ТОП 10:

Загальна характеристика вбивств на замовлення. Організація та провадження їх розслідуванняЛекція – 2 години

План

1. Чинники, які відрізняють убивства на замовлення від інших умисних убивств.

2. Загальна характеристика різновидів убивств на замовлення.

3. Обставини, що підлягають установленню та доказуванню в процесі розслідування вбивств на замовлення.

 

Загальна характеристика організаційних заходів при розслідуванні вбивств на замовлення у сфері бізнесу й організованої злочинності

Лекція – 2 години

План

 

1. Загальна характеристика організаційних заходів у процесі розслідування вбивств на замовлення.

2. Уявне моделювання ситуації та висунення слідчих версій при розслідуванні вбивств на замовлення, вчинених у сфері бізнесу й організованої злочинності.

 

Особливості розслідування вбивств на замовлення в сфері бізнесу та організованої злочинності, а також вчинених на побутовому підґрунті

Семінарське заняття – 2 години

Метод проведення: дискусія, колоквіум із використанням елементів тренінгу, ділова гра.

Мета заняття: з’ясування чинників, які відрізняють убивства на замовлення від інших умисних убивств, характе­ристики вбивств на замовлення; набуття практичних навичок і вмінь із доказування обставин, що підлягають установленню в процесі розслідування. З’ясування питань стосовно загальної
характеристики організаційних заходів при розслідуванні вбивств на замовлення у сфері бізнесу й організованої злочинності, ефективності використання бригадного методу розслідування вбивств на замовлення; набуття практичних навичок і вмінь уявного моделювання ситуації та висунення слідчих версій у процесі розслідування вбивств на замовлення. З’ясування питань, пов’язаних із моделюванням ситуації та висуненням версій про вчинення вбивств на замовлення з побутових мотивів; набуття практичних навичок аналізу наявних даних і висунення на їх основі слідчих і розшукових версій.

 

 

Питання для обговорення

 

1. Чинники, які відрізняють убивства на замовлення від інших умисних убивств.

2. Загальна характеристика різновидів убивств на замовлення.

3. Обставини, що підлягають установленню та доказуванню в процесі розслідування вбивств на замовлення.

4. Загальна характеристика організаційних заходів у процесі розслідування вбивств на замовлення.

5. Уявне моделювання ситуації та висунення слідчих версій при розслідуванні вбивств на замовлення, вчинених у сфері бізнесу й організованої злочинності.

6. Моделювання ситуацій і висунення версій про можливих організаторів убивств на замовлення, вчинених із побутових мотивів.

7. Особливості організації розслідування вбивств на замовлення, вчинених на побутовому ґрунті.

8. Розслідування вбивств на замовлення, вчинених з інших мотивів.

 

Питання для самоконтролю

 

1. У чому полягають причини несвоєчасності висновку про замовний характер убивства в правозастосовній практиці?

2. Назвіть співучасників злочину, наявність яких дозволить сформулювати висновок про замовний характер убивства.

3. Перелічіть та охарактеризуйте чинники, які дозволяють кваліфікувати вбивство як вчинене на замовлення.

4. Дайте загальну характеристику вбивства на замовлення, вчиненого на побутовому ґрунті.

5. Конкретизуйте мотиви вбивств на замовлення на побутовому ґрунті.

6. Охарактеризуйте основні риси вбивств на замовлення, вчинених у сфері бізнесу й організованої злочинності.

7. Конкретизуйте мотиви вбивств на замовлення, вчинених у сфері бізнесу й організованої злочинності.

8. Які обставини підлягають установленню та доказуванню при розслідуванні вбивств на замовлення?

9. Назвіть чинники, які ускладнюють розслідування вбивств на замовлення.

10. Обґрунтуйте ефективність використання бригадного методу в процесі розслідування вбивств на замовлення.

11. Що лежить в основі версії про організацію вбивства особою з числа близького оточення потерпілого?

12. Обґрунтуйте версію про організацію вбивства за наймом із корисливих спонукань конкурентами по бізнесу або іншими особами на ґрунті конфліктних ситуацій, пов’язаних із веденням комерційної діяльності.

13. Охарактеризуйте чинники, що лежать в основі версії про те, що вбивство за наймом із корисливих спонукань організовано лідером злочинного угруповання, яке контролює комерційну діяльність потерпілого.

14. Які обставини можуть бути покладені в основу версії про організацію вбивства лідерами ворогуючих між собою злочинних угруповань на ґрунті кримінального бізнесу або внутрішньогрупового конфлікту?

15. Що може бути покладено в основу версії про те, що вбивство за наймом із корисливих спонукань організовано особами, яким службова чи громадська діяльність потерпілого перешкоджала в досягненні злочинної мети.

16. Охарактеризуйте обставини, які дозволяють висувати версії про вчинення вбивства за наймом із корисливих спонукань.

17. Конкретизуйте коло осіб з числа близького оточення потерпілого, котрі можуть бути організаторами вбивства за наймом на побутовому ґрунті з корисливих спонукань.

18. Назвіть основні цілі вбивства за наймом, вчиненого на побутовому ґрунті й організованого особою, яка мала неприязні стосунки з потерпілим.

19. Охарактеризуйте обставини, які можуть бути покладені  в основу висунення версій про вчинення вбивства за наймом з інших мотивів.

 

Практичне завдання 1

 

1. Ознайомтеся зі ввідною 7. Перелічіть обставини, які можуть бути покладені в основу версії про організацію вбивства лідерами ворогуючих між собою злочинних угруповань на ґрунті кримінального бізнесу або внутрішньогрупового конфлікту.

 

Увідна 7

20 березня біля будинку 36 по вул. Вавилова в м. Луганську з автомата Калашникова було обстріляно автомобіль «Джип», який належав лідеру злочинного угруповання Войцехівському В.А. У результаті перестрілки Войцеховському В.А., його водієві й охоронцеві було заподіяно смертельні поранення.

 

У процесі самопідготовки в чистовому варіанті підготуйте відповідь на питання практичного завдання.

Практичне завдання 2

 

1. На основі наявних даних (ввідна 8) висуньте версії про можливих організаторів убивства на замовлення, вчиненого з побутових мотивів.

2. Намітьте план перевірки версій.

 

Увідна 8

 

1 квітня до чергової частини Кам’янобрідського РВ ЛМУ УМВС України в Луганській обл. звернувся Пивоваров Д.С., котрий повідомив, що близько 22-ї години в будинку 36 по вул. Інтернаціональній в м. Луганську виявив скривавлений труп своєї матері, Пивоварової Є.Л.

У процесі розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом убивства Пивоварової Є.Л., установлено, що Пивоваров Д.С. часто сварився з матір’ю, виганяв її з дому.

 

У процесі самопідготовки в чистовому варіанті підготуйте відповідь на питання практичного завдання.

 

 

Теми рефератів

 

1. Загальна характеристика різновидів убивств на замовлення.

2. Обставини, що підлягають установленню та доказуванню в процесі розслідування вбивств на замовлення.

3. Уявне моделювання ситуації та висунення слідчих версій при розслідуванні вбивств на замовлення, вчинених у сфері бізнесу й організованої злочинності.

4. Особливості організації розслідування вбивств на замовлення, вчинених на побутовому ґрунті.

 

 

Змістовий модуль 6

 Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.193.85 (0.008 с.)