Конфігурація інкапсуляції в Frame Relay 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конфігурація інкапсуляції в Frame RelayПри конфігуруванні послідовного інтерфейсу маршрутизатора для підключення до Frame Relay повинна бути визначена інкапсуляція Frame Relay. Є дві можливі інкапсуляції - ietf і cisco. На пристроях cisco за умовчанням використовується інкапсуляція cisco. Метод cisco є власністю компанії й не може бути використаний, якщо маршрутизатор cisco з’єднаний по мережі Frame Relay з устаткуванням іншого виробника.

Для базової конфігурації Frame Relay в Cisco IOS версії старше 11.1, використає інверсне ARP і автовизначення типу LMI, слід лише задати адреса третього рівня й установити інкапсуляцію в Frame Relay

Router(config-if)#encapsulation frame-relay {cisco | ietf}

Якщо використовується Cisco IOS версії 11.1 або раніше, то необхідно задати тип LMI

Router(config-if)#frame-relay lmi-type {ansi | cisco | q933a }

Важливо пам’ятати, що провайдер Frame Relay послуг створює віртуальний ланцюг усередині мережі Frame Relay, що з’єднує два вилучених мережних пристроїв користувача, як правило, маршрутизатора. Як тільки маршрутизатор і комутатор Frame Relay, до якого він приєднано, завершують обмін інформації LMI, мережа Frame Relay має все необхідне для створення віртуального ланцюга до іншого вилученого маршрутизатора. Мережа Frame Relay не схожа на Інтернет, де будь-які два пристрої, приєднані до нього, можуть зв’язатися між собою. У мережі Frame Relay перш ніж два маршрутизатори зможуть обмінюватися інформацією, провайдер послуг Frame Relay повинен встановити між ними віртуальний ланцюг.


Конфігурація відображень Frame Relay

Якщо використовується динамічне відображення адрес, то для кожного активного PVC служба інверсного ARP-маршрутизатора запитує IP-адресу у маршрутизатора наступного хопа. Як тільки запитуючий маршрутизатор отримує відгук інверсного ARP, він обновляє таблицю відображення адрес третього рівня в номери DLCI. Для пристроїв cisco динамічне відображення адрес включене за умовчанням. Якщо встаткування Frame Relay підтримує інверсне ARP і автовизначення типу LMI, то динамічне відображення адрес має місце автоматично. Адже, не потрібно статичного відображення адрес.

Якщо встаткування не підтримує інверсне ARP і автовизначення типу LMI, то статичне відображення повинне бути настроєне вручну за допомогою команди frame-relay map. Як тільки для даної DLCI задається статичне відображення, на цьому служба інверсного ARP відключається.

Для конфігурації статичне відображення використовується наступним синтаксисом

Router(config-if)#frame-relay map protocol protocol-address dlci [broadcast] [ietf | cisco],

де protocol – appletalk, clns, decent, ip, xns, vines, protocol-address –адреса третього рівня, dlci – номер DLCI, ietf | cisco – визначає тип інкапсуляції, за умовчанням - cisco.


Опція broadcast - означає широкомовну передачу. Використовується при настроюванні протоколів маршрутизації і дозволяє розглядати мережі із множинним доступом і без широкомовлення (який і є Frame Relay) багато в чому також як і широкомовні мережі із множинним доступом (LAN). Наприклад

Router(config)#interface Serial0

Router(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#encapsulation frame-relay

Router(config-if)# frame-relay map ip 1.1.1.2 110 broadcast cisco

Тут 1.1.1.1 локальна, а 1.1.1.2 вилучена IP-адреса.

Якщо на послідовному інтерфейсі конфігурується інкапсуляція Cisco, то ця інкапсуляція застосується до усіх VC на цьому інтерфейсі. Якщо на інтерфейсі взаємодіє встаткування Cisco і не Cisco, то слід вибірково задати інкапсуляцію IETF.

 

Перевірка конфігурації інтерфейсу Frame Relay

Після конфігурації Frame Relay слід перевірити, що з’єднання активні. Це здійснюється за допомогою декількох команд show:

Команда show interfaces serialпоказує інформацію про інкапсуляцію і статус протоколів першого й другого рівня, а також про широкомовний DLCI, про усі використані в послідовному інтерфейсі номера DLCI і про DLCI, використані для LMI.

Команда show frame-relay pvc показує статус кожного конфігурованого з’єднання й статистику трафіка. Команда показує статус усіх PVC, конфігурованих на маршрутизаторі.

Команда show frame-relay map показує елементи поточного відображення адрес і інформацію про з’єднання.

Команда show frame-relay lmi показує статистику трафіка LMI: число повідомлень про статус, якими обмінялися локальний маршрутизатор і комутатор Frame Relay.

 

Топології Frame Relay

Frame Relay дозволяє взаємодії вилучених сайтів декількома способами (рис. 6.7):

Зірка, іноді звуть hub and spoke

Повнозв’язана (Full mesh)

Частково зв’язана (Partial mesh)

Рис. 6.7 Топології Frame Relay.

 

Топологія зірка найбільш популярна через свою вартісну ефективність. У цій топології вилучені сайти приєднуються до центрального сайту, що надає послуги й служби. Це найменш коштовна топологія потребуючого мінімального числа PVC. Звичайно центральний маршрутизатор використає один інтерфейс для зв’язку з багатьма PVC.

У повнозв’язаній топології усі маршрутизатори мають PVC до усіх маршрутизаторів. Топологія надлишкова, але надійна: якщо якесь з’єднання відключиться, маршрутизатори можуть змінити маршрути. З ростом числа вузлів вартість різко зростає.

У частково зв’язаній топології не усі сайти зв’язані прямо. Наявність PVC між маршрутизаторами обумовлює обсягом трафіка, архітектурою мережі або інших міркувань.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 124; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.006 с.)