Приклад: Написати програму, яка виводить на екран числа від 1 до 7. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад: Написати програму, яка виводить на екран числа від 1 до 7.# include <stdio.h>

void main()

{

int a;

for (а=1; a<=7; a++)

printf(“a=%d\n “, a);

}

Оператори циклу while.Це ітераційний оператор циклу, який працює до тих пір, поки деяка умова буде істиною.

Синтаксис оператораwhile:

while(умова)

{оператор; [оператори;]]

Схематичне представлення оператора while:

Оператор виконує наступні дії:

1. Обчислюється вираз умоваце логічний вираз, який визначає відношення між величинами.

2. Якщо умова хибна, тобто = 0, то виконання припиняється і управління передається оператору, який слідує за ним

3. Якщо умова істинна, тобто >0, то виконується блок операторів

4. Переходимо до п. 1.

 

Приклад: Вивести на екран додатні числа менші від 10.

# include <stdio.h>

Void main()

{

int a=1;

while (a<10)

{printf(“a=%d\n “, a); a++}

}

Якщо умова хибна на початку, то оператор не виконується жодного разу.

Оператори циклу do while.Синтаксис оператора:

do {блок операторів} while ( умова-вираз);

Виконується блок операторів, до тих пір поки умова є істинна, на відміну від попередніх операторів циклу, в яких умова перевіряється в кінці циклу, а не на початку. Схематичне представлення оператора do…. while.

Оператор виконує наступні дії:

1. Виконується оператор.

2. Обчислюється вираз умоваце логічний вираз, який визначає відношення між величинами.

3. Якщо умова хибна, тобто = 0, то цикл припиняє роботу.

4. Якщо умова істинна, тобто >0, то п. 1

Для переривання операторів циклу використовується оператор break. По цьому оператору управління передається в кінець оператора циклу. Цикл виконається тільки 5 разів. Цикл може містити багато операторівbreak, але виконається тільки один, який зустрінеться перший раз.

Варіанти індивідуальних завдань

1. Серед заданого списку студентів вивести на екран прізвище і ініціали студента з заданим номером, який вводиться з клавіатури. Знайти суму цілих додатних чисел, кратних 3 і менших 200.
2. Серед заданого списку квартир вивести на екран кількість кімнат і мешканців квартири з заданим номером, який вводиться з клавіатури. Знайти суму цілих додатних парних чисел, менших 100.
3. З діапазону чисел від 6 до 13 вивести на екран значення англійською мовою заданого з клавіатури числа. Знайти суму цілих додатних непарних чисел, менших 200.
4. Серед заданого списку поїздів вивести на екран назву поїзда з заданим номером, який вводиться з клавіатури. Знайти суму цілих додатних чисел, кратних 5 і менших 150.
5. Вивести на екран назву дня тижня англійською мовою з заданим номером дня, який вводиться з клавіатури. Знайти суму цілих додатних чисел, більших 20, менших 100 і кратних 3.
6. Серед заданого списку трамваїв вивести на екран назву кінцевої зупинки трамвая з заданим номером, який вводиться з клавіатури. Знайти суму цілих додатних парних чисел, більше 10, менше 200.
7. Вивести на екран назву пори року англійською мовою за заданим номером місяця, який вводиться з клавіатури. Знайти суму цілих додатних непарних чисел, більше 30, менше 150.
8. Серед заданого списку студентів вивести на екран ім’я студента з заданим номером, який вводиться з клавіатури. Знайти суму цілих додатних чисел, кратних 7 і менше 250.
9. Серед заданого списку автобусів вивести на екран кількість зупинок автобуса з заданим номером, який вводиться з клавіатури. Знайти суму цілих додатних чисел, більших 30, менших 200 і кратних 5.
10. Серед заданого списку країн вивести на екран кількість населення країни з заданим номером, який вводиться з клавіатури. Знайти суму цілих додатних чисел, більших 20, менших 250 і кратних 7.
11. Задати список телефонних кодів райцентрів і їх назву. Вивести на екран назву райцентру з заданим кодом, який вводиться з клавіатури Знайти суму цілих додатних парних чисел, не менше 16, менше 200.
12. Вивести на екран розклад пар дня тижня , номер якого вводиться з клавіатури Знайти суму цілих додатних непарних чисел, більше 10, не більше 101.
13. По номеру місяця, введеного з екрану, вивести на екран кількість днів у ньому Знайти суму цілих додатних чисел, не менше 18, менших 100 і кратних 3.
14. Серед заданого списку товарів на складі, вивести на екран кількість товару і його ціну по заданому коду, який вводиться з клавіатури. Знайти суму цілих додатних чисел, не менших 30, менших 100 і кратних 5.
15. З діапазону чисел від 0 до 5 вивести на екран значення англійською мовою заданого з клавіатури числа. Знайти суму цілих додатних чисел, більших 20, не більших 210 і кратних 7.

 

Методичні вказівки

1. Уважно прочитати умову задачі з індивідуального завдання. Визначити, що має бути отримано в результаті її розв'язку, які дані для цього потрібно ввести.

2. Розробити алгоритм розв'язку задачі, дати короткий опис (роз'яснення) основних кроків алгоритму.

3. Для вводу й виводу даних використати бібліотеку функцій <stdіo.h>.

4. Використати оператор swtch,який обчислює деякий вираз і направляє обчислення програми в залежності значення, які він приймає.

5. Використовуючи оператори циклупорахувати потрібне значення..

6. Вибрати оператори для запису циклічних і розгалужених процесів;

7. Обчислення суми. Під час обчислення суми початкове значення змінної, де нагромаджуватиметься сума, наприклад S, має дорівнювати нулеві. Для цього використовують команду присвоєння S=0

8. Обчислення добутку. Під час обчислення добутку початкове значення змінної, де нагромаджуватиметься добуток, наприклад має дорівнювати одиниці. Для цього використовують команду присвоєння d=1.

9. Ввести текст програми. Звернути увагу на типи даних, що будуть використані в програмі.

10. Запустити програму на компіляцію. У випадку необхідності виправити синтаксичні помилки.

11. Запустити програму на виконання. У випадку необхідності виправити семантичні помилки.

12. Реалізувати програму для різних вхідних даних.

13. Результати роботи програми вивести на екран.

4 Контрольні запитання

 

1. Який синтаксис оператора switch ?

2. Вирази яких типів використовуються в операторі switch ?

3. Які ключові слова має оператор switch ?

4. Для чого призначений оператор default?

5. В чому різниця між оператором for і while ?

6. В чому різниця між оператором while і do while?

7. Які чотири складові частини оператора for?

8. В чому різниця між оператором while і do while?

9. Які дві складові частини оператора while?

10. Які дві складові частини оператора do while?

11. Які цикли називаються арифметичними?

12. Які цикли називаються ітераційними?


Практична робота № 2

 

Тема: Складання програм для обробки одновимірних масивів

Мета роботи: Навчитись описувати, формувати і опрацьовувати одновимірні масиви даних в С-програмах; оволодіти основними способами відлагодження програми шляхом контролю за ходом її виконання.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 2483; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.154.240 (0.004 с.)