Оцінка фінансово-економічного стану ВАТ «Цикорій» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка фінансово-економічного стану ВАТ «Цикорій»На підставі вихідних даних фінансової звітності, зокрема “Баланс” та “Звіт про фінансові результати” визначимо наступні показники.

1.Визначимо середньооблікову чисельність працівників за звітний період:

=430

(2.1)

Отже, ВАТ «Цикорій » збільшило середньооблікову чисельність з 406 чол. до 430 чол.

2.Виконаємо розрахунок коефіцієнтів обороту робочої сили:

а) по прийому: ,

(2.2)

де Ч п. — чисельність прийнятих на роботу працівників за відповідний період (чоловік);

Ч с. о. — середньооблікова чисельність працівників у даному періоді (чоловік).

= 0,1023

б) по звільненню: ,

(2.3)

де Ч зв. — загальна чисельність звільнених за відповідний період (чоловік).

= 0,0837

У 2010 р. на роботу було прийнято більше працівників ніж звільнено, про це свідчать показники обороту робочої сили, по прийому він становить 0,1023,а по вибуттю — 0,0837.

3.Визначимо:

а) продуктивність праці працівників на підприємстві:

 

,

(2.4)

де — дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тис. грн.

= 3,7386

 

= 3,2883

б) трудомісткість праці працівників на підприємстві:

 

або .

(2.5)

= 0,2674

 

0,3041

 

Продуктивність праці зменшилась у 2010 р. порівняно з 2009 р. на 0,4503, а трудомісткість збільшилась з 0,2674 у 2009 р. до 0,3041 у 2010 р.

4.Розрахуємо коефіцієнт фізичного зносу основних засобів:

 

,

(2.6)

де А сум. — сума амортизаційних відрахувань від початку служби, тис. грн.;

В пер. — первісна вартість, тис. грн.

= 0,43

 

= 0,46

Коефіцієнт фізичного зносу збільшився порівняно з 2009 р. з 0,43 до 0,46, тобто основні засоби втратили більше своїх основних властивостей у 2010 р. ніж у 2009 р.

5.Визначимо середньорічну вартість основних засобів на підприємстві:

,

(2.7)

де S поч. — початкова вартість основних засобів, тис. грн.;

S вв. — вартість введених основних засобів, тис. грн..;

S вив. — вартість виведених основних засобів, тис. грн..;

Т вв. — кількість місяців до кінця року, протягом яких будуть функціонувати введені основні засоби;

Т вив. — кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних засобів.

5566,9 +12 + 25 2 = 5587,8 тис. грн.

6.Виконаємо розрахунок наступних коефіцієнтів:

а) оновлення основних засобів:

,

(2.8)

де S к. — вартість основних засобів на кінець року, тис. грн.

06

б) вибуття основних засобів:

,

(2.9)

Де S п. — вартість основних засобів на початок року, тис. грн.

 

Отже у 2010 р. оновлення основних засобів відбувалося швидше ніж вибуття, адже коефіцієнт оновлення становив 0,006, а коефіцієнт вибуття —0,00036.

7.Розрахуємо такі показники:

а) фондовіддача основних засобів:

 

,

(2.10)

=1 517,9/ =0,271

 

0,253

б) фондомісткість основних засобів:

 

або ,

(2.11)

= 1/0,271 = 3,69

 

3,95

в) фондоозброєність основних засобів:

 

,

(2.12)

= 13,7

 

Отже, фондовіддача в 2009 р. становила 0,271 продукції, що виробляється однією гривнею, а в 2010р. - 0,253. Фондовіддча показує загальну віддачу від використання кожної гривні, витраченої на основні виробничі фонди, тобто ефективність цього вкладення коштів.

Фондомісткість становила 3,69 в 2009р.,а в 2010р. - 3,95. Фондомісткість відображає вартість основних фондів на одну гривню виробленої продукції і характеризує забезпеченість підприємства основними фондами. За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість — до зменшення. Ця тенденція не спостерігається. Фондоозброєність, тобто озброєність одного працівника основними виробничими фондами в 2009р. становила 13,7, а в 2010р. - 12,9.

г) рентабельність основних засобів:

,

(2.13)

де П — прибуток,

Так як, підприємство протягом попереднього та звітного періоду працювало в збиток, то розрахувати рентабельність підприємства неможливо.

Отже, підприємство ВАТ «Цикорій» за період 2009-2010 рр. не є рентабельним.

8.Обчислимо значення наступних показників:

а) матеріаломісткість оборотних засобів:

 

,

(2.14)

Де М з. — загальна сума матеріальних витрат, грн.

0,34

 

0,60

б) матеріаловіддача оборотних засобів:

 

або .

(2.15)

 

2,94

 

1,67

в) рентабельність оборотних засобів:

 

, ,

(2.16)

 

де ОЗ сер. — середній залишок оборотних засобів у визначеному періоді, тис. грн.

ОЗ поч. — оборотні засоби на початок визначеного періоду, тис. грн.

ОЗ кін. — оборотні засоби на кінець визначеного періоду, тис. грн.

Рентабельність оборотних засобів не розраховуємо, бо підприємство має збитки.

Розглянемо порівняльні показники за 2009 і 2010 рр. оборотних засобів у табл. 2.2.

Таблиця 2.2Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 311; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.112.70 (0.013 с.)