Умовний оператор if. Уморвний оператор – це оператор, який виконується в залежності від виконання деякої умови. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Умовний оператор if. Уморвний оператор – це оператор, який виконується в залежності від виконання деякої умови.Ключове слово умовного оператора – if. Умовний оператор має повну й скорочену форми.

1. Скорочена форма оператора if

if (вираз-умова){оператор; оператори;} /* скорочена форма */

В ролі виразу-умови можуть використовуватися арифметичні вирази, відношення й логічні вирази. Якщо значення виразу-умови відрізняється від нуля (тобто істинне), то виконуються оператори в фігурних дужках.

Наприклад,

if ((x<y)&&(x<z)) min=x;

2. Повна форма оператора if

if (вираз-умова) {оператор1; оператори1;} /* повна форма */

else {оператор2;; оператори2;}

Якщо значення виразу-умови відрізняється від нуля (тобто істинне), то виконуються оператори1, при нульовому значенні виразу-умови виконуються оператори2. Наприклад,

if (d>=0)

{ x1=(-b-sqrt(d))/(2*a);

x2=(-b+sqrt(d))/(2*a); }

else {оператор виводу повідомлення про відсутність дійсних коренів; }

Оператор вибору варіантів switch. Це найбільш гнучкий керуючий оператор. Він виконує різні блоки програми, в залежності від значень деякого виразу і цих значень може бути більше двох. Синтаксис оператора switch:

 

switch (вираз)

{ case шаблон1: оператор(и);

case шаблон2: оператор(и);

case шаблонn: оператор(и);

default: оператор(и); }

При виконанні оператора switch обчислюється вираз, записаний після switch, він повинен бути цілочисельним. Отримане значення послідовно порівнюється з константами, які записані відразу за службовим словом case.

При першому ж співпаданні виконуються оператори позначені даною міткою-шаблоном. Якщо виконувані оператори не містять оператора переходу, то далі виконуються оператори всіх наступних варіантів, поки не з'явиться оператор переходу або не закінчиться оператор switch. Якщо значення виразу, записаного після switch, не співпало з жодною константою-шаблоном, то виконуються оператори, які розташовані за міткою default. Мітка default може бути відсутньою.

Вираз після switch повинен приймати цілочисельне значення типу int, long або char. Обчислений вираз порівнюється з шаблонами константами, які задані після ключового слова case. Потім виконується одна з наступних операцій

- Якщо значення виразу співпало з одним із заданих шаблонів, то виконується оператори, які стоять після відповідної мітки case.

- Якщо значення виразу не співпало ні з одним із заданих шаблонів, то виконується оператори, які стоять після ключового слова default. Наявність його в операторі не обов’язкова.

- Якщо значення виразу не співпало ні з одним із шаблонів і відсутній блок default, то виконується оператори, які стоять після дужок блоку switch.

Оператор break При зустрічі оператора break управління передається в кінець оператора switch.

Програма розгалужується в залежності від значення виразу. ((вираз)). Оператор switch обчислює вираз і передає управління на мітку case, шаблонне значення якої співпалозі значенням виразу Якщо вираз не приймає ні одного шаблонного значення, то управління передається оператору defalt: Якщо немає оператора break, то управління передається оператору, який слідує за switch.

Варіанти індивідуальних завдань

 

В залежності від значення, яке приймає y, обчислити значення z, результат вивести на екран. Якщо значення y не прийме ні одного з перерахованих значень, то на екран вивести повідомлення “ default”. Значення a, b, c та d ввести з клавіатури. Результат вивести на екран.

 

№ віріанту Завдання № віріанту Завдання
1. 7. ,
2. 8.
3. 9.
4. 10. 1.
5. 11. 2.
6. 12. 3.

Методичні вказівки

 

1. Розробити алгоритм розв'язку задачі, дати короткий опис (роз'яснення) основних кроків алгоритму.

2. Для вводу й виводу даних використати бібліотеку функцій <stdіo.h>.

3. Використати оператор switch, який обчислює деякий вираз і направляє обчислення програми в залежності значення, які він приймає.

4. Запустити програму на компіляцію. У випадку необхідності виправити синтаксичні помилки.

5. Результати роботи програми вивести на екран.

 

4 Контрольні запитання

1. Синтаксис оператора switch?

2. Вирази яких типів використовуються в операторі switch?

3. Які ключові слова має оператор switch?

4. Для чого призначений оператор defaul t?

5. Для чого призначений оператор break?

6. Чи обов’язкова присутність мітки defaul t в операторі switch?

7. Скільки варіантів може мати оператор switch?

8. Що таке умовний оператор.

9. Яка повна форма оператора if.


Лабораторна робота № 3

Тема : Складання програм з використанням циклічних обчислювальних процесів

Мета роботи:Навчитись розробляти алгоритми розв'язку задач, що потребують циклічних обчислень, та писати програми реалізації таких задач, використовуючи відповідні оператори мови C.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 1360; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.009 с.)