Вкажіть правильні повні вирази початкових умов руху точки в декартовій системі координат в початковий момент часу. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вкажіть правильні повні вирази початкових умов руху точки в декартовій системі координат в початковий момент часу.б)

Вкажіть правильні вирази повних початкових умов руху точки в площині Оху.

а) ;

Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь руху механічної системи у векторній формі.

в) ;

Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь руху механічної системи в проекціях на декартові осі координат.

а)

Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь поступального руху твердого тіла.

г) ;

Вивчення поступального руху твердого тіла зводиться до вивчення руху його центра мас, тобто точки, маса якої дорівнює масі тіла, під дією __________, прикладених до твердого тіла.

б) – “зовнішніх сил”;

Вкажіть правильний вираз диференціального рівняння обертання твердого тіла навколо нерухомої осі Оz.

б) ;

Вкажіть правильний вираз диференціального рівняння обертання твердого тіла навколо нерухомої осі Оx.

г) ;

Вкажіть правильний вираз диференціального рівняння обертання твердого тіла навколо нерухомої осі Оy.

г) ;

Вкажіть правильний вираз диференціального рівняння обертання твердого тіла навколо нерухомої осі Оz.

б) ;

Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь плоскопаралельного руху твердого тіла.

в)

Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь плоскопаралельного руху твердого тіла.

в)  
 

В диференціальному рівнянні плоскопаралельного руху твердого тіла , – момент інерції тіла відносно осі, що проходить через _____ до площини, паралельно якій рухаються точки тіла.

а) – “його центр мас перпендикулярно”;

Внутрішніми називають сили взаємодії між точками.

а) – “однієї і тієї ж механічної системи”;

Вкажіть правильні формули властивостей головного вектора і головного моменту всіх внутрішніх сил механічної системи.

а)

Вкажіть правильну формулу, за якою визначають радіус-вектор центра мас механічної системи.

б) ;

Вкажіть правильні формули, що визначають координати центра мас механічної системи.

г) ;

 

Вкажіть правильні формули моментів інерції механічної системи відносно координатних площин (планарних моментів інерції).

  д)

Вкажіть правильну формулу осьового моменту інерції механічної системи відносно осі Z, якщо відома маса системи М і радіус інерції .

в) ;

Вкажіть правильну одиницю виміру моментів інерції механічної системи.

в) – кг·м2;

Вкажіть правильний вираз теореми про моменти інерції відносно паралельних осей (теорема Гюйгенса).

     
в) ;
   

 

Вкажіть правильний вираз теореми про моменти інерції відносно паралельних осей (теорема Гюйгенса).

   
в) ;    
     
   
         

Вкажіть правильний вираз теореми про моменти інерції відносно паралельних осей (теорема Гюйгенса).

а) ;  
   
   
   
   

 

 

Вкажіть правильні вирази моментів інерції однорідної круглої пластини (диска).

а)
   
   
       

 

Вкажіть правильні вирази моментів інерцій круглого суцільного циліндра.

   
  Д
   
    д)

Вкажіть правильний вираз моменту інерції однорід-ного тонкого стрижня.

г) ;

 
 

 

 


Вкажіть правильну формулу вектора імпульсу змінної сили.

б) ;

Вкажіть правильну формулу вектора імпульсу сталої сили.

в) ;

Вкажіть правильну одиницю вимірювання імпульсу сили.

в) – „Н·с";

Вкажіть правильні формули проекції імпульсу змінної сили на декартові осі координат.

в) .

Вкажіть правильні формули проекції імпульсу змінної сили на декартові осі координат.

д) .

Вкажіть правильний вираз імпульсу сили, якщо його проекції на декортові осі координат i .

в) ;

Вкажіть правильну одиницю вимірювання кількості руху.

г) – „кг·м/с”;

Вкажіть правильну формулу кількості руху матеріальної точки.

б) ;

Вкажіть правильний рисунок напрямку вектора кількості руху матеріальної точки.

        в)
           

Вкажіть правильні вирази проекції вектора кількості руху на декартові осі координат.

а) ;

Вкажіть правильний вираз кількості руху механічної системи (головного вектора кількості руху).

в) ;

Вкажіть правильний вираз кількості руху механічної системи (головного вектора кількості руху).

в) ;

Вкажіть правильні вирази проекції вектора кількості руху механічної системи на декартові осі координат.

в) ;

Вкажіть правильну формулу елементарної роботи сили при векторному заданні руху.

   
   
   
   
д) .    
       

Вкажіть правильну аналітичну формулу елементар-ної роботи.

а) ;Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 370; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.180.174 (0.009 с.)