Економіка України як єдиний господарський комплексМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економіка України як єдиний господарський комплексЕкономіка Україна утворює єдиний господарський комплекс (ЄГК)-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основа ЄГК – єдиний економічний простір країни.

Регіон має внутрішній економічний простір і зв'язки із зовнішнім простором. Економічний простір - ______________________________________________________________________

Характеристики економічного простору: ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для функціонування економічного простору визначається «економічна відстань», що характеризується транспортними витратами на подолання відстані. Вона може бути неоднаковою між одними і тими ж географічними точками для різних видів товарів, послуг тощо, груп мігрантів.

Ознаками і необхідними умовами ЄЕП є загальне економічне законодавство, єдність грошово-кредитної системи, митної території і загальних інфраструктурних систем (енергетики, транспорту, зв'язку тощо).

Господарський комплекс – сукупність галузей, які виробляють взаємозамінну продукцію (ПЕК) або послідовно переробляють сировину (лісовиробничий, АПК).

Галузь господарства — сукупність підприємств і організацій, об'єднаних спільністю функцій, які вони виконують у системі територіального поділу праці.

Галузі ЄГК залежно від їх ролі в задоволенні суспільних потреб у матеріальних і духовних благах поділяються на виробничу і невиробничу сфери.

Виробнича сфера - _____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Невиробнича сфера -____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5.2. Структура економіки, її сутність та поняття

Економіка - це процес суспільного відтворення, що історично склався у межах окремої країни, сукупність взаємопов'язаних ланок та упорядкованих зв'язків, що забезпечують її стійкість, цілісність і динамізм.

Структура економіки___________________________________________________________

Види структурних співвідношень (види структур) економіки:

- відтворювальна структура –____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- галузева структура –__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________-територіальна (регіональна) структура – ________________________________________

- соціальна структура –_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- зовнішньоекономічна (структура зовнішньої торгівлі) - ____________________________

Основні напрями державної структурної політики

Структурна політика має забезпечити послідовність, обґрунтованість, ефективність і доцільність структурних змін в економіці.

Стратегічна мета структурної перебудови національної економіки - _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Рис. 5.1. Інструменти структурного регулювання

Завдання для самостійної роботи:

1. Особливості структурних співвідношень економіки України і напрямки їх удосконалення (за видами структур).

2. Реструктуризація регіональної економіки в умовах ринку.

Лекція 6. Природно-ресурсний потенціал економіки України

6.1. Природно-ресурсний потенціал та його структура.

6.2. Характеристика природноресурсного потенціалу економічних районів.

Природно-ресурсний потенціал та його структура

Природні умови – _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Природні ресурси - ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Вони постійно споживаються і потребують відновлення → зв'язок між суспільством, природою і природокористуванням. Ігнорування закономірностей природокористування → негативні явища, екологічні лиха.

Природні умови і ресурси - не тільки предмети праці, а й засоби виробництва. Природно-ресурсний потенціал (ПРП) – один з найважливіших факторів розміщення продуктивних сил.

Таблиця 6.1. Складові природно-ресурсного потенціалу

Невичерпні вичерпні
відновлювані невідновлювані

Економічна класифікація: ресурси виробничого, невиробничого, промислового, сільськогосподарського, галузевого й міжгалузевого, одноцільового й багатоцільового призначення.

Природні умови і ресурси впливають на галузеву структуру господарства, виробничу діяльність. За ступенем залежності розміщення від природних умов і ресурсів галузі класифікуються:

- вирішальний ступінь залежності: __________________________________________________

________________________________________________________________________________

- значний ступінь залежності:_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

- незначний ступінь залежності: ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Частина природних умов сьогодні перетворюється на природні ресурси: сонячне тепло, внутрішнє тепло Землі, опади, клімат і рельєф частіше розглядаються як природний ресурс, ніж як природні умови.


Таблиця 6.2. Природні ресурси України

Ресурси мінеральні Регіональні особливості розміщення, забезпеченість
1. Паливні -кам'яне вугілля; -буре вугілля; -нафта, газ  
2. Рудні -залізні руди; -марганцеві руди; - магнієві руди; - золото; - уранові руди, графіт; - титанові руди ; - нікелеві руди; - ртутні руди; - мідні руди    
3. Нерудні - сірка; - фосфорити; - кам’яна сіль; - калійні солі; - флюсові вапняки; - цементна сировина; - каоліни; - граніт; - піски; - бурштин; -мінеральні води    

Значні запаси вапняків, гіпсу, крейди, облицювального каменю. Дорогоцінне і кольорово-виробне каміння: топаз, кварц, гірський кришталь, родоніт, агат, опал, халцедон, гранат, яшма та ін. - північно-західна частина Українського кристалічного щита, Карпати, Криворіжжя, Приазовська височина.

Продовження табл. 6.2.

Земельні ресурси, грунти    
Водні ресурси    
Лісові ресурси    
Рекреаційні ресурси    

Характеристика природно ресурсного потенціалу економічних районів.

Визначити наявність і особливості ресурсів у регіонах та оцінити їх запаси у балах: 0 – відсутні ресурси;1-2 – прояви ресурсів; 3-4 – місцевого значення; 5-6 –районного значення; 7-8 – загальнодержавного; 9-10 – міжнародного значення. Результати роботи оформити у вигляді таблиці (табл.6.3.)

Таблиця 6.3. Природні ресурси регіонів України

Економічні райони Мінеральні ресурси Земельні Водні Лісові
Донецький        
Придніпровський        
Східний        
Центральний        
Поліський        
Подільський        
Причорноморський        
Карпатський        

Завдання для самостійної роботи

1. Оцінка рел`єфу і клімату регіонів України.

2. Кількісна і якісна економічна оцінка природних умов та ресурсів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.220.231.235 (0.008 с.)