ТОП 10:

РОЗУМІННЯ ЗВЕРНЕНОГО МОВ ЛЕННЯ : 

 

- Не розуміє зверненого мовлення

 

 

- Розуміння звереного мовлення: обмежене (ситуативне). Виконує прості мовленнєві інструкції

 

 

- Розуміння звереного мовлення на побутовому рівні.

Виконує складні мовленнєві інструкції

 

 

- У повному об’ємі

 

 

ПАСИВНИЙ СЛОВНИК:

 

 

- Назва предметів (реальних і на картинках)

 

 

- Розуміння смислового значення слова, дії

 

 

- Розуміння простого сюжету

 

 

- Розуміння лексико-граматичних конструкцій

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСНО ГО МОВ ЛЕННЯ

(експресивне мовлення)

 

 

1-й рівень мов леннєвого розвитку:

- Повна відсутність звукових і словесних засобів спілкування

- Вимовляє декілька лепетних і загальновживаних слів і звуконаслідувань

-Вимовляє окремі звуки, звукокомплекси

 

 

- Використовує невербальні засоби спілкування (виразну міміку, жести, інтонацію).

 

 

2-й рівень мов леннєвого розвитку:

- Користується простою фразою

- Аграмматична, нерозгорнена (спрощена), структурно порушена фраза.

-Активний словник складається з іменників, рідше зустрічаються дієслова і прикметники.

-Прийменники вживаються рідко.

-Складова структура слів порушена.

 

 

Й рівень мов леннєвого розвитку:

-Користується розгорнутою фразою.

-Недостатня сформованість лексико-граматичної будови мовлення (помилки у відмінкових закінченнях, змішення тимчасових і видових форм дієслів, помилки в узгодженні).

-Складова структура слів не порушена.

- Синтаксичні конструкції фраз бідні.

-Фонетико-фонематичні порушення.

 

 

4-й рівень мов леннєвого розвитку:

- Лексико-граматична і фонетико-фонематична несформованість мовлення

-N: Користується розгорнутою фразою.

-Зв'язне мовлення сформоване

 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОВ ЛЕННЯ :

 

 

- Проявляє схильність до ехолалії

 

 

- Наявність мовленнєвних штампів (мовлення порожнє, без вмісту, часто не співвідноситься з виконуваними діями, не відображає дійсних інтелектуальних здібностей дитини)

 

 

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧН А БУД ОВА МОВ ЛЕННЯ :

 

 

СЛОВ НИКОВИЙ ЗАПАС:

- різко обмежений

 

 

- бідний

 

 

- в межах побуту

 

 

- достатній

 

 

ГРАМАТИЧНА БУДОВА:

 - Не сформована

 

 

- Сформована недостатньо

 

 

- Сформована (N)

 

 

ЗВ'ЯЗН Е МОВ ЛЕННЯ:

- Опис сюжетної картинки

 

 

- Простий сюжет

 

 

- Складний сюжет

 

 

- Складання розповіді по серії сюжетних картинок

 

 

- Переказ тексту

 

 

- Творча розповідь

 

 

СКЛАДОВА СТРУКТУРА СЛІВ:

-Не порушена (N)

 

 

- Порушення складової структури слів:

 

 

- парафазії (заміни звуків, складів)

 

 

- елізії (пропуски звуків, складів)

 

 

- ітерації (повторення звуків, складів)

 

 

- контамінації (частина одного слова з'єднується з частиною іншого)

 

 

- персеверації (відстрочене повторення)

 

 

- перестановки звуків, складів

 

 

- антиципації

 

 

ВИМОВА ЗВУКІВ МОВ ЛЕННЯ

А

О

В

И

І

Е

               

 

 

 

 

К

К`

Г

Г`

Х

Х`

               

 

 

 

 

Й

М

М`

П

П`

Б

               

 

 

 

 

Б`

Ф

Ф`

У

У`

Т

               

 

 

 

 

Т`

Д

Д`

Н

Н`

З

               

 

 

 

 

З`

C

C`

Ц

Ш

Ж

               

 

 

 

 

Ч

Щ

Р

Р`

Л

Л`

               

 

 

 

 

Антропофон ічні (фонетичні) дефекти звуко вимови

 -спотворення

- Однаковість голосних

 

 

- Недоліки вимови свистячих

 

 

- Недоліки вимови шиплячих

 

 

- Недоліки вимови сонорних

 

 

- Недоліки вимови губних

 

 

- Недоліки вимови губно-губних

 

 

- Недоліки вимови губно-зубних

 

 

- Недоліки вимови середньопіднебінних

 

 

- Недоліки вимови задньоязикових

 

 

- Недоліки вимови твердих приголосних

 

 

- Недоліки вимови дзвінких приголосних

 

 

- Ізольовано вимовляє всі звуки правильно, але при збільшенні мовленнєвого навантаження – загальна змазанность мовлення

 

 

- Складова будова слів: сформована достатньо,

 (N)

 

 

ФОНЕМАТИЧНЕ СПРИЙМАННЯ

(розрізнення звуків, складів, слів, звукових рядів, звуковий аналіз і синтез):

 

 

- Порушений

 

 

- Підлягаючий зберіганню

 

 

Міра розбірливості мов лення :

 

 

- Мовлення невиразне, змазане, малозрозуміле для оточуючих

 

 

- Розбірливість мовлення дещо понижена, мовлення нечітке

 

 

- Розбірливість мовлення не порушена (N)

 

 

ДИХАННЯ:

- Вільне

 

 

- Утруднене

 

 

- Поверхневе

 

 

- Нерівне, неритмічне

 

 

- Диференціація носового і ротового видиху

 

 

- Ротовий видих укорочений, вдих неглибокий

 

 

ГОЛОС:

- Сильний, дзвінкий (N)

 

 

- Недостатня сила голосу

 

 

- Тихий, слабкий

 

 

- Виснажується

 

 

- Порушення тембру голосу:

 - Глухий

 

 

- Здавлений

 

 

- Хрипкий

 

 

- Назалізованний

 

 

- Напружений

 

 

- Тремтячий

 

 

- Просодична (мелодико-інтонаційна) сторона мовлення: (N)

 

 

- Порушення інтонаційного оформлення мовлення

 

 

- Відсутність голосових модуляцій (голос немодульований)

 

 

- Слабка вираженість голосових модуляцій

 

 Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.022 с.)