Характеристика соціальної групи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика соціальної групи1. Стійка взаємодія індивідів, яка сприяє міцності і стабільності їх існування в просторі і часі.

2. Відносний рівень згуртованості.

3. Чітко виражена однорідність складу, тобто наявність ознак, які притаманні всім індивідам, що входять до групи.

4. Входження до більш широких спільнот як структурних утворень.

 

 

Соціальний конфлікт - це зіткнення протилежних цілей, позицій, думок і поглядів у системі відносин людей, соціальних груп, соціальних інститутів, суспіль­ства в цілому, що. характеризується посиленням проти­лежних тенденцій та інтересів соціальних спільнот та індивідів  

 


Класифікація соціальних конфліктів

 


Види конфліктів

 

1. Внутрішньоособистісний - зіткнення приблизно рівних за силою, але протилежно спрямованих мотивів, потреб, інтересів, поглядів тощо.

2. Міжособистісний - ситуація взаємодії людей, через яку якої вони: а) прагнуть несумісних цілей; б) дотримуються несумісних цінностей і норм та намагаються реалізувати їх у взаємовідносини одне з одним; в) у гострій конкурентній боротьбі прагнуть досягти однієї і тієї самої мети.

3. Міжгруповий - конфліктними сторонами є соціальні групи, що прагнуть несумісних цілей і своїми практичними діями пере­шкоджають одне одному.

 

 

 

Конфліктна ситуація - це система взаємопов'язаних та взаємообумовлених елементів об'єктивного і суб'єктивного рівня, яка відображає актуальне протиріччя  

 


Соціальний контроль - механізм саморегуляції у соціаль­них системах (групах, колективах, організаціях, суспільстві в цілому), який здійснює безпосередню нормативну (моральну, правову, адміністративну та ін.) регуляцію людей  

 

 

Питання для самоконтролю

 

1. Що таке соціальна взаємодія?

2. Який зміст має поняття "соціальні відносини"?

3. Яка структура категорії "соціальні відносини"?

4. Поняття "соціальна група" та її структура?

5. Які місце і роль соціального конфлікту в соціальній взаємодії?

6. Які види соціальних конфліктів Ви знаєте?

7. Що таке класифікація соціальних конфліктів?

8. Що таке конфліктна ситуація?

9. Дайте визначення поняття "соціальний контроль".

 

Література [1.1; 1.2; 1.3; 2.10; 2.12; 2.22].

 

Тема 7. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ СУСПІЛЬСТВА

Програмна анотація

1. Поняття "соціальний інститут". Сутність соціальних інститутів.

2. Типи і функції соціальних інститутів.

3. Функції соціальних інститутів.

 

Основні поняття: соціальний інститут, інституціоналізація, сім'я, шлюб, статус.

 

 
 
Соціальний інститут - це стійка форма спільної діяльності людей, яка склалась історично  

 

 


 

Соціальний контроль - механізм саморегуляції у соціальних системах (групах, колективах, організаціях, у суспільстві в цілому), який здійснює безпосередньо нормативну (моральну, правову, адміністративну і т.ін.) регуляцію людей.

 

Соціальні санкції - оперативні засоби соціального контролю, що виконують функції інтеграції суспільства, соціальних груп, соціалізації їх членів.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте поняття "соціальний інститут".

2. Назвіть основні функції соціального інституту і дайте їм коротку характеристику.

3. Розкрийте сутність інституалізованих соціальних зв'язків.

4. Що таке сім'я?

5. Який зміст поняття "шлюб"?

 

Література [2.1; 2.2; 2.5].

 

Тема 8. ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ

ЗВ'ЯЗКІВ

Програмна анотація

1. Поняття особистості в соціології.

2. Соціальний статус та соціальні ролі особистості.

3. Соціалізація індивідів та її основні етапи.

Основні поняття: особистість, соціальний статус, соціальні ролі, соціалізація, адаптація, ресоціалізація, девіація.

 

 

Структура особистості складається з трьох основних компонентів:

 

Когнітивних (kognitiv): думок, переконань, сприйняття, пам  
Емоційних любові, ненависті, заздрощів, гніву, симпатій, гордості та ін.  
Поведінкових (behavioral): вмінь, навичок  

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 465; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.72.180 (0.004 с.)