Хімічні ризик-чинники безпеки життєдіяльності. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Хімічні ризик-чинники безпеки життєдіяльності.В даний час перед світом стоїть питання "чи буде людство отруєне "хімією", в найближчому майбутньому, чи тільки в наступному поколінні".

Масштаби хімічного забруднення середовища проживання постійно зростають не тільки в кількісному, але і в якісному плані. З'являються все нові хімічні чинники, які раніше були незначними, а зараз стають домінуючими, призводять до відчутної деградації біосфери, створюють небезпеку життєдіяльності суспільства.

Так, хімічна індустрія світу щорічно синтезує до 250 000 нових хімічних речовин та сполук у газоподібному, рідкому та твердому стані.

В рамках ООН діє Міжнародна програма по хімічній безпеці, в рамках цієї програми створено Міжнародний регістр потенційно токсичних речовин. В задачу якого входить розробка токсикологічних паспортів на хімічну продукцію, що надходить в народне господарство та сферу побут. В паспорті повинні вказуватися галузь, та способи використання хімічної речовини, ступінь чистоти, її основні фізико-хімічні та токсикологічні властивості, умови безпечного зберігання та використання.

Світ хімічних речовин надзвичайно різноманітний. Декілька років тому була зареєстрована хімічна речовина під №6 000 000. Приблизно 90 відсотків цих речовин це органіка, і як мінімум 90 відсотків з них можу бути токсичними. Однак, з 6 мільйонів хімічних речовин переважна більшість (понад 3/4) згадуються тільки в наукових публікаціях і не більше одного разу.

На даний час хімічна індустрія світу виробляє біля 60 000 різноманітних хімічних речовин, серед яких в значній кількості біля 3 000 є масовими забруднювачами середовища проживання людини. І дані про те, що серед цих речовин біля 50 000 є токсичними. Навряд чи необхідно пояснювати, що таке гостра токсичність, якщо речовина в мілі- і мікрограмових дозах викликає смертельну небезпеку для людини.

Отже, якщо мова йде про навколишнє природне середовище, то його необхідно захищати від 3000 головних,що випускаються в масових кількостях, продуктів хімічної індустрії, а якщо мова йде про безпеку життєдіяльності людини, то необхідно орієнтуватися на 50 000 речовин.

Необхідно відмітити, що в Міжнародному регістрі зібрані, проаналізовані та складені паспорти тільки на 500-600 одиниць, самих токсичних хімічних речовин. Даними цих паспортів може скористатися будь-яка держава, що є членом ООН.

Хімічні ризик-чинники - це різноманітні хімічні речовини, які входять до складу повітря, води чи продуктів харчування. Вони можуть бути як природного, так і антропогенного походження.

Природні хімічні речовини надходять в організм людини в

оптимальних кількостях з продуктами харчування та питною водою. До

них відносяться: вітаміни, незамінні амінокислоти, білки, вуглеводи,

мікроелементи (алюміній, залізо, цинк, марганець, мідь, йод, фтор та інші),

біогенні речовини, що мають важливе значення для життєдіяльності

організму.

Хімічне забруднення середовища проживання (біосфери) можливе в наслідок природних процесів, таких як виверження вулканів, ґрунтовий пил і т. ін.

Однак, найбільш суттєву шкоду біосфері та життєдіяльності людини спричиняють промислові підприємства, особливо хімічні, нафтохімічні, металургійні та целюлозні заводи, які забруднюють повітряне та водне середовище. Всі види транспортних засобів, котельні та печі, теплові електростанції забруднюють, в основному, повітряний басейн планети. Внаслідок господарської діяльності людини найбільше хімічними речовинами забруднюється також повітряне середовище. Повітряне середовище забруднюється різними газами, серед яких найбільш розповсюджені окисли вуглецю, діоксид сірки, сполуки азоту, вуглеводи і т.ін.

Другим об'єктом за масштабами забруднення є водне середовище. Стічні, дощові та талі води мають значну масу речовин органічного та мінерального походження (мінеральні солі, кислоти, луги, пестициди, пар і ін.) Серед забруднювачів водного середовища є важкі метали, миючі засоби, відходи хімічної, нафтохімічної, целюлозно-паперової, металургійної, вугільної та інших галузей промисловості.

Недосконалість методів обробки стічних вод та водопостачання стала причиною того, що хімічні речовини надходять до питній води. Вплив водного забруднення на організм людини відбуває не тільки при питному використанні води, але й при рекреаційному. Наприклад, при купанні в прісних та морських водах, а також споживанні риби, ракоподібних, морських рослин, які накопичують в тканинах різноманітні хімічні токсичні речовини (сполуки ртуті, миш'яку, пестицидів і ін.)

Хімічними речовинами забруднені ґрунти внаслідок внесення мінеральних добрив, пестицидів, зрошення полів стічними волами, в які хімічні сполуки, влаштування звалищ промислових та побутових відходів осадів стічних вод. При сильному вітрі з грунтів хімічні речовини можуть потрапляти в атмосферне повітря, а потім з опадами мігрувати в поверхневі та підземні води, в рослинні продукти харчування та по харчових ланці в організм людини.

В продукти харчування хімічні речовини потрапляють внаслідок надмірного підживлення сільгоспугідь мінеральними добривами, пестицидами, з хімічними добавками, які використовуються для покращання зовнішнього вигляду, товарності та інших властивостей продуктів.

З різноманітними хімічними речовинами людина контактує також у побуті, де їх джерелом можуть бути будівельні та облицювальні матеріали: фарба, предмети побутової хімії (миючі, косметичні засоби, продукти неповного згоряння газу, речовини, що утворюються від деструкції полімерних матеріалів, синтетичного одягу, взуття, покривів меблів і т. ін.

Шляхи надходження хімічних речовин в організм людини залежать від того де вони зосереджені - у воді, повітрі чи продуктах харчування.

За характером токсичної дії хімічні сполуки поділяють на речовини переважно загальноотруйної дії і такі, що мають здатність специфічного ефекту.

(аміак, анілін, сірководень, вуглевод, тетраетилсвинець, фосфорорганічні сполуки і ін.).

Нервово-паралітичні: (хлор, аміак, діоксид сірки, оксид азоту і ін.).

Подразнюючі Загальноотруйні (синильна кислота, миш'як та його сполуки, солі ртуті, фосфорорганічні сполуки і ін.).

Удушливі: (фосген, ацетилен, окисли вуглецю, інертні гази і ін.).

Шкіро-наривні: (неорганічні кислоти, луги, ангідриди і ін.).

Наркотичні: (бензол, дихлоретан, ацетон, сірковуглець іін.).

Мутагенні (сполуки свинцю, ртуті, хлоровані.вуглеводи і ін.).

Канцерогени (кам'яновугільна смола, бензпирен і ін.).

Алергени (сполуки нікеля, алкалоїди і ін.).

Хімічні сполуки та речовини, таким чином, чинять на людей та інші організми шкідливу дію:

токсичну - викликають отруєння, канцерогенну - здатні викликати злоякісні новоутворення, мутагенну - можуть змінювати спадковість, тератогенну - сприяють виникненню уродливості, алергенну - викликають захворювання, які пов'язані з підвищеною чутливістю до дій хімічних речовин.

Деякі хімічні сполуки чинять негативну дію на грунти та рослини, будівлі та споруди, побутові предмети, змінюють клімат та погоду, збільшують число днів з туманами, знижують прозорість атмосфери та погіршують видимість.

На рослинний та тваринний світ негативну дію має свинець, мідь, цинк, кадмій, сірчаний газ, хлор, хлористий водень, фтористий водень, фтор, оксиди азоту та сірки, пил. Деякі рослини акумулюють шкідливі речовини, але від цього не страждають, проте вживання їх в їжу може призвести до отруєння.

Найбільш сильно хімічні ризик-чинники впливають на безпеку життєдіяльності та середовище проживання не в експлуатаційному режимі Функціонування промислових підприємств, а при аварійних ситуаціях на хімічних та нафтопереробних і інших виробництвах, або ж коли відбуваються воєнні дії з використанням хімічної зброї.

 

5. Питання для самоконтролю:

1) Що вивчає наука екологія?

2) Від яких факторів залежить формування клімату на певній території?

3) Яка різниця між кліматом і погодою?

4) Що відноситься до природних фізичних чинників?

5) Що відноситься до антропогенних фізичних чинників?

6) Що відноситься до природних хімічних чинників?

7) Що відноситься до антропогенних хімічних чинників?

8) Які ви знаєте види хімічних речовин за токсичною дією на організм людини?

тести для самоперевірки:


  1. Наука про взаємодію між живими організмами та середовищем їх проживання:

 

  1. Як називаються чинники різної природи, які чинять на організм людини енергетичний вплив (механічний, термічний, електричний, електромагнітний)?

  1. Які з перелічених чинників відносять до антропогенних фізичних чинників:

 

  1. Які з перелічених чинників відносять до природних хімічних чинників:

 

  1. До якого типу речовин, за токсичною дією на людину, відносять хлор та аміак:

 

  1. Що означає поняття «антропогенні фактори»:

 

7. Які з перелічених чинників відносять до природних фізичних чинників:

 

8. Які з перелічених чинників відносять до антропогенних хімічних чинників:

 

9. Який з видів діяльності людини вважається найбільшим забруднювачем атмосферного повітря10. Яку дію на організм людини викликають мутагенні речовини:


 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 227; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.189.240 (0.012 с.)