Тема 17 Особливості застосування фітофармакологічних препаратів у технологіях вирощування плодових та ягідних культур у різних зонах УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 17 Особливості застосування фітофармакологічних препаратів у технологіях вирощування плодових та ягідних культур у різних зонах УкраїниФорма 1.

113. Яка з перерахованих груп інсектицидів найбільше використовується при вирощуванні плодових культур :

А. ФОС Б. синтетичні піретроїди В. РРР Г. ХОС

114. Який з наведених інсектицидів використовують проти яблуневої плодожерки:

А. раксил ультра Б. інсегар В. банкол Г. арріво

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Сонет – хітиноінгібітор

2. Номолт – хітиноінгібітор

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

116. Виберіть правильне твердження: «В системі захисту яблуні від парші застосовують такі препарати…»

1. мідний купорос

2. дитан М-45

3. еупарен

4. ламардор

5. мушкет

А. 1,5 Б. 2,3,4 В. 1,2,3 Г. всі твердження правильні

Тема 18 Комплексне та загальне застосування пестицидів під час вирощування сільськогосподарських культур

Форма 1.

117. Який з наведених пестицидів відноситься до комбінованих інсектицидів :

А. нурел Д Б. аполло В. татту Г. регент

118. Який з наведених пестицидів відноситься до комбінованих фунгіцидів :

А. ДНОК Б. карате В. конфідор Г. рекс

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Синергізм – взаемопригнічення пестицидного ефекту

2. Антогонізм - взаємопідвищення пестицидного ефекту

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

120. Виберіть правильне твердження: «Комбіновані препарати та суміші пестицидів застосовують з метою…»

1. захисту від комах

2. зниження токсичної дії препарату на культурні рослини

3. збільшення тривалості захисної дії

4. підвищення токсичності препаратів відносно шкідливих організмів

5. розширення спектру дії

А. 1,2,3,5 Б. 2,3,4 В. 2,3,4,5 Г. всі твердження правильні

Завдання 2 рівня. Встановлення правильної відповідності. 4 ТЕРМІНИ – У ЛІВОМУ СТОВПЧИКУ. 5 ВИЗНАЧЕНЬ У ПРАВОМУ СТОВПЧИКУ (ОДНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНЕ)

Тема 1 Вступ

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Селекційно-генетичний метод Б. Агротехнічний метод В. Біологічний метод Г. Фізико-механічний метод 1. Використання хижаків, паразитів, антибіотиків 2. Використання імунних сортів 3. Науковообгрунтоване виконання технологічних прийомів 4. Використання пестицидів 5. Використання фізичних явищ для захисту рослин
 
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 2 Основи агрономічної токсикології

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Доза пестициду Б. Залишкова кількість пестициду В. Концентрація Г. Порогова доза 1. Кількість речовини, яка міститься в одиниці маси або обєму суміші, виражена у відсотках 2. Вміст діючої речовини у живих системах 3. Кількість речовини, яка спричиняє загибель 4. Кількість препарату в одиницях маси на одиницю поверхні, об’єму або маси 5. Кількість речовини, яка спричиняє початкові ознаки отруєння
 
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 3 Токсичність пестицидів для шкідливих організмів та фактори, що її обумовлюють

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Резистентність Б. Персистентність В. Набута стійкість Г. Природна стійкість 1. Термін захисної дії пестициду в середині організму 2. Стійкість властива окремим видам, незалежно від застосування пестицидів 3. Стійкість організму до впливу різних чинників 4. Здатність організму до виживання в умовах систематичного застосування пестицидів 5. Хімічна стійкість пестицидів у навколишньому середовищі
 
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 4 Вплив пестицидів на навколишнє середовище та шляхи його обмеження

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Локальна дія Б. Післядія близька В. Післядія віддалена Г. Післядія дуже віддалена 1. Дія пестициду в місці застосування 2. Дія пестициду на грунтовий комплекс 3. Дія пестициду у басейнах річок, підземних водах 4. Дія пестициду неподалік від місця застосування 5. Дія пестициду на планету в цілому
 
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 5 Дія пестицидів на агроценози та сільськогосподарські культури

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Пряма дія пестицидів Б. Опосередкована дія пестицидів В. Небажана дія пестицидів Г. Залишкова післядія пестицидів 1. Вплив використаних в попередні роки пестицидів на стан рослин 2. Фітотоксичність 3. Більш активний або пригнічений розвиток мікрофлори грунту 4. Проникнення пестициду в рослину 5. Кількість пестициду у рослині
 
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 6 Санітарно-гігієнічні основи застосування пестицидів

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Тератогенність Б. Ембріотропність В. Мутагенність Г. Бластомогенність 1. Здатність речовин викликати мутації 2. Здатність речовин порушувати нормальний розвиток зародку 3. Здатність речовин порушувати розвиток рослин 4. Здатність речовин викликати уродливих нащадків 5. Здатність речовин викликати створення пухлин
 
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 7 Технологія безпечного застосування пестицидів

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Арборицид Б. Атрактант В. Акарицид Г. Альгіцид 1. Речовини, що знищують чагарники 2. Речовини, що відлякують комах 3. Речовини, що знищують кліщів 4. Речовини, що приваблюють комах 5. Речовини, що знищують водорості
 
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 8 Фізико-хімічні основи застосування пестицидів

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Аерозоль Б. Емульсія В. Колоїдний розчин Г. Розчин 1. Механічна суміш рідин різної густини 2. Розсіяні в газі краплі рідини чи тверді часточки 3. Рідина, в якій тверда речовина розчиняється повністю 4. Механічна суміш змочуваного порошку і рідини 5. Дисперсна система з розміром часточок від 100 до 1 мкм
 
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 9 Способи застосування фітофармакологічних засобів захисту рослин

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Мокре протруєння Б. Сухе протруєння В. Напівсухе протруєння Г. Протруєння зі змочуванням 1. Нанесення на насіння порошкоподібних пестицидів 2. Нанесення на насіння порошкоподібних пестицидів з водою 3. Обробка насіння робочою рідиною пестициду 4. Занурення насіння в розчин пестициду 5. Обробка насіння газоподібним пестицидом
 
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 10 Засоби захисту рослин від шкідників: зооциди, інсектициди, акарициди, фуміганти та їх застосування

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Актелік Б. Децис В. Бромистий метил Г. Банкол 1. Фосфорорганічна сполука 2. Нереїстоксин 3. Неоникотиноїд 4. Синтетичний піретроїд 5. Фумігант
 
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 11 Засоби захисту від інших шкідників рослин (нематоциди, родентициди, лімациди). Зооциди нового покоління та особливості їх застосування

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Нематоцид Б. Родентицид В. Лімацид Г. Репелент 1. Препарат, що приваблює комах 2. Препарат, що знищує гризунів 3. Препарат, що знищує нематод 4. Препарат, що знищує слимаків 5. Препарат, що відлякує комах
 
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 12 Засоби захисту від грибкових захворювань (фунгіциди) та їх застосування

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Альто 400 Б. Татту В. Дитан М-45 Г. Купроксат 1. Контактний органічний фунгіцид захисної дії 2. Контактно-системний фунгіцид захисної та терапевтичної дії 3. Системний фунгіцид 4. Комбінований фунгіцид 5. Контактний неорганічний фунгіцид
 
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 13 Фунгіциди, що застосовуються для обробки посівного і садивного матеріалу та особливості їх використання

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Максим 025 Б. Дивіденд В. Вітавакс 200 Г. Раксил 1. комбінований протруювач 2. протруювач контактної дії 3. протруювач системної дії 4. протруювач вегетуючих рослин 5. протруювач контактно-системної дії
 
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 14 Засоби захисту рослин від бур’янів (гербіциди). Значення, загальна характеристика та їх застосування

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Банвел 4 С Б. Агрітокс В. Пума супер Г. Бетанал 1. похідні феноксиоцетової кислоти 2. похідні сульфонілсечовини 3. похідні бензойної кислоти 4. похідні карбамінової кислоти 5. похідні арилоксифеноксипропіонової кислоти
 
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 15 Гербіциди суцільної дії та їх використання. Десиканти, дефоліанти

Поставте у відповідність поняття і їх визначення

А. Гезагард Б. Трефлан В. Голтікс Г. Прімекстра 1. симетричні триазини 2. комбінований препарат 3. гетероциклічні сполуки 4. аміди і нітрили 5. нітроаніліни
 
А          
Б          
В          
Г          

 

 

Тема 16 Технологія застосування пестицидів для зниження чисельності шкідливих організмів під час вирощування основних сільськогосподарських культур у сівозмінахПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.012 с.)