлумачення, буденне тлумачення, буквальне тлумачення, обмежувальне тлумачення, розширювальне тлумачення, способи тлумачення норм права, інтерпретаційно-правовий акт.

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми.

Після вивчення теми курсант повинен:

Знати:

- поняття та сутність тлумачення норм права;

- види тлумачення норм права;

- способи тлумачення норм права.

Вміти:

- з´ясовувати та роз´яснювати зміст норм права.

ТЕМА 18. Правова поведінка

Правова поведінка: поняття і види. Правовий вчинок та його складові елементи.

Поняття правомірної поведінки та її класифікація за такими підставами: суб’єктами здійснення, сферою суспільного життя, залежно від форм реалізації, з точки зору спричинених юридичних наслідків, з огляду на причини здійснення, залежно від ставлення держави, за об’єктивною стороною, за суб’єктивною стороною.

Поняття зловживання правом та його відмінність від правопорушення.

Правопорушення: поняття та різновиди за законодавством України. Злочини. Проступки (види проступків). Склад правопорушення та його елементи: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт та суб'єктивна сторона. Казус (випадок або правова аномалія). Соціальна природа і причини правопорушень.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.Знання цієї теми дозволить працівнику міліції аналізувати поведінку громадян в аспекті її відповідності нормам права, що дозволить приймати обґрунтовані рішення про необхідність притягнення до юридичної відповідальності у разі вчинення особою правопорушення, проводити профілактику правопорушень.

Ключові слова: правова поведінка, правовий вчинок, правомірна поведінка, дотримання, виконання, використання, застосування, правова активність, звичайна поведінка, маргінальна поведінка, конформістська поведінка, правопорушення, склад правопорушення, об’єкт правопорушення, загальний об’єкт, родовий об’єкт, безпосередній об’єкт, об’єктивна сторона правопорушення, діяння, наслідки, необхідний причинний зв’язок, суб’єкт правопорушення, фізична особа, юридична особа, деліктоздатність, осудність, суб’єктивна сторона правопорушення, вина, умисел, необережність, мотив, мета.

 

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми.

Після вивчення теми курсант повинен:

Знати:

- поняття та види правової поведінки;

- поняття та види правомірної поведінки;

- поняття та види правопорушень;

- склад правопорушення.

Вміти:

- визначати склад правової поведінки;

- кваліфікувати поведінку особи відносно видів правової поведінки;

- визначати склад правопорушення.

ТЕМА 19. Юридична відповідальність

Поняття та види юридичної відповідальності. Перспективна та ретроспективна юридична відповідальність. Позитивна і негативна юридична відповідальність. Штрафна (каральна) та правовідновлююча (компенсаційна) юридична відповідальність. Конституційна, цивільна, адміністративна, кримінальна, міжнародна, дисциплінарна, матеріальна юридична відповідальність. Мета та функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Підстави настання та притягнення до юридичної відповідальності. Обставини, що виключають юридичну відповідальність. Підстави звільнення від юридичної відповідальності. Необхідна оборона та крайня необхідність. Презумпція невинуватості як гарантія прав людини і громадянина.

Юридична відповідальність і державний примус. Компетенція міліції у питаннях притягнення правопорушників до юридичної відповідальності. Особливості юридичної відповідальності працівників міліції.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.Знання цієї теми дозволить працівнику міліції діяти правомірно та ефективно при вирішенні питання про притягнення до юридичної відповідальності осіб, які вчинили правопорушення.

Ключові слова: юридична відповідальність, ретроспективна юридична відповідальність, перспективна юридична відповідальність, позитивна юридична відповідальність, негативна юридична відповідальність, штрафна (каральна) юридична відповідальність, правовідновлююча (компенсаційна) юридична відповідальність, функції юридичної відповідальності, цілі юридичної відповідальності, принципи юридичної відповідальності, стадії притягнення до юридичної відповідальності, необхідна оборона, крайня необхідність.

 

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми.

Після вивчення теми курсант повинен:

Знати:

- поняття та види юридичної відповідальності;

- функції та принципи юридичної відповідальності;

- підстави притягнення до юридичної відповідальності.

Вміти:

- визначати алгоритм притягнення до юридичної відповідальності осіб, які вчинили правопорушення.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 109; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.008 с.)