Два типи апріорної інформації 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Два типи апріорної інформаціїЩодо генеральної сукупності

Умови Рішення
а) є перелік об'єктів у генеральній сукупності; а) подолати шляхом 1-2 пілотажних (пробних дослі-жень)
б) немає переліку об'єктів у генеральній сукупності б) будується очевидно, тобто використовують стихійну вибірку (опитування першого зустрічного)

 

У соціології існують складні і прості схеми вибірки:

 

 
 
До простих належать: ■ простий випадковий зворотний або незворотний відбір; ■ системний відбір; ■ серійна вибірка; ■ метод маршрутного опитування; ■ стратифікований відбір. До складних схем вибірки належать багатоступеневі і ком­біновані. У багатоступеневому відборі на кожній ступені зміню­ється одиниця відбору Наприклад: І. Відбір підприємств II. Відбір бригад. III. Відбір робочих

 

 


Питання для самоконтролю

1. Що є предметом та об'єктом соціологічного дослідження?

2. Розкрийте сутність функцій соціологічного дослідження.

3. Що у соціологічному дослідженні розуміють під гіпотезою та які її види?

4. Які основні ланки робочого плану?

5. Розкрийте сутність вибірки та генеральної сукупності.

 

Література [1.5].

 

Тема 12. ОПИТУВАННЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ. ОБРОБКА СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Програмна анотація

 

1. Опитування як метод збору соціологічної інформації.

2. Аналіз документів у соціологічному дослідженні.

 

Основні поняття: опитування, спостереження, документальне дже­рело, анкета, контет-аналіз.

 

 
 
Опитування - незамінний приполі одер­жання інформації про су6*єктивний світ людей, їх схильності, мотиви діяльності, думки  


 

Виділяють заочне опитування і пряме опитування.

Опитування за формою:

• відкриті - респонденти висловлюються у вільній формі;

• закриті - усі варіанти відповідей заздалегідь передбачені.

Зондажне, або експрес-опитування застосовується в обсте­женнях суспільної думки і містить лише 3-4 пункти основної інформації та декілька пунктів, пов'язаних із демографічними і соціальними характеристиками опитування.

Соціометричне опитування - це метод опитування, спрямо­ваний на виявлення міжособистісних стосунків способом фіксації взаємних почуттів симпатії і неприязні серед членів групи. Можливі фіксації: вибір, відхилення, пропускання, тобто без винятку. Види критеріїв; виробничі, невиробничі, прогностичні, тобто ті, що дозво­ляють з'ясувати структуру очікувань відхилень членів кількості.

 

Вимоги до соціометричного критерію:

1. Передусім відобразити взаємовідносини між членами колективу.

2. Опитуваний повинен вибрати або відхилити іншого.

3. Критерій не повинен вибрати або відхилити іншого.

4. Використовувані критерії повинні цікавити колектив, що дослід­жується, бути значними для нього.

5. Критерій повинен описувати конкретні ситуації.

 
 
Вимоги до соціометричного опитування   ■ колектив повинен мати досвід спільної роботи (не менш як 6 місяців); ■ кількість групи - приблизно 8-9 чоловік (великий розмір колективу знизить якість одержаної інформації); ■ опитування повинно проводитися сторонньою для колек­тиву людиною; ■ кожен повинен робити вибір самостійно.

 


Результати опитування пропонують у формі соціограми або за допомогою соціологічного індексу:

 

Si = (C + C)/N-l,

де С+ - число позитивних виборів;

С- -число негативних виборів, одержаних членами групи від інших;

N - число опитуваних.

 
 
Анкета- перелік запитань, в яких емпірично окреслюється проблема, що вивчається  

 


Побудова анкети:

· перші запитання повинні бути більш простими;

· наступні - складними (бажано подійними);

· подальші - ще складнішими (мотиваційними);

· потім спад (знову подійні, фактологічні);

· і нарешті - найбільш складні (одне-два);

· завершує анкету "паспортичка" - дані про статус опитуваного.

 

 

 
 
Інтерв'ю- цілеспрямована бесіда, мета якої отримати відповіді на запитання, що передбачені програмою дослідження    

 

 


 

 
 
Спостереження - метод збору первинної соціальної інформації шляхом прямої чи опосередкованої реєстрації дослідження подій та умов, в яких вони мають місце  

 


 
 
Документальне джерело - будь-яка інформація, яка зафіксована в друкованому або рукописному тексті, на магнітній плівці, на фото- чи кіноплівці.    

 


 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 257; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.008 с.)