Тема: «Ризик-чинники пожежної безпеки життєвого середовища людини.» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема: «Ризик-чинники пожежної безпеки життєвого середовища людини.» 

 

 1. Перелік питань для самостійного вивчення:

1) Види пожеж.

2) Небезпечні ризик-чинники пожеж.

3) Заходи безпеки під час виникнення пожеж.

4) Сутність Закону України «Про пожежну безпеку»

Загальні відомості

В Україні щорічно виникає понад 50 000 пожеж, прямі матеріальні збитки від яких становлять мільярди гривень.

Пожежа в будь-якому середовищі не контрольоване та стихійне явище, яке супроводжується знищенням матеріальних цінностей та створенням небезпеки для життя людей.

Пожежі, як стихійні лиха виникають в населених пунктах, на різних об’єктах народного господарства, в житловому секторі та на транспортних засобах. Так звані ландшафтні пожежі охоплюють, як правило, обширні території в декілька сот, тисяч чи навіть більше гектарів лісових, степових територій. Так, наприклад, з вини людини в травні 1996 року за один день під Київом згоріло 35 га лісу, а в Кіровоградській області – 45га.

Причинами виникнення ландшафтних пожеж є переважно необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки, самозаймання сухої рослинності чи торфу, а також розряди блискавки. За даними статистики 90% ландшафтних пожеж виникає з вини людини, біля 7-8% від блискавки, 2-3% з інших причин.

На долю необережності та неуважності людини приходиться понад 60% пожеж в житловому секторі. Біля третини пожеж відбувається через несправні електричні установки, газові плити та неправильну їх експлуатацію. Одна з розповсюджених причин пожежі полягає в порушенні безперервної роботи газової горілки після її запалювання. В результаті цього в приміщенні утворюється вибухопожежонебезпечна газоповітряна суміш.

Не рідко пожежі в житловому секторі виникають при використанні кухонних газових плит для обігріву та сушки білизни, при зберіганні в приміщенні значної кількості легкозаймистих та горючих рідин і речовин.

Небезпечними ризик-чинниками пожеж є: відкритий вогонь, іскри, підвищена температура, токсичні продукти горіння, дим, низька концентрація кисню та ін.. Безпосерню небезпеку для людини складає не скільки відкритий вогонь, скільки променеві потоки, що випромінюються полум’ям.

Найбільшу небезпеку для людини становить вдихання під час пожежі нагрітого повітря, яке призводить до ураження верхніх дихальних шляхів, удушення та смерті. Так, наприклад, вплив температури понад 100◦С призводить до втрати свідомості та загибелі через декілька хвилин.

Небезпечними, в умовах пожежі, можуть бути отримані людиною опіки шкіри.

Опіки ІІ ступеню на 30% поверхні тіла залишають дуже мало шансів на виживання.

В сучасних житлових будинках, де використовуються полімерні та синтетичні матеріали, в умовах пожежі можуть утворюватись токсичні продукти горіння. Однак, основною причиною ураження людей на пожежах відбувається внаслідок отруєння оксидом вуглецю, який в 200-300 разів краще реагує з гемоглобіном в крові, ніж кісень, внаслідок чого червоні кров’яні тільця втрачають здатність забезпечувати організм людини киснем, настає кисневе голодання, гіпоксія тканин, втрачається здатність розмірковувати, настає оціпеніння, запаморочення, порушується координація рухів, а при зупинці дихання настає смерть.

Одним з небезпечних ризик-чинників при пожежі є втрата видимості внаслідок задимлення, що створює перешкоду при евакуації людей, яка повинна здійснюватися за дуже короткий термін.

Також, до негативної дії, можна віднести психологічний ефект пожежі на людину, це паніка, яка при великих пожежах призводить до значних жертв внаслідок утворення натовпу.

При неможливості загасити пожежу, до прибуття пожежної команди, необхідно залишити квартиру. При задимленні сходів необхідно щільно закрити двері та вийти на балкон. З нижніх поверхів евакуацію здійснюють через вікна та балкон. Приміщення, яке горить, можна подолати накрившись з головою мокрою ковдрою, щільною тканиною або верхнім одягом. Для захисту органів дихання від чадного газу використовують зволожену тканину. В умовах сильного задимлення пересуватись треба повзком або зігнувшись, щоб не втратити орієнтування це краще робити біля стіни.

Двері в задимлені приміщення треба відкривати обережно, щоб не ініціювати спалаху полум’я.

З метою вдосконалення пожежної безпеки 17.12.1993 року вступив в силу Закон України «Про пожежну безпеку», згідног з яким забезпечення пожежної безпеки є невідємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього середовища. Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних та фізичних осіб у цій галузі.

3. Література:

Ярошеська В.М. Безпека життєдіяльності НМЦ «Інтас»-1997р сторінки: 207-211.

 

4. При вивченні цього питання слід звернути увагу на Види пожеж, небезпечні ризик-чинники пожеж, заходи безпеки під час виникнення пожеж та сутність Закону України «Про пожежну безпеку»

 

5. Питання для самоконтролю:

1) Які ви знаєте види пожеж?

2) Що є основними причинами пожеж?

3) Перелікуйте основні ризик-чинники пожеж.

4) Яких заходів безпеки слід дотримуватись під час перебуванні у приміщенні, в якому виникла пожежа?

5) В чому полягає сутність Закону України «Про пожежну безпеку»

 

Після вивчення теми ви повинні

знати: Основні причини і наслідки пожеж, заходи пожежної безпеки.

 

вміти: Дотримуватися правил пожежної безпеки, поводитись з вогнем та пожеже небезпечними приладами, адекватно діяти в умовах пожежі.

тести для самоконтролю:

 

 1. До якої категорії відносять приміщення, в яких використовуються легкозаймисті рідини та горючі гази з температурою спалаху менше 280С?

 

 1. Які рідини та тверді речовини використовуються в пожежонебезпечних приміщеннях:

 

 1. До якого класу відносять пожежі горючих рідин?

 

 1. До якого класу відносять пожежі металів та їх сплавів:

 1. Пожежні щити встановлюються на території об’єкта з розрахунку 1 щит на площу:

 1. До якої категорії відносять вибухопожежонебезпечні приміщення

 

 1. До якого класу відносять пожежі, при яких горить деревина, текстиль або папір?

 

 1. До якого класу відносять пожежі газів?

 

 1. До якого класу відносять пожежі, пов’язані з горінням електроустановок

 

 1. Скільки вогнегасників входить до комплекту пожежного щита?

 

Тема: «Екологічні основи БЖД.»

 

 1. Перелік питань для самостійного вивчення:

1. Загальна характеристика чинників навколишнього середовища, та їх вплив на людей.

2. Фізичні ризик-чинники безпеки життєдіяльності.

3. Хімічні ризик-чинники безпеки життєдіяльності

Загальні відомості

Проживаючи в умовах навколишнього середовища, на людину здійснюється постійний вплив різноманітних природних та антропогенних чинників. Наявність більшості антропогенних чинників в оточуючому середовищі є небажаним чи небезпечним для людини. Внаслідок впливу природних чинників поступово вдосконалювався механізм адаптації людини до відповідних умов середовища, визначалися специфічні особливості способу життя та поведінки людей.

 

3. Література:

Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності – навчальний посібник П: Інтас

1997р. сторінки:141-149.

 

4. При вивченні цієї теми треба звернути увагу на те, який вплив на людину чинять фізичні та хімічні чинники навколишнього середовища, від яких чинників залежить формування клімату на певній території, які біоритми формуються у людини і як вони впливають на її самопочуття, на те, як і які природні хімічні речовини надходять в організм людини, яке значення вони мають для неї, яку шкідливу дію спричиняють людині і довкіллю деякі хімічні речовини.

Наявність більшості антропогенних чинників в оточуюче середовищі є небажаними чи небезпечними для людини (залежно від величини їх впливу).

Наявність в оточуючому середовищі природних чинників в оптимальних кількостях є життєвою необхідністю. Це пояснюється тим, природні чинники оточуючого середовища складають природний фон біосфери, забезпечують відносну постійність її складу, кругообіг речовин у природі та служать основою функціонування живої матерії.

Еволюційний розвиток біосфери безпосередньо пов'язан постійним впливом природних чинників на організм людини. Внаслідок впливу природних чинників поступово вдосконалювався процес адаптації людини до відповідних умов середовища, визначалися специфічні особливості способу життя та поведінки людей. Тому наявність природних чинників в оточуючому середовищі у відповідних кількостях, є обов'язковою умовою для нормальної життєдіяльності людини. Тільки в тих випадках коли інтенсивність природних чинників перевищує адаптаційну можливість організму їх розцінюють як небезпечні явища природного походження, що створюють загрозу життю та здоров’ю людини.

Порушення законів природи може мати небезпечні та навіть трагічні наслідки для життєдіяльності. Щоб уникнути небажаних наслідків необхідно знати закони розвитку природи та її взаємодію з людським суспільством, яке антропогенне навантаження можуть витримувати екологічні системи. Цими питаннями займається наука про екологію.

Екологія - це наука про взаємовідносини між живими організмами середовищем їх проживання.

Вся історія людства це процес розвитку та вдосконалення взаємовідносин між людиною та природою внаслідок яких відбуваються взаємні зміни природи та людини. Діяльність людини призводить утворення та накопичення відходів, які потрапляють в ґрунт, воду, повітря та впливають на живі організми.

Так, якщо в атмосферне повітря лісних масивів потрапляють відходи, сполук сірки, фтору чи хлору, то порушується фотосинтез, можуть загинути дерева чи лісовий масиви. Деякі відходи ртутних сполук, які потрапили у воду, спочатку накопичуються в планктоні, потім в рибах які живляться ними, а пізніше по харчових ланцюгах потрапляють в організм людини.

Сучасне сільськогосподарське виробництво в великих масштабах використовує отрутохімікати, які попадають в ґрунтові води, та атмосферу, включаються в харчові ланцюги і чинять несприятливу дію на органі людини.

Глобальні екологічні наслідки можливі в результаті збільшення в атмосфері кількості вуглецю. В майбутньому можливе потепління клімату, яке призведе до танення льодовиків, та підвищення рівня Світового океану.

Враховуючи такий стан, можна сказати, що в екологічному відношенні будь-яка діяльність людини є потенційно небезпечною. Тому в процесі діяльності необхідно прогнозувати можливі екологічні наслідки при використанні нових технологій, хімічних речовин, інженерних об'єктів і ін. Тільки грамотними рішеннями можна запобігти негативних наслідків в процесі діяльності та не допустити екологічної кризи.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 251; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.189.240 (0.015 с.)