ТЕМА 15. Система права і система законодавства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 15. Система права і система законодавства 

Навчальна вправа

1. Складіть таблицю „Співвідношення системи права і системи законодавства” (накресліть в зошиті).

 

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1.Коротка характеристика галузей національного права України.

 

Рекомендована література: 1.1, 1.5, 3.1, 3.2, 4.1-4.25, 6.27, 6.35, 6.37, 6.67, 6.187, 6.190, 6.386, 6.395.

 

 

ТЕМА 16. Реалізація норм права

Питання для самостійного вивчення

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Процес реалізації норм права.

2. Поняття, види та причини помилок в діяльності правозастосовних органів.

Навчальна вправа

1. Складіть таблицю „Відмінність актів застосування норм права від нормативно-правових актів.”

 

Рекомендована література: 1.1, 4.1-4.25, 5.13, 6.123, 6.251.

ТЕМА 17. Тлумачення норм права

 

Навчальна вправа

1. З’ясувати зміст норм права, закріплених в ст.ст. 185, 251, 186 КК України використовуючи різні способи тлумачення.

2. Складіть схеми „Види тлумачення норм права” (накресліть в зошиті).


 

Питання для самостійного вивчення

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Об’єкт і предмет тлумачення норм права.

2. Правороз’яснювальний процес та його стадії.

 

Рекомендована література: 1.11, 4.1-4.19, 5.10, 6.69, 6.216, 6.411, 6.423.

ТЕМА 18. Правова поведінка

 

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Соціальна природа та причини правопорушень в сучасному суспільстві.

 

Навчальна вправа

1. Складіть схему „Склад правопорушення” (накресліть в зошиті).

 

Рекомендована література: 1.1, 4.1-4.25, 6.132.

 

 

ТЕМА 19 . Юридична відповідальність

Навчальна вправа

1. Складіть схему „Підстави юридичної відповідальності” (накресліть в зошиті).

 

Питання для самостійного вивчення

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Позитивна юридична відповідальність і її значення для правової поведінки особи.


2. Юридична відповідальність і державний примус.

Рекомендована література: 1.1, 4.1-4.25, 4.21, 6.15, 6.25, 6.31, 6.48, 6.91, 6.95, 6.127, 6.153, 6.195, 6.535.

 

 

ТЕМА 20. Законність, правопорядок і дисципліна

 

Питання для самостійного вивчення

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Поняття та види дисципліни.

2. Законність та доцільність.

 

Рекомендована література: 4.1-4.25, 6.4, 6.41, 6.92.

 

 

ТЕМА 21. Правова свідомість та правова культура

Навчальна вправа

1. Складіть схеми „Структура правосвідомості” та „Структура правової культури”.

 

Питання для самостійного вивчення

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Особливості формування правової свідомості курсантів-юристів.

2. Громадська думка і право.

Рекомендована література: 4.1-4.25, 6.2-6.4, 6.10, 6.11, 6.45, 6.59, 6.89, 6.94, 6.136, 6.160, 6.517.

 

 

ТЕМА 22. Правове регулювання і його механізм

 

Навчальна вправа

1. Складіть схему „Механізм правового регулювання”.

2.

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Особливості механізму правового регулювання у сфері діяльності правоохоронних органів.

2. Правовий вплив та правове регулювання.

3. Стимули та обмеження правового впливу.

 

Рекомендована література:1.1, 4.1-4.25, 6.36, 6.263.

ТЕМА 23. Правові системи світу

Питання для самостійного вивчення

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Порівняльне правознавство як метод дослідження.

2. Правова система України, її загальнотеоретична характеристика та перспективи розвитку.

 

Рекомендована література: 1.1, 1.5, 1.7, 4.1-4.25, 5.5, 5.18, 6.18, 6.149, 6.173, 6.205, 6.213, 6.269, 6.400, 6.416, 6.492.

 

 

Індивідуальні завдання

ТЕМА 1. Предмет і метод теорії держави та права

Теми рефератів та доповідей

1. Теорія держави та права в системі суспільних наук.

2. Основні напрямки та перспективи розвитку юридичної науки (правознавства) в Україні.

3. Сучасні проблеми перетворення методології вітчизняної юриспруденції.

ТЕМА 2. Походження держави та права

Теми рефератів та доповідей

1. Характеристика теорії походження держави (на вибір курсанта).

2. Особливості виникнення Афінської, Римської держав, та держави у германських племен.

 

ТЕМА 3. Поняття та сутність держави

Теми рефератів та доповідей

1. Соціальна цінність держави.

2. Поняття та види суверенітету.

3. Державна політика. Прояв функцій держави в державній політиці.

4. Основні концепції держави (легістська, соціологічна, деспотична, ліберальна, „держава – соціальний арбітр”).

ТЕМА 4. Держава в політичній системі суспільства

Теми рефератів та доповідей

1. Співвідношення державної і політичної влада.

2. Легальність та легітимність державної влади.

3. Правові форми взаємодії держави і об’єднань громадян в сучасній Україні.

 

ТЕМА 5. Типологія держав та форма держави

Теми рефератів та доповідей

1. Позитивні риси та недоліки формаційного (або цивілізаційного) підходу до типології держав (на вибір студента).

2. Перехідний тип держави.

ТЕМА 6. Права людини та соціально-правовий механізм їх забезпечення

Теми рефератів та доповідей

1. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина – головний обов’язок Української держави.

2. Механізм захисту прав і свобод людини за Європейською конвенцією про захист прав людини та основних свобод.

3. Роль ОВС у забезпеченні прав і свобод людини в Україні.

 

ТЕМА 7. Механізм держави

Теми рефератів та доповідей

1. Поняття та види державних організацій.

2. Принцип розподілу влад і система державних органів в Україні.

3. Принципи організації та діяльності державного апарату в Україні.

 

ТЕМА 8. Основні сучасні концепції держави

Теми рефератів та доповідей

1. Причини різноманітності сучасних концепцій держави.

2. Витоки ідеї фашистської держави.

 

ТЕМА 9. Поняття та сутність права

Теми рефератів та доповідей

1. Співвідношення легістського та юридичного (лібертатного) типів праворозуміння.

2. Поняття права в романо-германській та англо-саксонській правовій сім’ї.

3. Характеристика одного з підходів до праворозуміння (на вибір курсанта).

4. Правова аксіологія. Цінність права та правові цінності.

5. Принципи суб’єктивного та об’єктивного права.

6. Принципи матеріального і процесуального права.

 

ТЕМА 10. норми права в системі регулювання суспільних відносин

Теми рефератів та доповідей

1. Місце норм права в системі нормативного регулювання суспільних відносин.

2. Норми-звичаї та релігійні норми в житті українського суспільства.

ТЕМА 11. Норми права

Теми рефератів та доповідей

1. Особливості норм права, що регулюють діяльність правоохоронних органів.

2. Особливості норм права, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ.

3. Структура норм матеріального та процесуального права.

4. Характеристика підходів до структури юридичної норми.

 

ТЕМА 12. Правоутворення та форми (джерела) права

Теми рефератів та доповідей

1. Правоутворення в різних концепціях права.

2. Відомча правотворчість.

3. Законодавча техніка.

4. Дія міжнародних договорів на території України.

5. Значення звичаєвого права для юридичної практики.

6. Значення судового та адміністративного прецеденту для практики діяльності судових та правоохоронних органів України.

 

ТЕМА 13. Правові відносини

Теми рефератів та доповідей

1. Особливості правовідносин за участю правоохоронних органів.

2. Фактичний, юридичний та вольовий зміст правових відносин.

3. Особливості юридичної особи як суб’єкта правовідносин.

4. Держава як суб’єкт правовідносин.

ТЕМА 14. Юридичні факти

Теми рефератів та доповідей

1. Проблеми класифікації юридичних фактів
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 107; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.014 с.)