Заголовок листа – продовженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заголовок листа – продовженняУ заголовку листа-продовження входить ім'я адресата, дата і номер сторінки. Розташування залежить від компановки листа.

Форми пунктуації

Пунктуація в головній частині листа така ж, як і в будь-якому іншому письмовому тексті. Стосовно інших частин листа існують три різні форми пунктуації: відкрита, закрита і змішана.
У листі із закритою пунктуацією розділові знаки ставляться після дати, кожного рядка внутрішньої адреси, вітання і заключної фрази.

При відкритій пунктуації ці розділові знаки опускаються. У Великобританії це відноситься також до крапок після скорочення.
У листі зі змішаною пунктуацією ставиться кома (в американському листі двокрапка) після вітання і кома після заключної фрази.

Мова ділової кореспонденції наближається до розмовної мови, але ділове переписування вимагає чіткості і лаконічності.

Оформлення конверта

На конверті пишуться дві адреси: адресата і відправника. Адреса одержувача - це докладна внутрішня адреса. Коли використовується конверт із вікном, то внутрішня адреса самого листа служить як адреса на конверті.

FLANAGAN'S DEPARTMENT STORE 12207 Sunset Street Los Angeles, CA 91417 Attention Ms. Terry Roberts Registered Mail
Ketchuv Collection Agency 1267 Hollywood Boulevars Los Angeles, CA 91401

Зразки адреси на конвертах:

1. REGISTERED

Messrs.A.Smith & Co., Limited, 25 Leadenhall Street, London, E.C. I, England.

 

 

2. AIR-MAIL

The Modern Machine Tool Corporation, 300 Lincoln Street, Chicago, Illinois, U.S.A

 

Складові частини телекса:

* номер телекса
* адреса одержувача
* дата відправлення
* номер ключа
* текст
* адреса відправника

Мова телекса не відрізняється від мови листа. Усі слова пишуться малими літерами.

 

Складові частини телеграми:

* телеграфна адреса одержувача

* текст

* телеграфна адреса відправника

Телеграми лаконічні; у них не використовуються артиклі, допоміжні дієслова і т.п. Текст телеграми пишеться великими літерами.

 

TYPICAL PHRASES:
Підтвердження щодо одержання листа

We have received your letter of.. Ми одержали Ваш лист від...

We thank you for your letter of... Дякуємо Вас за Ваш лист від...

 

Посилання на попередні листи
With reference to your letter of... З посиланням на Ваш лист від..

In reply to your letter of... we are pleased to inform you that...
У відповідь на Ваш лист від... ми раді повідомити Вам, що...
We refer to our telephone conversation regarding...
Посилаючись на нашу телефонну розмову відносно...
In accordance with your request of... У відповідності до Вашого запиту від...
We confirm our telex of... which reads...
Ми підтверджуємо наш телекс від..., у якому говориться про...
Further to our letter of... we... На додаток до нашого листа від... ми...

 

Вирази, що передають повідомлення та дізнання
Я був би радий довідатися... I would be glad to know ...
Будьте ласкаві, повідомте, будь ласка... Could you please tell me...
Будь ласка повідомте, якщо... Please let me know if...
Чи не будете Ви так люб'язні повідомити мені... Would you be kind enough to let me know...
Чи не рахуєте можливим повідомити мені... Would it be possible for you to tell me...
Можу я сподіватися на...? May I hope for...?
Ми думаємо, що Ви повідомите нам якомога швидше... We suggest you let us know as soon as possible...
Ми будемо дуже раді, якщо Ви зможете сповістити нас We would be very much obliged if you could inform us...
Я був би дуже вдячний Вам, якби ви повідомили, що... і коли... I would be grateful if you could let me know what... and inform me when...
Ми були б украй вдячні Вам, якби ви коротко пояснили нам... We would be very much obliged if you could give us a short explanation...
Будьте ласкаві, повідомите якомога швидше, чи бажаєте Ви... Would you please let me know as soon as possible whether you would be willing to...
Якщо у Вас є які-небудь пояснення, що стосуються <...>, ми з задоволенням вислухаємо їх Should you have any comments regarding <...> we would very much appreciate hearing from you.
Чи не будете Ви настільки люб'язні пояснити нам, як справи з... Would you please be kind enough to let us know how things stand with...
Хотілося б знати, чи не зможете Ви мені дати інформацію... I wonder if you could give me some information...
Я був би дуже Вам вдячний, якби ви могли дати мені наступну інформацію. I should be very much obliged if you could let me have the following information.
Можливо Ви будете настільки добрі і висловите мені всі подробиці відносно... Perhaps you would be good enough to send me full details of...
Ми сподіваємося, що Ви напишете нам щодо ваших інтересів в... We hope that you will write to us concerning your interest in...
Будемо раді, якщо Ви напишете нам про те, що стосується... We would be pleased to hear from you concerning...
Хотілося б знати, чи є у Вас хоч будь-яка можливість забеспечими нас... I wonder if there is any chance that you could supply us with...
Пишу для того, щоб запитати, чи може Вас зацікавити покупка...

I am writing to ask whether you might be interested in buying...
Будемо вдячні, якщо Ви повідомите нам, чи зацікавлені Ви як і раніше в... I should be grateful if you let me know whether or not you are still interested in..
Я був би вдячний, якби Ви повідомили мені якомога швидше дати... I would be grateful if you could tell me as soon as possible the dates of...
Чи можна що-небудь почати з цього приводу? Is there anything that can be done about this?
Ми дуже зацікавлені довідатися Ваші коментарі з приводу цього проекту, і чи навмисно ви почати його здійснення. We would be interested to hear your further comments on this project and whether you intend to go ahead with it.
Для нас важливо одержати інформацію про те, як наша продукція зустрінута ринком. It is important to us to receive information on how our production are received in trade.
Чи приваблює вас ця ідея? Does the idea appeal to you?
Після моєї розмови з Вашим представником... Following my conversation with your representative...
Був би радий, якби Ви надіслали мені Ваш новий каталог... I should be glad if you would sent me your new catalogue of...
Був би вдячний, якби Ви надіслали мені зі зворотною поштою Ваш каталог і прейскурант... I should be grateful if you would sent me by return your catalogue and price-list of...
Якщо Ви можете гарантувати негайну доставку і призначити дійсно конкурентноздатні ціни, ми б могли помістити замовлення у Вашої фірми. If you can guarantee prompt delivery and can guote really competitive prices we could place an order with you.
Просимо Вас прикласти до Вашої відповіді листівки з описом і вказати, яку знижку Ви надаєте в залежності від замовленої кількості. Please enclose descriptive leaf lets with your reply, and state what discount you allow for quantities.
Просимо вислати нам пропозицію, призначивши найбільш вигідні умови і знижку за готівковий розрахунок. Please send us an offer quoting your best terms and discount for cash payment.
Вашу фірму рекомендувала нам фірма..., з якою нас зв'язують ділові відносини більш 10 років. Your firm has been recommended to us by Messrs..., with whom we have done business for over 10 years.
Просимо повідомити нам, чи зможете Ви поставити... Please let us know whether you can supply...
Ми цікавимося..., що Ви рекламуєте, і будемо раді, якщо Ви надішлете нам докладну інформацію. We are interested in...which you advertise and should be glad if you would send us full particulars.
Оскільки ми готовірозрахуватись готівкою, ми сподіваємося, що Ви призначите самі сприятливі ціни для замовлень на основну масу покупок. As we are prepared to pay cash we trust that you will guote favourable prices for bulk orders.
Посилаючись на Ваше оголошення в..., я був би радий одержати... With reference to your advertisement in ... l should be pleased to receive...
Будемо вдячні за будь-яку допомогу, що Ви можете зробити нам у цій справі. We shall be very grateful for any assistance you can give us in this matter.
Ми бачили Вашу... на виставці і дуже зацікавилися цією моделлю. Ми б хотіли знайти ринки збуту для неї в... якщо Ви готові призначити нас там своїми єдиними представниками. We have seen your ... at the exhibition and are very much interested in this model. We should like to market it in... if you are prepared to give us the sole agency there.
Протягом багатьох років ми імпортували... з... For many years we have been importers of... from...
Будемо вдячні за якнайшвидшу відповідь. We should be grateful for an early reply.
Ми додаємо зразок... і будемо вдячні, якщо Ви надішлете нам зразки... We enclose a pattern of... and we should be obliged if you would send us samples of...
Нам буде потрібно постачання не пізніше, ніж через 4 тижні з моменту замовлення. We should require delivery within 4 weeks of placing the order.
Оскільки питання невідкладне, просимо Вас дати відповідь зі зворотною поштою. As the matter is urgent will you please let us have a reply by return.

 

Повідомлення

We are informing you that (of, about)... Ми повідомляємо Вам, що (про)...
We are pleased to inform you... Раді повідомити Вам...
May we remind you that... Дозвольте нагадати Вам...
We have to inform you... Змушені повідомити Вам...
Ми наміряємося... We intend to...
Ми хочемо повідомити We would advise...
Прийміть, будь ласка, до відома, що... Be advised please that...
Дозвольте сказати, що... Permit me to say that...
Тим часом (між тим)... In the meantime...
Дозвольте повідомити, що... Let me inform you that...
Я маю задоволення повідомити Вам, що... I have the pleasure to inform (in informing) you that...
Цім повідомляю, що... This is to inform you that...
Цим ручаюсь, що... This is to certify that...
Для нас важливо, щоб... It is important to us that...
Зверніть, будь ласка, увагу, що... Please take note of the...
Доводжу до відома, що... Please take due note that...
Пишу, щоб підтвердити, що... I am writing to confirm that...
Можливо мені слід зазначити, що... Perhaps I should mention that...
Відповідно до моїх записів... According to my notes...
Як Вам відомо... As you know...
Як Ви побачите з... As you will see from...
Як Ви знаєте з попередньої переписки... As you know from previous correspondence...
Як пан <...> можливо вже сказав Вам,... As Mr <...> may have told you...
Ми згодні на вашу пропозицію. We agree to your proposal.
Я б хотів повідомити Вам, що наша фірма має намір... I would like to inform you that our firm is intending to...
Звертаємо Вашу увагу на те, що... We wish to draw up your attention to the fact that...
У відповідь на Ваш телефонний запит повідомляю, що... In reply to your telephone enguiry I wish to advise you that...
З часу мого останнього листа справи трохи просунулися з... Since I last wrote you there has been some progress with the...
Я сподіваюсь ви зрозумієте, що мої дії будуть на благо обох наших фірм. I am sure you will understand that my actions will be in the best interests of both our firms.
Немає проблем по відношенню... There are no problems with regard to ...
Ми ретельно розглянули Вашу пропозицію. We have carefully considered your proposal.
Ми дотримуємось іншої думки. We are of a different opinion.
Я, зрозуміло, дам вам знати, якщо ситуація зміниться. Of course I shall of course let you know should the situation change.
Вкладено до листа... Enclosed please find...

 

Запевнення, пропозиції допомоги, послуг
Можете бути упевнені, що я почну... You may be assured that I will make...
Ми зробимо все можливе, що б... We shall do our best to...
Будьте упевнені, що я зроблю всі, щоб довести цю справу до успішного завершення. Please rest assured that I will do my best to bring this matter to a satisfactory conclusion.
Якщо Вам потрібно що-небудь ще, будь ласка, повідомите. If you need something else, please let me know.
Я думаю, ви не станете соромитись звернутись до нас... I trust you will not hesitate to contact us...
Не соромтеся, будь ласка, сказати, якщо ми можемо бути корисні Вам чим-небудь. Please do not hesitate to let us know if you require any other information.
Будь ласка, не соромтеся звернутися до мене, якщо захочете одержати... Please do not hesitate to get in touch with me if you would like to receive...
Повідомте, будь ласка, якщо Вам буде потрібно подальша інформація чи допомога. Please let me know if you require any further information or assistance.
Якщо виникнуть які-небудь питання під час <...>, будь ласка, не соромтеся звернутись. Should any questions arise during <...> please do not hesitate to contact us.
Якщо Вам необхідні подальші подробиці, я, зрозуміло, буду щасливий надати їх Вам. Should you reguire further details, we would of course be happy to supply this upon request.
Якщо у Вас виникли які-небудь проблеми по відношенню до цієї роботи, не соромтеся, будь ласка звернутися до мене. Should you have any problems regarding this work, please do not hesitate to contact me.
Ми, звичайно, будемо щасливі позичити Вам... Of course we would be happy to lend you a...
Ми будемо раді відповісти на будь-які технічні питання щодо... We will be glad to answer any technical questions on the...

 

Висловлювання надії
Я сподіваюся, усе йде добре з... I hope that all is going well with...
Я сподіваюся, у Вас усе добре... I hope that you are keeping well ...
Я сподіваюся, Ви не будете заперечувати... I hope you will not mind...
Ми дуже сподіваємось, що Ви прийдете до позитивного рішення відносно... We very much hope that you will come to a positive decision on...
Ми думаємо, що ви докладете усіх зусить щодо... We expect you to use every effort to...
Ми розраховуємо на вашу увагу щодо питання. We trust your kind attention on the matter.
Я сподіваюсь, що буду мати новини для Вас незабаром. I hope to have further news for you soon.
Я сподіваюсь, що не додам Вам багато турбот, якщо... I do hope I am not putting you too much trouble if...
Я щиро сподіваюсь, що Ви зможете допомогти мені в цій справі. I sincerely hope you will be able to help me in this matter.
Я розраховую одержати Ваші пропозиції по... I am looking forward to receiving your proposal for...
Ми розраховуємо почути незабаром Ваші подальші пропозиції. We look forward to hearing your further proposals soon.
Я розраховую на співробітництво з Вами в цьому новому підприємстві I look forward to cooperating with you on this new venture.

 

Прохання
Would (will) you kindly/please...
Будьте ласкаві...
We shall (should) be pleased...
Ми будемо раді...
We should be obliged if you could (would)...
Ми були б Вам зобов'язані, якщо б Ви...
We should be glad if you...
Ми були би ради, якщо би Ви...
In view of the urgency we ask you to...
У зв'язку з терміновістю ми просимо Вас...
We trust you will...
Ми сподіваємося, що Ви...
Будь ласка, повідомте... Please let me know...
Просимо вислати нам... Please send us...
Просимо не відмовити в люб'язності надіслати нам... We kindly ask you to send us...
Просимо Вас повідомити нам про... Please inform us about...
Просимо помітити, що... Please take notice that...
Просимо телеграфувати нам... We ask you to wire us...
Просимо оплатити... We request to pay...
Ми хочемо, щоб ви вислали нам... We would like you to send us...
На додаток до моєї телеграми я прошу повідомити нас... In addition to my cable I would ask you to inform us...
Будь ласка, укажіть Ваш поштовий індекс, номери телефону і телекса. Please indicate your post-code, telepone and telex number.
Прошу прийняти всі необхідні міри щодо... Please take all necessary measures for...
Зробіть, будь ласка, усе можливе, щоб довести цю справу до швидкого позитивного фіналу. Please do your best to bring this matter to a fast positive end.
Надішліть нам, будь ласка, терміново <...> відповідно до нашого контракту. Please send is urgently <...> in accordance with our contract.
Хотілося б знати, чи не можете Ви зробити мені послугу... I wonder if you would do me a favour...
Хотілося б знати, чи не можете Ви мені допомогти... I wonder if you could help me to...
Ми будемо вдячні, якщо Ви... It will be appreciated if you will please...
Ми будемо вдячні Вам за повідомлення Вашого рішення відносно... We will appreciate your informing us of your decision concerning...
Просимо у Вас деяку додаткову інформацію про... We ask you for some additional information...
Ми дуже розраховуємо на Вашу відповідь, щоб мати можливість... We would very much appreciate hearing from you so that we may...
Будьте ласкаві надіслати мені... Could you please send me...
Ми б попросили забезпечити нас... We would kindly request to provide us with...
Я був би дуже вдячний, якби Ви вислали мені відповідно до пункту 6 договору... I would appreciate very much if you send me, according to clause 6 of the agreement...
Відповідно до закону я прошу (вимагаю)... In accordance with law I request...
Я був би дуже вдячний, якби Ви могли... I (we) would (should) be most (extremely) grateful if you could...
...надіслати мені... ...send me...
...підтвердити, що... ...confirm that...
...сповістити <фірма>, що... ...notify <firm> that...
...додати деякі дані про... ...add some data about...
...зв'язатися зі мною з приводу продажу <...> і покупки <...> ...correspond with me regarding the sale of <...> and purchase of <...>

 

Подяки
Дуже люб'язно з Вашої сторони... It is very kind of you to...
Пишу, щоб подякувати Вас за... I am writing to thank you very much indeed for...
Дозвольте скористатися з нагоди, щоб подякувати Вас за... May I take this opportunity of thanking you for...
Дякуємо за великий внесок до... Thank you for contributing so much to...
Я високо ціную Вашу доброту... I sincerely appreciate your kindness...
Прийміть, будь ласка, мою щиру (глибоку) подяку за Вашу допомогу. Please accept my sincere (deep) appreciation for your help.
Хочу виразити мою подяку за усі Ваші зусилля... I wish to express my appreciation for all your efforts...
Я дуже вдячний Вам за допомогу. I am most grateful to you for helping me.
Я щиро вдячний за Вашу пораду. I am truly grateful for your advice.
Дякую за повідомлення, що... Thank you for letting me know that...
Я вдячний Вам за надсилання цієї надзвичайно важливої й ідеально задокументованої інформації з... I am grateful to you for sending us this extremely useful and well-documented information on...
Дякую за запрошення відвідати контору Вашої фірми і за можливість познайомитися з її персоналом. Thank you for inviting me to your firm office and introducing me to its staff.

Пишу, щоб подякувати ще раз за Вашу гостинність і виразити, як я був радий побачити Вас. This is to thank you again for your wonderful hospitality and to tell you how much I enjoyed seing you.

 

Висловлювання жалю
На жаль,... Unfortunately,...
На жаль, мене не було; - я був у діловій поїздці по... Unfortunately, I have been out on business in...
Я дуже шкодую, що завдав Вам стільки проблем. I am very sorry to have caused you so much trouble.
Я з болем довідався з Вашого листа, що... I was sorry to learn from your letter that...
Шкодую, що на сьогодні в мене немає для Вас кращих новин. I am sorry that I have no better news for you today.
З жалем довідався, що... I am sorry to hear (to learn) that...
Боюся, що... I am afraid that...
З жалем повідомляю, що... I am sorry (I regret) to say (to inform you, to tell you) that...
На жаль, змушений повідомити Вам, що... I regret to inform you that...
На мій жаль, я повинний сповістити Вас, що... To my great regret I must inform you that...
...я не в змозі... ...I am not able to...
...у мене не було можливості... ...it has not been possible for me to...
...<...> уже продані. ...<...> have already been sold.
...ми не змогли знайти яких-небудь слідів... ...we cannot find any trace of...
...у даний час у нас немає небудь-яких... ...at present we do not have any...
...ми не зможемо прибути <дата>, як планувалося. ...we shall not be able to arrive on <date>, as planned.
...відбулося деяке непорозуміння по відношенню... ...there has been some misunderstanding over the...
...я не зміг поки що організувати... ...I have not yet managed to organise...

 

Вибачення
We very much regret to say, that... На великий жаль, повідомляємо, що...
We apologize for... Ми перепрошуємо за ...
Please accept our apologies for... Будь ласка, прийміть наші вибачення за...
Приношу свої (наші) вибачення за... My (our) apologies for...
Приносимо вибачення за... We offer an apology for...
Прийміть, будь ласка, мої вибачення за... Please accept my apologies for...
Хочу принести свої самі щирі вибачення за... I wish to offer my sincere apologies for...
...те, що не прийшов... ...not coming to...
...те, що довго не відповідав на Ваш лист. ...taking so long to answer your letter.
...затримку в <...>, що відбулася не з нашої вини. ...the delay in <...> which was entirely outside our control.
...те занепокоєння (незручність), що це можливо заподіяло Вам. ...the trouble (inconvenience)it may have caused you.
Прошу вибачити за те, що... I am sorry that...
Повинний вибачитися за те, що... I must apologize that...
Я щиро шкодую, що... I sincerely regret that...
Я дуже виноватий у тім, що... I was extremely sorry that...
Вибачте, але я не можу допомогти Вам у цій справі. I am sorry, but I cannot be of assistance to you in this matter.

 

Вираження задоволення
З задоволенням... I take pleasure of...
Ми дуже раді, що... We are delighted that...
Буду щасливий обговорити з Вами... I shall be happy to discuss with you...
Радий надіслати Вам екземпляр... I am pleased to send you a copy of...
Нам було дуже приємно довідатися, що Ви вирішили почати... We were very pleased to hear that you have decided to undertake...
Нам було приємно довідатися з Вашого листа, що Ви вирішили... We are pleased to learn from your letter that you have decided to...
Ми дуже раді, що Ви побажали купити... We are most pleased that you want to buy...
Я був захоплений, довідавшись, що... I was delighted to hear the news that...
Було б дійсно чудово... It would be truly wonderful to...
Ми раді повідомити, що можемо залишити за Вами... We are glad to say that we can reserve for you...
Ми цінуємо вашу позицію. We appreciate your attitude.

 

Вираження незадоволення
Я дуже стурбований тим, що Ви не зможете... I am most disturbed that you will not be able to...
Це викликає ланцюг певних ускладнень. This sets up a chain involving several complications.
Я писав Вам, що висловлюю наш інтерес у <...>, але не одержав ніякої відповіді. I wrote to you expressing our iterest in <...> but heard no more.
Цієї діяльності перешкоджає обмежений доступ нашої продукції у Вашу країну. This activity is hampered by limited availability of our production in your country.
Ми не задоволені запропонованими Вами умовами. We are not happy about the terms you suggested.
Я просто не можу зрозуміти, чому Ви не попередили нас... I simply cannot understand why you did not tell us...
Я дуже засмучений даною обставиною і сподіваюсь, що Ви поясните мені цю дуже дивну ситуацію. I am very disappointed about this fact, and hope that you can help me to clear out this very strange situation.
Цим листом я заявляю категоричний протест проти... By this letter I emphatically protest against..
Думаю Ви погодитеся, це не кращий спосіб вести справи. This is, I am sure you will agree, not a good way to conduct business.
Я боюсь, ми повинні розірвати договір, оскільки... I am afraid that we must cancel the agreement as...
Ми категорично забороняємо Вам... We emphatically deny your permission to...

 

Відповіді на питання та пропозиції
У відповідь на Ваше прохання надіслати Вам наш каталог N... додаємо при цьому екземпляр каталогу і сподіваємось, що він виявиться корисним для Вас. In reply to your request for our Catalogue No. ... we enclose a copy herewith, and we hope you may find it useful.
Ми були дуже раді одержати від Вас лист у відповідь на наше оголошення в... We were very pleased to receive your letter in reply to our advertisement in...
Ми упевнені, що пробне замовлення цілком задовольнить Ваш вимог, і будемо раді одержати від Вас звістку. We are certain that a trial order will give you full satisfaction and we shall be very glad to hear from you.
Дякуємо Вас за Ваш запит, у відповідь на який висилаємо Вам в окремому конверті наш ілюстрований каталог... We thank you for your inquiry, in reply to which we are sending you under separate cover our illustrated catalogue of...
Ми високо цінуємо Вашу пропозицію... We much appreciate your offer...
Ми вдячні за Ваш лист від 19 травня, у якому Ви запитуєте... We are obliged for your letter of May 19, in which you enquire...
Ми будемо дуже раді поставити Вам... We shall be only too pleased to supply you with...
Дозвольте нам скористатися з даної можливості, щоб привернути Вашу увагу к... May we use this opportunity to draw your attention to...
Спеціально для Вас ми постаралися призначити ціни, що залишають нам лише дуже невеликий прибуток, тому що ми хочемо зберегти за собою Ваше замовлення. We have made a special effort and quoted you prices which leave us only a very small margin, because we want to secure your order.
Ми були б дуже вдячні, якби Ви надіслали нам... We should appreciate it very much if you could send us...
Ми можемо обіцяти постачання протягом місяця, якщо одержимо Ваше замовлення негайно. We can promise delivery in four weeks if we receive your order immediately.
Сподіваємося, що наша пропозиція зацікавить Вас. We hope that our offer will interest you.
Оскільки в даний час ми вкрай завантажені роботою для здійснення негайної доставки, нам би дуже допомогло, якби Ви надіслали нам Ваше замовлення якомога швидше. As we are extremely busy at present, it would help us to give you prompt delivery if you could send us your order as soon as possible.
З інтересом очікуємо Ваших розпоряджень. We are awaiting your instructions with interest.

 

Згадування про додаток

We enclose/are enclosing... Ми додаємо...
We are attaching to this letter... Ми додаємо до цього листа...

 

Вираження надії на швидку відповідь:
Ми дуже розраховуємо на Вашу відповідь, We would greatly appreciate your answer.
Чекаю швидкої відповіді I am looking forward to hearing from you soon,
Я розраховую на Вашу відповідь своєчасно I look forward to hearing from you in due course
Я буду сподіватися що Ви відповісте з першої ж нагоди. We will look forward to hearing from you (we should appreciate receiving your reply)at your earliest convenience,
Я буду (будемо) дуже вдячний за швидку (термінову) відповідь. I would (we should) great appreciate an early (prompt) reply.
Сподіваюсь на швидку відповідь I hope that I may hear (hoping to hear) from you soon.
Ми розраховуємо на термінову відповідь. A prompt reply (attention) will be appreciated.
Чекаємо Вашої люб'язної відповіді. Waiting for your kind reply.
Ми були б дуже вдячні, якби Ви відповіли при першій нагоді. It would be very much apprecited if you could reply at your earliest convenience.

 

З’єднувальні елементи листа
We are sure (confident) that... Ми цілком упевнені, що...
At the same time we would like to remind you that... В той же час хотіли б нагадати Вам, що...
Apart from the above... Крім вищевказаного...
In view of the above... Через вищевикладений...
Otherwise we shall have... У противному випадку ми будемо змушені...
We have (no) difficulty in... Ми (не) зустрічаємось з труднощами в (з)...
We have to admit that... Необхідно визнати, що...
We cannot accept your point of view for the following reasons...
Ми не згодні з Вашою точкою зору з наступних причин...
In case of your refusal... У випадку Вашого відмовлення...
In case of your failure to make payment... У випадку несплати...
Under the... enclosed... Відповідно до викладеного...
We find (consider) it necessary (important, reasonable) to note ...
Вважаємо за необхідне (важливе, доцільне) відзначити ...
Further to the above
In addition to the above ... На додаток до вищевказаного...
We would welcome the opportunity... Ми були би раді мати можливість...
We are taking the opportunity to remind you that ... Користаючись можливістю нагадати, що ...
It is self understood ...It goes without saying .. Цілком зрозуміло, що ...
We wish to draw your attention to the fact that ... We would like to note that ...
We wish to bring to you notice that... Звертаємо вашу увагу на той факт, що ...
In this connection ... У зв'язку з цим ...
In connection with your request ... У зв'язку з вашим проханням ...
Otherwise we shall have ... На противагу цьому ми будемо змушені ...
The matter is ...
The point is ... Справа в тім, що ...
As requested by you ... Відповідно до Вашого прохання...
In case of delay in delivery (in payment) ... У випадку затримки в постачаннях (у сплаті)
We have (are having) no difficulty in ... Не має ніяких труднощів з...
We have (are having) difficulty in ... Маємо труднощі з...
In accordance with the contract inclosed .. Відповідно до складеного контракту ...
To avoid delay in ... Щоб уникнути затримки в...
You state (write, are writing) in your letter that .. У Вашому листі Ви повідомляєте, що ...
Moreover... Більш того ...
Nevertheless ... Проте ...
In fact ... Фактично ...
First of all (In the first place ...) В першу чергу ...

 

Нагадування про подальші контакти
If you have any questions or comments on the above mentioned do not hesitate to contact us.
Якщо у Вас є чи питання чи зауваження з вищезгаданого, будь ласка, не соромтесь зв'язатися з нами.
If you require any further information we shall be happy to let you have this, on request.
Якщо Вам буде потрібно яка-небудь додаткова інформація, ми будемо раді надати її Вам на Ваше прохання.
If we can be of further assistance to you, do not hesitate to write us.
Якщо ми зможемо надалі бути Вам корисні, не соромтесь написати нам.

 

Найкращі побажання
Best wishes, Найкращі побажання,
With best wishes, З найкращими побажаннями,
With kind regards, Із дружнім привітом,
With best wishes and kind regards, З найкращими побажаннями і дружнім привітом,
Our best wishes to Mr <name>, Наші найкращі побажання добродію <ім'я>,
My kindest regards to Mrs <...>, Мої сердечні вітання пані <...>,
Wishing you the best of success. Бажаю Вам всіляких успіхів.
Please accept my best wishes, ... Прийміть мої найкращі побажання, ...

Фрази наприкінці листа
We take this opportunity of thanking you for your assistance. Користаймося з можливості подякувати Вас за Вашу допомогу.
Assuring you of our best attention at all times. Запевняємо Вас у нашій постійній увазі на всі часи.
With best regards. З найкращими побажаннями.
Awaiting your further commands. Очікуємо Ваші подальші вказівки (розпорядження).
We look forward to hearing from you soon. Сподіваємося одержати Вашу відповідь у найближчому майбутньому.
Залишаюся з вдячністю щодо вашого інтересу до цієї справи, With many thanks for your interest in this matter, I remain,
Із сердечним привітом і подякою за Ваше терпіння в цій справі, With kind regards and thanks for your patience in this matter,
Велике спасибі за ваше добре сприяння, With many thanks for your good cooperation,
Дякую за люб'язне сприяння в цій справі, Thanking for your kind coopetion in this matter.
Я щиро ціную Ваше терпіння і тривалий інтерес. I sincerely appreciate your patience and continued interest,
Розраховую на продовження співробітництва, залишаюся, Looking forward to continued cooperation.
Ваше сприяння в цій справі буде по справжньому оцінено. Your cooperation in this matter will be most appreciated,
Заздалегідь дякую за сприяння. Thanking you beforehand for your cooperation.
Ми з інтересом сподіваємось на продовження спільних зусиль, We look forward with interest to our continued cooperative efforts

Ввічливе закінчення листа
Your early reply will be appreciated. Ми будемо вдячні за швидку відповідь.
We assure you that we shall get in touch with organizations concerned without delay.
Завіряємо Вас, що ми негайно зв'яжемося з відповідними організаціями.
We are looking forward to your consent (approval, confirmation).
Очікуємо Вашої згоди (схвалення, підтвердження).
Yours faithfully/truly/sincerely З повагою

В листах широко застосовуються форми пасивного стану застави. Скорочення дієслівних форм у листах робити не рекомендується.
Точне найменування фірми вказується звичайно на її типографському бланку і повинне відтворюватися без будь-яких змін.
Усі слова в найменуваннях фірм, організацій та їх підрозділів пишуться з великої літери, за винятком прийменників, артиклів і сполучників. Таке ж правило написання стосується назв посад. З великої літери пишуться також усі слова у вказівці на загальний зміст листа, назви документів, валют, товарів.
Закінчується лист словами <Щиро Ваш>, що на англійську мову передаються безліччю варіантів:
Yours sincerely,
Yours faithfully,
Yours truly,
Sincerely,
Yours.

Unit 2

THE ORDER
ЗАМОВЛЕННЯ, РОЗМІЩЕНЕ КЛІЄНТОМ

Example 1
Dear Sirs,

 

We reseived your letter of 28th December 199... and of the samples sent under separate cover.

We have tried out the samples in typical working conditions and they have performed satisfactorily. We are happy to place the enclosed order for which we hope you will be prepared to grant the special bulk reduction mentioned in your price list.

We look forward to hearing from you.

 

Шановні добродії,
Ми одержали Ваш лист від 28 грудня 199... і зразки, надіслані окремою поштою.

Ми провели іспити цих зразків у типових робочих умовах, і вони показали задовільні результати.

Ми щасливі розмістити у Вас укладене замовлення, на яке, як ми сподіваємося, Ви надасте спеціальну знижку за велику кількість, про яку згадується у Вашому прейскуранті.

В очикуванні Вашої якнайшвидшої відповіді.

Example 2
Dear Sirs,

We hereby confirm our order for 50 sets of 6 stools in chestnut brown polypropylene and a hundred adjustable stools in beech.
They should be delivered to our warehouse in Dijon as agreed with your representative.

Шановні добродії,
Цим листом підтверджуємо наше замовлення 50 комплектів з 6 табуретів з полипропілену темно-каштанового кольору і ста пересувних табуретів з бука.
Як домовилися з Вашим представником, їх варто доставити на наш склад у Дійоні.

 

TYPICAL PHRASES:
Please forward 40 units of ... Будь ласка, направте 40 одиниць...
We enclose our order for 5 dozen bottles. Додаємо наше замовлення на 60 пляшок...
We trust that you will grant us the 10% reduction for bulk orders.
Ми віримо, що Ви надасте нам 10% знижку за розміщення великого замовлення.
This material seems to be well adapted to the requirements of our clients.
Здається, що цей матеріал добре підходить до вимогам наших клієнтів.
Are these articles available for immediate deliver? Ці товари є в наявності для негайного постачання?
We hope your current rates will continue to apply. Сподіваємося, що Ваші поточні тарифи ще залишаються в силі.
These articles should reach us before 10 March. Ми повинні одержати ці товари до 10 березня.
This trial order could be followed by regular orders.
За цим спробним замовленням підуть регулярні замовлення.
Your representative has advised us to contact you directly.
Ваш представник порадив звернутися безпосередньо до Вас/
Your new range conforms to the standards of quality that we expect.
Ваша нова версія відповідає тому рівню якості, що ми очікуємо.
Please find enclosed our order form ... При цьому направляємо бланк ...
We hope that it will be possible for you to have them sent to us within a week.
Сподіваємося, що для Вас буде можливим направити їх нам протягом тижня.
This item is listed as number 2522 in your catalogue.
Цей товар внесений до Вашого катологу під номером 2522.
Please let us know when you can meet (carry out) our order.
Повідомите, будь ласка, коли Ви можете виконати наше замовлення.

Dictionary
caterer - постачальник продукції, провізії
unit - одиниця (устаткування)
accessory - додаткові: допоміжні приналежності,
order form - бланк замовлення
to fulfil - виконувати (програму, забов’язання, замовлення)
expectation - чекання, надія
in the near future - у най ближньому майбутньому, незабаром
owing to - через, завдяки чому-небудь
unforessen circumstances - непередбачувані обставини
attached – прикріплений, приєднаний
tin - консервна банка, бляшана банка
therefore – через те, у такий спосіб
to claim - вимагати, заявляти
discount - знижка, дисконт, облік (векселя)
to arrange for early delivery - забезпечити швидке постачання
bulk order - велике замовлення
to try out - випробувати
to perform - виконувати, надавати, працювати
bulk reduction - знижка за розміщення великого замовлення
to continue to apply - залишатися в силі, діяти
to meet an order, to carry out an order - виконати замовлення
following - наступний
size - розмір
without fail – напевно, неодмінно, обов’язково
on the contrary to –навпаки.
at the lates - саме пізніше...
to confirm - підтвердити
warehouse - склад, складське приміщення
as agreed - як домовилися, відповідно до домовленості

 

Unit 3

COMMERCIAL PROPOSALS
КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Example

Dear Sir,

If you are already aware of the quality of our service (1) consult our new catalogue now, you will find that (2) our range of products has increased.
Even if you are not yet aware (3) of Sabrel, one or more of our products will almost certainly interest you (4). In this case, allows us (5) to introduce ourselves:
our suppliers are selected (6) for the quality of their manufacture (7);
our in-depth (8) knowledge of products makes it possible to help you (9) choose (10) the materials best suited to (11) your requirements;
our daily contacts with manufacturers guarantee that your specific needs (12) are deal with (13) rapidly;
our after-sales service is in a position (14) to act at short notice (15).
In addition, our New York office is organised so as to locate and supply quickly the goods (16) which are not available in Russia. When you have looked through (17) our catalogue, do not hesitate to ask for further information (18) by using the enclosed reply-card or by calling our office.

Yours faithfully (19),.

Дата:

Шановні добродії,


Якщо Ви вже знайомі з якістю послуг, що надаються нами,, подивіться зараз у наш новий каталог і Ви побачите, що ми розширили пропоновану нами гаму товарів. Якщо Ви поки ще не знаєте Сабрель, один чи навіть кілька наших товарів, майже напевно, Вас зацікавлять. У цьому випадку, дозвольте нам представити нашу фірму:
ми вибираємо наших постачальників, виходячи з високої якості їхнього виробництва;
наше глибоке знання продукції дозволить нам допомогти Вам вибрати матеріали, що найбільшою мірою відповідають Вашим потребам; наші щоденні контакти з виробниками є гарантією того, що ми будемо швидко займатись Вашими конкретними потребами;
наша служба послепродажного обслуговування може зробити послуги на першу Вашу вимогу.
Крім того, наш офіс у Нью-Йорку організований таким чином, щоб знайти і швидко поставити ті товари, яких немає в Росії.
Після того, як Ви переглянули наш каталог, звертайтеся до нас за додатковою інформацією, використовуючи для цього прикладену листівку чи подзвонивши в наш офіс.
З повагою,

Дата

 

Comments:
1. You are already aware of the quality of our service... - Дослівно: Ви вже знайомі з якістю наших послуг.
2. You will find that... - Дослівно: Ви побачите, що...
3. Even if you are not yet aware... - Дослівно: якщо навіть Вам ще невідомі...
4. One or more of our products will almost certainly interest you. - Дослівно: один чи кілька видів нашої продукції обов'язково Вас зацікавлять.
5. Allows us... - Можливі варіанти: permit us to, let us, may we - дозволить нам...
6. Our suppliers are selected... - Дослівно: наші постачальники нами обрані...
7. Manufacture - означає виробництво, обробка, вироби (в множ) товар.
8. Our in-depth. - Варіант: specialized (спеціалізований).
9. To help допомагати успішно, з користю.
10. Choose - В англійській мові при виборі слова часто перевага надається дієслову, а не іменнику (вибирати замість вибір)
11. Suited to - Варіант: adjusted to (пристосований).
12. Specific needs - Варіант: particular reguirement (конкретні вимоги).
13. Are deal with - Варіант: seen to (подбати про...)
14. Is in a position - Варіант: is ideally plaсsed to (ідеально розташований для...).
15. Notice: повідомлення, попередження. To give notice: сповістити (заздалегідь), довести до відома.
16. The goods: - Зауважте, що вхито означений артикль the в англійській мові, коли мова йде про цей самий, тобто конкретний товар. Варіант: крім того наш Hьюйоркский офіс може знайти...
17. To look through: переглядати, перегортати.
Варіант: to examine оглядати, екзаменувати. Інші варіанти: once you have looked... after looking - після перегляду.
18. В англійській мові information завжди в однині.
19. Традиційна заключна фраза в такому листі; існує тенденція її заміни на більш дружню: Yours sincerely - щиро Ваш.

 

TYPICAL PHRASES
We have just launched a new product... Ми тільки що вийшли на ринок з новою продукцією...
We are the leading manufacturers for this article... Ми є ведучими виробниками цього товару...
For the last twelve years we have specialized in ...
Протягом останніх дванадцяти років ми спеціалізувалися в...
This new item is outstandingly reliable. Цей новий товар є дуже надійний.
We now offer a more comprehensive service... Зараз ми пропонуємо більш великий перелік послуг...
We hope this new range will meet your requirements.
Сподіваємося, що ця нова серія задовольнить Ваші запити.
Our representative will call on you for a free demonstration.
Наш представник відвідає Вас для того, щоб провести безкоштовний показ.
Our latest models are on display at our showrooms.
Наші останні моделі демонструються у виставочних залах.
We enclose technical specification and directions for use.
Додаємо технічні специфікації та інструкції з експлуатації.
Do not hesitate to place an order with us. Розміщайте замовлення у нас.
This new process is more economical and time-saving.
Цей новий процес є більш економічним і времясберегающим.
Our rental service will help you minimize costs and maximize efficiency.
Наша служба прокату допоможе Вам звести до мінімуму собівартість і досягти максимальної ефективності.
Further details (particulars) can be obtained on request.
Додаткові деталі (частковості) можна одержати, направивши запит.
Just dial... and we will be happy to discuss the matter with you.
Тільки наберіть номер... і ми будемо ради обговорити це питання з Вами.
We will send (mail) you our brochure by return.
Ми направимо Вам нашу нову брошуру зворотною поштою.

 

Dictionary
to meet the demand - задовольнити попит
to bring out - вийти на ринок з чим-небудь, викинути на ринок

що-небудь, почати виробництво чого-небудь
line - лінія, гама, набір
flexibillity - гнучкість, м'якість
to enclose - прикласти (до листа)
sample - зразок
copy - екземпляр, копія, знімати копію
trial order - спробне замовлення
form - бланк замовлення, формуляр, бюлетень
to grant a discount - надасть знижку
to launch - почати, запустити (виробництво)
leading - ведучий, головний, важливий
manufacturer - виробник
reliable - надійний, упевнений
comprehensive - усеосяжний, великий
range - гама, набір
to meet the reguirements - відповідати вимогам, задовольняти

вимоги
representative - представник
on display - виставлений, представлений
showrooms - виставочний зал, демонстраційний зал
directions for use - інструкція з експлуатації
to place an order - розмістити замовлення
economical - економічний, рентабельний
time-saving - времясберегающий, прискорений
rental - здача в оренду, прокат
further particulars, further information - додаткові подробиці,Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.026 с.)