Як приклад побудуємо мережу кафедри одного з вищих навчальних закладів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як приклад побудуємо мережу кафедри одного з вищих навчальних закладів.На кафедрі існує 5 класів та викладацька. У кожному класі по 10 комп’ютерів, у викладацькій 5 комп’ютерів. У кожному класі є сервер з програмами необхідними для роботи у цьому класі. Також на кафедрі є сервер баз даних та проксі-сервер.

Виходячи з передбаченої інтенсивності обміну даними між робочими станціями та серверами, а також вимог додатків прикладного рівня до параметрів якості обслуговування, приходимо до висновку, що в цій мережі доцільно буде використовувати технологію Ethernet.

Проаналізувавши територіальне розміщення робочих станцій та серверів, визначаємо місця для установки активного мережевого обладнання (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Загальна мережа кафедри

Комп’ютери у викладацькій будуть підключені до комутатора, який, в свою чергу, буде підключений до центрального комутатора. Ця мережа зображена на рис.2.2. У класі буде встановлений концентратор або комутатор, до якого буде підключено робочі станції та сервер класу (рис.2.3).

При виборі мережного устаткування необхідно врахувати можливість збільшення кількості комп’ютерів у класах та викладацькій.

Спочатку треба визначити потоки даних, що створюються прикладним програмами. Наприклад, для потоку даних між кожним комп’ютером класу та сервером класу встановимо такі дані: розмір пакету (transactions size) від 500 до 1000 байт, інтервал між запитами (time between transactions) 0,0005с (рис. 2.5).

Далі потрібно обрати підібрати моделі концентраторів або комутаторів, а також адаптерів для серверів та робочих станцій.

Після цього, для перевірки правильності проектування мережі треба провести імітаційне моделювання і визначити приблизне навантаження на мережеві пристрої та канали передачі.

Визначаємо потоки даних між комп’ютерами у класах та викладацькій і сервером баз даних та проксі-сервером. Для потоку даних між комп’ютерами та проксі-сервером оберемо параметри, що вказані на рис.2.6, а для потоку між комп’ютерами та сервером БД стандартний тип трафіку “SQL server’s client”.

Побудова мережі у програмі NetCracker

Для побудови мережі в програмі NetCracker оберемо те обладнання, яке збираємось використовувати при побудові реальної мережі, або максимально наближене до нього за характеристиками. Якщо у класах та викладацькій будуть встановлені комутатори для робочих груп, потрібно обрати для моделювання комутатор приблизно такого ж типу. Центральний комутатор, до якого підключаються інші комутатори та сервери, потрібно обрати з урахуванням більш високих вимог щодо надійності та продуктивності. Модель загальної мережі кафедри зображена на рис. 2.4.

Крім того, доцільно врахувати можливість подальшого розвитку мережі і додавання нових робочих станцій та серверів, зарезервувавши для них деяку кількість вільних портів.

Рис. 2.2. Модель мережі викладацької

 

Рис. 2.3. Модель мережі класу

Рис. 2.4. Модель загальної мережі кафедри

Рис. 2.5. Параметри потоку даних між сервером та комп’ютерами у класі

 

Рис. 2.6. Параметри потоку даних між комп’ютерами та проксі-сервером

Рис.2.7. Модель мережі класу з використанням концентратора

Провівши аналіз побудованої мережу бачимо, що використаний концентратор завантажено на 100% та у мережі з’являються колізії (рис. 2.7). Необхідно підібрати комутатор, при якому колізії відсутні.

 

Завдання

1. Використовуючи пакет NetCracker, вивчити функціональні характеристики типового устаткування локальних мереж на основі технології Ethernet.

2. Відповідно до варіанта завдання (табл. 2.1 – 2.3) побудувати мережу з використанням технологій Ethernet і Fast Ethernet, виходячи з розрахунку мінімізації вартості проектованої мережі.

3. Для отриманої моделі мережі та заданих типів потоків даних між станціями й серверами зробити імітаційне моделювання роботи мережі.

4. Проаналізувати середнє завантаження мережного встаткування і середовища передачі даних. Визначити інтенсивність при який з’являються колізії. Указати ділянки мережі які уразливі до перевантажень і визначити засоби підвищення ефективності функціонування мережі.

Таблиця 2.1. Варіанти завдань

Таблиця 2.2. Тип інфраструктури

Таблиця 2.3. Тип трафику

Контрольні питання

1. Характеристики технології Ethernet.

2. Пояснити основні відмінності мереж Ethernet і FastEthernet.

3. Основні функції мережевого адаптера

4. Що таке трансивер і де він знаходиться?

5. Характеристики протоколів 10BASE-5\2\T\F

6. Що таке комутатор, концентратор, міст, повторювач?

7. Мережу якого максимального діаметру можна прокласти за допомогою комутаторів, концентраторів?

8. Характеристики протоколів 100BASE-TX\FX\T4.

9. Що розуміють під колізіями? На якому рівні вони виникають. Наведіть методи усунення колізій.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.019 с.)