Міністерство освіти і науки, Молоді та сопрту УкраЇни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міністерство освіти і науки, Молоді та сопрту УкраЇниІвано-Франківський національний технічний

Університет нафти і газу

Кафедра комп’ютерних систем і мереж

Т.В. Гуменюк, Я.І. Заячук

 

 

КОМП’ЮТЕРНІ мережі

Лабораторний Практикум

Для студентів спеціальності

“ Комп’ютерні системи і мережі ”

Освітньо-кваліфікаційного рівня 7.091501 - спеціаліст

 

Рекомендовано методичною радою

університету

 

Івано-Франківськ

2012


МВ _________ - ________ - 2012

Гуменюк Т.В., Заячук Я.І.Комп’ютерні мережі. Лабораторний практикум – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – __ с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців та робочої програми навчальної дисципліни. Містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Комп’ютерні мережі». Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.091501 - спеціаліст. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Рецензент: доц. кафедри комп’ютерних технологій в системі управління і автоматики Малько О.Г.

 

Голова навчально-методичного

об’єднання спеціальності

«Комп’ютерні системи та мережі» М.І. Горбійчук

 

Завідувач кафедри

комп’ютерних систем та мереж М.І. Горбійчук

 

Член експертно-рецензійної

комісії університету М.Й. Федорів

 

Нормоконтролер Г.Я. Онуфрик

 

Коректор Н.Ф. Будуйкевич

 

Інженер І категорії Н.В. Мирка

 

 

Рекомендовано методичною радою університету

(протокол № _______ від ____ ___________ 2012 р.)

 

 

© Гуменюк Т.В., Заячук Я.І., 2012

© ІФНТУНГ, 2012


МВ _________ - ____ - 2010

Гуменюк Т.В., Заячук Я.І.Комп’ютерні мережі. Лабораторний практикум – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – __ с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців та робочої програми навчальної дисципліни. Містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Комп’ютерні мережі». Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.091501 - спеціаліст. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

 

 

Рецензент: доц. кафедри комп’ютерних технологій в системі управління і автоматики Кропивницька Я.І.

 

 

Рекомендовано методичною радою університету

(протокол № _______ від ____ ___________ 2012 р.)

 

 

© Гуменюк Т.В., Заячук Я.І., 2012

© ІФНТУНГ, 2012

 


ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

Лабораторна робота № 1. Протоколи та використання IP-адрес для адресації комп’ютерів, DNS. 6

Лабораторна робота № 2. Трасирувальні команди ping, tracerout, ipconfig. 10

Лабораторна робота № 3. Мережеві ресурси Windows. 14

Лабораторна робота № 4. Налаштування VPN-з’єднання. 17

Лабораторна робота № 5. Облікові записи користувачів мережі 20

Лабораторна робота № 6. Налаштування проксі-сервера. 23

Лабораторна робота № 7. Встановлення мережної операційної системи Windows NT Server 27

Лабораторна робота 8. Фізична структуризація одноранговою ЛМ з використанням концентратора. 29

Лабораторна робота 9. Побудова ЛМ широкомовного типа на основі концентраторів. 32

Лабораторна робота №10. Логічна структуризація ЛВС з комутованим середовищем на основі комутатора 35

Лабораторна робота № 11. Вивчення моделюючої програми netcracker pro. 38

Лабораторна робота № 12. Побудова локальних обчислювальних мереж з використанням технології ethernet 49

Лабораторна робота № 13. Побудова локальних обчислювальних мереж з використанням технологій token ring і fddi 61

Лабораторна робота № 14. Побудова корпоративної мережі з використанням засобів доступу до регіональних мереж.. 69

Лабораторна робота № 15. Технології бездротових мереж. Сімейство протоколів ieee 802.11. 76

Лабораторна робота № 16. Статична маршрутизація. 90

Лабораторна робота № 17. Динамічна маршрутизація. 99

Лабораторна робота № 18. Безкласова адресація і маски змінної довжини. 111

Лабораторна робота № 19. Списки керування доступом ACL.. 121

Лабораторна робота № 20. Перетворення мережних адрес NAT. 134

Лабораторна робота № 21. Вилучений доступ. Frame Relay. 143

Лабораторна робота № 22. Віртуальні локальні мережі VLAN.. 169

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 182

ВСТУП

 

Комп'ютерною мережею називають сукупність вузлів (комп’ютерів, терміналів, периферійних пристроїв), що мають можливість інформаційної взаємодії один з одним за допомогою спеціального комунікаційного обладнання і програмного забезпечення.

Локальні обчислювальні мережі (Local Area Network) –об’єднання комп’ютерів в одному обмеженому просторі. Локальні мережі об'єднуються в більші. Кампусні обчислювальні мережі (Campus Area Network) - об'єднання локальних мереж декількох будівель. Наступним рівнем масштабування є Міська обчислювальна мережа (Metropolitan Area Network). Далі - Широкомасштабна обчислювальна мережа (Wide Area Network) одного регіону і Глобальна обчислювальна мережа (Global Area Network). Інтернет – глобальною обчислювальною мережею, яка об'єднує різні континенти, країни і міста.

У будь-якій мережі може бути два види обладнання: активне, якому необхідна подача енергії для генерації сигналу, (мережеві карти комп'ютерів, повторювачі, концентратори) і пасивне, яке не вимагає подачі енергії, (кабелі, комутаційні панелі, роз’єми). Вузлами мережі (nodes) називають кінцеві і проміжні пристрої мережі, наділені мережевими адресами. До вузлів мережі відносяться комп’ютери з мережевими платами, що виступають в ролі робочих станцій, серверів або в обох ролях; мережеві телекомунікаційні пристрої, маршрутизатори.

Потік інформації, що передається по мережі називається мережевим трафіком. Трафік окрім даних включає службову частину – інформацію для мережевих пристроїв про одержувача і відправника даних. Пропускна здатність ліній зв’язку визначається як кількість інформації, що проходить через лінію за одиницю часу і вимірюється в біт/с (bps – bit per second).

Для опису способів комунікації між мережевими пристроями організацією по стандартизації ISO була розроблена модель взаємозв’язку відкритих систем – Open System Interconnection (OSI). Функції будь-якого вузла мережі розбиваються на сім рівнів:

1 Фізичний рівень. Забезпечує фізичну передачу інформації у вигляді електричних або оптичних сигналів по лініях зв'язку.

2 Канальний рівень. Забезпечує розбиття інформації на фрейми – блоки інформації, що передаються на фізичний рівень. Здійснює контроль помилок і управління потоком даних.

3 Мережевий рівень. Відповідає за адресацію, забезпечує дані інформацією про одержувача. Здійснює пошук шляху від джерела до одержувача, встановлення і обслуговування логічного зв'язку між вузлами.

4 Транспортний рівень. Відповідає за безпосередню передачу даних від джерела до одержувача.

5 Сеансовий рівень. Забезпечує початок, підтримку і завершення сеансу зв'язку між мережевими пристроями.

6 Рівень представлення даних. Забезпечує кодування і шифрування інформації.

7 Прикладний рівень. Забезпечує програмі користувача доступ до мережевих ресурсів.

Всередині кожного вузла взаємодія йде по вертикалі. Взаємодія між двома вузлами мережі відбувається по горизонталі – між двома відповідними рівнями. На кожному рівні дані забезпечуються службовою інформацією даного рівня і спускаються на нижній рівень. На нижньому рівні відбувається передача інформації і потім, в приймачі, відбувається відповідний підйом по рівнях і звільнення даних від службової інформації кожного рівня.

Робота на кожному рівні (або на декількох рівнях) здійснюється за допомогою протоколів – системи команд і процесів для реалізації відповідного рівня. Декілька різних протоколів, що працюють в одній системі і взаємодіють між собою називаються протокольним стеком.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 187; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)