Вкажіть правильну за величиною формулу сили інерції, коли матеріальна точка є однією з точок твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі. 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вкажіть правильну за величиною формулу сили інерції, коли матеріальна точка є однією з точок твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі.а) ;

 

Вкажіть правильний рисунок напрямку сил інерції при криволінійному русі матеріальної точки.

а)    
       
       

Вкажіть правильний рисунок напрямку сил інерції, коли матеріальна точка є однією з точок твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі з кутовою швидкістю ω і кутовим пришвидшенням ε.

б)  
       
       
           

В кожний момент часу геометрична сума всіх ________ сил, що діють на рухому матеріальну точку, і умовно прикладеної сили інерції дорівнює нулеві.

в) – “активних і пасивних”;

Вкажіть правильний вираз принципу Д’Аламбера для матеріальної точки під дією активних і пасивних сил.

а) ;

 

В кожний момент часу головний вектор і головний момент відносно деякого нерухомого центра всіх ________ сил, що діють на систему, і умовно прикладених до її точок сил інерції відповідно дорівнюють нулеві.

а) – “зовнішніх”;

Вкажіть правильні вирази принципу Д’Аламбера для механічної системи під дією зовнішніх , внутрішніх і пасивних сил.

в) ;

Вкажіть правильні вирази принципу Д’Аламбера для механічної системи під дією зовнішніх , внутрішніх і пасивних сил.

б) ;

Вкажіть правильний вираз залежності загального рівняння в’язі, щоб рух системи був можливим.

а) ;

Вкажіть правильний вираз залежності утримуючої або двохсторонньої в’язі.

б) ;

Вкажіть правильний вираз залежності стаціонарної склерономної в’язі.

а) ;

Вкажіть правильний вираз залежності нестаціонарної реономної в’язі.

в) ;

Вкажіть правильний вираз залежності геометричної в’язі.

б) ;

Вкажіть правильний вираз залежності кінематичної в’язі.

а) ;

_________ в’язі утворюють клас голономних в’язей.

а) – “кінематично-інтегруючі і геометричні”;

Вкажіть правильний рисунок можливих переміщень тіла К.

а)

Вкажіть правильний рисунок утримуючої в’язі.

а)    
       
       

Вкажіть правильну формулу кількості степеней вільності (S) рухомої системи n матеріальних точок, обмеженої тільки голономними двохсторонніми (d) в’язями.

б) ;

В’язі називають ідеальними, якщо сума робіт всіх __________ на будь-якому можливому переміщенні системи, дорівнює нулеві.

б) – “реакцій в’язей”;

Вкажіть правильний вираз ідеальних в’язей системи, на яку діють активні сили , реакцій в’язей і, яка може отримати можливе та дійсне переміщення.

г) ;

Вкажіть правильний вираз принципу можливих переміщень (загального рівняння статики).

б) ;

Вкажіть правильний вираз принципу можливих переміщень (загального рівняння статики) в аналітичній формі.

а) ;

Вкажіть правильний вираз принципу можливих переміщень (загального рівняння статики) в аналітичній формі.

в) ;

Вкажіть правильний вираз принципу Д’Аламбера -Лагранжа (загального рівняння динаміки).

в) ;

Вкажіть правильний вираз принципу Д’Аламбера -Лагранжа (загального рівняння динаміки).

б) ;

Вкажіть правильний вираз принципу Д’Аламбера -Лагранжа (загального рівняння динаміки) в аналітичній формі.

а) ;

Вкажіть правильний вираз принципу Д’Аламбера -Лагранжа (загального рівняння динаміки) в аналітичній формі.

б) ;

Вкажіть правильний вираз узагальненої швидкості.

б) ;

Вкажіть правильний вираз узагальненого пришвидшення.

в) ;

Відношення _________ на можливих переміщеннях, викликаних можливим приростом узагальненої координати qк, до цього приросту dqк називають узагальненою силою Qk, що відповідає узагальненій координати qk.

а) – “роботи сил системи, виконаної”;

Вкажіть правильний вираз узагальненої сили Qk (S – кількість узагальнених координат, , ).

а) ;

Вкажіть правильний вираз узагальненої сили Qk (S – кількість узагальнених координат).

б) ;

Вкажіть правильну формулу можливої роботи сил системи на можливих переміщеннях, обчислену через узагальнені сили (де S – кількість узагальнених координат,

б) ;

Вкажіть правильний вираз узагальненої сили Qk, якщо відомі проекції сили на декартові осі координати Хі, Уі, Zi (де S – кількість узагальнених координат, ).

в) ;

Вкажіть правильний вираз узагальненої сили Qk, якщо відомі проекції сил потенціального поля (S – кількість узагальнених координат, ).

б) ;

Вкажіть правильний вираз узагальненої сили Qk, якщо відома потенціальна енергія системи.

в) ;

Вкажіть правильний вираз умови рівноваги механічної системи в узагальнених силах.

в) ;Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 372; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.205.26.39 (0.005 с.)