Напрямок руху пестицидів з верхнього боку листка на нижній має назвуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Напрямок руху пестицидів з верхнього боку листка на нижній має назвуА. базипетальний Б. акропетальний В. латеральний Г. трансламінарний

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Пряма дія пестицидів на рослину виявляється в результаті більш активного або пригніченого розвитку мікрофлори грунту.

2. Опосередкована дія пестициду на рослину виявляється в результаті проникнення токсиканту у рослину через корені.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Фітотоксичність не залежить від складу пестициду.

2. Фітотоксичність можна усунути при правильному застосуванні пестициду.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

Виберіть правильне твердження: «Фітоцидна дія препарату перебуває в прямій залежності від:»

1. Вмісту діючої речовини.

2. Хімічної активності діючої речовини.

3. Властивостей допоміжних речовин.

4. Наявності боніфікаторів.

5. Неправильного використання пестицидів.

А. 1,3,4 Б. 1,3 В. 2,5 Г. всі твердження правильні

Тема 6 Санітарно-гігієнічні основи застосування пестицидів

Форма 1.

35. Високотоксичні пестициди мають показник ЛД50, мг/кг

А. до 50 Б. 50-200 В. 200-1000 Г. більше 1000

36. Середньотоксичні пестициди мають показник ЛД50, мг/кг

А. до 50 Б. 50-200 В. 200-1000 Г. більше 1000

37. Малотоксичні пестициди мають показник ЛД50, мг/кг

А. до 50 Б. 50-200 В. 200-1000 Г. більше 1000

38. До сильнодіючих токсичних речовин за гігієнічною класифікацією при надходженні в шлунок відносяться пестициди, що мають ЛД50

А. 5000 Б. 500 В. 50 Г. 5

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Бластомогенність – це здатність речовин викликати створення пухлин.

2. Ембріотропність – це здатність пестицидів викликати з’явлення уродливих нащадків.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. За мірою оральної токсичності сучасні пестициди поділяють на 3 групи.

2. За мірою дермальної токсичності сучасні пестициди поділяють на 4 групи.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

Виберіть правильне твердження: «За персистентністю пестициди поділяють на:»

1. Високотоксичні.

2. Середньотоксичні.

3. Стійкі.

4. Малостійкі.

5. Малотоксичні.

А. 3,4 Б. 1,2 В. 1,2,5 Г. всі твердження правильні

42. Виберіть правильне твердження: «Найважливішими характеристиками пестицидів є…»

1. токсичність

2. можливість чергування

3. транспортабельність

4. небезпечність при застосуванні

5. економічна ефективність

А. 1-3, 5 Б. всі твердження правильні В. 2-4 Г. 1,2,5

Тема 7 Технологія безпечного застосування пестицидів

Форма 1.

43. Тривалість робочого дня при роботі з високотоксичними пестицидами становить, год.:

А. 2 Б. 4 В. 6 Г. 8

Обприскування рослин наземною апаратурою допускається за швидкості вітру

А. 3 м/с Б. 5 м/с В. 3км/год Г. 5км/год

Вкажіть літерне маркування патронів респіратора РПГ-67 для захисту від фосфорорганічних сполук

А. КД Б. Г В. А Г. В

Який колір застережної смуги на тарі відповідає гербіцидам

А. чорний Б. зелений В. синій Г. червоний

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. До роботи з пестицидами не допукаються особи віком до 18 років.

2. До роботи з пестицидами допускаються особи, що мають медичні протипоказання.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Працюючи з пестицидами забороняється їсти.

2. Працюючи з пестицидами дозволяється курити.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

49. Виберіть правильне твердження: «До роботи з пестицидами не допускаються …»

1. особи старше 55 років

2. особи до 18 років

3. жінки годувальниці

4. вагітні жінки

5. особи, що мають медичні протипоказання

А. 1,3,5 Б. всі твердження правильні В. 1,2,4,5 Г. 2,3,4

Тема 8 Фізико-хімічні основи застосування пестицидів

Форма 1.

Хімічна сполука, яка спричиняє токсичну дію на організм має назву

А. розчинник Б. наповнювач В. боніфікатор Г. діюча речовин

Яке позначення не відноситься до препаративних форм

А. к.с. Б. з.п В. к.б. Г. в.р.

До речовин нейтралізаторів відноситься

А. тальк Б. вапно В. каолін Г. лелакс

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Діюча речовина поліпшує фізико-хімічні властивості пестициду.

2. Препаративна форма – це суміш активних та інертних інгредієнтів.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Речовини нейтралізатори знижують фітотоксичність пестицидів.

2. Речовини активатори спричиняють токсичну дію на організм.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

Виберіть правильне твердження: «До складу препаративної форми пестицидів обов’язково входить:»

1. нейтралізатор

2. боніфікатор

3. поверхнево-активна речовина

4. наповнювач

5. діюча речовина

А. 1,3,5 Б. всі твердження правильні В. 1,2,3 Г. 4,5

Тема 9 Способи застосування фітофармакологічних засобів захисту рослин

Форма 1.

Найбільш розповсюдженим способом застосування пестицидів є

А. обпилювання Б. обприскування В. фумігація Г. протруювання

57. Яка мінімальна норма витрати робочої рідини при багатолітражному обприскуванні (л/га)

А. 1-5 Б. 5-10 В. 100-200 Г. 200-300

Якого способу протруєння насіння не буває

А. без зволоження Б. мокре В. сухе Г. із зволоженням

Визначте біологічну ефективність, якщо кількість комах до обробки дорівнювала 100 екз., а після – 25 екз.

А. 100 % Б. 75% В. 50% Г. 25%

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Обприскування – нанесення на поверхню, що обробляється пестицидів у краплиннорідкому стані.

2. Обпилювання – нанесення пестицидів у пилоподібному стані на поверхню, що обробляється.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Фумігацію проводять для знезараження посіву.

2. Фумігацію проводять для знезараження грунту.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

Виберіть правильне твердження: «До прогресивних методів обробки насіннєвого матеріалу відносять:»

1. дражування

2. імунізація

3. капсулювання

4. гідрофобізація

5. гербігація

А. 1,3,5 Б. всі твердження правильні В. 1,2,3 Г. 1,3,4

Тема 10 Засоби захисту рослин від шкідників: зооциди, інсектициди, акарициди, фуміганти та їх застосування

Форма 1.

63. Яка норма витрати Конфідора, 20% в р.к. на картоплі та томатах проти колорадського жука:

А. 0,2 - 0,25 л\га Б. 2 - 2,5 л\га В. 20 – 25мл\га Г. 10 - 20 л\га

Який з наведених препаратів відноситься до ФОС

А. конфідор Б. банкол В. актелік Г. арріво

Яка д.р. використовується у Дециса

А. піримифосметил Б. дельтаметрин В. імідаклоприд Г. бенсултап

66. Який період напіврозпаду хлорорганічних сполук:

А. 1 тиждень Б. 2 - 4 тижні В. 1- 2 роки Г. 2 - 15 років

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Волатон це інсектицид, що відноситься до ФОС

2. Бі-58 новий це інсектицид, що не відноситься до ХОС

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Фастак це фунгіцид контактної дії

2. Сонет це специфічний акарицид

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Фуміганти це препарати, призначені для боротьби зі шкідниками запасів

2. Фосфід алюмінію не є фумігантом

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

70. Виберіть правильне твердження: «Бі-58 новий це…»

1. малотоксичний препарат

2. середньотоксичний препарат

3. високотоксичний препарат

4. препарат, що застосовується проти попелиць, трипсів

5. препарат, що застосовується проти переноспорозу

А. 3,4 Б. 2,5 В. 1,4 Г. всі твердження правильні

71. Виберіть правильне твердження: «Інсектициди за способом надходження в тіло комах поділяють на…»

1. кишкові

2. контактні

3. лікувальні

4. системні

5. фуміганти

А. 1,3,5 Б. всі твердження правильні В. 1,2,4,5 Г. 2,4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.011 с.)