Поставте у відповідність поняття і їх визначення 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поставте у відповідність поняття і їх визначенняА. Базагран Б. Базудин В. Байлетон Г. Байтан 1. Комбінований протруйник 2. Контактно-системний фунгіцид 3. Фосфорорганічний інсектицид 4. Синтетичний піретроїд 5. Контактний гербіцид вибіркової дії
           
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 17 Особливості застосування фітофармакологічних препаратів у технологіях вирощування плодових та ягідних культур у різних зонах України

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Дуал Б. Дурсбан В. Еупарен Г. Зенкор 1. Фунгіцид (похідні сульфуронової к-ти) 2. Інсектицид (похідні триазолів) 3. Інсектицид (ФОС) 4. Гербіцид (похідні триазину) 5. Гербіцид (похідні аліфатичних карбонових к-т)
           
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 18 Комплексне та загальне застосування пестицидів під час вирощування сільськогосподарських культур

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Золон Б. Імпакт В. Інсегар Г. Каратан ЕЦ 1. Інсектицид (ФОС) 2. Регулятор РРР комах 3. Синтетичний піретроїд 4. Фунгіцид (нітрофеноли) 5. Фунгіцид (триазоли)
           
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Завдання 3 рівня

Форма 1. Встановлення правильної послідовності. Лише 4 характеристики, процеси, події, які необхідно розставити в правильній послідовності.

Тема 1 Вступ

Розставте у порядку зменшення середньорічних потенційних втрат продукції основних с.-г. культур від шкідливих організмів в Україні

А. Картопля Б. Плодові В. Кукурудза Г. Пшениця
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 2 Основи агрономічної токсикології

Розташуйте інсектициди у хронологічному порядку відкриття та застосування

А. ФОС Б. Синтетичні піретроїди В. ХОС Г. Неонікотиноїди
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 3 Токсичність пестицидів для шкідливих організмів та фактори, що її обумовлюють

Розташуйте пестициди у порядку зростання токсичності

А. Сонет Б. Актелік В. Конфідор Г. ДНОК
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 4 Вплив пестицидів на навколишнє середовище та шляхи його обмеження

Розташуйте дію пестицидів на навколишнє природне середовища по віддаленості від об’єкта застосування

А. Післядія близька Б. Післядія дуже віддалена В. Локальна дія Г. Післядія віддалена
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 5 Дія пестицидів на агроценози та сільськогосподарські культури

Розташуйте пестициди у порядку дії на рослини від негативного до позитивного

А. Раундап Б. Децис В. Мідний купорос Г. Потейтин
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 6 Санітарно-гігієнічні основи застосування пестицидів

Розташуйте інсектициди за персистентністю від більшої до меньшої

А. Сонет Б. Банкол В. Актелік Г. Карате
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 7 Технологія безпечного застосування пестицидів

Розставте у правильній послідовності порядок застосування пестицидів

А. Приготувати робочу рідину Б. Помити оприскувач В. Перевірити роботу обприскувача Г. Внести пестицид на поле
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 8 Фізико-хімічні основи застосування пестицидів

Розставте у правильній послідовності приготування бордоської рідини

А. Відважити необхідні компоненти Б. Влити мідний купорос В. Перевірити реакцію суспензії Г. Влити вапняне молоко
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 9 Способи застосування фітофармакологічних засобів захисту рослин

Розташуйте у правильній послідовності порядок проведення фумігації

А. Введення фумиганта Б. Замір концентрації В. Гермітізація Г. Дегазація
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 10 Засоби захисту рослин від шкідників: зооциди, інсектициди, акарициди, фуміганти та їх застосування

Розташуйте інсектициди у такому порядку: ФОС, синтетичні піретроїди, неонікотиноїди, фенілпіразоли

А. Регент Б. Актелік В. Конфідор Г. Фастак
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 11 Засоби захисту від інших шкідників рослин (нематоциди, родентициди, лімациди). Зооциди нового покоління та особливості їх застосування

Розташуйте у правильній послідовності порядок приготування отруйної принади

А. Розкласти отруйні принади Б. Перемішати родентицид з принадою В. Провести знезараження ЗІЗ Г. Одягти ЗІЗ
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 12 Засоби захисту від грибкових захворювань (фунгіциди) та їх застосування

Розставте у правильній послідовності рух та дію системного фунгіциду на рослині

А. Потрапляння на рослини Б. Переміщення по флоемі та ксилемі В. Знищення фітопатогенних клітин Г. Проникнення в середину рослини
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 13 Фунгіциди, що застосовуються для обробки посівного і садивного матеріалу та особливості їх використання

Розташуйте у правильній послідовності порядок протруєння насіння

А. Заправити протруйник пестицидом Б. Затарити протруєне насіння В. Подати насіння до протруйника Г. Одягти ЗІЗ
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 14 Засоби захисту рослин від бур’янів (гербіциди). Значення, загальна характеристика та їх застосування

Розташуйте у правильній хронологічній послідовності строки внесення гербіциду

А. Допосівне Б. Досходове В. Завчасне Г. Припосівне
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 15 Гербіциди суцільної дії та їх використання. Десиканти, дефоліанти

Розставте види обприскування гербіцидами від меншої до більшої витрати робочої рідини

А. ультрамалооб’ємне Б. звичайне В. малооб’ємне Г. великооб’ємне
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 16 Технологія застосування пестицидів для зниження чисельності шкідливих організмів під час вирощування

Основних сільськогосподарських культур у сівозмінах

Розставте у правильній послідовності порядок застосування пестицидів на ярих зернових культурах

А. Інсектицид Б. Протруйник В. Гербіцид Г. Фунгіцид
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 17 Особливості застосування фітофармакологічних препаратів у технологіях вирощування плодових та ягідних

Культур у різних зонах України

Розташуйте у правильній послідовності порядок проведення захисних заходів в саду

А. Обробка під час зеленого конусу Б. Побілка стволів дерев В. Обрізка дерев Г. Викорінюючи обприскування
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Тема 18 Комплексне та загальне застосування пестицидів під час вирощування сільськогосподарських культур

Розташуйте у правильній послідовності етапи проведення інтегрованого захисту

А. Застосування пестицидів Б. Агротехнічні заходи В. Використання біоагентів Г. Підбір сорту
  А Б В Г
         
         
         
         

 

 

Форма 2 Задача з відкритою відповіддю. (без пропонування варіантів). Відповідь у форматі цілого числа чи десяткового дробу.

Тема 10 Засоби захисту рослин від шкідників: зооциди, інсектициди, акарициди, фуміганти та їх застосування

157. Яку кількість пестициду Актара, 25% в.г. з метою захисту 200 га картоплі від колорадського жука необхідно придбати, якщо він використовується у вигляді 0,005 % -го водного розчину за діючою речовиною? Норма витрати робочої рідини – 400 л/га

Відповідь_________

158. Впродовж скількох робочих годин можна протруїти 54 т насіння пшениці проти твердої і летючої сажки 162 л Вітаваксу 200 ФФ, 40% в.с.к., якщо норма витрати пестициду 3 л/т, а продуктивність машини для протруювання ПС – 10А- 2 т/год?

Відповідь_________

159. Яку кількість пестициду Дерозал, 50% к.с. необхідно придбати для протруювання 15 т насіння ярого ячменю проти кореневих гнилей, якщо норма витрати препарату за діючою речовиною – 0,75 л/т?

Відповідь_________

160. Яку кількість робочої рідини слід приготувати для поливу ґрунту 0,1% вою суспензією Фундазолу, 50% з.п. при висаджуванні розсади капусти на площі 2 га з метою її захисту від кили? Норма витрати робочої рідини для поливу – 10000 л/га.

Відповідь_________

161. Для обприскування яблуні проти кліщів рекомендовано використовувати акарицид Демітан, 20% к.с. в нормі 0,6 л/га. Розрахувати необхідну кількість препарату для обприскування 300 га саду.

Відповідь_________

162. Розрахувати концентрацію робочої суспензії для обприскування 15 га огірків проти пероноспорозу пестицидом Альт, 80% з.п., якщо норма витрати препарату 1,6 кг/га за діючою речовиною. Норма витрати робочої рідини – 500 л/га

Відповідь_________

Форма 3.

Тема 10 Засоби захисту рослин від шкідників: зооциди, інсектициди, акарициди, фуміганти та їх застосування

Укажіть правильні характеристики пестициду Актелік

1. інсектоакарицид

2. інсектицид

3. афіцид

4. контактно-кишкової дії

5. контактної дії

6. з фумігаційнмим властивостями

Правильна відповідь позначається комбінацією чисел

     

 

Укажіть правильні характеристики пестициду Сонет

1. інсектоакарицид

2. інсектицид

3. хітиноінгібітор

4. контактно-кишкової дії

5. контактної дії

6. з фумігаційнмим властивостями

Правильна відповідь позначається комбінацією чисел

     

 

Укажіть правильні характеристики пестициду Конфідор

1. малотоксичний

2. інсектицид

3. фунгіцид

4. гербіцид

5. контактної дії

6. середньотоксичнийПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 450; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.71.155 (0.059 с.)