Text С Doing Business in the Future 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Text С Doing Business in the FutureMost companies are starting to use more automation to produce more goods faster and to improve the product quality. They must do both in order to compete with other manufacturers all over the world. Maintaining large inventories is costly, so many companies are moving toward just-in-time methods that use the computer to schedule deliveries of parts just in time for use. Teamwork among all the people involved in making the product is important to its success.

The success of a business in the future will depend a lot on how it is managed. The R&D department will continue' to be important in bringing in new ideas and new ways to produce products. Companies will need well-planned marketing strategies and ways to control company money so that the company can continue to make a profit and grow.

Computers, as we further develop their uses, will be doing many more jobs in all business areas, from administration to production to marketing. Who knows? You might even do most of your shopping at home by computer in the future. Even today, you can order a car through a computerized marketing system. You can examine the car options and then check on the car as it moves through the manufacturing process. Businesses will have to produce quality products quickly and efficiently in order to be successful.

Завдання 6.Зробіть доповідь за даними темами.' використовуючи подані ключові слова та схеми:

1) What is a company?

company, capital, to invest, people, to organize, fact^0™8'to Procmce, products, services, to sell, to make a profit.

2) Selling Products

3) Marketing and advertising products

to sell a product, marketing department, marketing strategy, sales forecast, test marketing, advertising, brand names.

4) Types of companies

 

 

Завдання 7.Передайте зміст поданих нижче текстів англійською мовою:

а) Я пишу дипломну роботу про роль роботів у сучасному житті, про їхнє застосування на заводах, у дослідницьких лабораторіях, у повітрі, космосі, керуванні транспортом та інших сферах.

Я вважаю, що роботи - друзі людини, вони полегшують життя і роблять його приємнішим, можуть виконувати різні функції, не вимагаючи нічого натомість.

Нині у багатьох країнах величезна увага приділяється науці і техніці, зокрема, роботобудуванню. Лабораторія, де я проходжу практику, оснащена найсучаснішими приладами, машинами й обладнанням. Мій науковий керівник, професор Соболев,

- експерт у роботобудуванні. Я можу одержати в нього консу

льтацію з усіх питань. Його лабораторії потрібні фахівці в га

лузі фізики, математики, кібернетики, біохімії, фізхімії, біоніки.

Я сподіваюся працювати в його лабораторії після закінчення

інституту.

Перед лабораторією поставлене дуже цікаве і складне завдання - створити багатофункціональну модель робота для роботи в космосі.

б) Моделі та прилади, представлені на виставці, що відкрила

ся вчора в нашому місті, викликали великий інтерес. Гостям

виставки були представлені сто експонатів. Вони були виготов

лені в майстернях і лабораторіях інституту, більша частина з

них виконана студентами.

Програма виставки передбачала також лекції з актуальних наукових проблем, над яісими нині працюють дослідники. Серед них науковці, відомі не лише в інституті, а й за його межами. Серед гідів були не тільки фахівці, здатні роз'яснити призначення приладів, продемонструвати ту чи іншу модель, а й перекладачі-студенти, готові дати будь-яку інформацію іноземною мовою.

На одному з семінарів було проведене обговорення проблем викладання фізики як фундаментальної навчальної дисципліни. На спеціальному семінарі розповіли про створення унікального радіотелескопа та його використання в науці. Значення цього приладу для науки величезне. У його створенні брали участь учені декількох українських вузів.

в) Я - член студентської наукової спілки. Студенти - члени

СНС - беруть участь у дослідженні і розробленні цілої низки

науково-технічних проблем. Ми проводимо як теоретичні, так і

практичні дослідження.

На засіданнях СНС ми можемо одержати багато цікавої інформації, обмінятися досвідом, познайомитися з кращими науковими працями.

Члени СНС виступають із доповідями на наукових конференціях, олімпіадах, беруть участь у Тижні науки. Тиждень науки

- це свято науки в інституті. Багато студентів нагороджується

почесними грамотами і дипломами.

Мета СНС - активізувати наукову роботу студентів, заохотити їх до наукових досліджень, залучити максимальну кількість студентів до наукового пошуку і технічної творчості. Одним із завдань СНС є зміцнення наукових зв'язків із промисловими підприємствами й іншими вузами країни.

Робота в СНС допомагає студентові стати дослідником задовго до закінчення інституту, сприяє творчому, самостійному підходу до роботи.

г) Взаємозв'язок людини з природою - одна з найбільш важливих і складних проблем людства. У цих взаєминах виникають різноманітні конфлікти.

Промисловість забруднює атмосферу, ґрунт і воду небезпечними для всього живого речовинами, порушує сформований на окремих ділянках арени життя тепловий баланс, збільшує вміст С09 в атмосфері.

Сотні мільйонів років підтримувала біосфера оптимальне співвідношення важливих для життя елементів. Кілька десят-ків років промислової революції виявилися достатніми, щоб порушити цю рівновагу.

Сучасна біологія володіє достатніми теоретичними знаннями для раціонального співробітництва з природою і достатнім арсеналом технічних засобів для того, щоб знати, що ми можемо чекати від природи і чого від неї чекати не можна.

Завдання 8. Обговоріть дані запитання, використовуючи інформацію з Текстів 8А, 8Б, 8В:

1. Can you name other resources we use now to make products

besides those listed in Text 8 A?

2. What do we mean by resource availability? How does it affect

production costs?

3. What should we do not to multiply environmental problems?

4. What is the place of research in business and production?

Завдання 9.Висловіть свої міркування з приводу тведжень ви-датних людей:

„7 was taught that the way of progress is neither swift nor easy" (Marie Curie)

"No machine can replace the human spark: spirit, compassion, love and understanding" (Louis V. Gerstner, Jr.)

"Ideas are like wandering sons. They show up when you least expect them" (Bern Williams).

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.011 с.)