Еволюція принципів природокористуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Еволюція принципів природокористуванняТривалий час природокористування (ПК) велося настільки нераціонально, начебто всі природні ресурси планети невичерпні. При цьому з довкілля вилучалося набагато більше ресурсів, ніж було необхідно, і використовували їх не повністю – головним принципом ПК був економічний принцип – досягнення максимального результату господарювання за мінімальних витрат→ антропогенні порушення в екосистемі призвели до величезних економічних й екологічних втрат.

Цей принцип не змінювався впродовж тисячоліть; у XVI - XVII ст. зростають обсяги промислового виробництва - машинно-індустріальний розвиток, використання металів → величезна кількість енергії, палива → в XX ст. мінеральні ресурси, які накопичувалися на планеті впродовж мільйонів років, перебувають на межі вичерпності

Еколого-економічнийпринцип – максимально можлива економічна вигода при мінімальному збитку для довкілля: будь-який об'єкт або явище слід розглядати в нерозривному зв'язку з довкіллям. А.К. Запольський: "економічне те, що екологічне". Господарювання спрямоване на споживання природних ресурсів, їх відтворення, захист довкілля від забруднення та руйнування.

Умови еколого-економічного господарювання:

- мінімальні витрати природних ресурсів;

- обґрунтовані життєві потреби людського суспільства (самообмежувальне споживання для задоволення обґрунтованих життєвих потреб);

- мінімальна шкода довкіллю: господарювання, за якого утворюється мінімальна кількість розсіюваних і невідновних відходів, які мають включатися у біогеохімічні цикли природного колообігу речовини та енергії. Шкідлива дія одних полютантів накладається на шкідливу дію інших, у результаті сумарний ефект значно збільшується. Деякі шкідливі полютанти мають кумулятивний характер: при постійній дії невеликих доз їх негативний вплив на здоров'я людей поступово збільшується. У трофічному ланцюгу полютанти переходять від однієї ланки до іншої → значне їх накопичення і збільшення концентрації (в тисячі і десятки тисяч разів) на вершині екологічної піраміди, де знаходиться людина. Необхідно розрахувати гранично допустимі екологічні навантаження(ГДЕН) на екосистему → визначення завдань раціонального природокористування. Розрахунок ГДЕН здійснюють на основі гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин у довкіллі (воді, повітрі, ґрунті), що не повинні перевищувати встановлені санітарні норми.

Еколого-економічне господарювання в умовах природної рівноваги вимагає від суспільства контролю за його розвитком

→Соціоекологічний принцип – максимальна вигода при збереженні динамічної рівноваги в екосистемі. Величина антропогенного навантаження нижча, ніж гранично допустима, не має перевищувати регенераційної здатності екосистеми ® урівноважене природокористування, коли суспільство контролює свій розвиток.

Концепція сталого розвитку – розвиток суспільства з урахуванням потреб майбутніх поколінь ® обмеження споживання (розумні обсяги споживання), природовідповідальність (передбачення та запобігання негативних наслідків антропогенного впливу на довкілля).

Еколого-економічні засади раціонального природокористування

Раціональне природокористування визначається умовами збалансованої взаємодії людського суспільства з природними біоценозами. Нераціональна антропогенна діяльність → порушення динамічної рівноваги геоекосистеми величезні економічні збитки.

Економічний розвиток країни- це динамічний процес постійного розвитку з метою найбільш повного задоволення потреб населення. База для задоволення цих потреб - раціональне природокористування (РПК)збалансована взаємодія між суспільством і природою, що забезпечує компроміс між соціально-економічними потребами людей і можливостями природи задовольняти їх без суттєвої шкоди для свого нормального функціонування.

У біосфері існує динамічна рівновага в екосистемах, що ґрунтується на колообігу речовин та енергії. Із зростанням використання природних ресурсів зростають відходи, їх поділяють на дві групи: відходи виробництва та відходи споживання.

Відходи виробництва залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що утворюються під час виробництва і частково або повністю втратили свої початкові споживчі властивості.

Відходи споживання - це продукція і вироби, що вже споживалися і втратили свої споживчі якості. За можливостями утилізації розрізняють утилізовані і неутилізовані (їх необхідно захоронювати) відходи.

З метою зменшення кількості відходів та раціонального використання сировини слід впроваджувати ресурсозберігаючі технології.

Маловідходна технологія - ______________________________________________

______________________________________________________________________________

Відходи виробництва використовують як ресурси, що надходять у виробництво як вторинна сировина:

Рекуперація відходів (вилучення корисних речовин) - основа раціонального використання сировини: виробництво паперу з макулатури потребує енергії на 60% менше, зменшує забруднення повітря на 15 % і води на 60 %. Сталь, виготовлена з металобрухту, дешевша на 70%: на кожній тонні сталі заощаджується 1,5 т руди і 0,2 т коксу, зменшується величезна кількість відходів.

Заощадження енергоресурсів можна досягти, використовуючи відновні джерела енергії: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Завдання для самостійної роботи

1. Стан довкілля в Україні, проблеми використання та охорона надр, земельного фонду, водних ресурсів, повітряного басейну, лісів.

2. Перспективні напрями раціонального природокористування та ресурсозбереження.

3. Закони Коммонера.

Лекція2. Екологічний моніторинг та система екологічної інформації

2.1. Екологічний моніторинг.

2.2. Правові аспекти охорони довкілля.

2.3. Організація служб охорони довкілля і система екологічної інформації.

Екологічний моніторинг

Monitor (англ.) – спостереження. Об`єкти: природні ресурси, їх використання, природні комплекси і екосистеми.

Цілі: __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Моніторинг здійснюють обласні управління з охорони навколишнього середовища разом з гідрометеослужбами через мережу спеціальних станцій, що проводять наземні метеорологічні, гідрологічні, морські та інші спостереження.

За масштабами узагальнення інформації вирізняють моніторинг: ________________________

________________________________________________________________________________Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.58.220 (0.009 с.)