ТОП 10:

Тема: Організація та провадження розслідування вбивств, що вчинені на сексуальному ґрунті й у стані сильного душевного хвилюванняЗагальна характеристика організаційних заходів при розслідуванні вбивств, що вчинені на сексуальному ґрунті й у стані сильного душевного хвилювання

Лекція – 2 години

План

 

1. Поняття й класифікація вбивств, що вчинені на сек­суальному ґрунті.

2. Особливості організації розслідування сексуальних убивств.

8. Особливості доказування фізіологічного афекту.

 

Організація та провадження розслідування вбивств, що вчинені на сексуальному ґрунті й у стані сильного душевного хвилювання

Семінарське заняття – 2 години

Метод проведення: колоквіум із використанням елементів тренінгу, ділова гра.

Мета заняття: з’ясування питань, пов’язаних із поняттям і класифікацією вбивств, що вчинені на сек­суальному ґрунті, психологічними особливостями сексуаль­них убивць, способами вчинення названих злочинів, особливостями їх кваліфікації; набуття практичних навичок і вмінь організації розслідування вбивств, що вчинені на сек­суальному ґрунті.

 

Питання для обговорення

 

1. Поняття й класифікація вбивств, що вчинені на сек­суальному ґрунті.

2. Психологічні особливості сексуальних убивць.

3. Класифікація потерпілих у результаті сексуальних убивств.

4. Особливості кваліфікації вбивства, що вчинене на сек­суальному ґрунті.

5. Особливості організації розслідування сексуальних убивств.

6. Значення сукупності пошукових ознак для організації встановлення особи й розшуку злочинця.

7. Можливості комплексної сексолого-психіатричної експертизи.

8. Особливості доказування фізіологічного афекту.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Які вбивства вважаються вчиненими на сек­суальному ґрунті?

2. Які дії разом із заподіянням тілесних ушкоджень включають сексуальні вбивства?

3. Назвіть та охарактеризуйте різновиди сексуальних убивств.

4. Конкретизуйте психологічні особливості сексуальних убивць.

5. Дайте загальну характеристику серійних сексуальних убивств.

6. У чому полягають особливості кваліфікації дій винного, що вчинив убивство на сек­суальному ґрунті?

7. Перелічіть сукупність пошукових ознак, які доцільно включати до схеми дій для організації встановлення особи й розшуку злочинця.

8. Охарактеризуйте можливості сексолого-психіатри­чної експертизи.

9. Які питання можуть бути поставлені на вирішення комплексної сексолого-психіатри­чної експертизи?

10. Назвіть чинники, які дозволяють зробити висновок про вчинення злочину в стані фізіологічного афекту.

11. Які обставини підлягають доказуванню для встановлення факту вчинення злочину в стані фізіологічного афекту?

 

Практичне завдання

 

Проаналізуйте інформацію, яка міститься у ввідній 9. Визначте коло питань, які можуть бути поставлені на вирішення комплексної сексолого-психіатри­чної експертизи в розслідуваній справі.

 

Увідна 9

 

3 серпня слідчий СВ ЛМУ УМВС України в Луганській обл. затримав Чмирьова В.В. за підозрою у вчиненні вбивства із сексуальних мотивів Барикіної А.М. в парку імені Горького м. Луганська. У процесі розслідування факт вчинення злочину Чмирьовим В.В. підтвердився, як і десять інших, раніше не розкритих убивств жінок.

У слідчого при розслідуванні кримінальної справи виникли сумніви в психічній повноцінності Чмирьова В.В. З урахуванням вчинення ним серії вбивств на сек­суальному ґрунті слідчий прийняв рішення про призначення комплексної сексолого-психіатри­чної експертизи.

 

У процесі самопідготовки в чистовому варіанті підготуйте постанову про призначення сексолого-психіатри­чної експертизи.

 

Тема реферату

 

1. Особливості організації розслідування сексуальних убивств.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Підготовка тестових завдань за тематикою курсу.

                                                                                          (до 5 балів)

2. Підготовка кросвордів за темами курсу.

                                                                                          (до 10 балів)

3. Розробка сценаріїв ділових ігор з окремих тем курсу:

 

- «Організація діяльності слідчо-оперативної групи з розкриття розбою, вчиненого в умовах неочевидності, на попередньому етапі розслідування»;

- «Організація та проведення затримання підозрюваного у вчиненні розбою»;

- «Пред’явлення обвинувачення особі, яка вчинила розбійний напад»;

- «Організація та проведення тактичної операції по затриманню підозрюваних у вимаганні на місці вчинення злочину»;

- «Організація допиту підозрюваного у вимаганні їз застосуванням відеозапису»;

- «Організація огляду місця події та огляд трупа на місці його виявлення»

тощо.

                                                                                          (до 15 балів)

4. Участь у діловій грі за розробленими сценаріями та зніманні навчального відеофільму.

                                                                                          (до 15 балів)

5. Складання макетів кримінальних справ за розробленими сценаріями.

 

                                                                                            (до 15 балів)

 

6. Складання фрагментів процесуальних документів за власно розробленими фабулами.                        

                                                                                             (до 5 балів)

7. Підготовка на основі запропонованих або власно розроблених фабул практикумів з окремих тем курсу.

                                                                                               (до 5 балів)

8. Складання узгодженого плану слідчих дій і оперативно-розшукових заходів на основі запропонованих або власно розроблених фабул.                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               (до 5 балів)

8. Складання календарного плану розслідування у кримінальній справі за тематикою курсу.

                                                                                               (до 5 балів)

9. Складання плану проведення конкретної слідчої дії на основі запропонованих або власно розроблених фабул. 

                                                                                               (до 5 балів) 

11. Підготовка постанови про створення слідчої групи на основі запропонованих або власно розроблених фабул. 

                                                                                               (до 3 балів)

12. Підготовка розпорядження (постанови) про створення слідчо-оперативної групи на основі запропонованих або власно розроблених фабул.

                                                                                             (до 3 балів)

13. Складання на основі запропонованих або власно розроблених фабул індивідуальних планів роботи співробітників, які входять до складу слідчих і слідчо-оперативних груп.

                                                                                              (до 5 балів)

14. Складання на основі індивідуальних планів співробітників, які входять до складу слідчих і слідчо-оперативних груп, плану розслідування кримінальної справи в цілому.

                                                                                              (до 5 балів)

 

15. Складання запитів щодо отримання відомостей про особу обвинуваченого.

                                                                                              (до 3 балів)

 

16. Складання постанов про виїмку амбулаторних карток, історій захворювань, а також протоколів виїмки, постанов про призначення судово-психіатричної та судово-наркологічної експертиз (або комплексної експертизи).

                                                                                             

                                                                                             (до 5 балів)                                                                                                                                                                                       

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ:

1. Підготовка опорних конспектів з питань семінарських і практичних занять.

                                                                                            (до 5 балів)

2. Підготовка рефератів з проблемних питань курсу.

                                                                                            (до 10 балів)

3. Реферування наукових статей.

                                                                                          (до 7 балів)

4. Підготовка наукових статей з проблемних питань курсу.

                                                                                          (до 30 балів)

5. Підготовка доповідей для участі в курсантських та студентських конференціях, засіданнях круглих столів.

                                                                                          (до 30 балів)

6. Підготовка тез доповідей для участі в курсантських та студентських конференціях, засіданнях круглих столів.                                                             

                                                                                            (до 20 балів)

7. Підготовка слайд-шоу з тематики курсу з використанням комп’ютерної програми «Microsoft Power Point» або інших програм.

                                                                                              (до 20 балів)

Питання до модуль-контролю № 1

1. Специфіка розкриття і розслідування розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, досконалого в умовах неочевидності.

2. Особливості діяльності ОВС і чергової слідчо-оперативної групи з розкриття розбою, вчиненого в умовах неочевидності на попередньому етапі розслідування.

3. Особливості діяльності слідчого з виявлення підозрюваного у вчиненні розбійного нападу, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

4. Предмет і організація допиту свідків при розслідуванні розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

5. Особливості діяльності слідчого по викриттю особи, затриманої за підозрою у вчиненні розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

6. Вміст і особливості взаємодії слідчого з оперативними працівниками і співробітниками інших служб органів внутрішніх справ при затриманні підозрюваного у вчиненні розбою.

7. Предмет і організація допиту потерпілого при розслідування розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень. 

8. Вміст роботи слідчого з визначення достатності доказів для прийняття рішення про пред’явлення обвинувачення у вчиненні розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

9. Особливості кваліфікації розбійних нападів, поєднаних зі вчиненням інших злочинів.

10. Вміст діяльності слідчого на подальшому етапі розслідування розбою, поєднаного зі  спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

11. Вміст діяльності слідчого, націленої на закінчення розслідування кримінальної справи за фактом розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

12. Місце вимагання серед злочинів проти власності. Особливості кваліфікації вимагання, вчиненого організованою злочинною групою.

13. Організація діяльності органу внутрішніх справ під час надходження заяви про вимагання.

14. Особливості і порядок порушення кримінальної справи за фактом вимагання. Порядок заповнення статистичної картки на виявлений злочин.

15. Організація розкриття і розслідування вимагання, вчиненого організованою злочинною групою, при реалізації даних оперативної перевірки.

16. Загальні питання організації розкриття і розслідування вимагання, вчиненого організованою злочинною групою, на попередньому етапі провадження у кримінальній справі.

17. Вміст організації допиту особи, яка заявила про вимагання: питання, що підлягають з’ясуванню.

18. Підстави і порядок прослуховування телефонних переговорів у процесі розслідування кримінальної справи. Процесуальний порядок оформлення результатів прослуховування.

19. Види тактичних операцій, здійснюваних при розслідуванні вимагань.

20. Особливості взаємодії слідчого зі співробітниками оперативних підрозділів та інших служб органів внутрішніх справ при підготовці тактичних операцій по кримінальних справах про вимагання.

21. Цілі, вміст і планування тактичної операції «Затримання вимагачів на місці злочину».

22. Провадження тактичної операції по затриманню вимагачів на місці злочину і процесуальний порядок її оформлення.

23. Процесуальний порядок допиту підозрюваного у вимаганні. Питання, що підлягають з’ясуванню.

24. Тактичні прийоми, що можуть бути використані для викривання брехні в свідченнях підозрюваних у вимаганні.  

25. Можливості, об’єкти дослідження і порядок призначення судово-фоноскопічної експертизи.

26. Процесуальний порядок і особливості вилучення зразків для порівняльного дослідження у кримінальній справі про вимагання (фонограми голосів потерпілого і підозрюваних).

27. Можливості, об’єкти дослідження і процесуальний порядок призначення судово-хімічної експертизи у справі про вимагання.

28. Особливості діяльності слідчого по кваліфікації вимагання і складання постанови про притягнення особи як обвинуваченого у справі.

29. Організація роботи слідчого, направленої на закінчення розслідування кримінальної справи за фактом вимагання.

 

Питання до модуль-контролю № 2

1. Загальна характеристика злочинів проти життя.

2. Заховання факту вбивства: головні причини і способи.        

3. Інсценування як один із способів заховання слідів вбивства.

4. Ознаки інсценувань самогубства, нещасного випадку, природної смерті, скоєння злочину іншою особою або у іншому місці.

5. Інформаційна база для викриття інсценування.

6. Розгляд первинних матеріалів і особливості порушення кримінальної справи за фактом вбивства.

7. Питання, пов’язані з предметом доказування у справах про вбивства, і основні джерела отримання певних відомостей по цих питаннях під час огляду місця події.

8. Дії слідчого при надходженні заяви (повідомлення) про злочин, по якому необхідно негайно оглянути місця події.        

9. Дії слідчого після прибуття на місце події за фактом вбивства.     

10. Дії оперативного працівника, який надає допомогу слідчому на місці події за фактом вбивства.    

11. Порядок огляду трупа на місці події.

12. Ексгумація трупа. Обставини, які слід враховувати в процесі ексгумації.

13. Висунення і перевірка версій про злочинця в процесі огляду місця події за фактом вбивства.

14. Організація призначення судово-медичної експертизи.      

15. Приблизний перелік загальних питань, які можуть бути поставлені на вирішення судово-медичної експертизи.        

16. Організація призначення судово-медичної експертизи речових доказів.

17. Дії слідчого при надходженні повідомлення про виявлення трупа невідомої особи з ознаками насильницької смерті.        

18. Додаткові питання, які ставляться перед судмедекспертизою при виявленні трупа невідомої особи з ознаками насильницької смерті.

19. Об’єкти, які в обов’язковому порядку вилучаються судмедекспертом в процесі проведення експертизи трупа невідомої особи.

20. Висунення і відпрацювання версій при виявленні невпізнаного трупа.

21. Особливості розслідування вбивств, вчинених на об’єктах залізничного транспорту.

22. Особливості порушення кримінальної справи за наявності підстав для висунення версії про вчинення вбивства, але за відсутності трупа.

23. Особливості організації розслідування справ про вбивства «без трупа».

24. Основні напрями розслідування справ про вбивства при не знаходженні трупа.

25. Особливості механізму вчинення вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

 26. Обставини, які підлягають з’ясуванню при розслідуванні вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

27. Особливості порушення кримінальної справи за фактом вбивства, поєднаного  із заволодінням житлом.

28. Організація роботи з документами при розслідуванні вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

29. Чинники, що відрізняють вбивства на замовлення від інших умисних вбивств.

30. Загальна характеристика різновидів вбивств на замовлення.

31. Обставини, які підлягають з’ясуванню і доказуванню в процесі розслідування вбивств на замовлення.

32. Загальна характеристика організаційних заходів в процесі розслідування вбивств на замовлення.

33. Уявне моделювання ситуації і висунення слідчих версій при розслідуванні вбивств на замовлення, вчинених у сфері бізнесу і організованої злочинності.

34. Моделювання ситуацій і висунення версій про можливих організаторів вбивств на замовлення, вчинених за побутових мотивів.

35. Особливості організації розслідування вбивств на замовлення, вчинених на побутовому підґрунті.

36. Розслідування вбивств на замовлення, вчинених за іншими мотивами.

37. Використання бригадного методу в розслідуванні вбивств на замовлення.

38. Обставини, покладені в основу версії про організацію вбивства особою з кола близького оточення потерпілого?

39. Обставини, покладені в основу версії про організацію вбивства на замовлення з корисливих мотивів конкурентами по бізнесу або іншими особами на підґрунті конфліктних ситуацій, пов’язаних з проведенням комерційної діяльності.

40. Чинники, покладені в основу версії про те, що вбивство на замовлення з корисливих мотивів організоване лідером злочинного угрупування, який контролює комерційну діяльність потерпілого.

41. Обставини, покладені в основу версії про організацію вбивства лідерами злочинних угрупувань, які ворогують між собою, на підґрунті кримінального бізнесу або внутрішньогрупового конфлікту.

42. Обставини, покладені в основу версії про те, що вбивство на замовлення з корисливих мотивів організоване особами, яким службова або суспільна діяльність потерпілого перешкоджала досягненню злочинної мети.

43. Обставини, покладені в основу версії про вчинення вбивства на замовлення на побутовому підґрунті. Коло осіб із кола близького оточення потерпілого, які можуть бути організаторами вбивства на замовлення на побутовому підґрунті з корисливих мотивів.

 44. Цілі вбивства на замовлення, вчиненого на побутовому підґрунті й організованого особою, яка мала неприязні стосунки з потерпілим.

45. Обставини, які можуть бути покладені в основу висунення версії про вчинення вбивства на замовлення з інших мотивів.

46. Поняття і класифікація вбивств, вчинених на сексуальному підґрунті. Особливості кваліфікації вбивства, вчиненого на сексуальному підґрунті.

47. Психологічні особливості сексуальних вбивць.

48. Класифікація потерпілих в результаті сексуальних вбивств.

49. Особливості організації розслідування сексуальних вбивств.

50. Значення сукупності пошукових ознак для організації виявлення особи і розшуку злочинця, який вчинив убивство на сексуальному підґрунті.

51. Можливості комплексної сексолого-психіатрічної експертизи.

52. Особливості доказування фізіологічного афекту.

53. Обставини, які підлягають доказуванню при виявленні факту скоєння злочину в стані фізіологічного афекту.

 

Питання для підготовки до екзамену

1. Специфіка розкриття і розслідування розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, досконалого в умовах неочевидності.

2. Особливості діяльності ОВС і чергової слідчо-оперативної групи з розкриття розбою, вчиненого в умовах неочевидності на попередньому етапі розслідування.

3. Особливості діяльності слідчого з виявлення підозрюваного у вчиненні розбійного нападу, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

4. Предмет і організація допиту свідків при розслідуванні розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

5. Особливості діяльності слідчого по викриттю особи, затриманої за підозрою у вчиненні розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

6. Вміст і особливості взаємодії слідчого з оперативними працівниками і співробітниками інших служб органів внутрішніх справ при затриманні підозрюваного у вчиненні розбою.

7. Предмет і організація допиту потерпілого при розслідування розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень. 

8. Вміст роботи слідчого з визначення достатності доказів для прийняття рішення про пред’явлення обвинувачення у вчиненні розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

9. Особливості кваліфікації розбійних нападів, поєднаних зі вчиненням інших злочинів.

10. Вміст діяльності слідчого на подальшому етапі розслідування розбою, поєднаного зі  спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

11. Вміст діяльності слідчого, націленої на закінчення розслідування кримінальної справи за фактом розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

12. Місце вимагання серед злочинів проти власності. Особливості кваліфікації вимагання, вчиненого організованою злочинною групою.

13. Організація діяльності органу внутрішніх справ під час надходження заяви про вимагання.

14. Особливості і порядок порушення кримінальної справи за фактом вимагання. Порядок заповнення статистичної картки на виявлений злочин.

15. Організація розкриття і розслідування вимагання, вчиненого організованою злочинною групою, при реалізації даних оперативної перевірки.

16. Загальні питання організації розкриття і розслідування вимагання, вчиненого організованою злочинною групою, на попередньому етапі провадження у кримінальній справі.

17. Вміст організації допиту особи, яка заявила про вимагання: питання, що підлягають з’ясуванню.

18. Підстави і порядок прослуховування телефонних переговорів у процесі розслідування кримінальної справи. Процесуальний порядок оформлення результатів прослуховування.

19. Види тактичних операцій, здійснюваних при розслідуванні вимагань.

20. Особливості взаємодії слідчого зі співробітниками оперативних підрозділів та інших служб органів внутрішніх справ при підготовці тактичних операцій по кримінальних справах про вимагання.

21. Цілі, вміст і планування тактичної операції «Затримання вимагачів на місці злочину».

22. Провадження тактичної операції по затриманню вимагачів на місці злочину і процесуальний порядок її оформлення.

23. Процесуальний порядок допиту підозрюваного у вимаганні. Питання, що підлягають з’ясуванню.

24. Тактичні прийоми, що можуть бути використані для викривання брехні в свідченнях підозрюваних у вимаганні.  

25. Можливості, об’єкти дослідження і порядок призначення судово-фоноскопічної експертизи.

26. Процесуальний порядок і особливості вилучення зразків для порівняльного дослідження у кримінальній справі про вимагання (фонограми голосів потерпілого і підозрюваних).

27. Можливості, об’єкти дослідження і процесуальний порядок призначення судово-хімічної експертизи у справі про вимагання.

28. Особливості діяльності слідчого по кваліфікації вимагання і складання постанови про притягнення особи як обвинуваченого у справі.

29. Організація роботи слідчого, направленої на закінчення розслідування кримінальної справи за фактом вимагання.

30. Загальна характеристика злочинів проти життя.

31. Заховання факту вбивства: головні причини і способи.      

32. Інсценування як один із способів заховання слідів вбивства.

33. Ознаки інсценувань самогубства, нещасного випадку, природної смерті, скоєння злочину іншою особою або у іншому місці.

34. Інформаційна база для викриття інсценування.

35. Розгляд первинних матеріалів і особливості порушення кримінальної справи за фактом вбивства.

36. Питання, пов’язані з предметом доказування у справах про вбивства, і основні джерела отримання певних відомостей по цих питаннях під час огляду місця події.

37. Дії слідчого при надходженні заяви (повідомлення) про злочин, по якому необхідно негайно оглянути місця події.        

38. Дії слідчого після прибуття на місце події за фактом вбивства.   

39. Дії оперативного працівника, який надає допомогу слідчому на місці події за фактом вбивства.    

40. Порядок огляду трупа на місці події.

41. Ексгумація трупа. Обставини, які слід враховувати в процесі ексгумації.

42. Висунення і перевірка версій про злочинця в процесі огляду місця події за фактом вбивства.

43. Організація призначення судово-медичної експертизи.      

44. Приблизний перелік загальних питань, які можуть бути поставлені на вирішення судово-медичної експертизи.        

45. Організація призначення судово-медичної експертизи речових доказів.

46. Дії слідчого при надходженні повідомлення про виявлення трупа невідомої особи з ознаками насильницької смерті.        

47. Додаткові питання, які ставляться перед судмедекспертизою при виявленні трупа невідомої особи з ознаками насильницької смерті.

48. Об’єкти, які в обов’язковому порядку вилучаються судмедекспертом в процесі проведення експертизи трупа невідомої особи.

49. Висунення і відпрацювання версій при виявленні невпізнаного трупа.

50. Особливості розслідування вбивств, вчинених на об’єктах залізничного транспорту.

51. Особливості порушення кримінальної справи за наявності підстав для висунення версії про вчинення вбивства, але за відсутності трупа.

52. Особливості організації розслідування справ про вбивства «без трупа».

53. Основні напрями розслідування справ про вбивства при не знаходженні трупа.

54. Особливості механізму вчинення вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

55. Обставини, які підлягають з’ясуванню при розслідуванні вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

56. Особливості порушення кримінальної справи за фактом вбивства, поєднаного  із заволодінням житлом.

57. Організація роботи з документами при розслідуванні вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

58. Чинники, що відрізняють вбивства на замовлення від інших умисних вбивств.

59. Загальна характеристика різновидів вбивств на замовлення.

60. Обставини, які підлягають з’ясуванню і доказуванню в процесі розслідування вбивств на замовлення.

61. Загальна характеристика організаційних заходів в процесі розслідування вбивств на замовлення.

62. Уявне моделювання ситуації і висунення слідчих версій при розслідуванні вбивств на замовлення, вчинених у сфері бізнесу і організованої злочинності.

63. Моделювання ситуацій і висунення версій про можливих організаторів вбивств на замовлення, вчинених за побутових мотивів.

64. Особливості організації розслідування вбивств на замовлення, вчинених на побутовому підґрунті.

65. Розслідування вбивств на замовлення, вчинених за іншими мотивами.

66. Використання бригадного методу в розслідуванні вбивств на замовлення.

67. Обставини, покладені в основу версії про організацію вбивства особою з кола близького оточення потерпілого?

68. Обставини, покладені в основу версії про організацію вбивства на замовлення з корисливих мотивів конкурентами по бізнесу або іншими особами на підґрунті конфліктних ситуацій, пов’язаних з проведенням комерційної діяльності.

69. Чинники, покладені в основу версії про те, що вбивство на замовлення з корисливих мотивів організоване лідером злочинного угрупування, який контролює комерційну діяльність потерпілого.

70. Обставини, покладені в основу версії про організацію вбивства лідерами злочинних угрупувань, які ворогують між собою, на підґрунті кримінального бізнесу або внутрішньогрупового конфлікту.

71. Обставини, покладені в основу версії про те, що вбивство на замовлення з корисливих мотивів організоване особами, яким службова або суспільна діяльність потерпілого перешкоджала досягненню злочинної мети.

72. Обставини, покладені в основу версії про вчинення вбивства на замовлення на побутовому підґрунті. Коло осіб із кола близького оточення потерпілого, які можуть бути організаторами вбивства на замовлення на побутовому підґрунті з корисливих мотивів.

 73. Цілі вбивства на замовлення, вчиненого на побутовому підґрунті й організованого особою, яка мала неприязні стосунки з потерпілим.

74. Обставини, які можуть бути покладені в основу висунення версії про вчинення вбивства на замовлення з інших мотивів.

75. Поняття і класифікація вбивств, вчинених на сексуальному підґрунті. Особливості кваліфікації вбивства, вчиненого на сексуальному підґрунті.

76. Психологічні особливості сексуальних вбивць.

77. Класифікація потерпілих в результаті сексуальних вбивств.

78. Особливості організації розслідування сексуальних вбивств.

79. Значення сукупності пошукових ознак для організації виявлення особи і розшуку злочинця, який вчинив убивство на сексуальному підґрунті.

80. Можливості комплексної сексолого-психіатрічної експертизи.

81. Особливості доказування фізіологічного афекту.

82. Обставини, які підлягають доказуванню при виявленні факту скоєння злочину в стані фізіологічного афекту.

 

Додатки 2

(навчально-методичні матеріали для студентів і слухачів

 заочної форми навчання)

Витяг з навчальної програми

Розділ І. Організація і провадження розслідування розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, вчиненого в умовах неочевидності

Розбійний напад - найбезпечніший злочин проти власності (ст. 187 КК Україні). Особливості кваліфікації розбою, поєднаного зі спричиненнямтяжких тілесних ушкоджень.

Специфіка розкриття і розслідування розбою, поєднаного зі спричиненнямтяжких тілесних ушкоджень, вчиненого в умовах неочевидності.

Особливості діяльності органу внутрішніх справ і чергової слідчо-оперативної групи з розкриття розбою, вчиненого в умовах неочевидності, на попередньому етапі розслідування. Особливості порушення кримінальної справи за фактом розбою, поєднаного зі спричиненнямтяжких тілесних ушкоджень. Первинні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи. Організація і провадження затримання особи, підозрюваної у вчиненні розбою. Діяльність слідчого з викриття підозрюваного у вчиненні розбійного нападу, поєднаного зі спричиненнямтяжких тілесних ушкоджень. Організація пред’явлення обвинувачення і проведення подальшого розслідування. Закінчення розслідування розбою, поєднаного зі спричиненнямтяжких тілесних ушкоджень. Складання обвинувального висновку.

Основні поняття: розбій; особливості кваліфікації розбою, поєднаного т зі спричиненнямтяжких тілесних ушкоджень; специфіка розслідування розбою; діяльність слідчого з викриття підозрюваного в розбої.

Розділ 2. Організація і провадження розслідування вимагання, вчиненого організованою злочинною групою

Місце вимагання серед злочинів проти власності. Особливості кваліфікації вимагання, вчиненого організованою злочинною групою. Організація діяльності органу внутрішніх справ при надходженні заяви про вимагання.

Специфіка розкриття і розслідування вимагання, вчиненого організованою злочинною групою. Особливості порушення кримінальної справи за фактом вимагання.

Діяльність слідчого на попередньому етапі розслідування вимагання. Особливості організації і проведення тактичної операції по затриманню підозрюваних у вимаганні на місці вчинення злочину. Організація провадження допиту підозрюваного у вимаганні із застосуванням відеозапису. Діяльність слідчого з викриття осіб, підозрюваних у вимаганні. Організація призначення судових експертиз при розслідуванні вимагання. Особливості організації пред’явлення обвинувачення. Діяльність слідчого на подальшому етапі розслідування кримінальної справи за фактом вимагання. Закінчення розслідування вимагання. Складання обвинувального висновку.

Основні поняття: вимагання; особливості кваліфікації вимагання; специфіка розслідування вимагання; діяльність слідчого з викриття підозрюваних у вимаганні.

Розділ 3. Розслідування вбивств

Загальна характеристика злочинів проти життя. Поняття вбивства. Види умисних вбивств. Вбивство за необережності. Особливості кваліфікації умисних вбивств. Класифікація умисних вбивств за ступенем суспільної небезпеки (просте, кваліфіковане, привілейоване) та її значення для кваліфікації дій винного. Класифікація умисних вбивств за способом вчинення злочину: очевидне і таємне вбивство. Класифікація таємних вбивств. Знаряддя і засоби вчинення вбивств. Способи вчинення вбивств. Способи приховування вбивств. Приховування факту вбивства. Інсценування самогубства, нещасного випадку, природної смерті, вчинення злочину іншою особою або в іншому місці. Ознаки інсценування. Інформаційна база для викриття інсценування.

Організація і провадження розслідування вбивств на попередньому етапі. Розгляд первинних матеріалів за фактами виявлення трупа (або його частин) з ознаками насильницької смерті та безвісного зникнення людини в обстановці, що вказує на вірогідність його вбивства. Особливості порушення кримінальної справи про вбивство.

Організація огляду місця події. Дії слідчого при отриманні заяви (повідомлення) про злочин, за яким необхідно негайно оглянути місце події. Дії слідчого після прибуття на місце події. Дії оперативного співробітника, який надає допомогу слідчому на місці події. Основні питання, на які слідчий повинен прагнути одержати відповідь в процесі огляду місця події. Основні правила огляду місця події.

Порядок огляду трупа на місці його виявлення. Зовнішній огляд трупа (загальний і детальний). Опис місцезнаходження, положення і пози трупа. Дослідження поверхні підлоги, ґрунту, предметів, на яких лежить труп і порівняння їх зі знайденими на шкірі трупа відтисненнями. Огляд слідів і предметів, що знаходяться на трупі й в безпосередній близькості від нього. Особливості огляду знарядь спричинення смерті в процесі огляду трупа. Огляд одягу і взуття на трупі. Огляд ложе трупа. Особливості огляду тіла трупа і фіксації його результатів. Фотографування трупа (замаскованого, того, що висів, забрудненого, обгорілого, того, що знаходився під водою). Особливості фотографування невпізнаного трупа.

Ексгумація трупа. Коло обставин, які слід враховувати при ексгумації.

Висунення і перевірка версій про злочинця в процесі огляду місця події.

Організація призначення судово-медичної експертизи. Об’єкти судмедекспертизи. Підготовка і призначення експертизи. Суб’єкти, яким може бути доручено проведення судмедекспертизи. Місце судово-медичного дослідження трупа. Необхідність обов’язкового розкриття порожнин черепа, грудей, живота, хребетного і спинного мозку при сПоследнее изменение этой страницы: 2019-05-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.13.28 (0.028 с.)