Тема 11 Засоби захисту від інших шкідників рослин (нематоциди, родентициди, лімациди). Зооциди нового покоління та особливості їх застосуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11 Засоби захисту від інших шкідників рослин (нематоциди, родентициди, лімациди). Зооциди нового покоління та особливості їх застосуванняФорма 1.

Який з наведених препаратів не відноситься до антикоагулянтів крові

А. ракумін Б. ратиндан В. фосфід цинку Г. шторм

До якої групи небезпеки відноситься фосфід цинку

А. сильнодіюча речовина Б. високотоксичний В. середньотоксичний Г. малотоксичний

74. Лімациди застосовують для знищення …

А. нематод Б. слимаків В. гризунів Г. кліщів

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Бромістий метил це органічний родентицид

2. Фосфід цинку це неорганічний родентицид

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Як родентициди використовуються неорганічні сполуки

2. Як родентициди використовуються органічні сполуки

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

77. Виберіть правильне твердження: «Основними характеристиками родентицидів є…»

1. кишкова дія

2. використання принад

3. мала токсичність

4. для знищення гризунів

5. приємний смак

А. 1,2,4,5 Б. 1,2,4 В. 1,4 Г. всі твердження правильні

Тема 12 Засоби захисту від грибкових захворювань (фунгіциди) та їх застосування

Форма 1.

Який з наведених препаратів не відноситься до неорганічних фунгіцидів

А. купроксат Б. купроксил В. куприн Г. корбель

Який з наведених фунгіцидів не відноситься до комбінованих

А. акробат МЦ Б. полікарбвцин В. альто 400 Г. ридоміл МЦ

Який з наведених фунгіцидів не відноситься до системних

А. байлетон Б. еупарен В. ридоміл Г. фундазол

81. В якій концентрації використовується бордоська рідина для обробки вегетуючих рослин:

А. 1 % Б. 3 -4 % В. 5 % Г. 7 %

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Контактні фунгіциди не проникають всередину рослини

2. Захисна дія контактних препаратів становить 5-25 діб

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Альєтт це фунгіцид системної дії

2. ДНОК це фунгіцид контактної дії

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

84. Виберіть правильне твердження: «Ридоміл це…»

1. інсектицид

2. фунгіцид

3. гербіцид

4. комбінований препарат

5. середньотоксичний препарат

А. 1,5 Б. 2,4 В. 3,4 Г. 2,5

85. Виберіть правильне твердження: «До фунгіцидів також можна віднести …»

1. інсектициди

2. бактерициди

3. нематоциди

4. фуміганти

5. герміциди

А. 1, 3 Б. 4, 5 В. 2, 3 Г. 2, 5

Тема 13 Фунгіциди, що застосовуються для обробки посівного і садивного матеріалу та особливості їх використання

Форма 1.

Який з наведених препаратів не відноситься до протруйників

А. гаучо Б. татту В. вітавакс Г. максим 025

Який з наведених фунгіцидних протруйників не відноситься до контактних

А. вітавакс Б. паноктин В. байтан Г. максим 025

Який препарат використовують для обробки садивного матеріалу

А. бенлат Б. татту В. ридоміл Г. альто 400

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Протруювати насіння необхідно за 1 день до сівби

2. Протруювати насіння необхідно за 15 днів до сівби

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Фундазол використовують для протруєння картоплі

2. Фундазол використовують для протруєння зернових культур

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

91. Виберіть правильне твердження: «Основними характеристиками препарату максим 025 є…»

1. малотоксичний

2. середньотоксичний

3. високотоксичний

4. контактної дії

5. системної дії

А. 1,5 Б. 3,4 В. 1,4 Г. 2,5

Тема 14 Засоби захисту рослин від бур’янів (гербіциди). Значення, загальна характеристика та їх застосування

Форма 1.

92. Які речовини не знищують небажану рослинність:

А. гербіциди Б. альгіциди В. арборициди Г. акарициди

93. Який препарат володіє вузькою вибірковістю:

А. Пума супер Б. Фюзілад супер В. Гранстар Г. Тарга

94. Для знищення багаторічних кореневищних та коренепаросткових бур‘янів застосовують такі гербіциди:

А. контактні Б. системні В. селективні Г. листкової дії

95. За класифікацією гербіциди бувають:

А. фумігаційні Б. суцільної дії В. лікувальної дії Г. профілактичні

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Харнес це гербіцид, що відноситься до групи похідних аліфатичних карбонових кислот

2. ТХАН це гербіцид, що не відноситься до групи похідних аліфатичних карбонових кислот

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. За хімічною класифікацією гербіциди поділяють на системні та контактні

2. За хімічною класифікацією гербіциди поділяють на селективні та суцільні

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Гербіцид Банвел 4С відноситься до похідних бензойної кислоти

2. Гербіцид 2М-4Х відноситься до похідних бензойної кислоти

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

99. Виберіть правильне твердження: «До похідних сульфонілсечовини відносять…»

1. бетанал

2. гранстар

3. гроділ

4. карібу

5. селект

А. 1,5 Б. 2,3,4 В. 1,2,3,4 Г. всі твердження правильні

Тема 15 Гербіциди суцільної дії та їх використання. Десиканти, дефоліанти

Форма 1.

100. До похідних алкілфосфорної кислоти не відноситься :

А. раундап Б. ураган В. банвел-4 С Г. утал

101. До десикантів не відноситься:

А. пума супер Б. ураган В. баста Г. реглон супер

102. Норма витрати гербіциду дуал становить, л/га:

А. 0,1-0,2 Б. 10-15 В. 5-7 Г. 1-2

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Харнес це гербіцид грунтової контактної дії

2. Дуал це гербіцид грунтової контактної дії

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Банвел-4 С відноситься до високотоксичних препаратів

2. Банвел-4 С це системний післясходовий гербіцид вибіркової дії

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

105. Виберіть правильне твердження: «До грунтових гербіцидів відносять…»

1. бетанал

2. дуал

3. зенкор

4. прометрин

5. раундап

А. 1,5 Б. 2,3,4 В. 1,2,3,4 Г. всі твердження правильні

Тема 16 Технологія застосування пестицидів для зниження чисельності шкідливих організмів під час вирощування основних сільськогосподарських культур у сівозмінах

Форма 1.

106. Який з наведених фунгіцидів не застосовується на зернових культурах :

А. ридоміл голд Б. дерозал В. фундазол Г. фалькон

107. Який з наведених протруйників не застосовується на зернових культурах:

А. раксил ультра Б. вінцит форте В. вітавакс 200 ФФ Г. престиж

108. Який з наведених гербіцидів не застосовують на зернових культурах під час вегетації:

А. гроділ Б. мушкет В. ачіба Г. пума супер

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Майстер – гербіцид, який застосовується на кукурудзі

2. Бетанал експерт – гербіцид, який застосовується на цукрових буряках

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Солігор – фунгіцид, який застосовують проти хвороб зернових культур

2. Гаучо – протруйник, який застосовується проти хвороб зернових культур

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Гербіциди на кукурудзі застосовують у фазі цвітіння

2. Гербіциди на кукурудзі застосовують у фазі 3-5 листочків

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

112. Виберіть правильне твердження: «В системі захисту зернових культур від шкідливих організмів використовують наступні пестициди…»

1. фастак

2. фолікур

3. тілт

4. ламардор

5. мушкет

А. 1,5 Б. 2,3,4 В. 1,2,3,4 Г. всі твердження правильніПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.56.184 (0.012 с.)