INQUIRIES FROM POTENTIAL CLIENTSМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

INQUIRIES FROM POTENTIAL CLIENTSЗАПИТИ ВІД ПОТЕНЦІЙНИХ КЛІЄНТІВ

Example 1

Dear Sir (1).

We are in receipt (2) of your brochure introducing your new products(3) in the "CLAIRTEX" range(4).
Some of the items presented (5) could have applications in our own manufacturing processes.
We should be obliged (6) if you would forward (7) fuller details (8) of the (9) range together with your current (10) price-list quoting (11) terms (12) for overseas (13) delivery.

Yours faithfully,
John DIXON
Purchasing Manager

Шановний пан <прізвище>,

Ми одержали Вашу брошуру, у якій представлені Ваші нові продукти, що входять у групу Chairmex. Деякі з представлених товарів могли б знайти застосування й у нашому виробничому процесі. Були б Вам вдячні, якби Ви направили нам більш повні дані по всіх товарах цієї групи разом з Вашим поточним прейскурантом цін із вказівкою умовного постачання на експорт за кордон.

 

З повагою,
Джон ДІКСОН,

відповідальний за покупки

 

Example 2
Dear Sirs (14).

We were interested to receive your circular announcing the launching (15) of new machines for improving quality control.
We would be pleased if you would let us have (16) full details (17) of the various middle-range machines as well as you terms of sale.
Yours faithfully,

Шановні добродії,


Ми були зацікавлені в одержанні Вашого рекламного буклету, у якому згадувався початок виробництва нових машин для посилення проведення контролю якості.
Ми були би раді, якби Ви повідомили повну інформацію про деталі різних машин середнього обсягу й умови їхнього продажу.
З повагою,

 

Comments:
1. Dear Sir - При написанні листа не вказують назву посади в тому випадку, якщо невідоме ім'я, до кого звертаються з листом.
2. Receipt - одержання; варіант: we asknowledge receipt of - підтверджуємо одержання...
3. Brochure introducing your new products - Дослівно: перелік Ваших нових товарів.
4. Range тут.: асортимент, номенклатура, гама (товарів).
To range - включати що-небудь, складатися, відноситися до числа (чого-небудь).
5. Presented - представлені
6. Should be obliged - Можливий дослівний переклад: були б Вам вдячні. У подібних випадках should заміняється на would. Варіант: будь ласка, направте і т.д..
7. If you would forward - Дослівно: якби нам вислали...
8. Fuller details - більш докладні чи деталі документацію.
9. Означений артикль часто перекладається як це, ця, цей, ці.
10. Current - дійсний, поточний.
11. To quote - котирувати, називати ціну, повідомляти (тариф, ціну).
12. Terms - умови.
13. Overseas - за рубежем.
14. Врахуйте переклад листа, що починається не від першї особи.
15. Від дієслова to launch тут., пускати, починати (судно, статтю, товар, компанію).
16. To let us have - тут.: якщо Ви нам надасте.
17. Варіант використання більш простого стилю: Please send us full details... - Будь ласка, надішліть нам повну інформацію.прo...

 

Скорочення:
Варто уникати в комерційних (ділових) листах скорочень типу were (we are), wed (we wold чи we shold) і особливо тих скорочень, у яких згадуються треті особи (you’ll замість you will, they’re замість they are). Їх використовують тільки в тому випадку, якщо цитують кого-небудь чи, наприклад, у рекламних транспорантах.

 

TYPICAL PHRASES:
Before we consider placing an order, we would like to know...
Перед тим як розмістити замовлення, ми хотіли б знати...
We would expect to negotiate favourable terms. Ми сподіваємося обговорити сприятливі умови.
We would like to have a trial of the items mentioned Ми хотіли б провести іспит згаданих товарів
We would appreciate a reply at an early date. Будемо вдячні за Вашу швидку відповідь.
Looking forward to a prompt reply, I am... У чеканні Вашої швидкої відповіді, залишаюся...
Some of the items listed have aroused our interest.
Деякі з товарів, перераховані в списку, підняли наш інтерес.
We were surprised to find that this article no longer features in your new cataloque.
Ми здивувалися, довідавшись, що цей товар більше не числиться у Вашому новому каталозі.
Are we understand that the product has been discontinued?
Чи розуміємо ми, що цей продукт більше не випускається?
Do you supply operating instructions and speciffication sheets in Russian?
Ви направляєте інструкції з експлуатації і специфікації російською мовою?
We would like to know if you would be in a position to supply... Ми хотіли б знати, чи зможете Ви поставити...
However some slight modification would be necessary in order to adapt your product to the French market. Однак незначні зміни будуть потрібні для пристосування Вашої продукції до вимог французького ринку.
Could you let us have the address of a local distributor?
Ви не могли б нам повідомити адресу місцевого диллера (агента з продажу)?
Before placing a firm order we would like... Перед розміщенням фірмового замовлення ми б хотіли...

 

Dictionary
receipt - одержання, розписка в одержанні, квитанція
item - кожен окремий предмет у списку, позиція в специфікації
manufacturing - виробництво
process - процес
to forward - прискорювати, сприяти (просуванню товарів), відправляти, пересилати, перепроваджувати
price-list - прейскурант
to quote - згадувати, цитувати; називати ціни, котирувати
terms, conditions - умови, терміни
overseas - за кордоном, за рубежем
delivery - постачання
circular – тут реклама, циркуляр, проспект
quality control - контроль якості
middle-range середнього рівня
terms of sale - умови продажу
favourable terms - сприятливі умови
trial - іспит, контрольний
at an early date - незабаром
to list - перелічувати, вносити до списку
to arouse - будити, викликати інтерес
(to) feature - особливість, властивість, деталь, ознака; дієслово - обрисовувати, відводити важливе місце
to discontinue - припиняти, переривати
operating instruction - інструкція по експлуатації
specification sheet- лист специфікації
distributor - агент у справах продажу, диллер
client - клієнт
to advise - радити
to contact - зв'язуватися, входити в контакт
to exclusive distributor - агент у справах продажу з виключним правом
area - зона, регіон
to distribute - поширювати
to fail - зазнати невдачі, не зробити, не виконати
to deliver - доставити
grateful - вдячний,
literature - література; тут рекламний матеріал, документація
to mail - відправити поштою, направити поштою
plant - завод, фабрика
distribution - розподіл, поширення
catalogue - каталог

 

 

Unit 5

ANSWERS FOR INQUIRIES
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТИ

Example 1

Dear Mr. Lelot (1),

We were pleased to receive (2) your inquiry (3) of 25 June (4) concerning the SILVA range of machine tools featured in our new catalogue.

Mr. Donald JENKINS, our Area Sales Manager, will telephone your office (5) shortly in order to arrange a meeting(6). He will be able (7) to give more complete details (8) of the machines and advise (9) you on suitable items for trial (10).
We are sure you will find our SILVA range (11) excellently suited to your requirements(12).
Yours sincerely (13),
WADCO Manufacturing CO. LTD (14)
F. TOMKINS
Sales and Marketing Manager

Шановний пан Лелот,
Ми одержали Ваш запит від 25 червня, що стосується різних верстатів серії СИЛЬВА, перерахованих у нашому новому каталозі.
Пан Дональд Дженкинс, наш менеджер з продажу у цьому районі, подзвонить Вам найближчим часом в офіс, щоб домовитися про зустріч. Він зможе дати Вам більш повну інформацію з цих верстатів і порадити, які з них найбільш зручні для проведення іспитів.
Ми упевнені, що верстати серії СИЛЬВА прекрасно задовольнять Ваші вимоги.

Щиро Ваш
Вадко Мануфекчуринг Ко.,Лтд.
Ф. Томкинс
Менеджер з продажх і маркетингу

 

Example 2
Dear Sir,

In reply to your inquiry we are pleased to enclose literature on the products which attracted your attention.
We will be happy to supply any additional information you may require about materials and prices.
Thanking you for your interest in our products we remain,
Yours faithfully,

Enc.

Шановні добродії,
У відповідь на Ваш запит направляємо при цьому документацію по товарах, які привернули Вашу увагу. Будемо раді надати Вам будь-яку додаткову інформацію, що може Вам знадобитися про ці матеріали і ціни на них.
Дякуємо Вас за інтерес до наших товарів і залишаємося
з повагою,
Прим.:

 

Example 3
Dear Mr. Pattison ,

In reply to your letter of 10 March we send you herewith our latest catalogue.
It features the complete range of our current lines. The models you are interested in are presented on pages 16 to 22.
Should you wish to obtain more detailed information about any of these appliances, do not hesitate to contact us, by returning the enclosed reply-card . We will not fail to provide full particulars as soon as possible.
Yours sincerely.

Шановний пан Паттисон,
У відповідь на Ваш лист від 10 березня ми направляємо Вам наш останній каталог.
У ньому міститься повна гама вироблених нами в даний час ліній.
Моделі, що Вас цікавлять, представлені на сторінках з 16 по 22.
Якщо Ви захочете одержати більш повну інформацію про кожний з цих приладів, зв'яжіться, будь ласка, з нами, повернувши прикладену картку. Ми обов'язково представимо Вам усі деталі найближчим часом.
Щиро Ваш.

 

Comments:
1. Звертання Dear Sir. може бути переведене як: Шановні добродії. Dear Mr + прізвище переводиться як Шановний пан + прізвище
2. Were pleased to receive - Дослівно: були щасливі одержати... Лист міг починатися з фрази: Дякуємо Вас за Ваш запит...
3. Запит, запитувати, цікавитися даними. Віконечко з написом Inquiries чи Inquiries Office чи Inquiry Office може бути перекладене як довідкова.
4. 25 June - Дати можуть бути зазначені по-різному: британський варіант: 25 June, 25th June; американський варіант: June 25, June 25th. Назва місяця завжди пишеться з великої літери.
5. Will telephone your office - Дослівно: подзвонить Вам в офіс.
6. To arrange a meeting - найбільш часто використовуване вираження: організувати зустріч; це можна перекласти як to make an appointment.
7. He will be able - Дослівно: він зможе.
8. To give more complete details - Дослівно надати інформацію у всіх деталях.
9. advice-радити: а piece of advice - порада.
10. Suitable items for trial - Устаткування, що підходить для іспитів.
11. We are sure you will find our SILVA range - Ми впевнені, що Ви знайдете наш перелік товарів...
12. Також можливі варіанти We trust our SILVA range is perfectly adopted to your reguirements - Ми віримо, що перелік товарів СІЛЬВА прекрасно задовольнить Ваші потреби, чи We hope our SILVA range will meet your requirements - Сподіваємося, що товари СІЛЬВИ задовольнять Ваші потреби (відповідають Вашим вимогам)

13. Лист закінчується щиро Ваш (увагу на написання слова sincere + ly = sincerely), що є більш близьким у порівнянні з фразою Yours faithfully - з повагою, що використовується й у комерційній кореспонденції.
14. В англійській мові порядок наступний: назва компанії, підпис, прізвище особи що підписало, його посада.

 

TYPICAL PHRASES:
We acknowledge receipt of your letter dated 7 July. Підтверджуємо одержання Вашого листа від 7 липня.
We are in receipt of your letter of... Ми одержали Ваш лист від...
Thank you for your interest in.. Дякуємо Вас за Ваш інтерес до...
We are enclosing a brochure, specifications and price sheets.
Додаємо рекламний проспект (брошуру), специфікації і прейскуранти.
We are sending you a copy of our latest product list under separate cover.
Окремо направляємо Вам копію останнього переліку наших товарів.

Our local sales supervisor will be getting in touch with you in the near future.
Відповідальний за продажі в даному регіоні найближчим часом з Вами зв'яжеться.
Our heavy duty products will be on display at the Autumn Trade Fair.
Наше важке устаткування буде представлено на осінньому торговому ярмарку .
We can forward samples of all our articles on request.
По Вашій вимозі ми можемо направити зразки всіх наших товарів.
Our salesman will contact you to agree on a date for a meeting.
Наш продавець зв'яжеться з Вами для того, щоб погодити дату зустрічі.
All our products can be delivered within a week (at a week notice).
Усі наші товари можуть бути поставлені протягом тижня (з повідомленням за тиждень).
We look forward to receiving an order from you. З нетерпінням чекаємо одержання Вашого замовлення.
We trust our equipment will meet your requirements.
Ми впевнені, що наше устаткування задовольнить Ваші вимоги.
The enclosed leaflets will supply full particulars. У прикладених проспектах будуть зазначені всі деталі.
We hold large stocks to cater for your reguirements.
У нас є великі складські запаси, щоб задовольнити Ваші потреби.

 

Dictionary
inquiry - запит, довідка, інформація
range - гама
machine tool - верстат
Sales Manager - директор з продажу
to be suited to, to be suitable for - підходити, бути придатним,
trial - іспит
to meet the requirements - задовольняти вимогам
to asknowledge receipt - підтвердити одержання
pleass find enclosed, we enclose, weare enclosing, we send you herewith - при цьому додаємо...
copy - екземпляр
under separate cover - окремо поштою
representative -представник
salesman - комерційний представник, продавець
to be on display, to be displayed, to be exhibited - виставлятися, демонструвати
trade fair - торговий ярмарок
sample - зразок
on request - за вимогою
within a week, at a weeks notice - протягом тижня, з повідомленням за тиждень
order - замовлення
to trust - вірити, думати, розраховувати
leaflet - рекламний проспект
full particulars - усі деталі, детально
documentation, information, literature - документація
in reply to (U.S.: in response to) - у відповідь на...
to feature - обрисовувати, показувати
appliance - пристосування, прилади
reply-card - картка для відповіді
to order - замовити
to book an order - зарезервувати замовлення
to place an order - розмістити замовлення
trial order - спробне замовлення, контрольне замовлення
bulk order - велике замовлення, замовлення великої кількості чого-небудь
available for immediate delivery – наявний? у наявності для негайного постачання
warehouse - склад, складське приміщення
exibition - виставка
wholesaler - оптовий продавець, оптовий торговець
retailer - роздрібний торговець, роздрібний продавець

Скорочення слів
Не можна розділяти: - імена власні (якщо вони не складаються з декількох) - слова, що пишуться через риску: self-addressed, reply-paid - слова, що складаються з одного складу: need, price, head, launch, і т.д. - двоскладові слова, якщо один зі складів складається з однієї букви: above, against, about, enough, item, open.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.009 с.)